COMPARING MODE - comparing of any translations

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

COMPARING MODE - comparing of any translations

Selecting translations to compare

Press the CTRL key and hold it. By clicking select the translation you want to compare. Then release the CTRL key and click on the button "compare"!

CSP   Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy.

KJ   G1161 There wasG2258 a manG444 ofG1537 the PhariseesG5330, namedG3686 G846 NicodemusG3530, a rulerG758 of the JewsG2453:

TR   ηνG2258{V-IXI-3S} δεG1161{CONJ} ανθρωποςG444{N-NSM} εκG1537{PREP} τωνG3588{T-GPM} φαρισαιωνG5330{N-GPM} νικοδημοςG3530{N-NSM} ονομαG3686{N-NSN} αυτωG846{P-DSM} αρχωνG758{N-NSM} τωνG3588{T-GPM} ιουδαιωνG2453{A-GPM}


CSP   Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Rabbi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh.“

KJ   The sameG3778 cameG2064 toG4314 JesusG2424 by nightG3571, andG2532 saidG2036 unto himG846, RabbiG4461, we knowG1492 thatG3754 thou artG2064 a teacherG1320 comeG2064 fromG575 GodG2316: forG1063 no manG3762 canG1410 doG4160 theseG5023 miraclesG4592 thatG3739 thouG4771 doestG4160, exceptG3362 GodG2316 beG5600 withG3326 himG846.

TR   ουτοςG3778{D-NSM} ηλθενG2064{V-2AAI-3S} προςG4314{PREP} τονG3588{T-ASM} ιησουνG2424{N-ASM} νυκτοςG3571{N-GSF} καιG2532{CONJ} ειπενG2036{V-2AAI-3S} αυτωG846{P-DSM} ραββιG4461{HEB} οιδαμενG1492{V-RAI-1P} οτιG3754{CONJ} αποG575{PREP} θεουG2316{N-GSM} εληλυθαςG2064{V-2RAI-2S} διδασκαλοςG1320{N-NSM} ουδειςG3762{A-NSM} γαρG1063{CONJ} ταυταG5023{D-APN} ταG3588{T-APN} σημειαG4592{N-APN} δυναταιG1410{V-PNI-3S} ποιεινG4160{V-PAN} αG3739{R-APN} συG4771{P-2NS} ποιειςG4160{V-PAI-2S} εανG1437{COND} μηG3361{PRT-N} ηG5600{V-PXS-3S} οG3588{T-NSM} θεοςG2316{N-NSM} μετG3326{PREP} αυτουG846{P-GSM}


CSP   Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. “

KJ   JesusG2424 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto himG846, VerilyG281, verilyG281, I sayG3004 unto theeG4671, ExceptG3362 a manG5100 be bornG1080 againG509, he cannotG1410 G3756 seeG1492 the kingdomG932 of GodG2316. again: or, from above

TR   απεκριθηG611{V-ADI-3S} οG3588{T-NSM} ιησουςG2424{N-NSM} καιG2532{CONJ} ειπενG2036{V-2AAI-3S} αυτωG846{P-DSM} αμηνG281{HEB} αμηνG281{HEB} λεγωG3004{V-PAI-1S} σοιG4671{P-2DS} εανG1437{COND} μηG3361{PRT-N} τιςG5100{X-NSM} γεννηθηG1080{V-APS-3S} ανωθενG509{ADV} ουG3756{PRT-N} δυναταιG1410{V-PNI-3S} ιδεινG1492{V-2AAN} τηνG3588{T-ASF} βασιλειανG932{N-ASF} τουG3588{T-GSM} θεουG2316{N-GSM}


CSP   Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se.“

KJ   NicodemusG3530 saithG3004 untoG4314 himG846, HowG4459 canG1410 a manG444 be bornG1080 when he isG5607 oldG1088? canG3361 G1410 he enterG1525 the second timeG1208 intoG1519 hisG846 mother'sG3384 wombG2836, andG2532 be bornG1080?

TR   λεγειG3004{V-PAI-3S} προςG4314{PREP} αυτονG846{P-ASM} οG3588{T-NSM} νικοδημοςG3530{N-NSM} πωςG4459{ADV-I} δυναταιG1410{V-PNI-3S} ανθρωποςG444{N-NSM} γεννηθηναιG1080{V-APN} γερωνG1088{N-NSM} ωνG5607{V-PXP-NSM} μηG3361{PRT-N} δυναταιG1410{V-PNI-3S} ειςG1519{PREP} τηνG3588{T-ASF} κοιλιανG2836{N-ASF} τηςG3588{T-GSF} μητροςG3384{N-GSF} αυτουG846{P-GSM} δευτερονG1208{ADV} εισελθεινG1525{V-2AAN} καιG2532{CONJ} γεννηθηναιG1080{V-APN}


CSP   Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království.

KJ   JesusG2424 answeredG611, VerilyG281, verilyG281, I sayG3004 unto theeG4671, ExceptG3362 a manG5100 be bornG1080 ofG1537 waterG5204 andG2532 of the SpiritG4151, he cannotG3756 G1410 enterG1525 intoG1519 the kingdomG932 of GodG2316.

TR   απεκριθηG611{V-ADI-3S} οG3588{T-NSM} ιησουςG2424{N-NSM} αμηνG281{HEB} αμηνG281{HEB} λεγωG3004{V-PAI-1S} σοιG4671{P-2DS} εανG1437{COND} μηG3361{PRT-N} τιςG5100{X-NSM} γεννηθηG1080{V-APS-3S} εξG1537{PREP} υδατοςG5204{N-GSN} καιG2532{CONJ} πνευματοςG4151{N-GSN} ουG3756{PRT-N} δυναταιG1410{V-PNI-3S} εισελθεινG1525{V-2AAN} ειςG1519{PREP} τηνG3588{T-ASF} βασιλειανG932{N-ASF} τουG3588{T-GSM} θεουG2316{N-GSM}


CSP   Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch.

KJ   That which is bornG1080 ofG1537 the fleshG4561 isG2076 fleshG4561; andG2532 that which is bornG1080 ofG1537 the SpiritG4151 isG2076 spiritG4151.

TR   τοG3588{T-NSN} γεγεννημενονG1080{V-RPP-NSN} εκG1537{PREP} τηςG3588{T-GSF} σαρκοςG4561{N-GSF} σαρξG4561{N-NSF} εστινG2076{V-PXI-3S} καιG2532{CONJ} τοG3588{T-NSN} γεγεννημενονG1080{V-RPP-NSN} εκG1537{PREP} τουG3588{T-GSN} πνευματοςG4151{N-GSN} πνευμαG4151{N-NSN} εστινG2076{V-PXI-3S}


CSP   Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.

KJ   MarvelG2296 notG3361 thatG3754 I saidG2036 unto theeG4671, YeG5209 mustG1163 be bornG1080 againG509. again: or, from above

TR   μηG3361{PRT-N} θαυμασηςG2296{V-AAS-2S} οτιG3754{CONJ} ειπονG2036{V-2AAI-1S} σοιG4671{P-2DS} δειG1163{V-PQI-3S} υμαςG5209{P-2AP} γεννηθηναιG1080{V-APN} ανωθενG509{ADV}


CSP   Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha. “

KJ   The windG4151 blowethG4154 whereG3699 it listethG2309, andG2532 thou hearestG191 the soundG5456 thereofG846, butG235 canstG1492 notG3756 tellG1492 whenceG4159 it comethG2064, andG2532 whitherG4226 it goethG5217: soG3779 isG2076 every oneG3956 that is bornG1080 ofG1537 the SpiritG4151.

TR   τοG3588{T-NSN} πνευμαG4151{N-NSN} οπουG3699{ADV} θελειG2309{V-PAI-3S} πνειG4154{V-PAI-3S} καιG2532{CONJ} τηνG3588{T-ASF} φωνηνG5456{N-ASF} αυτουG846{P-GSN} ακουειςG191{V-PAI-2S} αλλG235{CONJ} ουκG3756{PRT-N} οιδαςG1492{V-RAI-2S} ποθενG4159{ADV-I} ερχεταιG2064{V-PNI-3S} καιG2532{CONJ} πουG4226{PRT-I} υπαγειG5217{V-PAI-3S} ουτωςG3779{ADV} εστινG2076{V-PXI-3S} παςG3956{A-NSM} οG3588{T-NSM} γεγεννημενοςG1080{V-RPP-NSM} εκG1537{PREP} τουG3588{T-GSN} πνευματοςG4151{N-GSN}


CSP   Nikodém mu odpověděl: „Jak se to může stát?“

KJ   NicodemusG3530 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto himG846, HowG4459 canG1410 these thingsG5023 beG1096?

TR   απεκριθηG611{V-ADI-3S} νικοδημοςG3530{N-NSM} καιG2532{CONJ} ειπενG2036{V-2AAI-3S} αυτωG846{P-DSM} πωςG4459{ADV-I} δυναταιG1410{V-PNI-3S} ταυταG5023{D-NPN} γενεσθαιG1096{V-2ADN}


CSP   Ježíš mu odpověděl: „Ty jsi učitel Izraele, a toto nevíš?

KJ   JesusG2424 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto himG846, ArtG1488 thouG4771 a masterG1320 of IsraelG2474, andG2532 knowestG1097 notG3756 these thingsG5023?

TR   απεκριθηG611{V-ADI-3S} οG3588{T-NSM} ιησουςG2424{N-NSM} καιG2532{CONJ} ειπενG2036{V-2AAI-3S} αυτωG846{P-DSM} συG4771{P-2NS} ειG1488{V-PXI-2S} οG3588{T-NSM} διδασκαλοςG1320{N-NSM} τουG3588{T-GSM} ισραηλG2474{N-PRI} καιG2532{CONJ} ταυταG5023{D-APN} ουG3756{PRT-N} γινωσκειςG1097{V-PAI-2S}


CSP   Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme, co víme, a svědčíme o tom, co jsme viděli, a vy naše svědectví nepřijímáte.

KJ   VerilyG281, verilyG281, I sayG3004 unto theeG4671, We speakG2980 thatG3754 G3739 we do knowG1492, andG2532 testifyG3140 thatG3739 we have seenG3708; andG2532 ye receiveG2983 notG3756 ourG2257 witnessG3141.

TR   αμηνG281{HEB} αμηνG281{HEB} λεγωG3004{V-PAI-1S} σοιG4671{P-2DS} οτιG3754{CONJ} οG3739{R-ASN} οιδαμενG1492{V-RAI-1P} λαλουμενG2980{V-PAI-1P} καιG2532{CONJ} οG3739{R-ASN} εωρακαμενG3708{V-RAI-1P-ATT} μαρτυρουμενG3140{V-PAI-1P} καιG2532{CONJ} τηνG3588{T-ASF} μαρτυριανG3141{N-ASF} ημωνG2257{P-1GP} ουG3756{PRT-N} λαμβανετεG2983{V-PAI-2P}


CSP   Když jsem vám pověděl věci pozemské, a nevěříte, jak uvěříte, povím-li vám věci nebeské?

KJ   IfG1487 I have toldG2036 youG5213 earthly thingsG1919, andG2532 ye believeG4100 notG3756, howG4459 shall ye believeG4100, ifG1437 I tellG2036 youG5213 of heavenly thingsG2032?

TR   ειG1487{COND} ταG3588{T-APN} επιγειαG1919{A-APN} ειπονG2036{V-2AAI-1S} υμινG5213{P-2DP} καιG2532{CONJ} ουG3756{PRT-N} πιστευετεG4100{V-PAI-2P} πωςG4459{ADV-I} εανG1437{COND} ειπωG2036{V-2AAS-1S} υμινG5213{P-2DP} ταG3588{T-APN} επουρανιαG2032{A-APN} πιστευσετεG4100{V-FAI-2P}


CSP   Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, Syna člověka, který je v nebi.

KJ   AndG2532 no manG3762 hath ascended upG305 toG1519 heavenG3772, butG1508 he that came downG2597 fromG1537 heavenG3772, even the SonG5207 of manG444 whichG3588 isG5607 inG1722 heavenG3772.

TR   καιG2532{CONJ} ουδειςG3762{A-NSM} αναβεβηκενG305{V-RAI-3S} ειςG1519{PREP} τονG3588{T-ASM} ουρανονG3772{N-ASM} ειG1487{COND} μηG3361{PRT-N} οG3588{T-NSM} εκG1537{PREP} τουG3588{T-GSM} ουρανουG3772{N-GSM} καταβαςG2597{V-2AAP-NSM} οG3588{T-NSM} υιοςG5207{N-NSM} τουG3588{T-GSM} ανθρωπουG444{N-GSM} οG3588{T-NSM} ωνG5607{V-PXP-NSM} ενG1722{PREP} τωG3588{T-DSM} ουρανωG3772{N-DSM}


CSP   A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen Syn člověka,

KJ   AndG2532 asG2531 MosesG3475 lifted upG5312 the serpentG3789 inG1722 the wildernessG2048, even soG3779 mustG1163 the SonG5207 of manG444 be lifted upG5312:

TR   καιG2532{CONJ} καθωςG2531{ADV} μωσηςG3475{N-NSM} υψωσενG5312{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} οφινG3789{N-ASM} ενG1722{PREP} τηG3588{T-DSF} ερημωG2048{A-DSF} ουτωςG3779{ADV} υψωθηναιG5312{V-APN} δειG1163{V-PQI-3S} τονG3588{T-ASM} υιονG5207{N-ASM} τουG3588{T-GSM} ανθρωπουG444{N-GSM}


CSP   aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“

KJ   ThatG3363 whosoeverG3956 believethG4100 inG1519 himG846 shouldG622 notG3363 perishG622, butG235 haveG2192 eternalG166 lifeG2222.

TR   ιναG2443{CONJ} παςG3956{A-NSM} οG3588{T-NSM} πιστευωνG4100{V-PAP-NSM} ειςG1519{PREP} αυτονG846{P-ASM} μηG3361{PRT-N} αποληταιG622{V-2AMS-3S} αλλG235{CONJ} εχηG2192{V-PAS-3S} ζωηνG2222{N-ASF} αιωνιονG166{A-ASF}


CSP   „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

KJ   ForG1063 GodG2316 soG3779 lovedG25 the worldG2889, thatG5620 he gaveG1325 hisG846 only begottenG3439 SonG5207, thatG2443 whosoeverG3956 believethG4100 inG1519 himG846 shouldG622 notG3361 perishG622, butG235 haveG2192 everlastingG166 lifeG2222.

TR   ουτωςG3779{ADV} γαρG1063{CONJ} ηγαπησενG25{V-AAI-3S} οG3588{T-NSM} θεοςG2316{N-NSM} τονG3588{T-ASM} κοσμονG2889{N-ASM} ωστεG5620{CONJ} τονG3588{T-ASM} υιονG5207{N-ASM} αυτουG846{P-GSM} τονG3588{T-ASM} μονογενηG3439{A-ASM} εδωκενG1325{V-AAI-3S} ιναG2443{CONJ} παςG3956{A-NSM} οG3588{T-NSM} πιστευωνG4100{V-PAP-NSM} ειςG1519{PREP} αυτονG846{P-ASM} μηG3361{PRT-N} αποληταιG622{V-2AMS-3S} αλλG235{CONJ} εχηG2192{V-PAS-3S} ζωηνG2222{N-ASF} αιωνιονG166{A-ASF}


CSP   Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn.

KJ   ForG1063 GodG2316 sentG649 notG3756 hisG846 SonG5207 intoG1519 the worldG2889 toG2443 condemnG2919 the worldG2889; butG235 thatG2443 the worldG2889 throughG1223 himG846 might be savedG4982.

TR   ουG3756{PRT-N} γαρG1063{CONJ} απεστειλενG649{V-AAI-3S} οG3588{T-NSM} θεοςG2316{N-NSM} τονG3588{T-ASM} υιονG5207{N-ASM} αυτουG846{P-GSM} ειςG1519{PREP} τονG3588{T-ASM} κοσμονG2889{N-ASM} ιναG2443{CONJ} κρινηG2919{V-PAS-3S} τονG3588{T-ASM} κοσμονG2889{N-ASM} αλλG235{CONJ} ιναG2443{CONJ} σωθηG4982{V-APS-3S} οG3588{T-NSM} κοσμοςG2889{N-NSM} διG1223{PREP} αυτουG846{P-GSM}


CSP   Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího.

KJ   He that believethG4100 onG1519 himG846 isG2919 notG3756 condemnedG2919: butG1161 he that believethG4100 notG3361 is condemnedG2919 alreadyG2235, becauseG3754 he hathG4100 notG3361 believedG4100 inG1519 the nameG3686 of the only begottenG3439 SonG5207 of GodG2316.

TR   οG3588{T-NSM} πιστευωνG4100{V-PAP-NSM} ειςG1519{PREP} αυτονG846{P-ASM} ουG3756{PRT-N} κρινεταιG2919{V-PPI-3S} οG3588{T-NSM} δεG1161{CONJ} μηG3361{PRT-N} πιστευωνG4100{V-PAP-NSM} ηδηG2235{ADV} κεκριταιG2919{V-RPI-3S} οτιG3754{CONJ} μηG3361{PRT-N} πεπιστευκενG4100{V-RAI-3S} ειςG1519{PREP} τοG3588{T-ASN} ονομαG3686{N-ASN} τουG3588{T-GSM} μονογενουςG3439{A-GSM} υιουG5207{N-GSM} τουG3588{T-GSM} θεουG2316{N-GSM}


CSP   Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

KJ   AndG1161 thisG3778 isG2076 the condemnationG2920, thatG3754 lightG5457 is comeG2064 intoG1519 the worldG2889, andG2532 menG444 lovedG25 darknessG4655 ratherG3123 thanG2228 lightG5457, becauseG1063 theirG846 deedsG2041 wereG2258 evilG4190.

TR   αυτηG3778{D-NSF} δεG1161{CONJ} εστινG2076{V-PXI-3S} ηG3588{T-NSF} κρισιςG2920{N-NSF} οτιG3754{CONJ} τοG3588{T-NSN} φωςG5457{N-NSN} εληλυθενG2064{V-2RAI-3S} ειςG1519{PREP} τονG3588{T-ASM} κοσμονG2889{N-ASM} καιG2532{CONJ} ηγαπησανG25{V-AAI-3P} οιG3588{T-NPM} ανθρωποιG444{N-NPM} μαλλονG3123{ADV} τοG3588{T-ASN} σκοτοςG4655{N-ASN} ηG2228{PRT} τοG3588{T-ASN} φωςG5457{N-ASN} ηνG2258{V-IXI-3S} γαρG1063{CONJ} πονηραG4190{A-NPN} αυτωνG846{P-GPM} ταG3588{T-NPN} εργαG2041{N-NPN}


CSP   Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny.

KJ   ForG1063 every oneG3956 that doethG4238 evilG5337 hatethG3404 the lightG5457, neitherG2532 G3756 comethG2064 toG4314 the lightG5457, lestG3363 hisG846 deedsG2041 should be reprovedG1651. reproved: or, discovered

TR   παςG3956{A-NSM} γαρG1063{CONJ} οG3588{T-NSM} φαυλαG5337{A-APN} πρασσωνG4238{V-PAP-NSM} μισειG3404{V-PAI-3S} τοG3588{T-ASN} φωςG5457{N-ASN} καιG2532{CONJ} ουκG3756{PRT-N} ερχεταιG2064{V-PNI-3S} προςG4314{PREP} τοG3588{T-ASN} φωςG5457{N-ASN} ιναG2443{CONJ} μηG3361{PRT-N} ελεγχθηG1651{V-APS-3S} ταG3588{T-NPN} εργαG2041{N-NPN} αυτουG846{P-GSM}


CSP   Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“

KJ   ButG1161 he that doethG4160 truthG225 comethG2064 toG4314 the lightG5457, thatG2443 hisG846 deedsG2041 may be made manifestG5319, thatG3754 they areG2076 wroughtG2038 inG1722 GodG2316.

TR   οG3588{T-NSM} δεG1161{CONJ} ποιωνG4160{V-PAP-NSM} τηνG3588{T-ASF} αληθειανG225{N-ASF} ερχεταιG2064{V-PNI-3S} προςG4314{PREP} τοG3588{T-ASN} φωςG5457{N-ASN} ιναG2443{CONJ} φανερωθηG5319{V-APS-3S} αυτουG846{P-GSM} ταG3588{T-NPN} εργαG2041{N-NPN} οτιG3754{CONJ} ενG1722{PREP} θεωG2316{N-DSM} εστινG2076{V-PXI-3S} ειργασμεναG2038{V-RPP-NPN}


CSP   Potom přišel Ježíš i jeho učedníci do judské země; tam s nimi pobýval a křtil.

KJ   AfterG3326 these thingsG5023 cameG2064 JesusG2424 andG2532 hisG846 disciplesG3101 intoG1519 the landG1093 of JudaeaG2449; andG2532 thereG1563 he tarriedG1304 withG3326 themG846, andG2532 baptizedG907.

TR   μεταG3326{PREP} ταυταG5023{D-APN} ηλθενG2064{V-2AAI-3S} οG3588{T-NSM} ιησουςG2424{N-NSM} καιG2532{CONJ} οιG3588{T-NPM} μαθηταιG3101{N-NPM} αυτουG846{P-GSM} ειςG1519{PREP} τηνG3588{T-ASF} ιουδαιανG2453{A-ASF} γηνG1093{N-ASF} καιG2532{CONJ} εκειG1563{ADV} διετριβενG1304{V-IAI-3S} μετG3326{PREP} αυτωνG846{P-GPM} καιG2532{CONJ} εβαπτιζενG907{V-IAI-3S}


CSP   Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam bylo hodně vody; a lidé přicházeli a byli křtěni.

KJ   AndG1161 JohnG2491 alsoG2532 wasG2258 baptizingG907 inG1722 AenonG137 nearG1451 to SalimG4530, becauseG3754 there wasG2258 muchG4183 waterG5204 thereG1563: andG2532 they cameG3854, andG2532 were baptizedG907.

TR   ηνG2258{V-IXI-3S} δεG1161{CONJ} καιG2532{CONJ} ιωαννηςG2491{N-NSM} βαπτιζωνG907{V-PAP-NSM} ενG1722{PREP} αινωνG137{N-PRI} εγγυςG1451{ADV} τουG3588{T-GSM} σαλειμG4530{N-PRI} οτιG3754{CONJ} υδαταG5204{N-NPN} πολλαG4183{A-NPN} ηνG2258{V-IXI-3S} εκειG1563{ADV} καιG2532{CONJ} παρεγινοντοG3854{V-IDI-3P} καιG2532{CONJ} εβαπτιζοντοG907{V-IPI-3P}


CSP   Jan totiž ještě nebyl uvržen do vězení.

KJ   ForG1063 JohnG2491 wasG2258 not yetG3768 castG906 intoG1519 prisonG5438.

TR   ουπωG3768{ADV} γαρG1063{CONJ} ηνG2258{V-IXI-3S} βεβλημενοςG906{V-RPP-NSM} ειςG1519{PREP} τηνG3588{T-ASF} φυλακηνG5438{N-ASF} οG3588{T-NSM} ιωαννηςG2491{N-NSM}


CSP   Mezi některými z Janových učedníků a jedním Židem nastal spor o očišťování.

KJ   ThenG3767 there aroseG1096 a questionG2214 betweenG3326 some ofG1537 John'sG2491 disciplesG3101 and the JewsG2453 aboutG4012 purifyingG2512.

TR   εγενετοG1096{V-2ADI-3S} ουνG3767{CONJ} ζητησιςG2214{N-NSF} εκG1537{PREP} τωνG3588{T-GPM} μαθητωνG3101{N-GPM} ιωαννουG2491{N-GSM} μεταG3326{PREP} ιουδαιωνG2453{A-GPM} περιG4012{PREP} καθαρισμουG2512{N-GSM}


CSP   Přišli k Janovi a řekli mu: „Rabbi, ten, který byl s tebou za Jordánem a o němž jsi vydal svědectví, hle, ten křtí a všichni přicházejí k němu.“

KJ   AndG2532 they cameG2064 untoG4314 JohnG2491, andG2532 saidG2036 unto himG846, RabbiG4461, heG3739 that wasG2258 withG3326 theeG4675 beyondG4008 JordanG2446, to whomG3739 thouG4771 barest witnessG3140, beholdG2396, the sameG3778 baptizethG907, andG2532 allG3956 men comeG2064 toG4314 himG846.

TR   καιG2532{CONJ} ηλθονG2064{V-2AAI-3P} προςG4314{PREP} τονG3588{T-ASM} ιωαννηνG2491{N-ASM} καιG2532{CONJ} ειπονG2036{V-2AAI-3P} αυτωG846{P-DSM} ραββιG4461{HEB} οςG3739{R-NSM} ηνG2258{V-IXI-3S} μεταG3326{PREP} σουG4675{P-2GS} περανG4008{ADV} τουG3588{T-GSM} ιορδανουG2446{N-GSM} ωG3739{R-DSM} συG4771{P-2NS} μεμαρτυρηκαςG3140{V-RAI-2S} ιδεG1492{V-AAM-2S} ουτοςG3778{D-NSM} βαπτιζειG907{V-PAI-3S} καιG2532{CONJ} παντεςG3956{A-NPM} ερχονταιG2064{V-PNI-3P} προςG4314{PREP} αυτονG846{P-ASM}


CSP   Jan odpověděl: „Člověk si nemůže vzít nic, není-li mu to dáno z nebe.

KJ   JohnG2491 answeredG611 andG2532 saidG2036, A manG444 canG1410 G3756 receiveG2983 nothingG3762, exceptG3362 it beG5600 givenG1325 himG846 fromG1537 heavenG3772. receive: or, take unto himself

TR   απεκριθηG611{V-ADI-3S} ιωαννηςG2491{N-NSM} καιG2532{CONJ} ειπενG2036{V-2AAI-3S} ουG3756{PRT-N} δυναταιG1410{V-PNI-3S} ανθρωποςG444{N-NSM} λαμβανεινG2983{V-PAN} ουδενG3762{A-ASN} εανG1437{COND} μηG3361{PRT-N} ηG5600{V-PXS-3S} δεδομενονG1325{V-RPP-NSN} αυτωG846{P-DSM} εκG1537{PREP} τουG3588{T-GSM} ουρανουG3772{N-GSM}


CSP   Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: ‚Já nejsem Mesiáš,‘ ale ‚Jsem poslán před ním.‘

KJ   YeG5210 yourselvesG846 bearG3140 meG3427 witnessG3140, thatG3754 I saidG2036, IG1473 amG1510 notG3756 the ChristG5547, butG235 thatG3754 I amG1510 sentG649 beforeG1715 himG1565.

TR   αυτοιG846{P-NPM} υμειςG5210{P-2NP} μοιG3427{P-1DS} μαρτυρειτεG3140{V-PAI-2P} οτιG3754{CONJ} ειπονG2036{V-2AAI-1S} ουκG3756{PRT-N} ειμιG1510{V-PXI-1S} εγωG1473{P-1NS} οG3588{T-NSM} χριστοςG5547{N-NSM} αλλG235{CONJ} οτιG3754{CONJ} απεσταλμενοςG649{V-RPP-NSM} ειμιG1510{V-PXI-1S} εμπροσθενG1715{PREP} εκεινουG1565{D-GSM}


CSP   Ženich je ten, kdo má nevěstu. Přítel ženicha, který stojí a slyší ho, velmi se raduje z ženichova hlasu. Tato má radost je tedy naplněna.

KJ   He that hathG2192 the brideG3565 isG2076 the bridegroomG3566: butG1161 the friendG5384 of the bridegroomG3566, whichG3588 standethG2476 andG2532 hearethG191 himG846, rejoicethG5463 greatlyG5479 becauseG1223 of the bridegroom'sG3566 voiceG5456: thisG3778 myG1699 joyG5479 thereforeG3767 is fulfilledG4137.

TR   οG3588{T-NSM} εχωνG2192{V-PAP-NSM} τηνG3588{T-ASF} νυμφηνG3565{N-ASF} νυμφιοςG3566{N-NSM} εστινG2076{V-PXI-3S} οG3588{T-NSM} δεG1161{CONJ} φιλοςG5384{A-NSM} τουG3588{T-GSM} νυμφιουG3566{N-GSM} οG3588{T-NSM} εστηκωςG2476{V-RAP-NSM} καιG2532{CONJ} ακουωνG191{V-PAP-NSM} αυτουG846{P-GSM} χαραG5479{N-DSF} χαιρειG5463{V-PAI-3S} διαG1223{PREP} τηνG3588{T-ASF} φωνηνG5456{N-ASF} τουG3588{T-GSM} νυμφιουG3566{N-GSM} αυτηG3778{D-NSF} ουνG3767{CONJ} ηG3588{T-NSF} χαραG5479{N-NSF} ηG3588{T-NSF} εμηG1699{S-1NSF} πεπληρωταιG4137{V-RPI-3S}


CSP   On musí růst, já však se menšit.“

KJ   HeG1565 mustG1163 increaseG837, butG1161 IG1691 must decreaseG1642.

TR   εκεινονG1565{D-ASM} δειG1163{V-PQI-3S} αυξανεινG837{V-PAN} εμεG1691{P-1AS} δεG1161{CONJ} ελαττουσθαιG1642{V-PPN}


CSP   „Kdo přichází shůry, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, je nade všechny a

KJ   He that comethG2064 from aboveG509 isG2076 aboveG1883 allG3956: he that isG5607 ofG1537 the earthG1093 isG2076 earthlyG1537 G1093, andG2532 speakethG2980 ofG1537 the earthG1093: he that comethG2064 fromG1537 heavenG3772 isG2076 aboveG1883 allG3956.

TR   οG3588{T-NSM} ανωθενG509{ADV} ερχομενοςG2064{V-PNP-NSM} επανωG1883{ADV} παντωνG3956{A-GPN} εστινG2076{V-PXI-3S} οG3588{T-NSM} ωνG5607{V-PXP-NSM} εκG1537{PREP} τηςG3588{T-GSF} γηςG1093{N-GSF} εκG1537{PREP} τηςG3588{T-GSF} γηςG1093{N-GSF} εστινG2076{V-PXI-3S} καιG2532{CONJ} εκG1537{PREP} τηςG3588{T-GSF} γηςG1093{N-GSF} λαλειG2980{V-PAI-3S} οG3588{T-NSM} εκG1537{PREP} τουG3588{T-GSM} ουρανουG3772{N-GSM} ερχομενοςG2064{V-PNP-NSM} επανωG1883{ADV} παντωνG3956{A-GPN} εστινG2076{V-PXI-3S}


CSP   svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá.

KJ   AndG2532 whatG3739 he hath seenG3708 andG2532 heardG191, thatG5124 he testifiethG3140; andG2532 no manG3762 receivethG2983 hisG846 testimonyG3141.

TR   καιG2532{CONJ} οG3739{R-ASN} εωρακενG3708{V-RAI-3S-ATT} καιG2532{CONJ} ηκουσενG191{V-AAI-3S} τουτοG5124{D-ASN} μαρτυρειG3140{V-PAI-3S} καιG2532{CONJ} τηνG3588{T-ASF} μαρτυριανG3141{N-ASF} αυτουG846{P-GSM} ουδειςG3762{A-NSM} λαμβανειG2983{V-PAI-3S}


CSP   Kdo přijal jeho svědectví, zpečetil, že Bůh je pravdivý.

KJ   He that hath receivedG2983 hisG846 testimonyG3141 hath set to his sealG4972 thatG3754 GodG2316 isG2076 trueG227.

TR   οG3588{T-NSM} λαβωνG2983{V-2AAP-NSM} αυτουG846{P-GSM} τηνG3588{T-ASF} μαρτυριανG3141{N-ASF} εσφραγισενG4972{V-AAI-3S} οτιG3754{CONJ} οG3588{T-NSM} θεοςG2316{N-NSM} αληθηςG227{A-NSM} εστινG2076{V-PXI-3S}


CSP   Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh dává Ducha bez odměřování.

KJ   ForG1063 he whomG3739 GodG2316 hath sentG649 speakethG2980 the wordsG4487 of GodG2316: forG1063 GodG2316 givethG1325 notG3756 the SpiritG4151 byG1537 measureG3358 unto him.

TR   ονG3739{R-ASM} γαρG1063{CONJ} απεστειλενG649{V-AAI-3S} οG3588{T-NSM} θεοςG2316{N-NSM} ταG3588{T-APN} ρηματαG4487{N-APN} τουG3588{T-GSM} θεουG2316{N-GSM} λαλειG2980{V-PAI-3S} ουG3756{PRT-N} γαρG1063{CONJ} εκG1537{PREP} μετρουG3358{N-GSN} διδωσινG1325{V-PAI-3S} οG3588{T-NSM} θεοςG2316{N-NSM} τοG3588{T-ASN} πνευμαG4151{N-ASN}


CSP   Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou.

KJ   The FatherG3962 lovethG25 the SonG5207, andG2532 hath givenG1325 all thingsG3956 intoG1722 hisG846 handG5495.

TR   οG3588{T-NSM} πατηρG3962{N-NSM} αγαπαG25{V-PAI-3S} τονG3588{T-ASM} υιονG5207{N-ASM} καιG2532{CONJ} πανταG3956{A-APN} δεδωκενG1325{V-RAI-3S} ενG1722{PREP} τηG3588{T-DSF} χειριG5495{N-DSF} αυτουG846{P-GSM}


CSP   Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“

KJ   He that believethG4100 onG1519 the SonG5207 hathG2192 everlastingG166 lifeG2222: andG1161 he that believeth notG544 the SonG5207 shallG3700 notG3756 seeG3700 lifeG2222; butG235 the wrathG3709 of GodG2316 abidethG3306 onG1909 himG846.

TR   οG3588{T-NSM} πιστευωνG4100{V-PAP-NSM} ειςG1519{PREP} τονG3588{T-ASM} υιονG5207{N-ASM} εχειG2192{V-PAI-3S} ζωηνG2222{N-ASF} αιωνιονG166{A-ASF} οG3588{T-NSM} δεG1161{CONJ} απειθωνG544{V-PAP-NSM} τωG3588{T-DSM} υιωG5207{N-DSM} ουκG3756{PRT-N} οψεταιG3700{V-FDI-3S} ζωηνG2222{N-ASF} αλλG235{CONJ} ηG3588{T-NSF} οργηG3709{N-NSF} τουG3588{T-GSM} θεουG2316{N-GSM} μενειG3306{V-PAI-3S} επG1909{PREP} αυτονG846{P-ASM}Display settings Display settings S+MStrong's number and morphology hide! SStrong's number hide! MMorphology hide!