Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)1 Peter - 5. chapter - 1 Peter - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Die ÄltestenG4245, die unterG1722 euchG5213 sind, ermahneG3870 ich, derG3588 MitältesteG4850 undG2532 ZeugeG3144 der LeidenG3804 des ChristusG5547 und auchG2532 TeilhaberG2844 der HerrlichkeitG1391, die geoffenbartG601 werden sollG3195:   2HütetG4165 die HerdeG4168 GottesG2316, die beiG1722 euchG5213 ist, indem ihr die AufsichtG1983 nichtG3361 aus ZwangG317 führetG1983, sondernG235 freiwilligG1596, auch nichtG3366 um schändlichen GewinnG147, sondernG235 bereitwilligG4290, 3nichtG3366 alsG5613 die da herrschenG2634 über ihre BesitztümerG2819, sondernG235 indem ihr VorbilderG5179 der HerdeG4168 seidG1096. 4UndG2532 wenn der ErzhirteG750 offenbarG5319 geworden ist, so werdetG2865 ihr die unverwelklicheG262 KroneG4735 der HerrlichkeitG1391 empfangenG2865. 5GleicherweiseG3668 ihr JüngerenG3501, seidG5293 den ÄltestenG4245 untertanG5293. AlleG3956 aberG1161 seidG1463 gegeneinanderG240 mit DemutG5012 fest umhülltG1463; dennG3754 "GottG2316 widerstehtG498 den HochmütigenG5244, den DemütigenG5011 aberG1161 gibtG1325 er GnadeG5485 ".   6SoG3767 demütigetG5013 euch nunG3767 unterG5259 die mächtigeG2900 HandG5495 GottesG2316, auf daßG2443 er euchG5209 erhöheG5312 zurG1722 rechten ZeitG2540, 7indem ihr alleG3956 eureG5216 SorgeG3308 aufG1909 ihnG846 werfetG1977; dennG3754 er ist besorgtG3199 fürG4012 euchG5216.   8Seid nüchternG3525, wachetG1127; euerG5216 WidersacherG476, der TeufelG1228, geht umherG4043 wieG5613 ein brüllenderG5612 LöweG3023 und suchtG2212, wenG5101 er verschlingeG2666. 9DemG3739 widerstehetG436 standhaftG4731 im GlaubenG4102, da ihr wissetG1492, daß dieselbenG846 LeidenG3804 sich vollziehenG2005 an eurerG5216 BrüderschaftG81, die inG1722 der WeltG2889 ist. 10Der GottG2316 allerG3956 GnadeG5485 aberG1161, derG3588 euchG5209 berufenG2564 hat zuG1519 seinerG846 ewigenG166 HerrlichkeitG1391 inG1722 ChristoG5547 JesuG2424, nachdem ihr eine kleine ZeitG3641 gelittenG3958 habt, er selbst wird [euch]G5209 vollkommenG2675 machen, befestigenG4741, kräftigenG4599, gründenG2311. 11IhmG846 sei [die HerrlichkeitG1391 und]G2532 die MachtG2904 inG1519 die ZeitalterG165 der ZeitalterG165 AmenG281. 12DurchG1223 SilvanusG4610, den treuenG4103 BruderG80, wieG5613 ich dafür halteG3049, habeG1125 ich euchG5213 mitG1223 wenigemG3641 geschriebenG1125, euch ermahnendG3870 undG2532 bezeugendG1957, daß diesG5026 die wahreG227 GnadeG5485 GottesG2316 istG1511, inG1519 welcherG3739 ihr stehetG2476. 13Es grüßtG782 euchG5209 die MiterwählteG4899 inG1722 BabylonG897 undG2532 MarkusG3138, meinG3450 SohnG5207. 14GrüßetG782 einanderG240 mitG1722 dem KußG5370 der LiebeG26. FriedeG1515 euchG5213 allenG3956, die ihr inG1722 ChristoG5547 seid! AmenG281. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.018 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version