Webster Concordance - study with Strong numbers

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4142 G4143 G4144 G4145 G4146         G4148G4149G4150G4151G4152

Cognate Strong's numbers: G4145, G4149, G4148, G4146

Strong: G4147
πλουτέω  [plúteó]
(aor. ἐπλούτησα, pf. πεπλούτηκα) být bohatý (ἔν τινι čím, ἀπό / ἔκ τινος z čeho), mít nadbytek; (aor.) stát se bohatým, zbohatnout; (pf.) být bohatý ¦¦ οἱ πλουτοῦντες bohatí [12]
Strong: G4147
Word: πλουτεω
Pronounc: ploo-teh'-o
Orig: from 4148; to be (or become) wealthy (literally or figuratively):--be increased with goods, (be made, wax) rich. G4148
Use: TDNT-6:318,873 Verb
HE Strong: H1952 H6238 H6555

1) to be rich, to have abundance
1a) of outward possessions
2) metaph. to be richly supplied
2a) is affluent in resources so that he can give blessings of salvation to all
Strong: G4147
Word: πλουτέω
Transliter: plouteō
Pronounc: ploo-teh'-o
From G4148; to be (or become) wealthy (literally or figuratively): - be increased with goods (be made wax) rich.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4147
plouteo < 4148; Vb. (12)
 
 I.) reich sein
  1) Überfluß bzw. Reichtum haben an irdischem Besitz. Lu 1:53 1Ti 6:9 Re 18:3,15,19
  2) übertr.: reichlich ausgerüstet um Segen und Errettung an alle zu verteilen. Lu 12:21 Ro 10:12 2Co 8:9 Re 3:17 als ingressiver Aorist: reich werden. 1Co 4:8 Re 3:18
Strong: G4147
(ploutéo)
de G4148; ser rico (o enriquecerse) (literalmente o figurativamente):- rico, enriquecer.
----
Diccionario Tuggy
πλουτέω
. (fut. πλουτήσω; 1 tiempo aoristo ἐπλούτησα; tiempo perfecto πεπλούτηκα). Ser rico, hacerse rico, prosperar, ser generoso. A.T. הוֹן , Pro 28:22. עָשַׁר qal., Ose 12:9(8). עָשַׁר hi., Zac 11:5. עָשִׁיר , Ecl 5:11. פָּרַץ , Gén 30:43. N.T., Luc 1:53; Luc 12:21; Rom 10:12; 1Co 4:8; 2Co 8:9; 1Ti 6:9; 1Ti 6:18; Rev 3:17-18; Rev 18:3; Rev 18:15; Rev 18:19.
----
Diccionario Vine NT
plouteo (πλουτέω, G4147)
, ser rico; en el tiempo aoristo o puntual, enriquecer. Se usa: (a) literalmente (Luc 1:53 : «los ricos»; participio presente, lit: «aquellos siendo ricos»; 1Ti 6:9 : «los que quieren enriquecerse»; v. 18: «que sean ricos»; Rev 18:3, Rev 18:15 : «se han enriquecido»; v. 19: «se habían enriquecido»; estos tres últimos todos en tiempo aoristo); (b) metafóricamente, de Cristo (Rom 10:12 ; este pasaje destaca el hecho de que Cristo es el Señor; véase v. 9); del enriquecimiento de los creyentes por cuanto él se hizo pobre (2Co 8:9 ; expresando el tiempo aoristo lo completo de la acción, con resultados permanentes); lo mismo en Rev 3:18 , donde el enriquecimiento espiritual se condiciona a la justicia de la vida y de la conducta (véase ORO, Nº 2); de un falso sentido de posesión de riquezas (1Co 4:8 , aoristo: «ya estáis ricos»; Rev 3:17 , tiempo perfecto: «me he enriquecido»); de no ser rico para con Dios (Luc 12:21).¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4456)
πλουτέω (plouteō): vb.; ≡ Strong 4147; TDNT 6.318-1. LN 57.25 ser rico (Luc 1:53); 2. LN 57.28 enriquecerse, haber adquirido riqueza, prosperar (Rev 18:15); 3. LN 57.104 ser generoso, compartir la riqueza propia (Rom 10:12); 4. LN 59.58 tener mucha cantidad de, hacer mucho, con la implicación de algo de gran valor (1Ti 6:18)
Hомер Стронга: G4147
Оригинал: πλουτεω
Транслитерация: плоутео
Произношение: плутэ́о
Часть речи: Глагол
Этимология: от G4148 - богатеть, обогащаться, иметь изобилие. Словарь Дворецкого: πλουτεω быть богатым Гесиод (IX в. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.) Пр.: πλουτουντες η πενομενοι Платон (427-347 до н. э.) — богатые или бедные; π. απο των κοινων Демосфен (384-322 до н. э.) — разбогатеть на общественный счет; εκ των αλλοτριων π. Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — богатеть на чужой счет; οναρ π. Платон (427-347 до н. э.) — быть богатым во сне, т. е. обладать мнимым богатством; π. τινος Эсхил (525/4-456 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.) и π. τινι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — быть богатым чем-л. , иметь что-л. в изобилии; π. πλουτον υκερμεγεθη Лукиан (ок. 120-190) — обладать огромным богатством.
Numéro de Strong: G4147
Mot: πλουτέω  (plouteo)
être riche, devenir riche, être enrichi, s'enrichir ; 12
Strong: G4147
Word: πλουτέω
plouteo {ploo-teh'-o}
源自G4148;動詞
➊有錢的,豐富的
➋得到豐富的供應,富於……
Strong: G4147
πλουτέω (ploutéō) {ploo-teh'-o}
πλουτεω - plouteo de G4148 tdnt - 6 318 873 v 1 ser rico ter abundancia 1a de possessoes materiais 2 metaf ser ricamente suprido 2a ser afluente de recursos de modo que pode dar as bencaos da salvacao a todos


Webster Concordance (1833)
Strong: G4147
Transliter & Pronounc: plouteo {ploo-teh'-o}
Total Webster Occurrences: 13

goods, 1
Rev 3:17

is, 1
Luke 12:21

rich, 11
Luke 1:53; Luke 12:21; Rom 10:12; 1Cor 4:8; 2Cor 8:9; 1Tim 6:9; 1Tim 6:18; Rev 3:18; Rev 18:3; Rev 18:15; Rev 18:19
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4147 - πλουτέω - [10 x]
Display settings Display settings