Naftali Herz Tur-Sinai - translation of the OT (1954)Genesis - 10. chapter - Genesis - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Naftali Herz Tur-Sinai - translation of the OT (1954)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Naftali Herz Tur-Sinai - translation of the OT (1954)


1Und dies sind die Nachkommen der Söhne Noahs, Schem, Ham und Jefet; und es wurden ihnen Söhne geboren nach der Flut.2Die Söhne Jefets: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meschech und Tiras.3Die Söhne Gomers: Aschkenas, Rifat und Togarma.4Und die Söhne Jawans: Elischa, Tarschisch, Kittäer und Dodanäer.5Von diesen schieden sich die Seelande der Völker in ihren Ländern, jedes nach seiner Sprache, nach ihren Geschlechtern, in ihren Völkerschaften.6Und die Söhne Hams: Kusch, Mizraim , Put und Kenaan. 7Die Söhne Kuschs: Seba, Hawila, Sabta, Ra'ma und Sabtecha; und die Söhne Ra'mas: Scheba und Dedan.8Und Kusch zeugte Nimrod; er war der erste Held auf Erden.9Er war ein Held der Jagd vor dem Ewigen; daher sagt man: «Gleich Nimrod, ein Held der Jagd vor dem Ewigen.»10Und das Erste seines Reiches war: Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land Schin'ar.11Aus jenem Land zog er nach Aschschur und baute Ninewe und Rehobot-Ir und Kelah,12und Resen, zwischen Ninewe und Kelah; das ist die große Stadt.13Mizraim aber zeugte die Ludier, die Anamier, die Lehabiter, die Naftuhiter,14die Patrusäer, die Kasluhäer, von denen die Pelischtäer ausgingen, und die Kaftoriter.15Und Kenaan zeugte Zidon, seinen Erstgeborenen, und Het,16und den Jebusi, den Emori, und den Girgaschi,17und den Hiwwi, den Arki, und den Sini,18und den Arwadi, den Zemari und den Hamati. Nachher aber breiteten sich die Geschlechter der Kenaanäer aus.19Und das Gebiet der Kenaanäer war von Zidon hin gegen Gerar bis Asa, hin gegen Sedom, Amora, Adma und Zebojim bis Lescha.20Dies sind die Söhne Hams, nach ihren Geschlechtern, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, in ihren Völkerschaften.21Und Schem, auch ihm wurden Söhne geboren, dem Vater aller Söhne Ebers, dem älteren Bruder Jefets.22Die Söhne Schems: Elam, Aschschur, Ar-pa-chschad, Lud und Aram. 23Und die Söhne Arams: Uz, Hul, Geter und Masch.24Ar-pa-chschad aber zeugte Schelah, und Schelah zeugte Eber.25Eber aber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen teilte sich die Erde; und der Name seines Bruders war Joktan. 26Und Joktan zeugte Almodad, Schelef, Hazarmawet und Jerah,27und Hadoram, Usal und Dikla,28und Obal, Abimael, und Scheba,29und Ofir, Hawila und Jobab; alle diese sind Söhne Joktans.30Und es war ihr Wohnsitz von Mescha hin gegen Sefar zum Gebirge des Ostens.31Dies sind die Söhne Schems nach ihren Geschlechtern, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, nach ihren Völkerschaften.32Dies sind die Geschlechter der Söhne Noahs nach ihren Nachkommen in ihren Völkerschaften; und von diesen schieden sich die Völker auf der Erde nach der Flut.

Display settings Display settings יהוהיהוה
/ / 0.017 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version