Чешский уче́бный перевод - 3Иоанна - 1. глава

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Чешский уче́бный перевод

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Гостевая книга

 

 

Гостевая книга 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Чешский уче́бный перевод

изобразить примечания переводчиков

1Já starší milovanému Gaiovi, jehož miluji v pravdě. 2Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. 3Neboť jsem se velice zaradoval, když přicházeli bratři a vydávali svědectví o tom, že stojíš v pravdě, a o tom, jak chodíš v pravdě. 4Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě. 5Milovaný, věrně činíš ve všem, co konáš pro bratry, a zvláště pro cizí. 6Oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, vypravíš-li je, jak je důstojno Boha. 7Neboť pro jeho jméno se vydali na cestu a od pohanů nic nepřijímají. 8My jsme povinni se takových ujímat, abychom se stávali spolupracovníky pro pravdu. 9Něco jsem již tomu sboru napsal, ale Diotrefés, který chce být první z nich, nás nepřijímá. 10Proto jestliže přijdu, připomenu jeho skutky, které činí, když nás pomlouvá zlými slovy, a že ani na tom nemá dost, ale sám bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, brání a vylučuje je ze sboru. 11Milovaný, nenapodobuj zlé, ale dobré. Kdo činí dobře, je z Boha; kdo činí zle, Boha neviděl. 12Demétriovi všichni vydali dobré svědectví, i sama pravda; i my mu vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivé. 13Měl bych ti ještě mnoho co napsat, ale nechci ti psát inkoustem a perem. 14Doufám však, že tě brzo uvidím a že budeme spolu mluvit tváří v tvář. 15Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdravuj přátele, každého zvlášť!


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   I--emphatical. I personally, for my part. On Gaius or Caius, see my Introduction before Second Epistle.
love in the truth-- (2Ин 1:1). "Beloved" is repeated often in this Epistle, indicating strong affection (3Ин 1:1-2, 3Ин 1:5, 3Ин 1:11).

 2   above all things--Greek, "concerning all things": so ALFORD: in all respects. But WAHL justifies English Version (compare 1Пет 4:8). Of course, since his soul's prosperity is presupposed, "above all things" does not imply that John wishes Gaius' bodily health above that of his soul, but as the first object to be desired next after spiritual health. I know you are prospering in the concerns of your soul. I wish you similar prosperity in your body. Perhaps John had heard from the brethren (3Ин 1:3) that Gaius was in bad health, and was tried in other ways (3Ин 1:10), to which the wish, 3Ин 1:2, refers.
prosper--in general.
be in health--in particular.

 3   testified of the truth that is in thee--Greek, "of" (or 'to') thy truth": thy share of that truth in which thou walkest [ALFORD].
even as thou--in contrast to Diotrephes (3Ин 1:9).

 4   my children--members of the Church: confirming the view that the "elect lady" is a Church.

 5   faithfully--an act becoming a faithful man.
whatsoever thou doest--a distinct Greek word from the former "doest": translate, "workest": whatsoever work, or labor of love, thou dost perform. So Мф 26:10, "She hath wrought a good work upon me."
and to strangers--The oldest manuscripts, "and that (that is, and those brethren) strangers." The fact of the brethren whom thou didst entertain being "strangers," enhances the love manifested in the act.

 6   borne witness of thy charity before the church--to stimulate others by the good example. The brethren so entertained by Gaius were missionary evangelists (3Ин 1:7); and, probably, in the course of narrating their missionary labors for the edification of the Church where John then was, incidentally mentioned the loving hospitality shown them by Gaius.
bring forward on their journey--"If thou (continue to) forward on their journey" by giving them provisions for the way.
after a godly sort--Greek, "in a manner worthy of God," whose ambassadors they are, and whose servant thou art. He who honors God's missionary servants (3Ин 1:7), honors God.

 7   his name's sake--Christ's.
went forth--as missionaries.
taking nothing--refusing to receive aught by way of pay, or maintenance, though justly entitled to it, as Paul at Corinth and at Thessalonica.
Gentiles--the Christians just gathered out by their labors from among the heathen. As Gaius himself was a Gentile convert, "the Gentiles" here must mean the converts just made from the heathen, the Gentiles to whom they had gone forth. It would have been inexpedient to have taken aught (the Greek "meden" implies, not that they got nothing, though they had desired it, but that it was of their own choice they took nothing) from the infant churches among the heathen: the case was different in receiving hospitality from Gaius.

 8   We--in contradistinction to "the Gentiles" or "heathen" referred to, 3Ин 1:7.
therefore--as they take nothing from the Gentiles or heathen.
receive--The oldest manuscripts read, "take up." As they "take" nothing from the Gentiles, we ought to take them up so as to support them.
fellow helpers--with them.
to the truth--that is, to promote the truth.

 9   I wrote--The oldest manuscripts add "something": a communication, probably, on the subject of receiving the brethren with brotherly love (3Ин 1:8, 3Ин 1:10). That Epistle was not designed by the Spirit for the universal Church, or else it would have been preserved.
unto the church--of which Gaius is a member.
loveth . . . pre-eminence--through ambition. Evidently occupying a high place in the Church where Gaius was (3Ин 1:10).
among them--over the members of the Church.
receiveth us not--virtually, namely, by not receiving with love the brethren whom we recommended to be received (3Ин 1:8, 3Ин 1:10; compare Мф 10:40).

 10   if I come-- (3Ин 1:14).
I will remember--literally, "I will bring to mind" before all by stigmatizing and punishing.
prating--with mere silly tattle.
neither doth he . . . receive the brethren--with hospitality. "The brethren" are the missionaries on their journey.
forbiddeth them that would--receive them.
casteth them--those that would receive the brethren, by excommunication from the Church, which his influence, as a leading man (3Ин 1:9) in it, enabled him to do. NEANDER thinks that the missionaries were JEWS by birth, whence it is said in their praise they took nothing from THE GENTILES: in contrast to other Jewish missionaries who abused ministers' right of maintenance elsewhere, as Paul tells us, 2Кор 11:22; Фил 3:2, Фил 3:5, Фил 3:19. Now in the Gentile churches there existed an ultra-Pauline party of anti-Jewish tendency, the forerunners of Marcion: Diotrephes possibly stood at the head of this party, which fact, as well as this domineering spirit, may account for his hostility to the missionaries, and to the apostle John, who had, by the power of love, tried to harmonize the various elements in the Asiatic churches. At a later period, Marcion, we know, attached himself to Paul alone, and paid no deference to the authority of John.

 11   follow not that which is evil--as manifested in Diotrephes (3Ин 1:9-10).
but . . . good--as manifested in Demetrius (3Ин 1:12).
is of God--is born of God, who is good.
hath not seen God--spiritually, not literally.

 12   of all men--who have had opportunity of knowing his character.
of the truth itself--The Gospel standard of truth bears witness to him that he walks conformably to it, in acts of real love, hospitality to the brethren (in contrast to Diotrephes), &c. Compare Ин 3:21 "He that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest that they are wrought in God."
we also--besides the testimony of "all men," and "of the truth itself."
ye know--The oldest manuscripts read, "thou knowest."

 13   I will not--rather as Greek, "I wish not . . . to write" more.

 14   face to face--Greek, "mouth to mouth."
Peace--peace inward of conscience, peace fraternal of friendship, peace supernal of glory [LYRA].
friends--a title seldom used in the New Testament, as it is absorbed in the higher titles of "brother, brethren." Still Christ recognizes the relation of friend also, based on the highest grounds, obedience to Him from love, and entailing the highest privileges, admission to the intimacy of the holy and glorious God, and sympathizing Saviour; so Christians have "friends" in Christ. Here in a friendly letter, mention of "friends" appropriately occurs.
by name--not less than if their names were written [BENGEL].


Display settings Display settings JehošuaJehošua