Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)2 Thessalonians - 3. chapter - 2 Thessalonians - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1ÜbrigensG3063, BrüderG80, betetG4336 fürG4012 unsG2257, daßG2443 das WortG3056 des HerrnG2962 laufeG5143 undG2532 verherrlichtG1392 werde, wieG2531 auchG2532 beiG4314 euchG5209, 2undG2532 daßG2443 wir errettetG4506 werden vonG575 den schlechtenG824 undG2532 bösenG4190 MenschenG444; dennG1063 der GlaubeG4102 ist nichtG3756 allerG3956 Teil. 3Der HerrG2962 aberG1161 istG2076 treuG4103, derG3739 euchG5209 befestigenG4741 undG2532 vorG575 dem BösenG4190 bewahrenG5442 wird. 4Wir habenG3982 aberG1161 imG1722 HerrnG2962 das VertrauenG3982 zuG1909 euchG5209, daßG3754 ihr, wasG3739 wir gebietenG3853, sowohlG2532 tutG4160 als auchG2532 tunG4160 werdet. 5Der HerrG2962 aberG1161 richteG2720 eureG5216 HerzenG2588 zuG1519 der LiebeG26 GottesG2316 undG2532 zuG1519 dem AusharrenG5281 des ChristusG5547! 6Wir gebietenG3853 euchG5213 aberG1161, BrüderG80, imG1722 NamenG3686 unseresG2257 HerrnG2962 JesuG2424 ChristiG5547, daß ihr euchG5209 zurückziehetG4724 vonG575 jedemG3956 BruderG80, der unordentlichG814 wandeltG4043, undG2532 nichtG3361 nachG2596 der ÜberlieferungG3862, dieG3739 er vonG3844 unsG2257 empfangenG3880 hat. 7DennG1063 ihr selbstG846 wissetG1492, wieG4459 ihr unsG2248 nachahmenG3401 solltG1163; dennG3754 wir habenG812 nichtG3756 unordentlichG812 unterG1722 euchG5213 gewandeltG812, 8nochG3761 habenG5315 wir vonG3844 jemandemG5100 BrotG740 umsonstG1432 gegessenG5315, sondernG235 wir habenG2038 mitG1722 MüheG2873 undG2532 BeschwerdeG3449 NachtG3571 undG2532 TagG2250 gearbeitetG2038, umG4314 nichtG3361 jemandemG5100 von euchG5216 beschwerlich zu fallenG1912. 9NichtG3756 daßG3754 wir nichtG3756 das RechtG1849 dazu habenG2192, sondernG235 auf daßG2443 wir uns selbstG1438 euchG5213 zum VorbildeG5179 gäbenG1325, damitG1519 ihr unsG2248 nachahmetG3401. 10DennG1063 auchG2532 alsG3753 wir beiG4314 euchG5209 warenG2258, gebotenG3853 wir euchG5213 diesesG5124: WennG3754 jemandG1536 nichtG3756 arbeitenG2038 willG2309, so sollG2068 er auch nichtG3366 essenG2068. 11DennG1063 wir hörenG191, daß etlicheG5100 unterG1722 euchG5213 unordentlichG814 wandelnG4043, indem sie nichtsG3367 arbeitenG2038, sondernG235 fremde Dinge treibenG4020. 12SolchenG5108 aberG1161 gebietenG3853 wir undG2532 ermahnenG3870 sie inG1223 dem HerrnG2962 JesuG2424 ChristoG5547, daßG2443 sie, inG3326 der StilleG2271 arbeitendG2038, ihr eigenesG1438 BrotG740 essenG2068. 13IhrG5210 aberG1161, BrüderG80, ermattetG1573 nichtG3361 im GutestunG2569.   14Wenn aberG1161 jemandG1536 unseremG2257 WorteG3056 durchG1223 den BriefG1992 nichtG3756 gehorchtG5219, denG5126 bezeichnetG4593 undG2532 habetG4874 keinenG3361 Umgang mitG4874 ihmG846, auf daßG2443 er beschämtG1788 werde; 15undG2532 achtetG2233 ihn nichtG3361 alsG5613 einen FeindG2190, sondernG235 weiset ihn zurechtG3560 alsG5613 einen BruderG80. 16Er selbstG846 aberG1161, der HerrG2962 des FriedensG1515, gebeG1325 euchG5213 den FriedenG1515 immerdarG1223 G3956 aufG1722 alleG3956 WeiseG5158! Der HerrG2962 sei mitG3326 euchG5216 allenG3956! 17Der GrußG783 mit meinerG1699, des PaulusG3972, HandG5495, welchesG3739 das ZeichenG4592 inG1722 jedemG3956 BriefeG1992 istG2076; soG3779 schreibeG1125 ich. 18Die GnadeG5485 unseresG2257 HerrnG2962 JesuG2424 ChristiG5547 sei mitG3326 euchG5216 allenG3956! 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.013 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version