Webster Concordance - štúdium na základe Strongových čísiel (EN)

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - štúdium na základe Strongových čísiel (EN)

... žiadne informácie o tomto module ...

 

Kniha hostí

 

 

Kniha hostí 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - štúdium na základe Strongových čísiel (EN)

Hľadanie s pomocou Strongových čísiel
H1 ~ H8674   (starý zákon)
G1 ~ G5624   (nový zákon)
G4766 G4767 G4768 G4769 G4770         G4772G4773G4774G4775G4776

Strong: G4771
σύ  [sy]
(os. zájm. 2. sg.; gen. σοῦ, σου; dat. σοί, σοι; ak. σέ, σε) 1. ty ¦¦ σὺ ... με ἀπαρνήςῃ (*Mk 14:30) ty ... mě zapřeš 2. σου (při důrazu: σοῦ) tvůj, tvá, tvé; svůj ¦¦ σοῦ (δὲ) αὐτῆς τὴν ψυχήν (*L 2:35) (ale) tvou vlastní duši [1067]
Strong: G4771
Word: συ
Pronounc: soo
Orig: the person pronoun of the second person singular; thou:-- thou. See also 4571, 4671, 4675; and for the plural 5209, 5210, 5213, 5216. G4675 G4571 G4671 G5209 G5210 G5213 G5216
Use:
HE Strong:

1) you
Strong: G4771
Word: σύ
Transliter: su
Pronounc: soo
The personal pronoun of the second person singular; thou: - thou. See also G4571 G4671 G4675; and for the plur. G5209 G5210 G5213 G5216.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4771
su < 2.Person Sg. von 1473; Pron.; (1066)
 
 I.) du
  1) einer anderen Person entgegengesetzt. Mt 3:13 6:6 1Co 4:10* ua.
  2) emphatisch (d.h. betont) vor einem Vokativ: D u Mt 2:5* ua.
  3) in Verb. mit einem Ptz. oder Nomen, dieses schärfer hervorhebend. Mt 7:11 Lu 1:42 Joh 13:6 Ro 11:17 Ga 2:14 6:1 2Ti 3:10* ua.
  4) pleonastisch (d.h. überflüssig gesetzt) den an sich deutlichen Verbalformen zugesetzt (2,1541). Mt 5:13,14 28:5 Mr 14:68 Ac 7:28
Strong: G4771
(sú)
pronombre pers. de la segunda persona singular; tú:- tú, vosotros. Véase también G4571, G4671, G4675; y para el plural G5209, G5210, G5213, G5216.
----
Diccionario Tuggy
σύ
. pronombre 2 pers. caso nominativo singular Ver 4571, 4671, y 4675. Tú : Mat 2:6; Mar 3:11; Luc 1:42; Jua 1:19; Hch 4:24; Rom 2:3; 1Co 14:17; Gál 6:1; 2Ti 2:1; título 2:1; Heb 1:5; Stg 2:3; Stg 2:3 Jn. 3; Rev 2:15.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5148)
σύ (sy), σοῦ (sou), σοί (soi), σέ (se): prn. (personal, segunda pers); ≡ Strong 4771 & 4571 & 4671 & 4675 & 5209 & 5210 & 5213 & 5216-1. LN 92.6 tú, tu, tus (Mat 6:6; Luc 12:59); 2. LN 88.78 Dios no lo permita (Mat 16:22+), ver 2664; 3. LN 92.7 tú, con énfasis (Rom 1:8; 1Co 4:10)
Hомер Стронга: G4771
Оригинал: συ
Транслитерация: су
Произношение: си́
Часть речи:
Этимология: the person местоимение женский род the второе лицо единственного числа - ты. Словарь Дворецкого: συ (υ) (σου, σοι, σε - pl. υμεις, υμων, υμιν, υμας - dual. σφωι и σφω, σφωιν и σφων), эол. -дор. τυ (υ), эп. тж. τυνη (с υ) Пр.: (неатт. падежные формы см. в алф. порядке) ты Гомер (X-IX вв. до н. э.) etc.
Numéro de Strong: G4771
Mot: σύ  (su)
toi, tu ; 178
Strong: G4771
Word: σύ
su {soo}
第二人稱單數主格;人稱代名詞
➊你
Strong: G4771
σύ (sý) {soo}
συ - su pronome pessoal da segunda pessoa do singular pron 1 tu


Webster Concordance (1833)
Strong: G4771
Transliter & Pronounc: su {soo}
Total Webster Occurrences: 178

from, 1
Jn 19:9

thou, 177
Mt 2:6; Mt 3:14; Mt 6:6; Mt 6:17; Mt 11:3; Mt 11:23; Mt 14:28; Mt 16:16; Mt 16:18; Mt 26:25; Mt 26:39; Mt 26:63; Mt 26:64; Mt 26:69; Mt 26:73; Mt 27:4; Mt 27:11(2); Mk 1:11; Mk 3:11; Mk 8:29; Mk 14:36; Mk 14:61; Mk 14:67; Mk 14:68; Mk 15:2(2); Lk 1:28; Lk 1:42; Lk 1:76; Lk 3:22; Lk 4:7; Lk 4:41; Lk 7:19; Lk 7:20; Lk 9:60; Lk 10:15; Lk 10:37; Lk 15:31; Lk 16:7; Lk 16:25(2); Lk 17:8; Lk 19:19; Lk 19:42; Lk 22:32; Lk 22:58; Lk 22:67; Lk 22:70; Lk 23:3(2); Lk 23:37; Lk 23:39; Lk 23:40; Lk 24:18; Jn 1:19; Jn 1:21(2); Jn 1:25; Jn 1:42(2); Jn 1:49(2); Jn 2:10; Jn 2:20; Jn 3:2; Jn 3:10; Jn 3:26; Jn 4:9; Jn 4:10; Jn 4:12; Jn 4:19; Jn 6:30; Jn 6:69; Jn 7:52; Jn 8:5; Jn 8:13; Jn 8:25; Jn 8:33; Jn 8:48; Jn 8:52; Jn 8:53(2); Jn 9:17; Jn 9:28; Jn 9:34(2); Jn 9:35; Jn 10:24; Jn 10:33; Jn 11:27; Jn 11:42; Jn 12:34; Jn 13:6; Jn 13:7; Jn 14:9; Jn 17:5; Jn 17:8; Jn 17:21(2); Jn 17:23(2); Jn 17:25; Jn 18:17; Jn 18:25; Jn 18:33; Jn 18:34; Jn 18:37(2); Jn 20:15; Jn 21:12; Jn 21:15; Jn 21:16; Jn 21:17(2); Jn 21:22; Sk 1:24; Sk 4:24; Sk 7:28; Sk 9:5; Sk 10:15; Sk 10:33; Sk 11:9; Sk 11:14; Sk 13:33; Sk 16:31; Sk 21:38; Sk 22:8; Sk 22:27; Sk 23:3; Sk 23:21; Sk 25:10; Sk 26:15; Rim 2:3; Rim 2:17; Rim 9:20; Rim 11:17; Rim 11:18; Rim 11:20; Rim 11:22; Rim 11:24; Rim 14:4; Rim 14:10(2); Rim 14:22; 1Kor 14:17; 1Kor 15:36; Gal 2:14; Gal 6:1; 1Tim 6:11; 2Tim 1:18; 2Tim 2:1; 2Tim 2:3; 2Tim 3:10; 2Tim 3:14; 2Tim 4:5; 2Tim 4:15; Tít 2:1; Flm 1:12; Hebr 1:5; Hebr 1:10; Hebr 1:11; Hebr 1:12; Hebr 5:5; Hebr 5:6; Hebr 7:17; Hebr 7:21; Jak 2:3(2); Jak 2:18; Jak 2:19; Jak 4:12; 3Jn 1:3; Zjv 2:15; Zjv 3:17; Zjv 4:11; Zjv 7:14
Analytická Septuaginta - so Strongovými čísly a morfológiou (verzia s Božím menom יהוה)
Strong: G4771 - σύ - [5906 x]
Display settings Display settings