Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)1 Peter - 3. chapter - 1 Peter - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1GleicherweiseG3668 ihr WeiberG1135, seidG5293 euren eigenenG2398 MännernG435 unterwürfigG5293, auf daßG2443, wenn auchG2532 etlicheG1536 dem WorteG3056 nicht gehorchenG544, sie durchG1223 den WandelG391 der WeiberG1135 ohneG427 WortG3056 mögen gewonnenG2770 werden, 2indem sie eurenG5216 inG1722 FurchtG5401 keuschenG53 WandelG391 angeschautG2029 haben; 3derenG3739 SchmuckG2889 seiG2077 nichtG3756 der auswendigeG1855 durch FlechtenG1708 der HaareG2359 undG2532 UmhängenG4025 von GoldG5553 oderG2228 AnziehenG1745 von KleidernG2440, 4sondernG235 der verborgeneG2927 MenschG444 des HerzensG2588 inG1722 dem unverweslichenG862 Schmuck des sanftenG4239 undG2532 stillenG2272 GeistesG4151, welcherG3739 vorG1799 GottG2316 sehr köstlichG4185 istG2076. 5DennG1063 alsoG3779 schmücktenG2885 sichG1438 auchG2532 einstG4218 die heiligenG40 WeiberG1135, dieG3588 ihre HoffnungG1679 aufG1909 GottG2316 setztenG1679, indem sie ihren eigenenG2398 MännernG435 unterwürfigG5293 waren: 6wieG5613 SarahG4564 dem AbrahamG11 gehorchteG5219 und ihnG846 HerrG2962 nannteG2564, derenG3739 KinderG5043 ihr gewordenG1096 seid, wenn ihr Gutes tutG15 undG2532 keinerleiG3361 G3367 SchreckenG4423 fürchtetG5399. 7Ihr MännerG435 gleicherweiseG3668, wohnetG4924 bei ihnen nachG2596 ErkenntnisG1108, alsG5613 bei einem schwächerenG772 GefäßeG4632, dem weiblichenG1134, ihnen EhreG5092 gebendG632, alsG5613 die auchG2532 MiterbenG4789 der GnadeG5485 des LebensG2222 sind, auf daßG1519 eureG5216 GebeteG4335 nichtG3361 verhindertG1581 werden. 8EndlichG5056 aberG1161 seidG3675 alleG3956 gleichgesinntG3675, mitleidigG4835, voll brüderlicher LiebeG5361, barmherzigG2155, demütigG5391,   9und vergeltetG591 nichtG3361 BösesG2556 mitG473 BösemG2556, oderG2228 ScheltwortG3059 mitG473 ScheltwortG3059, sondernG1161 im GegenteilG5121 segnetG2129, weilG3754 ihr dazuG1519 G5124 berufenG2564 worden seid, daßG2443 ihr SegenG2127 ererbetG2816. 10"DennG1063 wer das LebenG2222 liebenG25 undG2532 guteG18 TageG2250 sehenG1492 willG2309, der enthalteG3973 seineG846 ZungeG1100 vomG575 BösenG2556, undG2532 seineG846 LippenG5491, daß sie nichtG3361 TrugG1388 redenG2980; 11er wende sich abG1578 vomG575 BösenG2556 undG2532 tueG4160 GutesG18; er sucheG2212 FriedenG1515 undG2532 jageG1377 ihmG846 nachG1377; 12dennG3754 die AugenG3788 des HerrnG2962 sind gerichtet aufG1909 die GerechtenG1342, undG2532 seineG846 OhrenG3775 aufG1519 ihrG846 FlehenG1162; das AngesichtG4383 des HerrnG2962 aberG1161 ist widerG1909 die, welche BösesG2556 tunG4160 ".   13UndG2532 werG5101 ist, der euchG5209 Böses tunG2559 wird, wennG1437 ihr NachahmerG3402 des GutenG18 gewordenG1096 seid? 14AberG235 wennG1499 ihr auch leidenG3958 solltet umG1223 der GerechtigkeitG1343 willenG1223, glückseligG3107 seid ihr! FürchtetG5399 aberG1161 nichtG3361 ihreG846 FurchtG5401, nochG3366 seid bestürztG5015, 15sondernG1161 heiligetG37 ChristusG5547, den HerrnG2962, inG1722 eurenG5216 HerzenG2588. Seid aberG1161 jederzeitG104 bereitG2092 zurG4314 VerantwortungG627 gegen jedenG3956, der RechenschaftG3056 von euchG5209 fordertG154 überG4012 die HoffnungG1680, die inG1722 euchG5213 ist, aberG235 mitG3326 SanftmutG4240 undG2532 FurchtG5401; 16indem ihr ein gutesG18 GewissenG4893 habtG2192, auf daßG2443, worinG1722 G3739 sie widerG2635 euchG5216 alsG5613 ÜbeltäterG2555 redenG2635, die zu SchandenG2617 werden, welche eurenG5216 gutenG18 WandelG391 inG1722 ChristoG5547 verleumdenG1908. 17DennG1063 es ist besserG2909, wennG1487 der WilleG2307 GottesG2316 es willG2309, für GutestunG15 zu leidenG3958, alsG2228 für BösestunG2554. 18DennG3754 es hatG3958 jaG2532 ChristusG5547 einmalG530 fürG4012 SündenG266 gelittenG3958, der GerechteG1342 fürG5228 die UngerechtenG94, auf daßG2443 er unsG2248 zu GottG2316 führeG4317, getötetG2289 G3303 nach dem FleischeG4561, aberG1161 lebendigG2227 gemacht nach dem GeisteG4151, 19inG1722 welchemG3739 er auchG2532 hingingG4198 und predigteG2784 den GeisternG4151, die imG1722 GefängnisG5438 sind, 20welche einstG4218 ungehorsamG544 waren, alsG3753 die LangmutG3115 GottesG2316 harrteG1551 inG1722 den TagenG2250 NoahsG3575, während die ArcheG2787 zugerichtetG2680 wurde, inG1519 welcheG3739 wenigeG3641, das istG5123 achtG3638 SeelenG5590, durchG1223 WasserG5204 gerettetG1295 wurden, 21welchesG3739 GegenbildG499 auchG2532 euchG5209 jetztG3568 errettetG4982, das ist die TaufeG908 (nichtG3756 ein AblegenG595 der UnreinigkeitG4509 des FleischesG4561, sondernG235 das BegehrenG1906 eines gutenG18 GewissensG4893 vorG1519 GottG2316 ), durchG1223 die AuferstehungG386 JesuG2424 ChristiG5547, 22welcherG3739, inG1519 den HimmelG3772 gegangenG4198, zurG1722 RechtenG1188 GottesG2316 istG2076, indem EngelG32 undG2532 GewaltenG1849 undG2532 MächteG1411 ihmG846 unterworfenG5293 sind. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.015 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version