Miloš Pavlík TranslationGenesis - 1. chapter - Genesis - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Miloš Pavlík Translation

Studijní charakter Pavlíkova překladu je zřetelný z bohatého poznámkového aparátu, v němž jsou obsaženy překladové varianty, textová kritika, lingvistické a teologické poznámky. Proto četba tohoto překladu je náročná, ale v důsledku ovšem obohacující. Miloš Pavlík ve své předmluvě píše, že: „Plné přesvědčení o Božím vdechnutí Písem vedlo k snaze překládati tak doslovně, jak jen bylo možno; bylo-li někde, ať v zájmu srozumitelnosti či pro vyhnutí přílišným jazykovým tvrdostem, záhodno podati překlad volnější — leckdy lze volnějším překladem vystihnouti smysl originálu lépe než překladem formálně doslovným — je doslovný překlad zpravidla uveden v poznámce pod čarou se značkou „D.“ („doslovně“).“ Výsledný překlad není tedy doslovný za každou cenu (na úkor srozumitelnosti). Spíše jde o snahu podat překlad výstižný (přesný), který se snaží vystihnout intence původního hebrejského a řeckého textu. Tuto snahu můžeme například vidět ve slovosledu, který – jak říká sám překladatel: „se na mnoha místech více než je snad v jiných překladech obvyklé odchýlil od slovosledu původního textu. To zejména proto, že slovosledem se zhusta vyjadřuje důraz na některé části věty, a to se v řečtině Nového Zákona namnoze děje jinak než v češtině.“

Překládání řeckých sloves věnoval M. Pavlík zvláště velkou péči. Zejména při snaze o „doslovný překlad“ musel řešit mnoho nesnází s řeckými slovesnými časy, které nemají vždy v češtině adekvátní ekvivalent. V těchto případech se M. Pavlík musel uchýlit k pomocným opisům, nebo rozvinutím do vedlejších vět. Pavlík si ve svém překladu dává práci s diferenciací pojmů; snaží se odlišit vzájemně si podobné pojmy (naopak není důsledně konkordantní v lexikální rovině). Z hlediska češtiny je nápadná určitá archaičnost Pavlíkovy řeči – mnoho přechodníků, časté užívání pasiva. Při překladu NZ přihlížel Pavlík k více vydáním řeckého textu. Zároveň prováděl i vlastní textovou kritiku ve vztahu k odchylným variantám. Předlohou pro SZ byl hebrejský (v některých knihách zčásti aramejský) tzv. „masoretský“ text, z něhož vychází většina překladů.

Elektronická verze kompletního překladu Bible vychází z podkladů tištěné verze nakladatelství Kvartus Media z roku 2014, v nichž byly provedeny drobné jazykové korektury, opraveny některé chyby v odkazech na verše a odkazy byly převedeny na úplné odkazy (kniha/kapitola/verš/číslo poznámky). Výsledkem je 136 000 aktivních poznámek ...

Copyright: Miloš Pavlík, Rostislav Pavlík; URL: www.pavlikrecords.sk, www.milos-pavlik.eu/cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Miloš Pavlík Translation

hide translators notes


1Na počátku stvořil Bůh nebesa a zem.
2I stala se 1 země pustotou 2 a prázdnotou 3 a nad tváří 4 hlubiny 5 nastala tma, a nad tváří 4 vod se vznášející 6 Boží Duch 226. [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně. [2] N. „beztvárností“. Viz Iz 34:1; Iz 45:18. [3] N. „pustou (n. „beztvárnou“) a prázdnou“. [4] Tj. „povrchem“, dále v takovýchto a podobných spojeních obdobně; tento výraz je vždy v množném čísle. Předložková vazba, jíž je zde použito, značí i „před tváří“, jako v Gn 11:28 a dále. [5] N. „oceánu“, „vodstva“ (nesouvisí s „vod“ zde a dále), „propasti“. [6] N. „poletující“, „třepetající se“, jako pták nad mláďaty, snad i „rozkřídlující se“, jako pták sedící na vejcích n. kryjící mláďata, tvar vyskytující se jen zde a v Dt 32:11, viz tam pozn. 1134, sloveso v jiném tvaru a významu ještě u Jr 23:9, pozn. 1187. „Duch“ je zde, jako v SZ často (ne však vždy), ženského rodu. [226] N. „dýchání“, „dech“, dále obdobně. Týž výraz značí „Ducha“ v Gn 1:2 a dále.
3A Bůh řekl: Nechť nastává 1 40 světlo; i nastalo 1 světlo [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně. [40] N. „nechť zhotovujeme“, vl. „budeme zhotovovat“ (n. „chceme [n. snad „chtějme“] 74 zhotovit“), v. Gn 1:3 a dále obdobně.
4a Bůh to světlo uviděl, že je dobré, i učinil Bůh rozlišení 7 mezi světlem a mezi tmou. [7] N. „rozdělení“, „hranici“, „rozhraní“, jako ve v. Gn 1:7; tam a ve v. Gn 1:4 vl. „rozlišil (n. „rozdělil“) Bůh“, v textu opis vzhledem k následující předložkové vazbě. Vv. Gn 1:14 a Gn 1:18 obdobně.
5A světlu dal Bůh název den 8 a tmě dal název noc 8; i nastal 1 večer a nastalo 1 jitro, den první 9. [8] Vl. „světlo Bůh nazval dnem“, dále obdobně; opis v textu zachovává v překladu vazbu s 3. pádem, jaká je v hebrejštině („světlu Bůh řekl n. jal se říkat den“). [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně. [9] D. „jeden“ („číslo jeden“), dále obdobně.
6A Bůh řekl: Nechť vprostřed vod vzniká 1 40 klenba 10 a nechť je 1 40 rozhraním 7 11 mezi vodami a vodami. [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně. [40] N. „nechť zhotovujeme“, vl. „budeme zhotovovat“ (n. „chceme [n. snad „chtějme“] 74 zhotovit“), v. Gn 1:3 a dále obdobně. [10] Vl. „rozloha“, „prostor“, tj. „něco rozprostřeného“, dále obdobně. [7] N. „rozdělení“, „hranici“, „rozhraní“, jako ve v. Gn 1:7; tam a ve v. Gn 1:4 vl. „rozlišil (n. „rozdělil“) Bůh“, v textu opis vzhledem k následující předložkové vazbě. Vv. Gn 1:14 a Gn 1:18 obdobně. [11] Vl. „rozlišující“, „rozdělující“, dále obdobně.
7A Bůh tu klenbu 10 zřídil 12 a učinil rozhraní 7 mezi vodami, jež jsou vůči klenbě 10 zespod, a mezi vodami, jež jsou vůči klenbě 10 shora; a tak se stalo 1. [10] Vl. „rozloha“, „prostor“, tj. „něco rozprostřeného“, dále obdobně. [12] Vl. „učinil“, ne však jako zde níže a ve v. Gn 1:4. Ve vv. Gn 1:11n. totéž sloveso; dále obdobně. [7] N. „rozdělení“, „hranici“, „rozhraní“, jako ve v. Gn 1:7; tam a ve v. Gn 1:4 vl. „rozlišil (n. „rozdělil“) Bůh“, v textu opis vzhledem k následující předložkové vazbě. Vv. Gn 1:14 a Gn 1:18 obdobně. [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně.
8A té klenbě 10 dal Bůh název nebesa 8; i nastal 1 večer a nastalo 1 jitro, den druhý. [10] Vl. „rozloha“, „prostor“, tj. „něco rozprostřeného“, dále obdobně. [8] Vl. „světlo Bůh nazval dnem“, dále obdobně; opis v textu zachovává v překladu vazbu s 3. pádem, jaká je v hebrejštině („světlu Bůh řekl n. jal se říkat den“). [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně.
9A Bůh řekl: Nechť se vody zpod nebes shrnují 40 na jedno místo 13 a nechť se ukazuje 14 40 souš; a tak se stalo 1. [40] N. „nechť zhotovujeme“, vl. „budeme zhotovovat“ (n. „chceme [n. snad „chtějme“] 74 zhotovit“), v. Gn 1:3 a dále obdobně. [13] N. „stanoviště“, „území“. [14] Vl. „vidí“, dále obdobně. [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně.
10A Bůh dal souši název země 8 a souhrnu vod dal název moře 8 15; a Bůh uviděl, že to je dobré. [8] Vl. „světlo Bůh nazval dnem“, dále obdobně; opis v textu zachovává v překladu vazbu s 3. pádem, jaká je v hebrejštině („světlu Bůh řekl n. jal se říkat den“). [15] Množné číslo, zde ve smyslu „veliké moře“, „oceán“, ne však jako ve v. Gn 1:2 5; lze tak chápat i množné číslo ve v. Gn 1:22. Význam výrazu zahrnuje i veliké řeky.
11A Bůh řekl: Nechť země dává 40 vyrůst 16 mladému porostu 17, bylinstvu 18 vysemeňujícímu se semenem 16, ovocnému 19 stromoví 18 rodícímu 12 na zemi ovoce 19 podle svého 20 druhu, v němž bude jeho símě; a tak se stalo 1 [40] N. „nechť zhotovujeme“, vl. „budeme zhotovovat“ (n. „chceme [n. snad „chtějme“] 74 zhotovit“), v. Gn 1:3 a dále obdobně. [16] Vl. „vypučet“, „vyžene“; n. „poskytující(mu) (n. „nesoucí[mu]“) símě“; znění v textu na obou místech ve v. Gn 1:11 a stran druhého i ve v. Gn 1:12 zachovává příbuznost výrazů, jaká je v hebrejštině a jež snad, jak je tomu v hebrejštině často, dovoluje chápat obě úsloví i v zesíleném smyslu („vypučet bujné trávě“, „oplývající[mu] hojností semene“). V. 20 obdobně. [17] N. „mladé trávě“, „osení“, v. Gn 1:12 obdobně. [18] N. „bylině“, „strom(u)“, zde v hromadném smyslu jako v textu; dále obdobně. [19] N. „plodnému“, „plod“; značí i „úrodu“. Dále obdobně. [12] Vl. „učinil“, ne však jako zde níže a ve v. Gn 1:4. Ve vv. Gn 1:11n. totéž sloveso; dále obdobně. [20] Tj. „stromoví“; n. „jeho“, tj. „ovoce“. [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně.
12a země vydala mladý porost 17, bylinstvo 18 vysemeňující se semenem 16 podle svého 21 druhu 22, a stromoví 18 rodící 12 ovoce 19, v němž bylo jeho símě, podle svého 20 druhu 22. A Bůh uviděl, že to je dobré, [17] N. „mladé trávě“, „osení“, v. Gn 1:12 obdobně. [18] N. „bylině“, „strom(u)“, zde v hromadném smyslu jako v textu; dále obdobně. [16] Vl. „vypučet“, „vyžene“; n. „poskytující(mu) (n. „nesoucí[mu]“) símě“; znění v textu na obou místech ve v. Gn 1:11 a stran druhého i ve v. Gn 1:12 zachovává příbuznost výrazů, jaká je v hebrejštině a jež snad, jak je tomu v hebrejštině často, dovoluje chápat obě úsloví i v zesíleném smyslu („vypučet bujné trávě“, „oplývající[mu] hojností semene“). V. 20 obdobně. [21] Zde se jednoznačně vztahuje na „bylinstvo“. [22] Zde (nikoli ve v. Gn 1:11) tvar mající podle některých smysl „podle svých („jeho“) druhů“. [12] Vl. „učinil“, ne však jako zde níže a ve v. Gn 1:4. Ve vv. Gn 1:11n. totéž sloveso; dále obdobně. [19] N. „plodnému“, „plod“; značí i „úrodu“. Dále obdobně. [20] Tj. „stromoví“; n. „jeho“, tj. „ovoce“.
13i nastal 1 večer a nastalo 1 jitro, den třetí. [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně.
14A Bůh řekl: Nechť na klenbě 10 nebes vznikají 1 40 zdroje světla 23 k rozlišení 7 mezi dnem a mezi nocí; i budou za znamení 24 a 25 na určená období a na dni a léta 26 [10] Vl. „rozloha“, „prostor“, tj. „něco rozprostřeného“, dále obdobně. [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně. [40] N. „nechť zhotovujeme“, vl. „budeme zhotovovat“ (n. „chceme [n. snad „chtějme“] 74 zhotovit“), v. Gn 1:3 a dále obdobně. [23] N. „nositele světla“, „světelná tělesa“, „svítilny“, n. prostě „světla“, dále obdobně, ne však přesně týž výraz jako „světlo“ ve vv. Gn 1:3nn., ač příbuzný. [7] N. „rozdělení“, „hranici“, „rozhraní“, jako ve v. Gn 1:7; tam a ve v. Gn 1:4 vl. „rozlišil (n. „rozdělil“) Bůh“, v textu opis vzhledem k následující předložkové vazbě. Vv. Gn 1:14 a Gn 1:18 obdobně. [24] Množné číslo; n. „stanou se znameními 89“, v. Gn 1:15 obdobně. [25] N. „to jest“. [26] Tj. „k rozeznávání určených období a dní a let“.
15a budou na klenbě 10 nebes za zdroje světla 23 24 k osvětlování na zemi; a tak se stalo 1 [10] Vl. „rozloha“, „prostor“, tj. „něco rozprostřeného“, dále obdobně. [23] N. „nositele světla“, „světelná tělesa“, „svítilny“, n. prostě „světla“, dále obdobně, ne však přesně týž výraz jako „světlo“ ve vv. Gn 1:3nn., ač příbuzný. [24] Množné číslo; n. „stanou se znameními 89“, v. Gn 1:15 obdobně. [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně.
16a Bůh zřídil 12 dva veliké zdroje světla 23, větší 27 zdroj světla 23 k ovládání 112 dne a menší 27 zdroj světla 23 k ovládání 112 noci, a hvězdy; [12] Vl. „učinil“, ne však jako zde níže a ve v. Gn 1:4. Ve vv. Gn 1:11n. totéž sloveso; dále obdobně. [23] N. „nositele světla“, „světelná tělesa“, „svítilny“, n. prostě „světla“, dále obdobně, ne však přesně týž výraz jako „světlo“ ve vv. Gn 1:3nn., ač příbuzný. [27] D. „veliký“, jako shora, „malý“, smysl jako v textu. [112] N. „panovat“, „mít vládu“, Gn 1:18 obdobně. „Ovládání“ v Gn 1:16 je příbuzný výraz.
17a Bůh je dal na klenbu 10 nebes k osvětlování na zemi [10] Vl. „rozloha“, „prostor“, tj. „něco rozprostřeného“, dále obdobně.
18a k vládě 112 ve dne i v noci a k rozlišování 7 mezi světlem a mezi tmou. A Bůh uviděl, že to je dobré, [112] N. „panovat“, „mít vládu“, Gn 1:18 obdobně. „Ovládání“ v Gn 1:16 je příbuzný výraz. [7] N. „rozdělení“, „hranici“, „rozhraní“, jako ve v. Gn 1:7; tam a ve v. Gn 1:4 vl. „rozlišil (n. „rozdělil“) Bůh“, v textu opis vzhledem k následující předložkové vazbě. Vv. Gn 1:14 a Gn 1:18 obdobně.
19i nastal 1 večer a nastalo 1 jitro, den čtvrtý. [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně.
20A Bůh řekl: Nechť se vody rozhemžují 40 hemžením 16 28 živých bytostí 29 30 a nad zemí na tváři 4 klenby 10 nebes nechť se rozlétá 40 letounstvo 18 28 31. [40] N. „nechť zhotovujeme“, vl. „budeme zhotovovat“ (n. „chceme [n. snad „chtějme“] 74 zhotovit“), v. Gn 1:3 a dále obdobně. [16] Vl. „vypučet“, „vyžene“; n. „poskytující(mu) (n. „nesoucí[mu]“) símě“; znění v textu na obou místech ve v. Gn 1:11 a stran druhého i ve v. Gn 1:12 zachovává příbuznost výrazů, jaká je v hebrejštině a jež snad, jak je tomu v hebrejštině často, dovoluje chápat obě úsloví i v zesíleném smyslu („vypučet bujné trávě“, „oplývající[mu] hojností semene“). V. 20 obdobně. [28] Zde jsem se pokusil zesílený smysl vyjádřit použitím předpony „roz-“. [29] Výraz je v jednotném čísle v hromadném smyslu, viz v. Gn 1:11 18. [30] N. snad „živého tvorstva“, nesouvisí však se „stvořil“ ve v. Gn 1:21. Jinak „dechu (n. „duše“) živočišstva“ (n. „života“); také „rozhemžují hemživým tvorstvem živého dechu“ (n. „živé duše“). Vv. Gn 1:21 a Gn 1:24 obdobně. [4] Tj. „povrchem“, dále v takovýchto a podobných spojeních obdobně; tento výraz je vždy v množném čísle. Předložková vazba, jíž je zde použito, značí i „před tváří“, jako v Gn 11:28 a dále. [10] Vl. „rozloha“, „prostor“, tj. „něco rozprostřeného“, dále obdobně. [18] N. „bylině“, „strom(u)“, zde v hromadném smyslu jako v textu; dále obdobně. [31] N. „ptactvo“, dále obdobně (ve v. Gn 1:21 D. „letounstvo křídel 29“), výraz však značí i jiné létající živočichy, „vše, co létá“, viz Lv 11:19n. Obdobně je ve vv. Gn 1:24n. míněno „vše, co se plazí“, nejen „plazi“ v obvyklém smyslu.
21A Bůh stvořil veliká vodní zvířata 32 a všechny pohybující se 33 živé bytosti 29 30, jimiž se zahemžily 34 vody, podle jejich druhů, i všechno okřídlené letounstvo 18 31 podle jeho druhu; a Bůh uviděl, že to je dobré. [32] N. „veliké krokodýly“, „velryby“, také „hady“, ne však jako v Gn 3:1 a dále; viz Ex 7:9, pozn. 215. [33] N. „lezoucí“, „plazící se“, ve v. Gn 1:21 i „rojící se“, „vířící“. Týž výraz je i ve vv. Gn 1:24nn. a Gn 1:30. [29] Výraz je v jednotném čísle v hromadném smyslu, viz v. Gn 1:11 18. [30] N. snad „živého tvorstva“, nesouvisí však se „stvořil“ ve v. Gn 1:21. Jinak „dechu (n. „duše“) živočišstva“ (n. „života“); také „rozhemžují hemživým tvorstvem živého dechu“ (n. „živé duše“). Vv. Gn 1:21 a Gn 1:24 obdobně. [34] N. „hemží“. [18] N. „bylině“, „strom(u)“, zde v hromadném smyslu jako v textu; dále obdobně. [31] N. „ptactvo“, dále obdobně (ve v. Gn 1:21 D. „letounstvo křídel 29“), výraz však značí i jiné létající živočichy, „vše, co létá“, viz Lv 11:19n. Obdobně je ve vv. Gn 1:24n. míněno „vše, co se plazí“, nejen „plazi“ v obvyklém smyslu.
22A Bůh jim požehnal výrokem: Ploďte 35 a množte se a naplňujte 36 vody v mořích 15, a letounstvo 18 31 nechť se množí 36 na zemi. [35] Tj. „potomstvo“, „buďte plodní“. [36] N. „naploďte a rozmnožte se a naplňte“, dále obdobně. [15] Množné číslo, zde ve smyslu „veliké moře“, „oceán“, ne však jako ve v. Gn 1:2 5; lze tak chápat i množné číslo ve v. Gn 1:22. Význam výrazu zahrnuje i veliké řeky. [18] N. „bylině“, „strom(u)“, zde v hromadném smyslu jako v textu; dále obdobně. [31] N. „ptactvo“, dále obdobně (ve v. Gn 1:21 D. „letounstvo křídel 29“), výraz však značí i jiné létající živočichy, „vše, co létá“, viz Lv 11:19n. Obdobně je ve vv. Gn 1:24n. míněno „vše, co se plazí“, nejen „plazi“ v obvyklém smyslu.
23I nastal 1 večer a nastalo 1 jitro, den pátý. [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně.
24A Bůh řekl: Nechť země vydává 40 živé bytosti 29 30 podle jejich 37 druhu, dobytek 18 38 a plazivé 33 tvorstvo 31 a živočišstvo země podle jeho druhu; a tak se stalo 1 [40] N. „nechť zhotovujeme“, vl. „budeme zhotovovat“ (n. „chceme [n. snad „chtějme“] 74 zhotovit“), v. Gn 1:3 a dále obdobně. [29] Výraz je v jednotném čísle v hromadném smyslu, viz v. Gn 1:11 18. [30] N. snad „živého tvorstva“, nesouvisí však se „stvořil“ ve v. Gn 1:21. Jinak „dechu (n. „duše“) živočišstva“ (n. „života“); také „rozhemžují hemživým tvorstvem živého dechu“ (n. „živé duše“). Vv. Gn 1:21 a Gn 1:24 obdobně. [37] V původním textu „jejího 29“. [18] N. „bylině“, „strom(u)“, zde v hromadném smyslu jako v textu; dále obdobně. [38] N. vůbec „veliké savce“, „zvěř“. [33] N. „lezoucí“, „plazící se“, ve v. Gn 1:21 i „rojící se“, „vířící“. Týž výraz je i ve vv. Gn 1:24nn. a Gn 1:30. [31] N. „ptactvo“, dále obdobně (ve v. Gn 1:21 D. „letounstvo křídel 29“), výraz však značí i jiné létající živočichy, „vše, co létá“, viz Lv 11:19n. Obdobně je ve vv. Gn 1:24n. míněno „vše, co se plazí“, nejen „plazi“ v obvyklém smyslu. [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně.
25a Bůh zhotovil 12 živočišstvo země podle jeho druhu a dobytek 18 38 podle jeho druhu a všechno plazivé 33 tvorstvo 31 půdy 39 podle jeho druhu; a Bůh uviděl, že to je dobré. [12] Vl. „učinil“, ne však jako zde níže a ve v. Gn 1:4. Ve vv. Gn 1:11n. totéž sloveso; dále obdobně. [18] N. „bylině“, „strom(u)“, zde v hromadném smyslu jako v textu; dále obdobně. [38] N. vůbec „veliké savce“, „zvěř“. [33] N. „lezoucí“, „plazící se“, ve v. Gn 1:21 i „rojící se“, „vířící“. Týž výraz je i ve vv. Gn 1:24nn. a Gn 1:30. [31] N. „ptactvo“, dále obdobně (ve v. Gn 1:21 D. „letounstvo křídel 29“), výraz však značí i jiné létající živočichy, „vše, co létá“, viz Lv 11:19n. Obdobně je ve vv. Gn 1:24n. míněno „vše, co se plazí“, nejen „plazi“ v obvyklém smyslu. [39] N. „hlíny“, „země“, ne však jako ve v. Gn 1:1 a jinde; hebr. „adámáh“, souvisí s „člověk“ („á-dám“).
26A Bůh řekl: Zhotovujme 12 40 člověka 41 v náš obraz, podle naší podoby, a nechť mají 40 moc 42 nad rybami 29 moře 43 a nad letounstvem 18 31 nebes a nad dobytkem 18 38 a nad celou zemí a nade vším plazivým 33 tvorstvem 31, plazícím se 33 po zemi. [12] Vl. „učinil“, ne však jako zde níže a ve v. Gn 1:4. Ve vv. Gn 1:11n. totéž sloveso; dále obdobně. [40] N. „nechť zhotovujeme“, vl. „budeme zhotovovat“ (n. „chceme [n. snad „chtějme“] 74 zhotovit“), v. Gn 1:3 a dále obdobně. [41] Hebr. „ádám“, zde v hromadném smyslu („lidstvo“, „lidi“, „lidské pokolení“, „lidský rod“). [42] N. „vládu“, „nechť se jim dostává moci“ (n. „vlády“), „nechť panují“, v. Gn 1:28 obdobně. Jiné sloveso než ve v. Gn 1:18 a Gn 3:16 112, zde však v podstatě téhož významu. [29] Výraz je v jednotném čísle v hromadném smyslu, viz v. Gn 1:11 18. [43] Zde snad, podobně jako ve v. Gn 1:10 15 (zde však, proti onomu místu, jednotné číslo), i vůbec „vodstva“. [18] N. „bylině“, „strom(u)“, zde v hromadném smyslu jako v textu; dále obdobně. [31] N. „ptactvo“, dále obdobně (ve v. Gn 1:21 D. „letounstvo křídel 29“), výraz však značí i jiné létající živočichy, „vše, co létá“, viz Lv 11:19n. Obdobně je ve vv. Gn 1:24n. míněno „vše, co se plazí“, nejen „plazi“ v obvyklém smyslu. [38] N. vůbec „veliké savce“, „zvěř“. [33] N. „lezoucí“, „plazící se“, ve v. Gn 1:21 i „rojící se“, „vířící“. Týž výraz je i ve vv. Gn 1:24nn. a Gn 1:30.
27I stvořil Bůh člověka 41 v svůj obraz, stvořil ho v obraz Boha, stvořil je mužským pohlavím a ženským pohlavím. [41] Hebr. „ádám“, zde v hromadném smyslu („lidstvo“, „lidi“, „lidské pokolení“, „lidský rod“).
28A Bůh jim požehnal a řekl jim Bůh: Ploďte 35 a množte se a naplňujte 36 zem a podmaňujte 36 ji a mějte moc 42 nad rybami 29 moře 43 a nad letounstvem 18 31 nebes a nade vším živočišstvem pohybujícím se 33 po zemi. [35] Tj. „potomstvo“, „buďte plodní“. [36] N. „naploďte a rozmnožte se a naplňte“, dále obdobně. [42] N. „vládu“, „nechť se jim dostává moci“ (n. „vlády“), „nechť panují“, v. Gn 1:28 obdobně. Jiné sloveso než ve v. Gn 1:18 a Gn 3:16 112, zde však v podstatě téhož významu. [29] Výraz je v jednotném čísle v hromadném smyslu, viz v. Gn 1:11 18. [43] Zde snad, podobně jako ve v. Gn 1:10 15 (zde však, proti onomu místu, jednotné číslo), i vůbec „vodstva“. [18] N. „bylině“, „strom(u)“, zde v hromadném smyslu jako v textu; dále obdobně. [31] N. „ptactvo“, dále obdobně (ve v. Gn 1:21 D. „letounstvo křídel 29“), výraz však značí i jiné létající živočichy, „vše, co létá“, viz Lv 11:19n. Obdobně je ve vv. Gn 1:24n. míněno „vše, co se plazí“, nejen „plazi“ v obvyklém smyslu. [33] N. „lezoucí“, „plazící se“, ve v. Gn 1:21 i „rojící se“, „vířící“. Týž výraz je i ve vv. Gn 1:24nn. a Gn 1:30.
29A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám všechno bylinstvo 18 vysemeňující 16 se semenem, jež je na tváři 4 celé země, a všechno stromoví 18, na němž je ovoce 19 stromoví 18, vysemeňující 16 se semenem; to vám bude potravou. [18] N. „bylině“, „strom(u)“, zde v hromadném smyslu jako v textu; dále obdobně. [16] Vl. „vypučet“, „vyžene“; n. „poskytující(mu) (n. „nesoucí[mu]“) símě“; znění v textu na obou místech ve v. Gn 1:11 a stran druhého i ve v. Gn 1:12 zachovává příbuznost výrazů, jaká je v hebrejštině a jež snad, jak je tomu v hebrejštině často, dovoluje chápat obě úsloví i v zesíleném smyslu („vypučet bujné trávě“, „oplývající[mu] hojností semene“). V. 20 obdobně. [4] Tj. „povrchem“, dále v takovýchto a podobných spojeních obdobně; tento výraz je vždy v množném čísle. Předložková vazba, jíž je zde použito, značí i „před tváří“, jako v Gn 11:28 a dále. [19] N. „plodnému“, „plod“; značí i „úrodu“. Dále obdobně.
30A všemu živočišstvu země a všemu letounstvu 18 31 nebes a všemu pohybujícímu se 33 po zemi, v čem je duše života 44, jsem dal za potravu všechnu zeleň bylinstva 18; a tak se stalo 1. [18] N. „bylině“, „strom(u)“, zde v hromadném smyslu jako v textu; dále obdobně. [31] N. „ptactvo“, dále obdobně (ve v. Gn 1:21 D. „letounstvo křídel 29“), výraz však značí i jiné létající živočichy, „vše, co létá“, viz Lv 11:19n. Obdobně je ve vv. Gn 1:24n. míněno „vše, co se plazí“, nejen „plazi“ v obvyklém smyslu. [33] N. „lezoucí“, „plazící se“, ve v. Gn 1:21 i „rojící se“, „vířící“. Týž výraz je i ve vv. Gn 1:24nn. a Gn 1:30. [44] N. „dech života“, „živá duše“, „živý dech“. Viz v. Gn 1:20n. 30 [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně.
31A Bůh uviděl vše, co byl učinil 12, a hle, bylo to velmi dobré. I nastal 1 večer a nastalo 1 jitro, den šestý. [12] Vl. „učinil“, ne však jako zde níže a ve v. Gn 1:4. Ve vv. Gn 1:11n. totéž sloveso; dále obdobně. [1] Dále většinou ve smyslu „byla“, tj. 48 „stala se a byla“ a obdobně; také „projevila se“, jako v Gn 3:1, srov. 1S 4:9 a dále, pozn. 460, viz však Iz 45:18 (v. Gn 1:2); „je“, „vzniká“, jako ve v. Gn 1:6 (v. Gn 1:3), dále obdobně.

Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova