COMPARING MODE - comparing of any translations

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

COMPARING MODE - comparing of any translations

Selecting translations to compare

Press the CTRL key and hold it. By clicking select the translation you want to compare. Then release the CTRL key and click on the button "compare"!

BKRS   PavelG3972{N-NSM} aG2532{CONJ} SilvánG4610{N-NSM} aG2532{CONJ} TimoteusG5095{N-NSM} církviG1577{N-DSF} TessalonicenskýchG2331{N-GPM} vG1722{PREP} BohuG2316{N-DSM} OtciG3962{N-DSM} aG2532{CONJ} PánuG2962{N-DSM} JežíšiG2424{N-DSM} KristuG5547{N-DSM}: MilostG5485{N-NSF} vámG5213{P-2DP} aG2532{CONJ} pokojG1515{N-NSF} odG575{PREP} BohaG2316{N-GSM} OtceG3962{N-GSM} našehoG2257{P-1GP} aG2532{CONJ} PánaG2962{N-GSM} JezukristaG2424{N-GSM} G5547{N-GSM}.

TRA   ΠΑΥΛΟΣG3972{N-NSM} καὶG2532{CONJ} ΣιλουανὸςG4610{N-NSM} καὶG2532{CONJ} ΤιμόθεοςG5095{N-NSM} τῇG3588{T-DSF} ἐκκλησίᾳG1577{N-DSF} ΘεσσαλονικέωνG2331{N-GPM}, ἐνG1722{PREP} ΘεῷG2316{N-DSM} πατρὶG3962{N-DSM}, καὶG2532{CONJ} ΚυρίῳG2962{N-DSM} ἸησοῦG2424{N-DSM} ΧριστῷG5547{N-DSM}· χάριςG5485{N-NSF} ὑμῖνG5213{P-2DP} καὶG2532{CONJ} εἰρήνηG1515{N-NSF} ἀπὸG575{PREP} ΘεοῦG2316{N-GSM} πατρὸςG3962{N-GSM} ἡμῶνG2257{P-1GP}, καὶG2532{CONJ} ΚυρίουG2962{N-GSM} ἸησοῦG2424{N-GSM} ΧριστοῦG5547{N-GSM}.

UBS3   Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη.

GNTV   παυλοςG3972{N-NSM} καιG2532{CONJ} σιλουανοςG4610{N-NSM} καιG2532{CONJ} τιμοθεοςG5095{N-NSM} τηG3588{T-DSF} εκκλησιαG1577{N-DSF} θεσσαλονικεωνG2331{N-GPM} ενG1722{PREP} θεωG2316{N-DSM} πατριG3962{N-DSM} καιG2532{CONJ} κυριωG2962{N-DSM} ιησουG2424{N-DSM} χριστωG5547{N-DSM} χαριςG5485{N-NSF} υμινG5213{P-2DP} καιG2532{CONJ} ειρηνηG1515{N-NSF} τσβαποG575{PREP} τσβθεουG2316{N-GSM} τσβπατροςG3962{N-GSM} τσβημωνG2257{P-1GP} τσβκαιG2532{CONJ} τσβκυριουG2962{N-GSM} τσβιησουG2424{N-GSM} τσβχριστουG5547{N-GSM}


BKRS   DíkyG2168{V-PAI-1P} činíme BohuG2316{N-DSM} vždyckyG3842{ADV} zeG4012{PREP} všechG3956{A-GPM} vásG5216{P-2GP}, zmínkuG3417{N-ASF} činíceG4160{V-PMP-NPM} o vásG5216{P-2GP} naG1909{PREP} modlitbáchG4335{N-GPF} svýchG2257{P-1GP}.

TRA   ΕὐχαριστοῦμενG2168{V-PAI-1P} τῷG3588{T-DSM} ΘεῷG2316{N-DSM} πάντοτεG3842{ADV} περὶG4012{PREP} πάντωνG3956{A-GPM} ὑμῶνG5216{P-2GP}, μνείανG3417{N-ASF} ὑμῶνG5216{P-2GP} ποιούμενοιG4160{V-PMP-NPM} ἐπὶG1909{PREP} τῶνG3588{T-GPF} προσευχῶνG4335{N-GPF} ἡμῶνG2257{P-1GP},

UBS3   Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν, μνείαν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως

GNTV   ευχαριστουμενG2168{V-PAI-1P} τωG3588{T-DSM} θεωG2316{N-DSM} παντοτεG3842{ADV} περιG4012{PREP} παντωνG3956{A-GPM} υμωνG5216{P-2GP} μνειανG3417{N-ASF} τσβυμωνG5216{P-2GP} ποιουμενοιG4160{V-PMP-NPM} επιG1909{PREP} τωνG3588{T-GPF} προσευχωνG4335{N-GPF} ημωνG2257{P-1GP}


BKRS   Bez přestáníG89{ADV} pamatujíceG3421{V-PAP-NPM} na skutekG2041{N-GSN} víryG4102{N-GSF} vašíG5216{P-2GP} aG2532{CONJ} na práciG2873{N-GSM} láskyG26{N-GSF}, aG2532{CONJ} na trpělivostG5281{N-GSF} nadějeG1680{N-GSF} PánaG2962{N-GSM} našehoG2257{P-1GP} JezukristaG2424{N-GSM} G5547{N-GSM}, předG1715{PREP} BohemG2316{N-GSM} aG2532{CONJ} OtcemG3962{N-GSM} našímG2257{P-1GP},

TRA   ἀδιαλείπτωςG89{ADV} μνημονεύοντεςG3421{V-PAP-NPM} ὑμῶνG5216{P-2GP} τοῦG3588{T-GSN} ἔργουG2041{N-GSN} τῆςG3588{T-GSF} πίστεωςG4102{N-GSF}, καὶG2532{CONJ} τοῦG3588{T-GSM} κόπουG2873{N-GSM} τῆςG3588{T-GSF} ἀγάπηςG26{N-GSF}, καὶG2532{CONJ} τῆςG3588{T-GSF} ὑπομονῆςG5281{N-GSF} τῆςG3588{T-GSF} ἐλπίδοςG1680{N-GSF} τοῦG3588{T-GSM} ΚυρίουG2962{N-GSM} ἡμῶνG2257{P-1GP} ἸησοῦG2424{N-GSM} ΧριστοῦG5547{N-GSM} ἔμπροσθενG1715{PREP} τοῦG3588{T-GSM} ΘεοῦG2316{N-GSM} καὶG2532{CONJ} πατρὸςG3962{N-GSM} ἡμῶνG2257{P-1GP},

UBS3   μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,

GNTV   αδιαλειπτωςG89{ADV} μνημονευοντεςG3421{V-PAP-NPM} υμωνG5216{P-2GP} τουG3588{T-GSN} εργουG2041{N-GSN} τηςG3588{T-GSF} πιστεωςG4102{N-GSF} καιG2532{CONJ} τουG3588{T-GSM} κοπουG2873{N-GSM} τηςG3588{T-GSF} αγαπηςG26{N-GSF} καιG2532{CONJ} τηςG3588{T-GSF} υπομονηςG5281{N-GSF} τηςG3588{T-GSF} ελπιδοςG1680{N-GSF} τουG3588{T-GSM} κυριουG2962{N-GSM} ημωνG2257{P-1GP} ιησουG2424{N-GSM} χριστουG5547{N-GSM} εμπροσθενG1715{PREP} τουG3588{T-GSM} θεουG2316{N-GSM} καιG2532{CONJ} πατροςG3962{N-GSM} ημωνG2257{P-1GP}


BKRS   VědouceG1492{V-RAP-NPM}, bratříG80{N-VPM} BohuG5259{PREP} G2316{N-GSM} milíG25{V-RPP-NPM}, o vyvoleníG1589{N-ASF} vašemG5216{P-2GP}.

TRA   εἰδότεςG1492{V-RAP-NPM}, ἀδελφοὶG80{N-VPM} ἠγαπημένοιG25{V-RPP-NPM}, ὑπὸG5259{PREP} ΘεοῦG2316{N-GSM} τὴνG3588{T-ASF} ἐκλογὴνG1589{N-ASF} ὑμῶνG5216{P-2GP},

UBS3   εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ [τοῦ] θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν,

GNTV   ειδοτεςG1492{V-RAP-NPM} αδελφοιG80{N-VPM} ηγαπημενοιG25{V-RPP-NPM} υποG5259{PREP} α[του]G3588{T-GSM} θεουG2316{N-GSM} τηνG3588{T-ASF} εκλογηνG1589{N-ASF} υμωνG5216{P-2GP}


BKRS   NeboG3754{CONJ} evangeliumG2098{N-NSN} našeG2257{P-1GP} kG1519{PREP} vámG5209{P-2AP} nezáleželo G3756{PRT-N} G1096{V-AOI-3S} tolikoG3440{ADV} vG1722{PREP} slovuG3056{N-DSM}, aleG235{CONJ} iG2532{CONJ} vG1722{PREP} mociG1411{N-DSF}, iG2532{CONJ} vG1722{PREP} DuchuG4151{N-DSN} svatémG40{A-DSN}, aG2532{CONJ} vG1722{PREP} jistotěG4136{N-DSF} mnohéG4183{A-DSF}, jakožG2531{ADV} víteG1492{V-RAI-2P}, jacíG3634{K-NPM} jsme byliG1096{V-AOI-1P} meziG1722{PREP} vámiG5213{P-2DP} proG1223{PREP} vásG5209{P-2AP}.

TRA   ὅτιG3754{CONJ} τὸG3588{T-NSN} εὐαγγέλιονG2098{N-NSN} ἡμῶνG2257{P-1GP} οὐκG3756{PRT-N} ἐγενήθηG1096{V-AOI-3S} εἰςG1519{PREP} ὑμᾶςG5209{P-2AP} ἐνG1722{PREP} λόγῳG3056{N-DSM} μόνονG3440{ADV}, ἀλλὰG235{CONJ} καὶG2532{CONJ} ἐνG1722{PREP} δυνάμειG1411{N-DSF}, καὶG2532{CONJ} ἐνG1722{PREP} πνεύματιG4151{N-DSN} ἁγίῳG40{A-DSN}, καὶG2532{CONJ} ἐνG1722{PREP} πληροφορίᾳG4136{N-DSF} πολλῇG4183{A-DSF}, καθὼςG2531{ADV} οἴδατεG1492{V-RAI-2P} οἷοιG3634{K-NPM} ἐγενήθημενG1096{V-AOI-1P} ἐνG1722{PREP} ὑμῖνG5213{P-2DP} διG1223{PREP}᾽ ὑμᾶςG5209{P-2AP}.

UBS3   ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ [ἐν] πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν [ἐν] ὑμῖν δι’ ὑμᾶς.

GNTV   οτιG3754{CONJ} τοG3588{T-NSN} ευαγγελιονG2098{N-NSN} ημωνG2257{P-1GP} ουκG3756{PRT-N} εγενηθηG1096{V-AOI-3S} ειςG1519{PREP} υμαςG5209{P-2AP} ενG1722{PREP} λογωG3056{N-DSM} μονονG3440{ADV} αλλαG235{CONJ} καιG2532{CONJ} ενG1722{PREP} δυναμειG1411{N-DSF} καιG2532{CONJ} ενG1722{PREP} πνευματιG4151{N-DSN} αγιωG40{A-DSN} καιG2532{CONJ} α[εν]G1722{PREP} τσβενG1722{PREP} πληροφοριαG4136{N-DSF} πολληG4183{A-DSF} καθωςG2531{ADV} οιδατεG1492{V-RAI-2P} οιοιG3634{K-NPM} εγενηθημενG1096{V-AOI-1P} α[εν]G1722{PREP} τσβενG1722{PREP} υμινG5213{P-2DP} διG1223{PREP} υμαςG5209{P-2AP}


BKRS   AG2532{CONJ} vyG5210{P-2NP} následovníciG3402{N-NPM} našiG2257{P-1GP} iG2532{CONJ} PáněG2962{N-GSM} učiněniG1096{V-AOI-2P} jste, přijavšeG1209{V-ADP-NPM} slovoG3056{N-ASM} veG1722{PREP} mnohéG4183{A-DSF} úzkostiG2347{N-DSF}, sG3326{PREP} radostíG5479{N-GSF} DuchaG4151{N-GSN} svatéhoG40{A-GSN},

TRA   ΚαὶG2532{CONJ} ὑμεῖςG5210{P-2NP} μιμηταὶG3402{N-NPM} ἡμῶνG2257{P-1GP} ἐγενήθητεG1096{V-AOI-2P} καὶG2532{CONJ} τοῦG3588{T-GSM} ΚυρίουG2962{N-GSM}, δεξάμενοιG1209{V-ADP-NPM} τὸνG3588{T-ASM} λόγονG3056{N-ASM} ἐνG1722{PREP} θλίψειG2347{N-DSF} πολλῇG4183{A-DSF}, μετὰG3326{PREP} χαρᾶςG5479{N-GSF} πνεύματοςG4151{N-GSN} ἁγίουG40{A-GSN},

UBS3   καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου,

GNTV   καιG2532{CONJ} υμειςG5210{P-2NP} μιμηταιG3402{N-NPM} ημωνG2257{P-1GP} εγενηθητεG1096{V-AOI-2P} καιG2532{CONJ} τουG3588{T-GSM} κυριουG2962{N-GSM} δεξαμενοιG1209{V-ADP-NPM} τονG3588{T-ASM} λογονG3056{N-ASM} ενG1722{PREP} θλιψειG2347{N-DSF} πολληG4183{A-DSF} μεταG3326{PREP} χαραςG5479{N-GSF} πνευματοςG4151{N-GSN} αγιουG40{A-GSN}


BKRS   TakG5620{CONJ} že jste G5209{P-2AP} učiněniG1096{V-2ADN} příkladG5179{N-APM} všemG3956{A-DPM} věřícímG4100{V-PAP-DPM} vG1722{PREP} MacedoniiG3109{N-DSF} aG2532{CONJ} v AchaiiG882{N-DSF}.

TRA   ὥστεG5620{CONJ} γενέσθαιG1096{V-2ADN} ὑμᾶςG5209{P-2AP} τύπουςG5179{N-APM} πᾶσιG3956{A-DPM} τοῖςG3588{T-DPM} πιστεύουσινG4100{V-PAP-DPM} ἐνG1722{PREP} τῇG3588{T-DSF} ΜακεδονίᾳG3109{N-DSF} καὶG2532{CONJ} τῇG3588{T-DSF} ἈχαΐᾳG882{N-DSF}·

UBS3   ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ.

GNTV   ωστεG5620{CONJ} γενεσθαιG1096{V-2ADN} υμαςG5209{P-2AP} ατυπονG5179{N-ASM} τσβτυπουςG5179{N-APM} πασινG3956{A-DPM} τοιςG3588{T-DPM} πιστευουσινG4100{V-PAP-DPM} ενG1722{PREP} τηG3588{T-DSF} μακεδονιαG3109{N-DSF} καιG2532{CONJ} αενG1722{PREP} τηG3588{T-DSF} αχαιαG882{N-DSF}


BKRS   NeboG1063{CONJ} odG575{PREP} vásG5216{P-2GP} rozhlásiloG1837{V-RPI-3S} se slovoG3056{N-NSM} PáněG2962{N-GSM} netolikoG3756{PRT-N} G3440{ADV} vG1722{PREP} MacedoniiG3109{N-DSF} aG2532{CONJ} v AchaiiG882{N-DSF}, aleG235{CONJ} iG2532{CONJ} naG1722{PREP} všelikémG3956{A-DSM} místěG5117{N-DSM} víraG4102{N-NSF} vašeG5216{P-2GP}, kterážG3588{T-NSF} jest vG4314{PREP} BohaG2316{N-ASM}, rozneslaG1831{V-RAI-3S} se, takG5620{CONJ} že nepotřebíG3361{PRT-N} G5532{N-ASF} G2192{V-PAN} námG2248{P-1AP} o tom nicG5100{X-ASN} mluvitiG2980{V-PAN}.

TRA   ἀφG575{PREP}᾽ ὑμῶνG5216{P-2GP} γὰρG1063{CONJ} ἐξήχηταιG1837{V-RPI-3S}G3588{T-NSM} λόγοςG3056{N-NSM} τοῦG3588{T-GSM} ΚυρίουG2962{N-GSM} οὐG3756{PRT-N} μόνονG3440{ADV} ἐνG1722{PREP} τῇG3588{T-DSF} ΜακεδονίᾳG3109{N-DSF} καὶG2532{CONJ} ἈχαΐᾳG882{N-DSF}, ἀλλὰG235{CONJ} καὶG2532{CONJ} ἐνG1722{PREP} παντὶG3956{A-DSM} τόπῳG5117{N-DSM}G3588{T-NSF} πίστιςG4102{N-NSF} ὑμῶνG5216{P-2GP}G3588{T-NSF} πρὸςG4314{PREP} τὸνG3588{T-ASM} ΘεὸνG2316{N-ASM} ἐξελήλυθενG1831{V-RAI-3S}, ὥστεG5620{CONJ} μὴG3361{PRT-N} χρείανG5532{N-ASF} ἡμᾶςG2248{P-1AP} ἔχεινG2192{V-PAN} λαλεῖνG2980{V-PAN} τιG5100{X-ASN}·

UBS3   ἀφ’ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ [ἐν τῇ] Ἀχαΐᾳ, ἀλλ’ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι·

GNTV   αφG575{PREP} υμωνG5216{P-2GP} γαρG1063{CONJ} εξηχηταιG1837{V-RPI-3S} οG3588{T-NSM} λογοςG3056{N-NSM} τουG3588{T-GSM} κυριουG2962{N-GSM} ουG3756{PRT-N} μονονG3440{ADV} ενG1722{PREP} τηG3588{T-DSF} μακεδονιαG3109{N-DSF} καιG2532{CONJ} α[ενG1722{PREP} βενG1722{PREP} ατη]G3588{T-DSF} βτηG3588{T-DSF} αχαιαG882{N-DSF} ααλλG235{CONJ} τσβαλλαG235{CONJ} τσβκαιG2532{CONJ} ενG1722{PREP} παντιG3956{A-DSM} τοπωG5117{N-DSM} ηG3588{T-NSF} πιστιςG4102{N-NSF} υμωνG5216{P-2GP} ηG3588{T-NSF} προςG4314{PREP} τονG3588{T-ASM} θεονG2316{N-ASM} εξεληλυθενG1831{V-RAI-3S} ωστεG5620{CONJ} μηG3361{PRT-N} χρειανG5532{N-ASF} τσβημαςG2248{P-1AP} εχεινG2192{V-PAN} αημαςG2248{P-1AP} λαλεινG2980{V-PAN} τιG5100{X-ASN}


BKRS   OniťG846{P-NPM} zajistéG1063{CONJ} sami oG4012{PREP} násG2257{P-1GP} vypravujíG518{V-PAI-3P}, jakýG3697{A-ASF} bylG2192{V-PAI-1P} příchodG1529{N-ASF} náš kG4314{PREP} vámG5209{P-2AP}, aG2532{CONJ} kterakG4459{ADV} jste se obrátiliG1994{V-AAI-2P} kG4314{PREP} BohuG2316{N-ASM} odG575{PREP} modlG1497{N-GPN}, abyste sloužiliG1398{V-PAN} BohuG2316{N-DSM} živémuG2198{V-PAP-DSM} aG2532{CONJ} pravémuG228{A-DSM},

TRA   αὐτοὶG846{P-NPM} γὰρG1063{CONJ} περὶG4012{PREP} ἡμῶνG2257{P-1GP} ἀπαγγέλλουσινG518{V-PAI-3P} ὁποίανG3697{A-ASF} εἴσοδονG1529{N-ASF} (VAR1: ἔχομενG2192{V-PAI-1P}) (VAR2: ἔσχομενG2192{V-2AAI-1P}) πρὸςG4314{PREP} ὑμᾶςG5209{P-2AP}, καὶG2532{CONJ} πῶςG4459{ADV} ἐπεστρέψατεG1994{V-AAI-2P} πρὸςG4314{PREP} τὸνG3588{T-ASM} ΘεὸνG2316{N-ASM} ἀπὸG575{PREP} τῶνG3588{T-GPN} εἰδώλωνG1497{N-GPN}, δουλεύεινG1398{V-PAN} ΘεῷG2316{N-DSM} ζῶντιG2198{V-PAP-DSM} καὶG2532{CONJ} ἀληθινῷG228{A-DSM},

UBS3   αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ,

GNTV   αυτοιG846{P-NPM} γαρG1063{CONJ} περιG4012{PREP} ημωνG2257{P-1GP} απαγγελλουσινG518{V-PAI-3P} οποιανG3697{A-ASF} εισοδονG1529{N-ASF} αβσεσχομενG2192{V-2AAI-1P} τεχομενG2192{V-PAI-1P} προςG4314{PREP} υμαςG5209{P-2AP} καιG2532{CONJ} πωςG4459{ADV} επεστρεψατεG1994{V-AAI-2P} προςG4314{PREP} τονG3588{T-ASM} θεονG2316{N-ASM} αποG575{PREP} τωνG3588{T-GPN} ειδωλωνG1497{N-GPN} δουλευεινG1398{V-PAN} θεωG2316{N-DSM} ζωντιG2198{V-PAP-DSM} καιG2532{CONJ} αληθινωG228{A-DSM}


BKRS   AG2532{CONJ} očekávaliG362{V-PAN} SynaG5207{N-ASM} jehoG846{P-GSM} sG1537{PREP} nebeG3772{N-GPM}, kteréhožG3739{R-ASM} vzkřísilG1453{V-AAI-3S} zG1537{PREP} mrtvýchG3498{A-GPM}, totiž JežíšeG2424{N-ASM}, kterýžG3588{T-ASM} vysvobodilG4506{V-PNP-ASM} násG2248{P-1AP} odG575{PREP} hněvuG3709{N-GSF} budoucíhoG2064{V-PNP-GSF}.

TRA   καὶG2532{CONJ} ἀναμένεινG362{V-PAN} τὸνG3588{T-ASM} υἱὸνG5207{N-ASM} αὐτοῦG846{P-GSM} ἐκG1537{PREP} τῶνG3588{T-GPM} οὐρανῶνG3772{N-GPM}, ( ὃνG3739{R-ASM} ἤγειρενG1453{V-AAI-3S} ἐκG1537{PREP} νεκρῶνG3498{A-GPM}, ) ἸησοῦνG2424{N-ASM} τὸνG3588{T-ASM} ῥυόμενονG4506{V-PNP-ASM} ἡμᾶςG2248{P-1AP} ἀπὸG575{PREP} τῆςG3588{T-GSF} ὀργῆςG3709{N-GSF} τῆςG3588{T-GSF} ἐρχομένηςG2064{V-PNP-GSF}.

UBS3   καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ [τῶν] νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης.

GNTV   καιG2532{CONJ} αναμενεινG362{V-PAN} τονG3588{T-ASM} υιονG5207{N-ASM} αυτουG846{P-GSM} εκG1537{PREP} τωνG3588{T-GPM} ουρανωνG3772{N-GPM} ονG3739{R-ASM} ηγειρενG1453{V-AAI-3S} εκG1537{PREP} α[των]G3588{T-GPM} βτωνG3588{T-GPM} νεκρωνG3498{A-GPM} ιησουνG2424{N-ASM} τονG3588{T-ASM} ρυομενονG4506{V-PNP-ASM} ημαςG2248{P-1AP} αεκG1537{PREP} τσβαποG575{PREP} τηςG3588{T-GSF} οργηςG3709{N-GSF} τηςG3588{T-GSF} ερχομενηςG2064{V-PNP-GSF}Display settings Display settings S+MStrong's number and morphology hide! SStrong's number hide! MMorphology hide!