Bible of Kralice - with Strong numbers and morphology (NT - 1613)John - 1. chapter - John - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice - with Strong numbers and morphology (NT - 1613)

Bible Kralická (1613) je považována za velice dobrý překlad bible, a myslím, že zcela po právu. A přestože od její první verze (1579) uplynulo již přes 400 let, a přestože za tu dobu vzniklo mnoho dalších českých překladů bible, stále ještě jsou v ČR sbory, které na "Kraličku" nedají dopustit, jiný překlad bible nepoužívají a ani neuznávají. Na svou věrnost Kralickému překladu a "znalost staročeštiny" jsou obvykle velice pyšní (doslova).

Nicméně těch 436 let od vydání první verze Bible Kralické je na vývoji jazyka velice znát. Mnoha staročeským výrazům dnešní český čtenář nerozumí vůbec, a co je asi ještě horší, význam některých slov se za tu dobu posunul.

Na webu bibler.cz můžete najít Kralickou bibli se Strongovými čísly (Strongova čísla doplnil Lubomír Ouzký). To je skvělý počin, protože se tak může každý velice rychle podívat, co za slova jsou použita v řeckém originálním textu, zvláště proto, že Strongova čísla jsou navázána i na Tichého řecko-český slovník.

Někdy však není problém pouze v použitých slovech, ale i v pádu, osobě, čase apod. Prostě pro spolehlivé pochopení či ověření překladu daného verše potřebujeme v ideálním případě znát i gramatiku (morfologii). Říkal jsem si, že by bylo skvělé, osadit Bibli Kralickou (Nový zákon) nejen Strongovými čísly, ale i zmiňovanou morfologií. A také jsem se do toho pustil. Porovnával jsem řecký originální text "Textus Receptus" s překladem NZ Bible Kralické (1613) a podle Textu Receptu jsem přiřazoval Strongova čísla a morfologii odpovídajícím slovům Kralického překladu (pokud to bylo s ohledem na přesnost překladu možné).

Je zjevné, že se překladatelé obvykle snažili překládat opravdu co nejpřesněji. Dokonce tak, že se tam, kde to bylo možné, snažili zachovat řecký slovosled. Nicméně ani tento překlad není bez chybičky. Občas zvolili až nepochopitelně volný překlad a výjimečně i překlad nesprávný. Říkal jsem si, že by zejména pro fanoušky Bible Kralické bylo přínosem shromáždit i nesprávně nebo nepřesně přeložená místa (pouze místa měnící podstatně význam verše), případně komentáře k některým zajímavým slovům či veršům.

Během překladu Nové smlouvy a osazování Bible Kralické Strongovými čísly jsem si poznamenal něco přes 500 poznámek týkajících se překladu. Tyto poznámky najdete i zde v SOB - čísla veršů obsahujících komentář jsou žlutě zvýrazněna (komentář se zobrazí po najetí myší na zvýrazněné číslo verše).

© Libor Diviš - www.obohu.cz

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice - with Strong numbers and morphology (NT - 1613)


1NaG1722{PREP} počátkuG746{N-DSF} byloG2258{V-IXI-3S} SlovoG3056{N-NSM}, aG2532{CONJ} toG3588{T-NSM} SlovoG3056{N-NSM} byloG2258{V-IXI-3S} uG4314{PREP} BohaG2316{N-ASM}, aG2532{CONJ} toG3588{T-NSM} SlovoG3056{N-NSM} bylG2258{V-IXI-3S} BůhG2316{N-NSM}. 2ToG3778{D-NSM} byloG2258{V-IXI-3S} naG1722{PREP} počátkuG746{N-DSF} uG4314{PREP} BohaG2316{N-ASM}. 3VšeckyG3956{A-NPN} věci skrzeG1223{PREP}G846{P-GSM} učiněnyG1096{V-2ADI-3S} jsou, aG2532{CONJ} bezG5565{ADV} něhoG846{P-GSM} nicG3761{ADV} G1520{A-NSN} není učiněnoG1096{V-2ADI-3S}, cožG3739{R-NSN} učiněnoG1096{V-2RAI-3S} jest.4VG1722{PREP} němG846{P-DSM} životG2222{N-NSF} bylG2258{V-IXI-3S}, aG2532{CONJ} životG2222{N-NSF} bylG2258{V-IXI-3S} světloG5457{N-NSN} lidíG444{N-GPM}. 5AG2532{CONJ} toG3588{T-NSN} světloG5457{N-NSN} vG1722{PREP} temnostechG4653{N-DSF} svítíG5316{V-PAI-3S}, aleG2532{CONJ} tmyG4653{N-NSF} hoG846{P-ASN} neobsáhlyG3756{PRT-N} G2638{V-2AAI-3S}.6BylG1096{V-2ADI-3S} člověkG444{N-NSM} poslanýG649{V-RPP-NSM} odG3844{PREP} BohaG2316{N-GSM}, jemužG846{P-DSM} jménoG3686{N-NSN} bylo JanG2491{N-NSM}. 7TenG3778{D-NSM} přišelG2064{V-2AAI-3S} naG1519{PREP} svědectvíG3141{N-ASF}, abyG2443{CONJ} svědčilG3140{V-AAS-3S} oG4012{PREP} tomG3588{T-GSN} světleG5457{N-GSN}, abyG2443{CONJ} všickniG3956{A-NPM} uvěřiliG4100{V-AAS-3P} skrzeG1223{PREP} něhoG846{P-GSM}. 8NebylG3756{PRT-N} G2258{V-IXI-3S} onG1565{D-NSM} toG3588{T-NSN} světloG5457{N-NSN}, aleG235{CONJ} přišel, abyG2443{CONJ} svědectvíG3140{V-AAS-3S} vydával oG4012{PREP} tomG3588{T-GSN} světleG5457{N-GSN}. 9Tentoť bylG2258{V-IXI-3S} to pravéG228{A-NSN} světloG5457{N-NSN}, kteréžG3739{R-NSN} osvěcujeG5461{V-PAI-3S} každéhoG3956{A-ASM} člověkaG444{N-ASM} přicházejícíhoG2064{V-PNP-ASM} naG1519{PREP} světG2889{N-ASM}. 10NaG1722{PREP} světěG2889{N-DSM} bylG2258{V-IXI-3S}, aG2532{CONJ} světG2889{N-NSM} skrzeG1223{PREP} něhoG846{P-GSM} učiněnG1096{V-2ADI-3S} jest, aleG2532{CONJ} světG2889{N-NSM} hoG846{P-ASM} nepoznalG3756{PRT-N} G1097{V-2AAI-3S}. 11DoG1519{PREP} svého vlastníhoG2398{A-APN} přišelG2064{V-2AAI-3S}, aleG2532{CONJ} vlastníG2398{A-NPM} jeho nepřijaliG3756{PRT-N} G3880{V-2AAI-3P} hoG846{P-ASM}. 12KteřížG3745{K-NPM} pakG1161{CONJ} koli přijaliG2983{V-2AAI-3P} jejG846{P-ASM}, dalG1325{V-AAI-3S} jimG846{P-DPM} mocG1849{N-ASF} synyG5043{N-NPN} BožímiG2316{N-GSM} býtiG1096{V-2ADN}, těmG3588{T-DPM}, kteříž věříG4100{V-PAP-DPM} veG1519{PREP} jménoG3686{N-ASN} jehoG846{P-GSM}, 13KteřížG3739{R-NPM} neG3756{PRT-N} zeG1537{PREP} krvíG129{N-GPN}, aniG3761{ADV} zG1537{PREP} vůleG2307{N-GSN} tělaG4561{N-GSF}, aniG3761{ADV} zG1537{PREP} vůleG2307{N-GSN} mužeG435{N-GSM}, aleG235{CONJ} zG1537{PREP} BohaG2316{N-GSM} zplozeniG1080{V-API-3P} jsou. 14AG2532{CONJ} SlovoG3056{N-NSM} to těloG4561{N-NSF} učiněnoG1096{V-2ADI-3S} jest, aG2532{CONJ} přebývaloG4637{V-AAI-3S} meziG1722{PREP} námiG2254{P-1DP}, (aG2532{CONJ} viděliG2300{V-ADI-1P} jsme slávuG1391{N-ASF} jehoG846{P-GSM}, slávuG1391{N-ASF} jakožtoG5613{ADV} jednorozenéhoG3439{A-GSM} odG3844{PREP} OtceG3962{N-GSM}), plnéG4134{A-NSF} milostiG5485{N-GSF} aG2532{CONJ} pravdyG225{N-GSF}. 15JanG2491{N-NSM} svědectvíG3140{V-PAI-3S} vydával oG4012{PREP} němG846{P-GSM}, aG2532{CONJ} volalG2896{V-2RAI-3S}, řkaG3004{V-PAP-NSM}: TentoťG3778{D-NSM} jestG2258{V-IXI-3S}, o němžG3739{R-ASM} jsem pravilG2036{V-2AAI-1S}, žeG3588{T-NSM} poG3694{ADV} mněG3450{P-1GS} přišedG2064{V-PNP-NSM}, předšelG1715{PREP} G1096{V-2RAI-3S} mneG3450{P-1GS}; neboG3754{CONJ} přednějšíG4413{A-NSM} jestG2258{V-IXI-3S} než jáG3450{P-1GS}.16AG2532{CONJ} zG1537{PREP} plnostiG4138{N-GSN} jehoG846{P-GSM} myG2249{P-1NP} všickniG3956{A-NPM} vzaliG2983{V-2AAI-1P} jsme, aG2532{CONJ} to milostG5485{N-ASF} zaG473{PREP} milostG5485{N-GSF}. 17NeboG3754{CONJ} zákonG3551{N-NSM} skrzeG1223{PREP} MojžíšeG3475{N-GSM} dánG1325{V-API-3S} jest, milostG5485{N-NSF} aG2532{CONJ} pravdaG225{N-NSF} skrzeG1223{PREP} JežíšeG2424{N-GSM} KristaG5547{N-GSM} stalaG1096{V-2ADI-3S} se. 18BohaG2316{N-ASM} žádnýG3762{A-NSM} nikdyG4455{ADV} nevidělG3708{V-RAI-3S-ATT}; jednorozenýG3439{A-NSM} ten SynG5207{N-NSM}, kterýžG3588{T-NSM} jestG5607{V-PXP-NSM} vG1519{PREP} lůnuG2859{N-ASM} OtceG3962{N-GSM}, onťG1565{D-NSM} vypravilG1834{V-ADI-3S}. 19AG2532{CONJ} totoťG3778{D-NSF} jestG2076{V-PXI-3S} svědectvíG3141{N-NSF} JanovoG2491{N-GSM}, kdyžG3753{ADV} poslaliG649{V-AAI-3P} ŽidéG2453{A-NPM} zG1537{PREP} JeruzalémaG2414{N-GPN} kněžíG2409{N-APM} aG2532{CONJ} LevítyG3019{N-APM}, abyG2443{CONJ} se hoG846{P-ASM} otázaliG2065{V-AAS-3P}: TyG4771{P-2NS} kdoG5101{I-NSM} jsiG1488{V-PXI-2S}? 20IG2532{CONJ} vyznalG3670{V-AAI-3S} aG2532{CONJ} nezapřelG3756{PRT-N} G720{V-ADI-3S}, aG2532{CONJ} vyznalG3670{V-AAI-3S}: ŽeG3754{CONJ}G1473{P-1NS} nejsemG3756{PRT-N} G1510{V-PXI-1S} KristusG5547{N-NSM}. 21IG2532{CONJ} otázaliG2065{V-AAI-3P} se hoG846{P-ASM}: CožG5101{I-NSN} pakG3767{CONJ}? EliášG2243{N-NSM} jsiG1488{V-PXI-2S} tyG4771{P-2NS}? IG2532{CONJ} řeklG3004{V-PAI-3S}: NejsemG3756{PRT-N} G1510{V-PXI-1S}. JsiG1488{V-PXI-2S} G4771{P-2NS} tenG3588{T-NSM} prorokG4396{N-NSM}? OdpovědělG2532{CONJ} G611{V-ADI-3S}: NejsemG3756{PRT-N}. 22IG3767{CONJ} řekliG2036{V-2AAI-3P} jemuG846{P-DSM}: KdožsG5101{I-NSM} G1488{V-PXI-2S} pak? AťG2443{CONJ} odpovědG612{N-ASF} dámeG1325{V-2AAS-1P} těmG3588{T-DPM}, kteříž násG2248{P-1AP} poslaliG3992{V-AAP-DPM}. CoG5101{I-NSN} pravíšG3004{V-PAI-2S} sám oG4012{PREP} soběG4572{F-2GSM}? 23ŘeklG5346{V-IXI-3S}: JáG1473{P-1NS} jsem hlasG5456{N-NSF} volajícíhoG994{V-PAP-GSM} naG1722{PREP} pouštiG2048{A-DSF}: SpravteG2116{V-AAM-2P} cestuG3598{N-ASF} PáněG2962{N-GSM}, jakožG2531{ADV} povědělG2036{V-2AAI-3S} IzaiášG2268{N-NSM} prorokG4396{N-NSM}. 24TiG2532{CONJ} G3588{T-NPM} pak, kteříž byli poslániG649{V-RPP-NPM}, zG1537{PREP} farizeůG5330{N-GPM} byliG2258{V-IXI-3P}. 25IG2532{CONJ} otázaliG2065{V-AAI-3P} se hoG846{P-ASM} aG2532{CONJ} řekliG2036{V-2AAI-3P} jemuG846{P-DSM}: PročG5101{I-NSN} tedyG3767{CONJ} křtíšG907{V-PAI-2S}, jestližeG1487{COND} tyG4771{P-2NS} nejsiG3756{PRT-N} G1488{V-PXI-2S} KristusG5547{N-NSM}, aniG3777{CONJ} EliášG2243{N-NSM}, aniG3777{CONJ} tenG3588{T-NSM} prorokG4396{N-NSM}? 26OdpovědělG611{V-ADI-3S} jimG846{P-DPM} JanG2491{N-NSM}, řkaG3004{V-PAP-NSM}: JáG1473{P-1NS} křtímG907{V-PAI-1S} vodouG1722{PREP} G5204{N-DSN}, aleG1161{CONJ} u prostředG3319{A-NSM} vásG5216{P-2GP} stojíG2476{V-IAI-3S} G2476{V-RAI-3S}, jehožG3739{R-ASM} vyG5210{P-2NP} neznáteG3756{PRT-N} G1492{V-RAI-2P}. 27TotoťG846{P-NSM} jestG2076{V-PXI-3S} tenG3588{T-NSM}, kterýžG3739{R-NSM} poG3694{ADV} mněG3450{P-1GS} přišedG2064{V-PNP-NSM}, předšelG1715{PREP} G1096{V-2RAI-3S} mneG3450{P-1GS}, u jehožG3739{R-GSM} obuviG5266{N-GSN}G1473{P-1NS} nejsemG3756{PRT-N} G1510{V-PXI-1S} hodenG514{A-NSM} rozvázatiG2443{CONJ} G3089{V-AAS-1S} G846{P-GSM} řeménkaG2438{N-ASM}. 28TotoG5023{D-NPN} vG1722{PREP} BetabařeG962{N-DSF} staloG1096{V-2ADI-3S} se zaG4008{ADV} JordánemG2446{N-GSM}, kdežG3699{ADV} JanG2491{N-NSM} křtilG2258{V-IXI-3S} G907{V-PAP-NSM}. 29DruhéhoG1887{ADV} dne uzřelG991{V-PAI-3S} JanG2491{N-NSM} JežíšeG2424{N-ASM}, an jdeG2064{V-PNP-ASM} kG4314{PREP} němuG846{P-ASM}. IG2532{CONJ}G3004{V-PAI-3S}: AjG1492{V-AAM-2S}, BeránekG286{N-NSM} BožíG2316{N-GSM}, kterýžG3588{T-NSM} snímáG142{V-PAP-NSM} hříchG266{N-ASF} světaG2889{N-GSM}. 30TentoťG3778{D-NSM} jestG2076{V-PXI-3S}, oG4012{PREP} kterémžG3739{R-GSM} jsem jáG1473{P-1NS} pravilG2036{V-2AAI-1S}, že zaG3694{ADV} mnouG3450{P-1GS} jdeG2064{V-PNI-3S} mužG435{N-NSM}, kterýžG3739{R-NSM} mneG3450{P-1GS} předšelG1715{PREP} G1096{V-2RAI-3S}; neboG3754{CONJ} přednějšíG4413{A-NSM} jestG2258{V-IXI-3S} než jáG3450{P-1GS}. 31A jáG2504{P-1NS-C} jsem hoG846{P-ASM} neznalG3756{PRT-N} G1492{V-LAI-1S}, aleG235{CONJ} abyG2443{CONJ} zjevenG5319{V-APS-3S} byl lidu IzraelskémuG2474{N-PRI}, protoG1223{PREP} G5124{D-ASN} jsem jáG1473{P-1NS} přišelG2064{V-2AAI-1S}, křtěG907{V-PAP-NSM} vodouG1722{PREP} G5204{N-DSN}. 32AG2532{CONJ} svědectvíG3140{V-AAI-3S} vydal JanG2491{N-NSM}, řkaG3004{V-PAP-NSM} G3754{CONJ}: VidělG2300{V-RNI-1S} jsem DuchaG4151{N-ASN} sstupujícíhoG2597{V-PAP-ASN} jakoG5616{ADV} holubiciG4058{N-ASF} sG1537{PREP} nebeG3772{N-GSM}, aG2532{CONJ} zůstalG3306{V-AAI-3S} naG1909{PREP} němG846{P-ASM}. 33A jáG2504{P-1NS-C} jsem hoG846{P-ASM} neznalG3756{PRT-N} G1492{V-LAI-1S}, aleG235{CONJ} kterýžG3588{T-NSM} mneG3165{P-1AS} poslalG3992{V-AAP-NSM} křtítiG907{V-PAN} vodouG1722{PREP} G5204{N-DSN}, tenG1565{D-NSM} miG3427{P-1DS} řeklG2036{V-2AAI-3S}: NadG1909{PREP} kýmžG3739{R-ASM} G302{PRT} uzříšG1492{V-2AAS-2S} DuchaG4151{N-ASN} sstupujícíhoG2597{V-PAP-ASN} aG2532{CONJ} zůstávajícíhoG3306{V-PAP-ASN} naG1909{PREP} němG846{P-ASM}, tenťG3778{D-NSM} jestG2076{V-PXI-3S}, kterýžG3588{T-NSM} křtíG907{V-PAP-NSM} DuchemG1722{PREP} G4151{N-DSN} svatýmG40{A-DSN}. 34A jáG2504{P-1NS-C} jsem vidělG3708{V-RAI-1S-ATT}, aG2532{CONJ} svědectvíG3140{V-RAI-1S} jsem vydal, žeG3754{CONJ} onG3778{D-NSM} jestG2076{V-PXI-3S} tenG3588{T-NSM} SynG5207{N-NSM} BožíG2316{N-GSM}. 35DruhéhoG1887{ADV} pak dne opětG3825{ADV} stálG2476{V-LAI-3S} JanG2491{N-NSM}, aG2532{CONJ} zG1537{PREP} učedlníkůG3101{N-GPM} jehoG846{P-GSM} dvaG1417{A-NUI}, 36AG2532{CONJ} uzřevG1689{V-AAP-NSM} JežíšeG2424{N-DSM}, an se procházíG4043{V-PAP-DSM}, řeklG3004{V-PAI-3S}: AjG1492{V-AAM-2S}, BeránekG286{N-NSM} BožíG2316{N-GSM}. 37IG2532{CONJ} slyšeliG191{V-AAI-3P} hoG846{P-GSM} tiG3588{T-NPM} dvaG1417{A-NUI} učedlníciG3101{N-NPM} mluvícíhoG2980{V-PAP-GSM}, aG2532{CONJ} šliG190{V-AAI-3P} za JežíšemG2424{N-DSM}. 38IG1161{CONJ} obrátivG4762{V-2APP-NSM} se JežíšG2424{N-NSM}, aG2532{CONJ} uzřevG2300{V-ADP-NSM} jeG846{P-APM}, ani jdouG190{V-PAP-APM}, díG3004{V-PAI-3S} jimG846{P-DPM}: 39CoG5101{I-ASN} hledáteG2212{V-PAI-2P}? AG1161{CONJ} oniG3588{T-NPM} řekliG2036{V-2AAI-3P} jemuG846{P-DSM}: RabbiG4461{HEB}, (cožG3739{R-NSN} se vykládáG3004{V-PPI-3S} G2059{V-PPP-NSN}: MistřeG1320{N-VSM}), kdeG4226{PRT-I} bydlíšG3306{V-PAI-2S}? 40G3004{V-PAI-3S} jimG846{P-DPM}: PoďteG2064{V-PNM-2P} aG2532{CONJ} vizteG1492{V-2AAM-2P}. I šliG2064{V-2AAI-3P} aG2532{CONJ} viděliG1492{V-2AAI-3P}, kdeG4225{PRT} bydlilG3306{V-PAI-3S}, aG2532{CONJ} zůstaliG3306{V-AAI-3P} uG3844{PREP} něhoG846{P-DSM} tenG1565{D-ASF} denG2250{N-ASF}; neboG1161{CONJ} byloG2258{V-IXI-3S} okoloG5613{ADV} desátéG1182{A-NSF} hodinyG5610{N-NSF}. 41BylG2258{V-IXI-3S} OndřejG406{N-NSM}, bratrG80{N-NSM} ŠimonaG4613{N-GSM} PetraG4074{N-GSM}, jedenG1520{A-NSM} zG1537{PREP} těchG3588{T-GPM} dvouG1417{A-NUI}, kteříž byli to slyšeliG191{V-AAP-GPM} odG3844{PREP} JanaG2491{N-GSM}, aG2532{CONJ} šliG190{V-AAP-GPM} za nímG846{P-DSM}. 42I nalezlG2147{V-PAI-3S} tenG3778{D-NSM} prvníG4413{A-NSM} bratraG80{N-ASM} svého vlastníhoG2398{A-ASM} ŠimonaG4613{N-ASM}, aG2532{CONJ} řeklG3004{V-PAI-3S} muG846{P-DSM}: NalezliG2147{V-RAI-1P} jsme MesiášeG3323{N-ASM}, cožG3739{R-NSN} se vykládáG2076{V-PXI-3S} G3177{V-PPP-NSN} KristusG5547{N-NSM}. 43IG2532{CONJ} přivedlG71{V-2AAI-3S} jejG846{P-ASM} kG4314{PREP} JežíšoviG2424{N-ASM}. AG1161{CONJ} pohleděvG1689{V-AAP-NSM} naňG846{P-DSM} JežíšG2424{N-NSM}, díG2036{V-2AAI-3S}: TyG4771{P-2NS} jsiG1488{V-PXI-2S} ŠimonG4613{N-NSM}, synG5207{N-NSM} JonášůvG2495{N-GSM}, tyG4771{P-2NS} sloutiG2564{V-FPI-2S} budeš CéfasG2786{N-NSM}, cožG3739{R-NSN} se vykládáG2059{V-PPI-3S} PetrG4074{N-NSM}. 44Na druhýG1887{ADV} den chtělG2309{V-AAI-3S} JežíšG2424{N-NSM} vyjítiG1831{V-2AAN} doG1519{PREP} GalileeG1056{N-ASF}, iG2532{CONJ} nalezlG2147{V-PAI-3S} FilipaG5376{N-ASM}, aG2532{CONJ} řeklG3004{V-PAI-3S} jemuG846{P-DSM}: PoďG190{V-PAM-2S} za mnouG3427{P-1DS}. 45AG1161{CONJ} bylG2258{V-IXI-3S} FilipG5376{N-NSM} zG575{PREP} BetsaidyG966{N-PRI}, městaG1537{PREP} G4172{N-GSF} OndřejovaG406{N-GSM} aG2532{CONJ} PetrovaG4074{N-GSM}. 46NalezlG2147{V-PAI-3S} FilipG5376{N-NSM} NatanaeleG3482{N-PRI}. IG2532{CONJ}G3004{V-PAI-3S} jemuG846{P-DSM}: O kterémžG3739{R-ASM} psalG1125{V-AAI-3S} MojžíšG3475{N-NSM} vG1722{PREP} zákoněG3551{N-DSM} aG2532{CONJ} prorociG4396{N-NPM}, nalezliG2147{V-RAI-1P} jsme, JežíšeG2424{N-ASM}, synaG5207{N-ASM} JozefovaG2501{N-PRI} zG575{PREP} NazarétaG3478{N-PRI}. 47IG2532{CONJ} řeklG2036{V-2AAI-3S} jemuG846{P-DSM} NatanaelG3482{N-PRI}: A můžeG1410{V-PNI-3S} zG1537{PREP} NazarétaG3478{N-PRI} coG5101{I-NSN} dobréhoG18{A-NSN} býtiG1511{V-PXN}? ŘeklG3004{V-PAI-3S} jemuG846{P-DSM} FilipG5376{N-NSM}: PoďG2064{V-PNI-2S} aG2532{CONJ} vizG1492{V-AAM-2S}. 48VidaG1492{V-2AAI-3S} JežíšG2424{N-NSM} NatanaeleG3482{N-PRI}, an jdeG2064{V-PNP-ASM} kG4314{PREP} němuG846{P-ASM}, iG2532{CONJ}G3004{V-PAI-3S} oG4012{PREP} němG846{P-GSM}: AjG1492{V-AAM-2S}, právěG230{ADV} IzraelitskýG2475{N-NSM}, vG1722{PREP} němžtoG3739{R-DSM} lstiG1388{N-NSM} neníG3756{PRT-N} G2076{V-PXI-3S}. 49ŘeklG3004{V-PAI-3S} muG846{P-DSM} NatanaelG3482{N-PRI}: JakžG4159{ADV-I} ty mneG3165{P-1AS} znášG1097{V-PAI-2S}? OdpovědělG611{V-ADI-3S} JežíšG2424{N-NSM} aG2532{CONJ} řeklG2036{V-2AAI-3S} jemuG846{P-DSM}: PrvéG4253{PREP} než těG4571{P-2AS} FilipG5376{N-ASM} zavolalG5455{V-AAN}, kdyžs bylG5607{V-PXP-ASM} podG5259{PREP} fíkemG4808{N-ASF}, vidělG1492{V-2AAI-1S} jsem tebeG4571{P-2AS}. 50OdpovědělG611{V-ADI-3S} NatanaelG3482{N-PRI} aG2532{CONJ} řeklG3004{V-PAI-3S} jemuG846{P-DSM}: MistřeG4461{HEB}, tyG4771{P-2NS} jsiG1488{V-PXI-2S} SynG5207{N-NSM} BožíG2316{N-GSM}, tyG4771{P-2NS} jsiG1488{V-PXI-2S} tenG3588{T-NSM} králG935{N-NSM} IzraelskýG2474{N-PRI}. 51OdpovědělG611{V-ADI-3S} JežíšG2424{N-NSM} aG2532{CONJ} řeklG2036{V-2AAI-3S} jemuG846{P-DSM}: ŽeťG3754{CONJ} jsem G4671{P-2DS} řeklG2036{V-2AAI-1S}: VidělG1492{V-2AAI-1S} jsem tebeG4571{P-2AS} podG5270{ADV} fíkemG4808{N-GSF}, věříšG4100{V-PAI-2S}. VětšíG3173{A-APN-C} věci nad tytoG5130{D-GPN} uzříšG3700{V-FDI-2S-ATT}. 

Display settings Display settings S+MStrong's number and morphology hide! SStrong's number hide! MMorphology hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary
/ / 0.258 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version