Иерусалимская Библия (чешский п.) - Еремия - 38. глава

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Иерусалимская Библия (чешский п.)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Гостевая книга

 

 

Гостевая книга 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Иерусалимская Библия (чешский п.)

изобразить примечания переводчиков

1Ale Matanův syn Šefatja, Pašchurův syn Gedaljahu, Šelemjahuův syn Jukal a Malkijův syn Pašchur slyšeli slova, jimiž se Jeremiáš obracel ke všemu lidu:2„Takto mluví Jahve. Kdo zůstane v tomto městě, zemře mečem, hladem a morem; ale kdo vyjde a vzdá se Chaldejcům, zůstane naživu, svůj život bude mít jako kořist: Bude žít!3Takto mluví Jahve: Toto město bude určitě vydáno do rukou vojska babylonského krále a on se ho zmocní!“4Tu knížata řekla králi: „Ať je ten člověk vydán na smrt! On bere odvahu bojovníkům, kteří zůstali v tomto městě, i všemu lidu, když k nim vede takové řeči. Ano, ten člověk neusiluje vůbec o pokoj pro tento lid, nýbrž o jeho neštěstí.“5Král Sedechiáš odpověděl: „Hle, máte ho v rukou, neboť král nemá vůči vám žádnou moc!“6Oni se tedy Jeremiáše chopili a uvrhli ho do cisterny králova syna Malkijahua ve strážním dvoře; spustili ho po provazech. V té cisterně nebyla žádná voda, ale bahno, a Jeremiáš zapadl do bahna.7Kušita Ebed-Melek, kleštěnec ve službách královského paláce, se dozvěděl, že Jeremiáše uvrhli do cisterny. Když král seděl u Benjaminovy brány,8vyšel Ebed-Melek z královského paláce a obrátil se na krále:9„Můj pane králi, ti muži jednali špatně, když takhle naložili s prorokem Jeremiášem; hodili ho do cisterny: namístě zemře hladem, neboť ve městě už není chleba.“10Král dal tedy Kušitovi Ebed-Melekovi tento příkaz: „Vezmi si odsud třicet mužů a vytáhni proroka Jeremiáše z cisterny dřív, než zemře.“11Ebed-Melek s sebou ty muže vzal, vešel do královského paláce, do šatny Pokladnice; odtud si vzal všelijaké cáry a hadry a ty dal po provazech spustit k Jeremiášovi do cisterny.12Kušita Ebed-Melek Jeremiášovi řekl: „Podlož si těmi cáry a hadry provazy v podpaží.“ Jeremiáš to udělal.13Pak Jeremiáše na provazech vyzdvihli a vytáhli ho z cisterny. A Jeremiáš zůstal ve strážním dvoře.14Král Sedechiáš poslal pro proroka Jeremiáše ke třetímu vchodu do Jahvova Chrámu. Král Jeremiášovi řekl: „Dožaduji se od tebe slova; neutajuj ho přede mnou!“15Jeremiáš Sedechiášovi odpověděl: „Když ti ho zvěstuji, dáš mě usmrtit, viď? A poradím-li ti, nebudeš mě poslouchat!“16Král Sedechiáš tedy potají složil Jeremiášovi tuto přísahu: „Jako že žije Jahve, jenž nám dal tento život, nedám tě usmrtit a nevydám tě do rukou těchto mužů, kteří ti ukládají o život.“17Jeremiáš tedy Sedechiášovi řekl: „Takto mluví Jahve, Bůh Sabaot, Bůh Izraele. Vyjdeš-li a vzdáš-li se velitelům babylonského krále, zachráníš si život a toto město nebude vypáleno; zůstaneš naživu ty i tvá rodina.18Ale nevyjdeš-li a nevzdáš-li se velitelům babylonského krále, bude toto město vydáno do rukou Chaldejců a oni je vypálí; a ty z jejich rukou nevyvázneš.“19Tu král Sedechiáš Jeremiášovi řekl: „Bojím se Judovců, kteří přeběhli k Chaldejcům; Chaldejci by mě mohli vydat do jejich rukou a oni by se mnou zle naložili.“20Jeremiáš odpověděl: „Nevydají tě. Poslouchej přece Jahvův hlas, podle něhož jsem k tobě promluvil, a pak ti bude dobře a vyvázneš životem.21Odmítneš-li však vyjít, pohleď, co mi Jahve ukázal: 22Hle, všechny ženy, které ještě zůstaly v paláci judského krále, budou vyvedeny k velitelům babylonského krále; a řeknou: Svedli tě, podvedli tě tví dobří přátelé! Nohy se ti boří do bahna, oni utekli! 23Ano, všechny tvé ženy i tvé děti vyvedou k Chaldejcům. A ty jejich rukám neunikneš, ale budeš sevřen v pěsti babylonského krále. A toto město bude vypáleno.“24Sedechiáš řekl Jeremiášovi: „Ať se o těch slovech nikdo nedozví, jinak bys zemřel.25Doslechnou-li se knížata o mém rozhovoru s tebou a přijdou-li a řeknou ti: ‘Pověz nám, co jsi řekl králi a co ti řekl král; nic nám neskrývej, jinak tě dáme usmrtit,’26odpovíš jim: ‘Předložil jsem králi tuto žádost: Ať mě neposílá nazpět k Jehonatanovi, abych tam zemřel’.“27Všechna knížata opravdu přišla za Jeremiášem a vyptávala se ho. Sdělil jim přesně to, co mu přikázal král. Nechali ho tedy na pokoji, neboť onen rozhovor nikdo nevyslechl.28A Jeremiáš zůstal ve strážním dvoře, dokud Jeruzalém nebyl dobyt. A byl tam, když byl Jeruzalém dobyt.

Display settings Display settings