Bible of Kralice - with Strong numbers and morphology (NT - 1613)Luke - 17. chapter - Luke - chapter 17

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice - with Strong numbers and morphology (NT - 1613)

Bible Kralická (1613) je považována za velice dobrý překlad bible, a myslím, že zcela po právu. A přestože od její první verze (1579) uplynulo již přes 400 let, a přestože za tu dobu vzniklo mnoho dalších českých překladů bible, stále ještě jsou v ČR sbory, které na "Kraličku" nedají dopustit, jiný překlad bible nepoužívají a ani neuznávají. Na svou věrnost Kralickému překladu a "znalost staročeštiny" jsou obvykle velice pyšní (doslova).

Nicméně těch 436 let od vydání první verze Bible Kralické je na vývoji jazyka velice znát. Mnoha staročeským výrazům dnešní český čtenář nerozumí vůbec, a co je asi ještě horší, význam některých slov se za tu dobu posunul.

Na webu bibler.cz můžete najít Kralickou bibli se Strongovými čísly (Strongova čísla doplnil Lubomír Ouzký). To je skvělý počin, protože se tak může každý velice rychle podívat, co za slova jsou použita v řeckém originálním textu, zvláště proto, že Strongova čísla jsou navázána i na Tichého řecko-český slovník.

Někdy však není problém pouze v použitých slovech, ale i v pádu, osobě, čase apod. Prostě pro spolehlivé pochopení či ověření překladu daného verše potřebujeme v ideálním případě znát i gramatiku (morfologii). Říkal jsem si, že by bylo skvělé, osadit Bibli Kralickou (Nový zákon) nejen Strongovými čísly, ale i zmiňovanou morfologií. A také jsem se do toho pustil. Porovnával jsem řecký originální text "Textus Receptus" s překladem NZ Bible Kralické (1613) a podle Textu Receptu jsem přiřazoval Strongova čísla a morfologii odpovídajícím slovům Kralického překladu (pokud to bylo s ohledem na přesnost překladu možné).

Je zjevné, že se překladatelé obvykle snažili překládat opravdu co nejpřesněji. Dokonce tak, že se tam, kde to bylo možné, snažili zachovat řecký slovosled. Nicméně ani tento překlad není bez chybičky. Občas zvolili až nepochopitelně volný překlad a výjimečně i překlad nesprávný. Říkal jsem si, že by zejména pro fanoušky Bible Kralické bylo přínosem shromáždit i nesprávně nebo nepřesně přeložená místa (pouze místa měnící podstatně význam verše), případně komentáře k některým zajímavým slovům či veršům.

Během překladu Nové smlouvy a osazování Bible Kralické Strongovými čísly jsem si poznamenal něco přes 500 poznámek týkajících se překladu. Tyto poznámky najdete i zde v SOB - čísla veršů obsahujících komentář jsou žlutě zvýrazněna (komentář se zobrazí po najetí myší na zvýrazněné číslo verše).

© Libor Diviš - www.obohu.cz

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice - with Strong numbers and morphology (NT - 1613)


1TedyG1161{CONJ} řeklG2036{V-2AAI-3S} učedlníkůmG4314{PREP} G3101{N-APM}: NeníG2076{V-PXI-3S} možnéG418{A-NSN}, abyG3588{T-GSM} nepřišlaG3361{PRT-N} G2064{V-2AAN} pohoršeníG4625{N-APN}, aleG1161{CONJ} bědaG3759{INJ}, skrzeG1223{PREP} kohožG3739{R-GSM} přicházejíG2064{V-PNI-3S}. 2LépeG3081{V-PAI-3S} by muG846{P-DSM} bylo, abyG1487{COND} žernovG3458{N-NSM} osličíG3684{A-NSM} vloženG4029{V-PNI-3S} byl naG4012{PREP} hrdloG5137{N-ASM} jehoG846{P-GSM}, aG2532{CONJ} uvrženG4496{V-RPI-3S} byl doG1519{PREP} mořeG2281{N-ASF}, nežG2228{PRT} byG2443{CONJ} pohoršilG4624{V-AAS-3S} jednohoG1520{A-ASM} z těchtoG5130{D-GPM} maličkýchG3398{A-GPM}. 3ŠetřteG4337{V-PAM-2P} seG1438{F-3DPM}. Zhřešil-liG264{V-2AAS-3S} byG1437{COND} pakG1161{CONJ} protiG1519{PREP} toběG4571{P-2AS} bratrG80{N-NSM} tvůjG4675{P-2GS}, potresciG2008{V-AAM-2S} hoG846{P-DSM}, aG2532{CONJ} bude-liť G1437{COND} toho želetiG3340{V-AAS-3S}, odpusťG863{V-2AAM-2S} muG846{P-DSM}.4AG2532{CONJ} byťG1437{COND} pak sedmkrátG2034{ADV} za denG2250{N-GSF} zhřešilG264{V-2AAS-3S} protiG1519{PREP} toběG4571{P-2AS}, aG2532{CONJ} sedmkrátG2034{ADV} za denG2250{N-GSF} obrátilG1994{V-AAS-3S} se kG1909{PREP} toběG4571{P-2AS}, řkaG3004{V-PAP-NSM}: ŽelG3340{V-PAI-1S} mi toho, odpusťG863{V-FAI-2S} muG846{P-DSM}. 5IG2532{CONJ} řekliG2036{V-2AAI-3P} apoštoléG652{N-NPM} PánuG2962{N-DSM}: PřispořG4369{V-2AAM-2S} námG2254{P-1DP} víryG4102{N-ASF}. 6IG1161{CONJ}G2036{V-2AAI-3S} PánG2962{N-NSM}: KdybysteG1487{COND} měliG2192{V-IAI-2P} víruG4102{N-ASF} jakoG5613{ADV} zrnoG2848{N-ASM} horčičnéG4615{N-GSN}, řekliG3004{V-IAI-2P} bysteG302{PRT} tétoG3778{D-DSF} morušiG4807{A-DSM}: VykořeňG1610{V-APM-2S} se, aG2532{CONJ} přesaďG5452{V-APM-2S} se doG1722{PREP} mořeG2281{N-DSF}, aG2532{CONJ} uposlechlaG5219{V-AAI-3S} byG302{PRT} vásG5213{P-2DP}. 7KdoG5101{I-NSM} pakG1161{CONJ} jest zG1537{PREP} vásG5216{P-2GP}, majeG2192{V-PAP-NSM} služebníkaG1401{N-ASM}, ješto ořeG722{V-PAP-ASM} anebG2228{PRT} paseG4165{V-PAP-ASM}, abyG3739{R-NSM} jemu, když by se sG1537{PREP} poleG68{N-GSM} navrátilG1525{V-2AAP-DSM}, hnedG2112{ADV} řeklG2046{V-FAI-3S}: PoďG3928{V-2AAP-NSM} a sedniG377{V-AMM-2S} za stůl? 8Anobrž G235{CONJ} zdali nedíG3780{PRT-I} G2046{V-FAI-3S} jemuG846{P-DSM}: PřipravG2090{V-AAM-2S}, ať G5101{I-ASN} povečeřímG1172{V-AAS-1S}, aG2532{CONJ} opášeG4024{V-AMP-NSM} se, služG1247{V-PAM-2S} miG3427{P-1DS}, ažG2193{CONJ} se najímG5315{V-2AAS-1S} aG2532{CONJ} napímG4095{V-2AAS-1S}, aG2532{CONJ} potomG3326{PREP} G5023{D-APN} i tyG4771{P-2NS} jezG5315{V-FDI-2S} aG2532{CONJ}G4095{V-FDI-2S}? 9Zdali děkujeG3361{PRT-N} G5485{N-ASF} G2192{V-PAI-3S} služebníkuG1401{N-DSM} tomuG1565{D-DSM}, žeG3754{CONJ} učinilG4160{V-AAI-3S} toG3588{T-APN}, což muG846{P-DSM} bylo rozkázánoG1299{V-APP-APN}? NezdáG3756{PRT-N} G1380{V-PAI-1S-C} mi se. 10TakG3779{ADV} iG2532{CONJ} vyG5210{P-2NP}, kdyžG3752{CONJ} učiníteG4160{V-AAS-2P} všeckoG3956{A-APN}, cožG3588{T-APN} vámG5213{P-2DP} přikázánoG1299{V-APP-APN}, rceteG3004{V-PAM-2P} G3754{CONJ}: SlužebníciG1401{N-NPM} neužitečníG888{A-NPM} jsmeG2070{V-PXI-1P}. CožG3754{CONJ} G3739{R-ASN} jsme povinniG3784{V-IAI-1P} byli učinitiG4160{V-AAN}, učiniliG4160{V-RAI-1P} jsme. 11IG2532{CONJ} staloG1096{V-2ADI-3S} se, kdyžG1722{PREP} G3588{T-DSM} se G846{P-ASM} bralG4198{V-PNN} doG1519{PREP} JeruzalémaG2419{N-PRI}, že G2532{CONJ} G846{P-NSM} šelG1330{V-INI-3S} skrzeG1223{PREP} G3319{A-GSN} SamaříG4540{N-GSF} aG2532{CONJ} GalileiG1056{N-GSF}. 12AG2532{CONJ} když G846{P-GSM} vcházelG1525{V-PNP-GSM} doG1519{PREP} nějakéhoG5100{X-ASF} městečkaG2968{N-ASF}, potkaloG528{V-AAI-3P} se s nímG846{P-DSM} desetG1176{A-NUI} mužůG435{N-NPM} malomocnýchG3015{A-NPM}, kteřížG3739{R-NPM} stáliG2476{V-2AAI-3P} zdalekaG4207{ADV}. 13AG2532{CONJ} pozdvihšeG846{P-NPM} G142{V-AAI-3P} hlasuG5456{N-ASF}, řekliG3004{V-PAP-NPM}: JežíšiG2424{N-VSM} přikazateliG1988{N-VSM}, smilujG1653{V-AAM-2S} se nad námiG2248{P-1AP}.14Kteréžto G2532{CONJ} on uzřevG1492{V-2AAP-NSM}, řeklG2036{V-2AAI-3S} jimG846{P-DPM}: JdouceG4198{V-AOP-NPM}, ukažteG1925{V-AAM-2P} seG1438{F-3APM} kněžímG2409{N-DPM}. IG2532{CONJ} staloG1096{V-2ADI-3S} se, když G1722{PREP} G3588{T-DSM} šliG5217{V-PAN} G846{P-APM}, že očištěniG2511{V-API-3P} jsou. 15JedenG1520{A-NSM} pakG1161{CONJ} zG1537{PREP} nichG846{P-GPM} uzřevG1492{V-2AAP-NSM}, žeG3754{CONJ} jest uzdravenG2390{V-API-3S}, navrátilG5290{V-AAI-3S} se, sG3326{PREP} velikýmG3173{A-GSF} hlasemG5456{N-GSF} veleběG1392{V-PAP-NSM} BohaG2316{N-ASM}. 16AG2532{CONJ} padlG4098{V-2AAI-3S} naG1909{PREP} tvářG4383{N-ASN} kG3844{PREP} nohámG4228{N-APM} jehoG846{P-GSM}, díkyG2168{V-PAP-NSM} čině jemuG846{P-DSM}. AG2532{CONJ} tenG846{P-NSM} bylG2258{V-IXI-3S} SamaritánG4541{N-NSM}. 17IG1161{CONJ} odpověděvG611{V-AOP-NSM} JežíšG2424{N-NSM}, řeklG2036{V-2AAI-3S}: Zdaliž jichG3588{T-NPM} desetG1176{A-NUI} neníG3780{PRT-I} očištěnoG2511{V-API-3P}? AG1161{CONJ} kdežG4226{PRT-I} jichG3588{T-NPM} devětG1767{A-NUI}? 18NenalezliG3756{PRT-N} G2147{V-API-3P} se, aby vrátíceG5290{V-AAP-NPM} se, chváluG1391{N-ASF} BohuG2316{N-DSM} vzdaliG1325{V-2AAN}, jediné G1487{COND} G3361{PRT-N} cizozemecG241{A-NSM} tentoG3778{D-NSM}? 19IG2532{CONJ} řeklG2036{V-2AAI-3S} jemuG846{P-DSM}: VstanaG450{V-2AAP-NSM} jdiG4198{V-PNM-2S}, víraG4102{N-NSF} tváG4675{P-2GS}G4571{P-2AS} uzdravilaG4982{V-RAI-3S}.20Byv pakG1161{CONJ} otázánG1905{V-APP-NSM} odG5259{PREP} farizeůG5330{N-GPM}, kdyG4219{PRT-I} přijdeG2064{V-PNI-3S} královstvíG932{N-NSF} BožíG2316{N-GSM}, odpovědělG611{V-ADI-3S} jimG846{P-DPM}, aG2532{CONJ} řeklG2036{V-2AAI-3S}: NepřijdeťG3756{PRT-N} G2064{V-PNI-3S} královstvíG932{N-NSF} BožíG2316{N-GSM} sG3326{PREP} šetřenímG3907{N-GSF}.21AnižG3761{ADV} řeknouG2046{V-FAI-3P}: AjG2400{V-2AAM-2S}, tutoG5602{ADV}, anebG2228{PRT} ajG2400{V-2AAM-2S}, tamtoG1563{ADV}. NeboG1063{CONJ} ajG2400{V-2AAM-2S}, královstvíG932{N-NSF} BožíG2316{N-GSM} jestiťG2076{V-PXI-3S} meziG1787{ADV} vámiG5216{P-2GP}.22IG1161{CONJ} řeklG2036{V-2AAI-3S} učedlníkůmG4314{PREP} G3101{N-APM}: PřijdouG2064{V-FDI-3P} dnovéG2250{N-NPF}, žeG3753{ADV} budete žádatiG1937{V-FAI-2P} vidětiG1492{V-2AAN} v jedenG1520{A-ASF} denG2250{N-GPF} SynaG5207{N-GSM} člověkaG444{N-GSM}, aleG2532{CONJ} neuzříteG3756{PRT-N} G3700{V-FDI-2P}. 23AG2532{CONJ} dějíťG2046{V-FAI-3P} vámG5213{P-2DP}: AjG2400{V-2AAM-2S}, zdeG5602{ADV}, anebG2228{PRT} hleG2400{V-2AAM-2S}, tamtoG1563{ADV}. Ale nechoďteG3361{PRT-N} G565{V-2AAS-2P}, anižG3366{CONJ} následujteG1377{V-AAS-2P}. 24NeboG1063{CONJ} jakožG5618{ADV} bleskG796{N-NSF} osvěcujícíG797{V-PAP-NSF} se zG1537{PREP} jedné krajiny, kterážG3588{T-GSF} podG5259{PREP} nebemG3772{N-ASM} jest, až doG1519{PREP} druhé, kterážG3588{T-ASF} též podG5259{PREP} nebemG3772{N-ASM} jest, svítíG2989{V-PAI-3S}, takG3779{ADV} budeG2071{V-FXI-3S} iG2532{CONJ} SynG5207{N-NSM} člověkaG444{N-GSM} veG1722{PREP} dniG2250{N-DSF} svémG846{P-GSM}. 25AleG1161{CONJ} nejprvéG4412{ADV} musíG1163{V-PQI-3S} G846{P-ASM} mnohoG4183{A-APN} trpětiG3958{V-2AAN}, aG2532{CONJ} zavrženG593{V-APN} býti odG575{PREP} národuG1074{N-GSF} tohotoG3778{D-GSF}.26AG2532{CONJ} jakožG2531{ADV} se dáloG1096{V-2ADI-3S} zaG1722{PREP} dnůG2250{N-DPF} NoéG3575{N-PRI}, takG3779{ADV} budeG2071{V-FXI-3S} iG2532{CONJ} zaG1722{PREP} dnůG2250{N-DPF} SynaG5207{N-GSM} člověkaG444{N-GSM}. 27JedliG2068{V-IAI-3P}, piliG4095{V-IAI-3P}, ženiliG1060{V-IAI-3P} se, vdávalyG1547{V-IPI-3P} se až doG891{PREP} tohoG3739{R-GSF} dneG2250{N-GSF}, v kterémžG1525{V-2AAI-3S} NoéG3575{N-PRI} všel doG1519{PREP} korábuG2787{N-ASF}; iG2532{CONJ} přišlaG2064{V-2AAI-3S} potopaG2627{N-NSM}, aG2532{CONJ} zahladilaG622{V-AAI-3S} všeckyG537{A-APM}. 28AG2532{CONJ} též podobněG3668{ADV}, jakžG5613{ADV} se dáloG1096{V-2ADI-3S} veG1722{PREP} dnechG2250{N-DPF} LotovýchG3091{N-PRI}: JedliG2068{V-IAI-3P}, piliG4095{V-IAI-3P}, kupovaliG59{V-IAI-3P}, prodávaliG4453{V-IAI-3P}, štěpovaliG5452{V-IAI-3P}, stavěliG3618{V-IAI-3P}. 29AleG1161{CONJ} dneG2250{N-DSF} tohoG3739{R-DSF}, když vyšelG1831{V-2AAI-3S} LotG3091{N-PRI} zG575{PREP} SodomyG4670{N-GPN}, dštilG1026{V-AAI-3S} ohněmG4442{N-ASN} aG2532{CONJ} sirouG2303{N-ASN} sG575{PREP} nebeG3772{N-GSM}, aG2532{CONJ} zahladilG622{V-AAI-3S} všeckyG537{A-APM}. 30Takť nápodobněG2596{PREP} G5024{N-APN-C} G5023{D-APN} budeG2071{V-FXI-3S} v ten denG3739{R-DSF} G2250{N-DSF}, když se SynG5207{N-NSM} člověkaG444{N-GSM} zjevíG601{V-PPI-3S}. 31VG1722{PREP} tenG1565{D-DSF} denG2250{N-DSF} kdoG3739{R-NSM} by bylG2071{V-FXI-3S} naG1909{PREP} střešeG1430{N-GSN}, aG2532{CONJ} nádobíG4632{N-NPN} jehoG846{P-GSM} vG1722{PREP} domuG3614{N-DSF}, nesstupujG3361{PRT-N} G2597{V-2AAM-3S}, aby jeG846{P-APN} pobralG142{V-AAN}; aG2532{CONJ} kdoG3588{T-NSM} naG1722{PREP} poliG68{N-DSM}, též G3668{ADV} nevracujG3361{PRT-N} G1994{V-AAM-3S} se zaseG1519{PREP} G3694{ADV}. 32PomněteG3421{V-PAM-2P} na LotovuG3091{N-PRI} ženuG1135{N-GSF}. 33KdožG3739{R-NSM} byG1437{COND} koli hledalG2212{V-AAS-3S} dušiG5590{N-ASF} svouG846{P-GSM} zachovatiG4982{V-AAN}, ztratíťG622{V-FAI-3S} jiG846{P-ASF}; aG2532{CONJ} kdožG3739{R-NSM} byG1437{COND} jiG846{P-ASF} koli ztratilG622{V-AAS-3S}, obživíťG2225{V-FAI-3S} jiG846{P-ASF}. 34PravímťG3004{V-PAI-1S} vámG5213{P-2DP}: V tuG3778{D-DSF} nocG3571{N-DSF} budouG2071{V-FXI-3P} dvaG1417{A-NUI} naG1909{PREP} ložiG2825{N-GSF} jednomG1520{A-GSF}; jedenG1520{A-NSM} bude vzatG3880{V-FPI-3S}, aG2532{CONJ} druhýG2087{A-NSM} opuštěnG863{V-FPI-3S}. 35DvěG1417{A-NUI} budouG2071{V-FXI-3P} mletiG229{V-PAP-NPF} spoluG1909{PREP} G846{P-ASN}; jednaG1520{A-NSF} bude vzataG3880{V-FPI-3S}, aG2532{CONJ} druháG2087{A-NSF} opuštěnaG863{V-FPI-3S}. 36DvaG1417{A-NUI} budouG2071{V-FXI-3P} naG1722{PREP} poliG68{N-DSM}; jedenG1520{A-NSM} bude vzatG3880{V-FPI-3S}, aG2532{CONJ} druhýG2087{A-NSM} opuštěnG863{V-FPI-3S}. 37IG2532{CONJ} odpověděvšeG611{V-AOP-NPM}, řekliG3004{V-PAI-3P} jemuG846{P-DSM}: KdeG4226{PRT-I}, PaneG2962{N-VSM}? OnG3588{T-NSM} pakG1161{CONJ} řeklG2036{V-2AAI-3S} jimG846{P-DPM}: KdežťG3699{ADV} bude těloG4983{N-NSN}, tamťG1563{ADV} se shromáždíG4863{V-FPI-3P} i orliceG105{N-NPM}.

Display settings Display settings S+MStrong's number and morphology hide! SStrong's number hide! MMorphology hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary
/ / 0.534 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version