Elberfelder Bible 1871 (NT)Luke - 7. chapter - Luke - chapter 7

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible (1905) - with Strong numbers (GER)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible (1905) - with Strong numbers (GER)


1NachdemG1893 er aberG1161 alleG3956 seineG846 WorteG4487 vorG1519 den OhrenG189 des VolkesG2992 vollendet hatteG4137, gingG1525 er hineinG1525 nachG1519 KapernaumG2584. 2Eines gewissenG5100 HauptmannsG1543 KnechtG1401 aberG1161, derG3739 ihmG846 wertG1784 warG2258, warG2192 krankG2560 und lagG3195 im SterbenG5053. 3Als er aberG1161 vonG4012 JesuG2424 hörteG191, sandteG649 er ÄltesteG4245 der JudenG2453 zuG4314 ihmG846 und batG2065 ihnG846, daßG3704 er kämeG2064 undG2532 seinenG846 KnechtG1401 gesund macheG1295. 4Als diese aberG1161 zuG4314 JesuG2424 hinkamenG3854, batenG3870 sie ihnG846 angelegentlichG4709 und sprachen G3004 G3754 : Er istG2076 würdigG514, daßG3739 du ihm diesG5124 gewährestG3930; 5dennG1063 er liebtG25 unsereG2257 NationG1484, undG2532 er selbstG846 hat unsG2254 die SynagogeG4864 erbautG3618. 6JesusG2424 aberG1161 gingG4198 mitG4862 ihnenG846. Als er aberG1161 schonG2235 nichtG3756 mehr weitG3112 vonG575 dem HauseG3614 entfernt warG568, sandteG3992 der HauptmannG1543 FreundeG5384 zuG4314 ihmG846 und ließ ihmG846 sagenG3004 : HerrG2962, bemühe dichG4660 nichtG3361, dennG1063 ich binG1510 nichtG3756 würdigG2425, daßG2443 du unterG5259 meinG3450 DachG4721 tretestG1525. 7DarumG1352 habe ich michG1683 selbst auch nichtG3761 würdigG515 geachtetG515, zuG4314 dirG4571 zu kommenG2064; sondernG235 sprichG2036 ein WortG3056, undG2532 meinG3450 KnechtG3816 wird gesund werdenG2390. 8DennG1063 auchG2532 ichG1473 binG1510 ein MenschG444, unterG5259 GewaltG1849 gestelltG5021, und habeG2192 KriegsknechteG4757 unterG5259 mirG1683; undG2532 ich sageG3004 zu diesemG5129 : GeheG4198 hin, undG2532 er gehtG4198; undG2532 zu einem anderenG243 : KommG2064, undG2532 er kommtG2064; undG2532 zu meinemG3450 KnechteG1401 : TueG4160 diesesG5124, undG2532 er tutG4160 es. 9Als aberG1161 JesusG2424 diesG5023 hörteG191, verwunderteG2296 er sichG2296 über ihnG846; undG2532 er wandte sichG4762 zu der VolksmengeG3793, die ihmG846 folgteG190, und sprachG2036 : Ich sageG3004 euchG5213, selbst nichtG3761 inG1722 IsraelG2474 habe ich so großenG5118 GlaubenG4102 gefundenG2147. 10UndG2532 als die AbgesandtenG3992 inG1519 das HausG3624 zurückkehrtenG5290, fandenG2147 sie den krankenG770 KnechtG1401 gesundG5198. 11UndG2532 es geschahG1096 danach G1722 G1836, daß er inG1519 eine StadtG4172 gingG4198, genanntG2564 NainG3484, undG2532 vieleG2425 seinerG846 JüngerG3101 undG2532 eine großeG4183 VolksmengeG3793 gingenG4848 mit ihmG846. 12AlsG5613 er sich aberG1161 dem ToreG4439 der StadtG4172 näherteG1448, sieheG2400, da wurde ein ToterG2348 herausgetragenG1580, der eingeboreneG3439 SohnG5207 seinerG846 MutterG3384, undG2532 sieG3778 warG2258 eine WitweG5503; undG2532 eine zahlreicheG2425 VolksmengeG3793 aus der StadtG4172 [warG2258 ] mitG4862 ihrG846. 13UndG2532 als der HerrG2962 sieG846 sahG1492, wurde er innerlich bewegtG4697 überG1909 sieG846 undG2532 sprachG2036 zu ihrG846 : WeineG2799 nichtG3361! 14UndG2532 er trat hinzuG4334 und rührteG680 die BahreG4673 anG680, die TrägerG941 aberG1161 standen stillG2476; undG2532 er sprachG2036 : JünglingG3495, ich sageG3004 dirG4671, stehe aufG1453! 15UndG2532 der ToteG3498 setzte sich aufG339 undG2532 fing anG756 zu redenG2980; undG2532 er gabG1325 ihnG846 seinerG846 MutterG3384. 16AlleG537 aberG1161 ergriffG2983 FurchtG5401; undG2532 sie verherrlichtenG1392 GottG2316 und sprachen G3004 G3754 : Ein großerG3173 ProphetG4396 ist unterG1722 unsG2254 erweckt wordenG1453, und G2532 G3754 GottG2316 hat seinG846 VolkG2992 besuchtG1980. 17UndG2532 dieseG3778 RedeG3056 überG4012 ihnG846 ging ausG1831 inG1722 ganzG3650 JudäaG2449 undG2532 inG1722 der ganzenG3956 UmgegendG4066. 18UndG2532 dem JohannesG2491 berichtetenG518 seineG846 JüngerG3101 überG4012 diesG5130 allesG3956. 19UndG2532 JohannesG2491 riefG4341 zwei G1417 G5100 seinerG846 JüngerG3101 herzuG4341 und sandteG3992 sie zuG4314 JesuG2424 undG2532 ließ ihm sagenG3004 : BistG1488 duG4771 der KommendeG2064, oderG2228 sollenG4328 wir auf einen anderenG243 wartenG4328? 20Als aberG1161 die MännerG435 zuG4314 ihmG846 gekommen warenG3854, sprachenG2036 sie: JohannesG2491 der TäuferG910 hat unsG2248 zuG4314 dirG4571 gesandtG649 und läßt dir sagenG3004 : BistG1488 duG4771 der KommendeG2064, oderG2228 sollen wir auf einen anderenG243 wartenG4328? 21InG1722 jenerG846 StundeG5610 aberG1161 heilteG2323 er vieleG4183 vonG575 KrankheitenG3554 undG2532 PlagenG3148 undG2532 bösenG4190 GeisternG4151, undG2532 vielenG4183 BlindenG5185 schenkteG5483 er das GesichtG991. 22UndG2532 JesusG2424 antworteteG611 und sprachG2036 zu ihnenG846 : GehetG4198 hin und verkündetG518 JohannesG2491, wasG3739 ihr gesehenG1492 undG2532 gehörtG191 habt: daßG3754 BlindeG5185 sehend werdenG308, LahmeG5560 wandelnG4043, AussätzigeG3015 gereinigt werdenG2511, TaubeG2974 hörenG191, ToteG3498 auferweckt werdenG1453, ArmenG4434 gute Botschaft verkündigt wirdG2097; 23undG2532 glückseligG3107 istG2076, werG3362 irgend sich nichtG3362 anG1722 mirG1698 ärgern wirdG4624. 24Als aberG1161 die BotenG32 des JohannesG2491 weggegangen warenG565, fingG756 er anG756, zuG4314 den VolksmengenG3793 zu redenG3004 überG4012 JohannesG2491 : WasG5101 seid ihr inG1519 die WüsteG2048 hinausgegangenG1831 zu sehenG2300? ein RohrG2563, vomG5259 WindeG417 hin undG2532 her bewegtG4531? 25AberG235 wasG5101 seid ihr hinausgegangenG1831 zu sehenG1492? einen MenschenG444, mitG1722 weichenG3120 KleidernG2440 angetanG294? SieheG2400, die inG1722 herrlicherG1741 KleidungG2441 undG2532 in ÜppigkeitG5172 lebenG5225, sindG1526 anG1722 den königlichen HöfenG933. 26AberG235 wasG5101 seid ihr hinausgegangenG1831 zu sehenG1492? einen ProphetenG4396? JaG3483, sageG3004 ich euchG5213, undG2532 mehrG4055 als einen ProphetenG4396. 27DieserG3778 istG2076 es, vonG4012 demG3739 geschrieben stehtG1125 :" SieheG2400, ichG1473 sendeG649 meinenG3450 BotenG32 vorG4253 deinemG4675 AngesichtG4383 herG649, derG3739 deinenG4675 WegG3598 vorG1715 dirG4675 bereiten wirdG2680 "; 28dennG1063 ich sageG3004 euchG5213 : UnterG1722 den von WeibernG1135 GeborenenG1084 istG2076 keinG3762 größererG3187 ProphetG4396 alsG3187 JohannesG2491 der TäuferG910; aberG1161 der KleinsteG3398 inG1722 dem ReicheG932 GottesG2316 istG2076 größerG3187 als erG846. 29( UndG2532 das ganzeG3956 VolkG2992, das zuhörteG191, undG2532 die ZöllnerG5057 rechtfertigtenG1344 GottG2316, indem sie mit der TaufeG908 Johannes'G2491 getauft worden warenG907; 30die PharisäerG5330 aberG1161 undG2532 die GesetzesgelehrtenG3544 machtenG114 in Bezug aufG1519 sich selbstG1438 den RatschlußG1012 GottesG2316 wirkungslosG114, indem sie nichtG3361 vonG5259 ihmG846 getauft worden warenG907. ) 31WemG5101 sollG3666 ich nunG3767 die MenschenG444 diesesG5026 GeschlechtsG1074 vergleichenG3666? undG2532 wemG5101 sind sieG1526 gleichG3664? 32Sie sindG1526 KindernG3813 gleichG3664, die aufG1722 dem MarkteG58 sitzenG2521 undG2532 einanderG240 zurufenG4377 undG2532 sagenG3004 : Wir haben euchG5213 gepfiffenG832, undG2532 ihr habt nichtG3756 getanztG3738; wir haben euchG5213 Klagelieder gesungenG2354, undG2532 ihr habt nichtG3756 geweintG2799. 33DennG1063 JohannesG2491 der TäuferG910 ist gekommenG2064, der wederG3383 BrotG740G2068, nochG3383 WeinG3631 trankG4095, undG2532 ihr sagetG3004 : Er hatG2192 einen DämonG1140. 34Der SohnG5207 des MenschenG444 ist gekommenG2064, der da ißtG2068 undG2532 trinktG4095, undG2532 ihr sagetG3004 : SieheG2400, ein Fresser G444 G5314 undG2532 WeinsäuferG3630, ein FreundG5384 von ZöllnernG5057 undG2532 SündernG268; - 35undG2532 die WeisheitG4678 ist gerechtfertigt wordenG1344 vonG575 allenG3956 ihrenG846 KindernG5043. 36Es batG2065 ihnG846 aberG1161 einerG5100 der PharisäerG5330, daßG2443 er mitG3326 ihmG846 essen möchteG5315; undG2532 er gingG1525 inG1519 das HausG3614 des PharisäersG5330 und legte sich zu TischeG347. 37UndG2532 sieheG2400, da war ein WeibG1135 inG1722 der StadtG4172, dieG3748 eine SünderinG268 warG2258; und als sie erfahren hatteG1921, daßG3754 er inG1722 dem HauseG3614 des PharisäersG5330 zu Tische liegeG345, brachteG2865 sie eine AlabasterflascheG211 mit SalbeG3464; 38undG2532 hintenG3694 zuG3844 seinenG846 FüßenG4228 stehendG2476 und weinendG2799, fingG756 sie anG756, seineG846 FüßeG4228 mit TränenG1144 zu benetzenG1026; undG2532 sie trockneteG1591 sie mit den HaarenG2359 ihresG846 HauptesG2776 undG2532 küßteG2705 seineG846 FüßeG4228 sehr undG2532 salbteG218 sie mit der SalbeG3464. 39Als es aberG1161 der PharisäerG5330 sahG1492, derG3588 ihnG846 geladenG2564 hatte, sprachG2036 er beiG1722 sich selbstG1438 und sagteG3004 : WennG1487 dieserG3778 ein ProphetG4396 wäreG2258, so würde er erkennenG1097, werG5101 undG2532 was fürG4217 ein WeibG1135 es ist, dieG3748 ihnG846 anrührtG680; dennG3754 sie istG2076 eine SünderinG268. 40UndG2532 JesusG2424 antworteteG611 und sprachG2036 zuG4314 ihmG846 : SimonG4613, ich habeG2192 dirG4671 etwasG5100 zu sagenG2036. Er aberG1161 sprichtG5346 : LehrerG1320, sage anG2036. 41Ein gewisserG5100 GläubigerG1157 hatteG2258 zweiG1417 SchuldnerG5533; der eineG1520 schuldeteG3784 fünfhundertG4001 DenareG1220, der andereG2087 aberG1161 fünfzigG4004; 42da sieG846 aberG1161 nichtG3361 hattenG2192 zu bezahlenG591, schenkteG5483 er es beidenG297. WerG5101 nunG3767 von ihnenG846, [sageG2036 ] wird ihnG846 am meistenG4119 liebenG25? 43SimonG4613 aber antworteteG611 undG1161 sprachG2036 : Ich meineG5274, demG3739 er das meisteG4119 geschenkt hatG5483. Er aberG1161 sprachG2036 zu ihmG846 : Du hastG2919 rechtG3723 geurteiltG2919. 44UndG2532 sich zuG4314 dem WeibeG1135 wendendG4762, sprachG5346 er zu SimonG4613 : Siehst duG991 diesesG5026 WeibG1135? Ich bin inG1519 deinG4675 HausG3614 gekommenG1525, du hast mir keinG3756 WasserG5204 aufG1909 meineG3450 FüßeG4228 gegebenG1325; dieseG3778 aberG1161 hat meineG3450 FüßeG4228 mit TränenG1144 benetztG1026 undG2532 mit ihrenG846 Haaren G2359 G2776 getrocknetG1591. 45Du hast mirG3427 keinenG3756 KußG5370 gegebenG1325; dieseG3778 aberG1161 hatG1257, seitdem G575 G3739 ich hereingekommen binG1525, nichtG3756 abgelassenG1257, meineG3450 FüßeG4228 zu küssenG2705. 46Du hastG218 meinG3450 HauptG2776 nichtG3756 mit ÖlG1637 gesalbtG218; dieseG3778 aberG1161 hat mit SalbeG3464 meineG3450 FüßeG4228 gesalbtG218. 47 Deswegen G3739 G5484 sage ichG3004 dirG4671 : IhreG846 vielen G3588 G4183 SündenG266 sind vergebenG863, dennG3754 sie hat vielG4183 geliebtG25; wemG3739 aberG1161 wenigG3641 vergeben wirdG863, der liebtG25 wenigG3641. 48Er aberG1161 sprachG2036 zu ihrG846 : DeineG4675 SündenG266 sind vergebenG863. 49UndG2532 die mit zu Tische lagenG4873, fingen anG756, beiG1722 sich selbstG1438 zu sagenG3004 : WerG5101 istG2076 dieserG3778, derG3739 auchG2532 SündenG266 vergibtG863? 50Er sprachG2036 aberG1161 zuG4314 dem WeibeG1135 : DeinG4675 GlaubeG4102 hat dichG4571 errettetG4982; geheG4198 hinG1519 in FriedenG1515. 

Display settings Display settings SStrong's number hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary
/ / 0.024 s.