SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible (1905) - with Strong numbers (GER)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible (1905) - with Strong numbers (GER)


1Und dies sind die NamenH8034 der SöhneH1121 IsraelsH3478, die nach ÄgyptenH4714 kamenH935; mit JakobH3290 kamenH935 sie, einH376 jeder mit seinem HauseH1004 : 2RubenH7205, SimeonH8095, LeviH3878 und JudaH3063; 3Issaschar, SebulonH2074 und BenjaminH1144; 4DanH1835 und Naphtali, GadH1410 und Aser. 5Und es waren aller SeelenH5315, die ausH3318 den LendenH3409 JakobsH3290 hervorgegangen waren, siebzig H7657 H5315 Seelen. Und JosephH3130 war in ÄgyptenH4714. 6Und JosephH3130 starbH4191 und alle seine BrüderH251 und dasselbige ganze GeschlechtH1755. 7Und die KinderH1121 IsraelH3478 waren fruchtbarH6509 und wimmelten und mehrtenH7235 sich und wurden sehr, sehr stark, und das LandH776 wurde vollH4390 von ihnen. 8Da stand ein neuerH2319 KönigH4428 über ÄgyptenH4714 aufH6965, der JosephH3130 nicht kannteH3045. 9Und er sprachH559 zu seinem VolkeH5971 : Siehe, das VolkH5971 der KinderH1121 IsraelH3478 ist zahlreicher und stärkerH6099 als wir. 10WohlanH3051, laßt uns klug gegen dasselbe handeln, daß es sichH5927 nichtH3254 mehreH7235 und es nicht geschehe, wenn KriegH4421 eintritt, daß es sich auchH1931 zu unseren FeindenH8130 schlage und wider uns streiteH3898 und aus dem LandeH776 hinaufziehe. 11UndH7760 sie setzten Fronvögte überH8269 dasselbe, um es mit ihren Lastarbeiten zu drückenH6031; und es bauteH1129 dem PharaoH6547 Vorratsstädte: Pithom und RaemsesH7486. 12Aber so wie sie es drücktenH6031, alsoH3651 mehrteH7235 es sich, und also breitete es sich ausH6555; und es grauteH6973 ihnen vorH6440 den KindernH1121 IsraelH3478. 13Und dieH5647 ÄgypterH4714 hielten dieH5647 KinderH1121 IsraelH3478 mit Härte zum Dienst an. 14Und sie machtenH4843 ihnenH5647 das LebenH2416 bitterH4843 durch hartenH7186 DienstH5656 in LehmH2563 und in ZiegelnH3843, und durch allerlei DienstH5656 auf dem FeldeH7704, neben all ihrem DienstH5656, zu welchem sie sie anhielten mit Härte. 15Und derH8145 KönigH4428 von ÄgyptenH4714 sprachH559 zu den hebräischenH5680 Hebammen, von denen der NameH8034 der einenH259 Schiphra und der NameH8034 der anderen PuaH6326 war, und sagte: 16Wenn ihrH559 den Hebräerinnen bei der Geburt helfet und ihr sie auf dem Geburtsstuhl sehetH7200 : wenn es ein SohnH1121 istH3205, so tötetH4191 ihn, und wenn eine TochterH1323, so mag sie lebenH2425. 17Aber die Hebammen fürchtetenH3372 GottH430 und taten nicht, wie der KönigH4428 von ÄgyptenH4714 zuH6213 ihnenH1696 gesagt hatteH3205, und erhielten die Knäblein am LebenH2421. 18Und der KönigH4428 von ÄgyptenH4714 riefH7121 die Hebammen und sprachH559 zu ihnenH1697 : WarumH4069 habt ihr dieses getanH6213 und die Knäblein am LebenH2421 erhaltenH2421? 19Und die Hebammen sprachenH559 zum PharaoH6547 : Weil die hebräischenH5680 WeiberH802 nichtH2962 sind wie die ägyptischenH4713, denn sie sind kräftig; ehe die Hebamme zu ihnen kommtH935, haben sie geborenH3205. 20Und GottH430 tatH3190 den Hebammen Gutes; und das VolkH5971 mehrteH7235 sich und wurde sehrH3966 stark. 21Und es geschah, weil die Hebammen GottH430 fürchtetenH3372, so machteH6213 er ihnen HäuserH1004. 22Da gebotH6680 der PharaoH6547 all seinem VolkeH5971 und sprachH559 : Jeden SohnH1121, der geboren wird, sollt ihr in den StromH2975 werfenH7993, jede TochterH1323 aber sollt ihr leben lassenH2421. 

Display settings Display settings SStrong's number hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary
/ / 0.028 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version