Czech Study Bible Translation (CZ)Mark - 14. chapter - Mark - chapter 14

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Byly dva dny před Hodem beránka a svátky nekvašených chlebů. Velekněží a učitelé Zákona hledali, jak by se ho lstí zmocnili, aby ho zabili. 2Říkali totiž: „Ne ve svátek, aby snad nebylo pobouření lidu.“ 3Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a byl u stolu, vešla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého, velmi drahého nardového oleje; rozbila tu nádobku a olej vylila na jeho hlavu. 4Někteří se mezi sebou rozhořčovali: „K čemu je ta ztráta oleje? 5Vždyť se ten olej mohl prodat za víc než tři sta denárů a ty dát chudým!“ A hněvali se na ni. 6Ježíš řekl: „Nechte ji. Proč jí působíte těžkosti? Vykonala na mně dobrý skutek. 7Vždyť chudé máte stále s sebou, a kdykoli chcete, můžete jim učinit dobře; mne však nemáte stále. 8Učinila, co mohla; předem pomazala mé tělo olejem k pohřbu. 9Amen, pravím vám, kdekoli po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co ona učinila.“ 10A Juda Iškariotský, jeden z Dvanácti, odešel k velekněžím, aby jim ho vydal. 11Když to uslyšeli, zaradovali se a slíbili mu dát peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. 12Prvního dne nekvašených chlebů, když obětovali velikonočního beránka, mu řekli jeho učedníci: „Kam chceš, abychom odešli a připravili ti k jídlu velikonočního beránka? “ 13I poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do města a potká vás člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním 14a tam, kam vejde, řekněte hospodáři: ‚Učitel říká: Kde je moje místnost, kde bych se svými učedníky pojedl velikonočního beránka? ‘ 15A on vám ukáže velkou horní místnost, již prostřenou a připravenou, a tam nám připravte jídlo.“ 16Učedníci vyšli, přišli do města a nalezli vše, jak jim řekl, i připravili velikonočního beránka. 17Když nastal večer, přišel s Dvanácti. 18A když byli u stolu a jedli, Ježíš řekl: „Amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí, ten, který jí se mnou.“ 19Začali se rmoutit a jeden po druhém mu říkali: „Snad ne já?“ 20On jim řekl: „Jeden z Dvanácti, který se mnou namáčí v míse. 21Syn člověka opravdu odchází, jak je o něm napsáno, běda však onomu člověku, skrze kterého je Syn člověka zrazován. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl nenarodil.“ 22A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal a rozlomil, dal jim a řekl: „Vezměte, toto je mé tělo.“ 23Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim; a napili se z něj všichni. 24A řekl jim: „Toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé. 25Amen, pravím vám, že se již více nenapiji z plodu vinné révy až do onoho dne, kdy jej budu pít nový v Božím království.“ 26A zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. 27A Ježíš jim řekl: „Všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je napsáno: ‚Budu bít pastýře a ovce stáda se rozptýlí.‘ 28Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje.“ 29Petr mu říkal: „I kdyby všichni odpadli, já však ne!“ 30A Ježíš mu řekl: „Amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dříve než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mne třikrát zapřeš.“ 31On však tím více říkal: „I kdybych s tebou musel zemřít, určitě tě nezapřu.“ Stejně mluvili i ostatní. 32I přicházejí k místu jménem Getsemane. Říká svým učedníkům: „Posaďte se zde, než se pomodlím.“ 33A vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a začal se děsit a znepokojovat. 34Říká jim: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!“ 35Trochu poodešel, padal na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, tato hodina minula. 36Říkal: „Abba, Otče, tobě je všechno možné, přenes tento kalich ode mne, ale ne, co chci já, ale co ty.“ 37A přišel a nalezl je spící. Říká Petrovi: „Šimone, spíš? Nemohl jsi jedinou hodinu bdít? 38Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé.“ 39A opět odešel a pomodlil se, říkaje stejnou prosbu. 40A opět, když přišel, nalezl je spící; měli velmi těžká víčka a nevěděli, co by mu odpověděli. 41A přichází po třetí a říká jim: „Ještě spíte a odpočíváte? To stačí. Přišla ta hodina, hle, Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. 42Vstávejte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mne zrazuje. “ 43A hned, když ještě mluvil, přichází Juda, jeden z Dvanácti, a s ním zástup od velekněží, učitelů Zákona a starších, s meči a holemi.  44Ten, který ho zrazoval, měl s nimi domluvené znamení: „Koho políbím, ten to je. Zmocněte se ho a bezpečně odveďte!“  45Když přišel, hned k němu přistoupil a řekl: „Rabbi!“ A vroucně ho políbil. 46Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho. 47Jeden z okolostojících tasil meč, udeřil veleknězova otroka a uťal mu ucho. 48Ježíš jim na to řekl: „Vyšli jste s meči a holemi jako na lupiče, abyste mne zatkli. 49Den co den jsem vyučoval u vás v chrámě, a nezmocnili jste se mne. Ale musí se naplnit Písma. “ 50A všichni ho opustili a utekli. 51Šel s ním nějaký mladík, který měl přes nahé tělo přehozený lněný šat, i zmocnili se ho. 52On tam však zanechal lněný šat a utekl od nich nahý. 53Ježíše odvedli k veleknězi a shromáždili se k němu všichni velekněží, starší a učitelé Zákona. 54Petr došel zpovzdálí za ním až dovnitř do veleknězova dvora, seděl pak se služebníky a ohříval se u ohně. 55Velekněží a celá velerada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho odsoudili k smrti, ale nenalézali. 56Neboť mnozí proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví nebyla stejná. 57Někteří povstali a křivě proti němu svědčili: 58„My jsme ho uslyšeli, jak říká: Já zbořím tuto svatyni udělanou rukama a ve třech dnech vybuduji jinou, ne rukama udělanou.“ 59A ani tak jejich svědectví nebylo shodné. 60I povstal uprostřed velekněz a zeptal se Ježíše: „Nic neodpovídáš? Co tito lidé proti tobě svědčí?“ 61On však mlčel a nic neodpovídal. Znovu se ho velekněz otázal a řekl mu: „Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?“ 62Ježíš řekl: „Já jsem. A spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího s nebeskými oblaky. “ 63Velekněz roztrhl svá roucha a říká: „Nač ještě potřebujeme svědky? 64Slyšeli jste rouhání. Jak se vám to jeví?“ Všichni ho odsoudili, že je hoden smrti. 65A někteří na něho začali plivat, zahalovat mu tvář, bít ho pěstmi a říkat mu: „Zaprorokuj!“ A biřici ho zasypali ranami. 66A zatímco byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek. 67Když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla: „I ty jsi byl s Nazaretským, tím Ježíšem.“ 68On však zapřel: „Nevím ani nerozumím, co říkáš.“ A vyšel ven do předního dvora a kohout zakokrhal. 69A když ho ta služka uviděla, začala opět říkat těm, kteří stáli poblíž: „Tento je z nich.“ 70On však opět zapíral. A za malou chvíli znovu ti, co stáli poblíž, říkali Petrovi: „Skutečně jsi jeden z nich, vždyť jsi také Galilejec.“ 71On se pak začal zaklínat a zapřísahat: „Neznám toho člověka, o kterém mluvíte.“ 72A hned kohout podruhé zakokrhal. Tu si Petr rozpomněl na výrok, jak mu Ježíš řekl: „Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mne zapřeš,“ a začal plakat.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Mark 14:1 A conspiracy against Christ.
Mark 14:3 Precious ointment is poured on his head by a woman.
Mark 14:10 Judas sells his Master for money.
Mark 14:12 Christ himself foretells how he shall be betrayed by one of his disciples;
Mark 14:22 after the passover prepared, and eaten, institutes his last supper;
Mark 14:26 declares aforehand the flight of all his disciples, and Peter's denial.
Mark 14:43 Judas betrays him with a kiss.
Mark 14:46 He is apprehended in the garden;
Mark 14:53 falsely accused and impiously condemned of the Jews' council;
Mark 14:65 shamefully abused by them;
Mark 14:66 and thrice denied of Peter.
two.
Matt 6:2 Luke 22:1 Luke 22:2 John 11:53 - John 11:57 John 13:1
the passover.
Exod 12:6 - Exod 12:20 Lev 23:5 - Lev 23:7 Num 28:16 - Num 28:25 Deut 16:1 - Deut 16:8
chief.
Ps 2:1 - Ps 2:5 John 11:47 Acts 4:25 - Acts 4:28
by.
Ps 52:3 Ps 62:4 Ps 62:9 Ps 64:2 - Ps 64:6 Matt 26:4

 2   Not.
Pro 19:21 Pro 21:30 Lam 3:27 Matt 26:5
lest.
Mark 11:18 Mark 11:32 Luke 20:6 John 7:40 John 12:19

 3   being.
Matt 26:6 Matt 26:7 John 11:2 John 12:1 - John 12:3
of ointment.
Song 4:13 Song 4:14 Song 5:5 Luke 7:37 Luke 7:38
spikenard. or, pure nard, or liquid nard.


 4   there.
Eccl 4:4 Matt 26:8 Matt 26:9 John 12:4 John 12:5
Why.
Eccl 5:4 - Eccl 5:8 Mal 1:12 Mal 1:13

 5   pence. See
Matt 18:28
*marg:
Mark 14:5 John 6:7
have been given.
John 12:5 John 12:6 John 13:29 Eph 4:28
And they.
Exod 16:7 Exod 16:8 Deut 1:27 Ps 106:25 Matt 20:11 Luke 15:2 John 6:43 1Cor 10:10 Phil 2:14 Jude 1:16

 6   Let.
Job 42:7 Job 42:8 Isa 54:17 2Cor 10:18
a good.
Matt 26:10 John 10:32 John 10:33 Acts 9:36 2Cor 9:8 Eph 2:10 Col 1:10 2Thess 2:17 1Tim 5:10 1Tim 6:18 2Tim 2:21 2Tim 3:17 Titus 2:7 Titus 2:14 Titus 3:8 Titus 3:14 Heb 10:24 Heb 13:21 1Pet 2:12

 7   ye have.
Deut 15:11 Matt 25:35 - Matt 25:45 Matt 26:11 John 12:7 John 12:8 2Cor 9:13 2Cor 9:14 Phlm 1:7 Jas 2:14 - Jas 2:16 1John 3:16 - 1John 3:19
but.
John 13:33 John 16:5 John 16:28 John 17:11 Acts 3:21

 8   hath done. "It appears to me more probable," says Dr. Doddridge, "that Matthew and Mark should have introduced this story out of its place--that Lazarus, if he made this feast (which is not expressly said by John,) should have made use of Simon's house, as more convenient--and that Mary should have poured this ointment on Christ's head and body, as well as on his feet,--than that, within the compass of four days, Christ should have been twice anointed with so costly a perfume; and that the same fault should be found with the action, and the same value set upon the ointment, and the same words used in defence of the woman, and all this in the presence of many of the same persons; all which improbable particulars must be admitted, if the stories be considered as different." The rebuke which Judas received from Christ at this unction determined him in his resolution to betray his Master; and therefore Christ's rebuke, and Judas's revenge, are united, as cause and effect, by Matthew and Mark.
1Chr 28:2 1Chr 28:3 1Chr 29:1 - 1Chr 29:17 2Chr 31:20 2Chr 31:21 2Chr 34:19 - 2Chr 34:33 Ps 110:3 2Cor 8:1 - 2Cor 8:3 2Cor 8:12
she is.
Mark 15:42 - Mark 15:47 Mark 16:1 Luke 23:53 - Luke 23:56 Luke 24:1 - Luke 24:3 John 12:7 John 19:32 - John 19:42

 9   Wheresoever.
Mark 16:15 Matt 26:12 Matt 26:13
a memorial.
Num 31:54 Ps 112:6 - Ps 112:9 Zech 6:14

 10   Judas.
Matt 26:14 - Matt 26:16 Luke 22:3 - Luke 22:6 John 13:2 John 13:30
one.
Ps 41:9 Ps 55:12 - Ps 55:14 Matt 10:4 John 6:70
to betray.
John 13:2

 11   they were.
Hos 7:3 Luke 22:5
and promised.
1Kgs 21:20 2Kgs 5:26 Pro 1:10 - Pro 1:16 Pro 28:21 Pro 28:22 Matt 26:15 1Tim 6:10 2Pet 2:14 2Pet 2:15 Jude 1:11
he sought.
Luke 22:5 Luke 22:6

 12   the first.
Exod 12:6 Exod 12:8 Exod 12:18 Exod 13:3 Lev 23:5 Lev 23:6 Num 28:16 - Num 28:18 Deut 16:1 - Deut 16:4 Matt 26:17 Luke 22:7
killed. or, sacrificed.
1Cor 5:7 1Cor 5:8
Where.
Matt 3:15 Luke 22:8 Luke 22:9 Gal 4:4

 13   Go.
Mark 11:2 Mark 11:3 Matt 8:9 Matt 26:18 Matt 26:19 Luke 19:30 - Luke 19:33 Luke 22:10 - Luke 22:13 John 2:5 John 15:14 Heb 4:13 Heb 5:9

 14   The Master.
Mark 10:17 Mark 11:3 John 11:28 John 13:13
where I.
Rev 3:20

 15   he will.
2Chr 6:30 Ps 110:3 Pro 16:1 Pro 21:1 Pro 21:2 John 2:24 John 2:25 John 21:17 2Tim 2:19 Heb 4:13
upper.
Acts 1:13 Acts 20:8

 16   and found.
Luke 22:13 Luke 22:35 John 16:4

 17   Matt 26:20 Luke 22:14

 18   as.
Matt 26:21
Verily.
Mark 14:9 Mark 14:25 Mark 3:28 Mark 6:11 Mark 8:12 Mark 9:1 Mark 9:41 Mark 10:15 Mark 10:29 Matt 5:18 Matt 6:2 Matt 6:5 Matt 6:16 Luke 4:24 Luke 11:51 John 1:51 John 3:3 John 3:5 John 3:11 John 5:19 John 5:24 John 5:25 John 6:26 John 6:32 John 6:47 John 13:38 John 21:18
One.
Ps 41:9 Ps 55:13 Ps 55:14 John 6:70 John 13:21

 19   and to.
Matt 26:22 Luke 22:21 - Luke 22:23 John 13:22

 20   It is.
Mark 14:43 Matt 26:47 Luke 22:47 John 6:71
dippeth.
Matt 26:23 John 13:26

 21   goeth.
Mark 14:49 Gen 3:15 Ps 22:1 - Ps 22:31 Ps 69:1 - Ps 69:36 Isa 52:14 Isa 53:1 - Isa 53:12 Dan 9:24 Dan 9:26 Zech 13:7 Matt 26:24 Matt 26:54 Matt 26:56 Luke 22:22 Luke 24:26 Luke 24:27 Luke 24:44 John 19:28 John 19:36 John 19:37 Acts 2:23 Acts 4:27 Acts 13:27 - Acts 13:29
but.
Ps 55:15 Ps 109:6 - Ps 109:20 Matt 18:7 Matt 27:3 - Matt 27:5 Acts 1:16 - Acts 1:20 Acts 1:25
good.
Matt 18:6 Matt 18:7 Matt 26:24 Matt 26:25

 22   as.
Matt 26:26 - Matt 26:29 Luke 22:19 Luke 22:20 1Cor 10:16 1Cor 10:17 1Cor 11:23 - 1Cor 11:29
and blessed.
Mark 6:41 Luke 24:30 John 6:23
take.
John 6:48 - John 6:58
this. That is, this represents my body; the substantive verb, whether expressed or understood, being often equivalent to signifies or represents. See (Exod 12:11; Dan 7:24; Matt 13:38, Matt 13:39; Luke 8:9; Luke 15:26; Luke 18:36; John 7:36; John 10:6; Acts 10:17; Rev 1:20; Rev 5:6, Rev 5:8; Rev 11:4; Rev 17:12, Rev 17:18; Rev 19:8.)
Mark 14:24 Gen 41:26 Zech 5:7 Luke 22:20 1Cor 10:4 Gal 4:25

 23   when.
Mark 14:22 Luke 22:17 Rom 14:6 1Cor 10:16
and they.
Matt 26:27

 24   This.
Exod 24:8 Zech 9:11 John 6:53 1Cor 10:16 1Cor 11:25 Heb 9:15 - Heb 9:23 Heb 13:20 Heb 13:21
which.
Mark 10:45 Rev 5:8 - Rev 5:10 Rev 7:9 - Rev 7:17

 25   I will.
Ps 104:15 Matt 26:29 Luke 22:16 - Luke 22:18 Luke 22:29 Luke 22:30
new.
Joel 3:18 Amos 9:13 Amos 9:14 Zech 9:17

 26   sung.
Ps 47:6 Ps 47:7 Acts 16:25 1Cor 14:15 Eph 5:18 - Eph 5:20 Col 3:16 Jas 5:13 Rev 5:9
hymn. or, psalm. This was probably Ps 113-118, Ps 113:1 which the Jews term the great Hallel, or praise, and always sing at the paschal festivity.
they went.
Matt 26:30 Luke 22:39 Judg 18:1 - Judg 18:4

 27   All.
Matt 26:31 Luke 22:31 Luke 22:32 John 16:1 John 16:32 2Tim 4:16
for.
Zech 13:7

 28   Mark 16:7 Matt 16:21 Matt 26:32 Matt 28:7 Matt 28:10 Matt 28:16 John 21:1 1Cor 15:4 - 1Cor 15:6

 29   Although.
Matt 26:33 - Matt 26:35 Luke 22:33 Luke 22:34 John 13:36 - John 13:38 John 21:15

 30   this day.
Gen 1:5 Gen 1:8 Gen 1:13 Gen 1:19 Gen 1:23
before.
Mark 14:66 - Mark 14:72 Matt 26:69 - Matt 26:75 Luke 22:54 - Luke 22:62 John 18:17 John 18:25 - John 18:27 1Cor 10:12

 31   he spake.
2Kgs 8:13 Job 40:4 Job 40:5 Ps 30:6 Pro 16:18 Pro 18:24 Pro 29:23 Jer 10:23 Jer 17:9
Likewise.
Exod 19:8 Deut 5:27 - Deut 5:29

 32   they came.
Matt 26:36 - Matt 26:46 Luke 22:39 John 18:1 - John 18:11
while.
Mark 14:36 Mark 14:39 Ps 18:5 Ps 18:6 Ps 22:1 Ps 22:2 Ps 88:1 - Ps 88:3 Ps 109:4

 33   Peter.
Mark 1:16 - Mark 1:19 Mark 5:37 Mark 9:2
and began.
Ps 38:11 Ps 69:1 - Ps 69:3 Ps 88:14 - Ps 88:16 Isa 53:10 Matt 26:37 Matt 26:38 Luke 22:44 Heb 5:7

 34   My soul.
Isa 53:3 Isa 53:4 Isa 53:12 Lam 1:12 John 12:27
and watch.
Mark 14:37 Mark 14:38 Mark 13:35 - Mark 13:37 Eph 6:18 Eph 6:19 1Pet 4:7 1Pet 5:8

 35   and fell.
Gen 17:3 Deut 9:18 1Chr 21:15 1Chr 21:16 2Chr 7:3 Matt 26:39 Luke 17:15 Luke 17:16 Acts 10:25 Acts 10:26 Heb 5:7 Rev 4:10 Rev 5:14

 36   Abba.
Matt 6:9 Rom 8:15 Rom 8:16 Gal 4:6
all.
Mark 10:27 Gen 18:14 Jer 32:27 2Tim 2:13 Titus 1:2 Heb 5:7 Heb 6:18
take.
Luke 22:41 Luke 22:42
nevertheless.
Ps 40:8 John 4:34 John 5:30 John 6:38 John 6:39 John 12:27 John 18:11 Phil 2:8 Heb 5:7 Heb 5:8

 37   and findeth.
Mark 14:40 Mark 14:41 Luke 9:31 Luke 9:32 Luke 22:45 Luke 22:46
Simon.
Mark 14:29 - Mark 14:31 2Sam 16:17 Jonah 1:6 Matt 25:5 Matt 26:40 1Thess 5:6 - 1Thess 5:8
couldest.
Jer 12:5 Heb 12:3

 38   Watch.
Mark 14:34 Matt 24:42 Matt 25:13 Matt 26:41 Luke 21:36 Luke 22:40 Luke 22:46 1Cor 16:13 1Pet 5:8 Rev 3:2 Rev 3:3 Rev 3:10
The spirit.
Rom 7:18 - Rom 7:25 Gal 5:17 Phil 2:12

 39   he went.
Matt 6:7 Matt 26:42 - Matt 26:44 Luke 18:1 2Cor 12:8

 40   neither.
Mark 9:33 Mark 9:34 Gen 44:16 Rom 3:19

 41   Sleep.
Mark 7:9 Judg 10:14 1Kgs 18:27 1Kgs 22:15 2Kgs 3:13 Eccl 11:9 Ezek 20:39 Matt 26:45 Matt 26:46
the hour.
John 7:30 John 8:20 John 12:23 John 12:27 John 13:1 John 17:1
the Son.
Mark 14:10 Mark 14:18 Mark 9:31 Mark 10:33 Mark 10:34 Matt 26:2 John 13:2 Acts 7:52

 42   Matt 26:46 John 18:1 John 18:2

 43   while.
Matt 26:47 Luke 22:47 Luke 22:48 John 18:3 - John 18:9 Acts 1:16
and with.
Ps 2:1 Ps 2:2 Ps 3:1 Ps 3:2 Ps 22:11 - Ps 22:13

 44   a token.
Exod 12:13 Josh 2:12 Phil 1:28 2Thess 3:17
Whomsoever.
2Sam 20:9 2Sam 20:10 Ps 55:20 Ps 55:21 Pro 27:6 Matt 26:48 - Matt 26:50
and lead.
1Sam 23:22 1Sam 23:23 Acts 16:23

 45   Master.
Mark 12:14 Isa 1:3 Mal 1:6 Matt 23:8 - Matt 23:10 Luke 6:46 John 13:13 John 13:14 John 20:16

 46   Judg 16:21 Lam 4:20 John 18:12 Acts 2:23

 47   Matt 26:51 - Matt 26:54 Luke 22:49 - Luke 22:51 John 18:10 John 18:11

 48   Are.
1Sam 24:14 1Sam 24:15 1Sam 26:18 Matt 26:55 Luke 22:52 Luke 22:53

 49   was.
Mark 11:15 - Mark 11:18 Mark 11:27 Mark 12:35 Matt 21:23 - Matt 21:27 Luke 19:47 Luke 19:48 Luke 20:1 Luke 20:2 Luke 21:37 Luke 21:38 John 7:28 - John 7:30 John 7:37 John 8:2 John 8:12 John 10:23 John 18:20
but.
Ps 22:1 - Ps 22:31 Ps 69:1 - Ps 69:36 Isa 53:1 - Isa 53:12 Dan 9:24 - Dan 9:26 Matt 26:54 Matt 26:56 Luke 22:37 Luke 24:25 - Luke 24:27 Luke 24:44 Luke 24:45

 50   Mark 14:27 Job 19:13 Job 19:14 Ps 38:11 Ps 88:7 Ps 88:8 Ps 88:18 Isa 63:3 John 16:32 John 18:8 2Tim 4:16

 51   Mark 14:51

 52   Mark 13:14 - Mark 13:16 Gen 39:12 Job 2:4

 53   they led.
Isa 53:7 Matt 26:57 - Matt 26:68 Luke 22:54 - Luke 22:62 John 18:13 John 18:14 John 18:24
and with.
Mark 15:1 Matt 26:3 Acts 4:5 Acts 4:6

 54   Peter.
Mark 14:29 - Mark 14:31 Mark 14:38 1Sam 13:7 Matt 26:58
even.
John 18:15 John 18:16
and he.
1Kgs 19:9 1Kgs 19:13 Luke 22:55 Luke 22:56 John 18:18 John 18:25
and warmed.
Luke 22:44

 55   sought.
1Kgs 21:10 1Kgs 21:13 Ps 27:12 Ps 35:11 Matt 26:59 Matt 26:60 Acts 6:11 - Acts 6:13 Acts 24:1 - Acts 24:13
and found.
Dan 6:4 1Pet 3:16 - 1Pet 3:18

 56   Mark 14:56

 57   and bare.
Mark 15:29 Jer 26:8 Jer 26:9 Jer 26:18 Matt 26:60 Matt 26:61 Matt 27:40 John 2:18 - John 2:21 Acts 6:13 Acts 6:14

 58   Dan 2:34 Dan 2:45 Acts 7:48 2Cor 5:1 Heb 9:11 Heb 9:24

 59   Mark 14:56

 60   Mark 15:3 - Mark 15:5 Matt 26:62 Matt 26:63 John 19:9 John 19:10

 61   he held.
Ps 39:1 Ps 39:2 Ps 39:9 Isa 53:7 Matt 27:12 - Matt 27:14 Acts 8:32 1Pet 2:23
Art.
Mark 15:2 Matt 11:3 - Matt 11:5 Matt 16:16 Matt 26:63 Matt 26:64 Luke 22:67 - Luke 22:70 John 10:24 John 18:37
the Son.
Ps 2:7 Ps 119:12 Isa 9:6 Isa 9:7 Matt 3:17 Matt 8:29 John 1:34 John 1:49 - John 1:51 John 5:18 - John 5:25 John 10:30 John 10:31 John 10:36 John 19:7 1Tim 1:11 1Tim 6:15

 62   I am.
Mark 15:2 Matt 26:64 Matt 27:11 Luke 23:3
the Son. The passage of Daniel, to which our Lord refers, was always considered by the Jews as a description of the Messiah. Our Saviour, therefore, now in his lowest state of humiliation, asserted his claims as the Messiah, who shall appear in the clouds of heaven, as the judge of the world.
Mark 13:26 Mark 16:19 Ps 110:1 Dan 7:13 Dan 7:14 Matt 24:30 Luke 22:69 Acts 1:9 - Acts 1:11 2Thess 1:7 - 2Thess 1:10 Heb 1:3 Heb 8:1 Heb 8:10 Heb 8:12 Heb 8:13 Heb 12:2 Rev 1:7 Rev 20:11

 63   his.
Isa 36:22 Isa 37:1 Jer 36:23 Jer 36:24 Acts 14:13 Acts 14:14

 64   Lev 24:16 1Kgs 21:9 - 1Kgs 21:13 Matt 26:65 Matt 26:66 Luke 22:71 John 5:18 John 8:58 John 8:59 John 10:31 - John 10:33 John 19:7

 65   Mark 15:19 Num 12:14 Job 30:10 Isa 50:6 Isa 52:14 Isa 53:3 Mic 5:1 Matt 26:67 Matt 26:68 Luke 22:63 Luke 22:64 John 18:22 John 19:3 Acts 23:2 Heb 12:2

 66   as.
Mark 14:54 Matt 26:58 Matt 26:69 Matt 26:70 Luke 22:55 - Luke 22:57
One.
John 18:15 - John 18:18

 67   Jesus.
Mark 10:47 Matt 2:23 Matt 21:11 John 1:45 - John 1:49 John 19:19 Acts 10:38

 68   he denied.
Mark 14:29 - Mark 14:31 John 13:36 - John 13:38 2Tim 2:12 2Tim 2:13
he went.
Matt 26:71 Matt 26:72
and the.
Mark 14:30

 69   a maid. [Paidiske *G3814*,] "the maid," and not the one mentioned in ver. 66, but [allos *G243*,] another, as Matthew states, (ch. 26:71, Mark 26:71) she who was the janitrix, or door-keeper.
John 18:17
and began.
Mark 14:38 Luke 22:58 John 18:25 Gal 6:1

 70   a little.
Matt 26:73 Matt 26:74 Luke 22:59 Luke 22:60 John 18:26 John 18:27
for.
Judg 12:6 Acts 2:7
and thy. [He lalia *G2981* sou *G4675*,] "Thy dialect," or mode of speech. From various examples produced by Lightfoot, and Schoetgen, it appears that the Galileans used a very corrupt dialect and pronunciation; interchanging the gutturals, and other letters, and so blending or dividing words as to render them unintelligible, or convey a contrary sense. Thus when a Galilean would have asked, [immar *H563* le-mahn,] "whose is this lamb," he pronounced the first word so confusedly that it could not be known whether he meant [chamor, *H2543*,] "an ass," [chamar, *H2562*,] "wine," [amar, *H6015*,] "wool," or [immar, *H563*,] "a lamb." A certain woman intending to say to a judge, "My lord, I had a picture which they stole; and it was so great, that if you had been placed in it, your feet would not have touched the ground," so spoiled it by her pronunciation, that her words meant, "Sir slave, I had a beam, and they stole thee away; and it was so great, that if they had hung thee on it, thy feet would not have touched the ground."


 71   2Kgs 8:12 - 2Kgs 8:15 2Kgs 10:32 Jer 17:9 1Cor 10:12

 72   the second.
Mark 14:30 Mark 14:68 Matt 26:34 Matt 26:74
Peter.
2Sam 24:10 Ps 119:59 Ps 119:60 Jer 31:18 - Jer 31:20 Ezek 16:63 Ezek 36:31 Luke 15:17 - Luke 15:19 Luke 22:60
when he thought thereon, he wept. or, he wept abundantly, orhe began to weep.
Ezek 7:16 Matt 26:75 Luke 22:62 2Cor 7:10


Display settings Display settings JehošuaJehošua