Czech Study Bible Translation (CZ)Ezra - 2. chapter - Ezra - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Toto jsou obyvatelé provincie, kteří vyšli ze zajetí, vyhnanci, které odvedl babylonský král Nebúkadnesar do Babylonu a vrátili se do Jeruzaléma a Judska, každý do svého města, 2ti, kteří přišli se Zerubábelem, Jéšuou, Nehemjášem, Serajášem, Reelajášem, Mordokajem, Bilšánem, Misparem, Bigvajem, Rechúmem, Baanou. Toto je výčet mužů izraelského lidu: 3Synů Pareóšových dva tisíce sto sedmdesát dva; 4synů Šefatjášových tři sta sedmdesát dva; 5synů Árachových sedm set sedmdesát pět; 6synů Pachat-moábových, totiž synů Jéšuových a Jóabových, dva tisíce osm set dvanáct; 7synů Élamových tisíc dvě stě padesát čtyři; 8synů Zatúových devět set čtyřicet pět; 9synů Zakajových sedm set šedesát; 10synů Baního šest set čtyřicet dva; 11synů Bebajových šest set dvacet tři; 12synů Azgadových tisíc dvě stě dvacet dva; 13synů Adoníkamových šest set šedesát šest; 14synů Bigvajových dva tisíce padesát šest; 15synů Adínových čtyři sta padesát čtyři; 16synů Aterových, totiž Chizkijášových, devadesát osm; 17synů Besajových tři sta dvacet tři; 18synů Jórových sto dvanáct; 19synů Chašumových dvě stě dvacet tři; 20synů Gibarových devadesát pět; 21synů Bét-lechemových sto dvacet tři; 22mužů z Netófy padesát šest; 23mužů z Anatótu sto dvacet osm; 24mužů z Azmávetu čtyřicet dva; 25mužů z Kirjat-jearímu, Kefíry a Beerótu sedm set čtyřicet tři; 26mužů z Rámy a Geby šest set dvacet jedna; 27mužů z Mikmásu sto dvacet dva; 28mužů z Bét-elu a Aje dvě stě dvacet tři; 29mužů z Neba padesát dva; 30mužů z Magbíše sto padesát šest; 31mužů z jiného Élamu tisíc dvě stě padesát čtyři; 32mužů z Charimu tři sta dvacet; 33mužů z Lódu, Chadídu a Óna sedm set dvacet pět; 34mužů z Jericha tři sta čtyřicet pět; 35synů Senáových tři tisíce šest set třicet. 36Kněží: synů Jedajášových z domu Jéšuova devět set sedmdesát tři; 37synů Imerových tisíc padesát dva; 38synů Pašchúrových tisíc dvě stě čtyřicet sedm; 39synů Charimových tisíc sedmnáct. 40Lévité: synů Jéšuových a Kadmíelových, totiž synů Hódavjášových, sedmdesát čtyři. 41Zpěváci: synů Asafových sto dvacet osm. 42Synové vrátných: synů Šalúmových, synů Aterových, synů Talmónových, synů Akúbových, synů Chatítových, synů Šobajových celkem sto třicet devět. 43Chrámoví nevolníci: Synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi, 44synové Kérosovi, synové Síaovi, synové Padónovi, 45synové Lebánovi, synové Chagábovi, synové Akúbovi, 46synové Chágabovi, synové Šalmajovi, synové Chánanovi, 47synové Gidélovi, synové Gacharovi, synové Reajášovi, 48synové Resínovi, synové Nekódovi, synové Gazamovi, 49synové Uzovi, synové Paséachovi, synové Besajovi, 50synové Asnovi, synové Meúnejců, synové Nefíšesejců, 51synové Bakbúkovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi, 52synové Baslútovi, synové Mechídovi, synové Charšovi, 53synové Barkósovi, synové Síserovi, synové Tamachovi, 54synové Nesíachovi, synové Chatífovi. 55Synové Šalomounových otroků: Synové Sótajovi, synové Sóferetovi, synové Perídovi, 56synové Jaalovi, synové Darkónovi, synové Gidélovi, 57synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského, synové Amiovi. 58Všech chrámových nevolníků a synů Šalomounových otroků bylo tři sta devadesát dva. 59Toto jsou ti, kteří přišli z Tel-melachu, Tel-charšy, Kerúb-adánu a Imeru, ale nemohli určit rodinu svých otců a jejich potomstvo, zdali jsou z Izraele: 60Synů Delajášových, synů Tóbijášových, synů Nekódových šest set padesát dva 61a ze synů kněží synové Chobajášovi, synové Kósovi, synové Barzilaje, který si vzal ženu z dcer Barzilaje a byl nazván podle jejich jména. 62Ti hledali svůj zápis v rodokmenech, ale nenašly se a byli jako nečistí vyloučeni z kněžství. 63Místodržitel jim řekl, že nesmějí jíst z nejsvětějšího jídla, dokud nepovstane kněz s urím a tumím. 64Celé shromáždění dohromady čítalo čtyřicet dva tisíc tři sta šedesát lidí, 65kromě jejich otroků a otrokyň, jichž bylo sedm tisíc tři sta třicet sedm. Měli také dvě stě zpěváků a zpěvaček, 66sedm set třicet šest koní, dvě stě čtyřicet pět mezků, 67čtyři sta třicet pět velbloudů a šest tisíc sedm set dvacet oslů. 68Někteří z předáků rodů, když přišli k Hospodinovu domu v Jeruzalémě, se rozhodli dobrovolně dát na Boží dům, aby ho postavili na jeho základech. 69Podle svého jmění dali na poklad určený pro práci šedesát jedna tisíc zlatých darejků, pět tisíc stříbrných hřiven a sto kněžských rouch. 70I usadili se kněží, lévité, někteří z lidu, zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci ve svých městech; celý Izrael se usadil ve svých městech.

Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova