Elberfelder Biblia (ok. 1900) - Objawienie - 2. Rozdział

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Biblia (ok. 1900)

... nie ma informacji o tym module ...

 

Księga gości

 

 

Księga gości 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Biblia (ok. 1900)


1Dem EngelG32 der VersammlungG1577 in EphesusG2179 schreibeG1125: DiesesG3592 sagtG3004, der die siebenG2033 SterneG792 inG1722 seinerG846 RechtenG1188 hältG2902, derG3588 da wandeltG4043 inmittenG1722 G3319 der siebenG2033 goldenenG5552 LeuchterG3087: 2Ich kenneG1492 deineG4675 WerkeG2041 undG2532 deineG4675 ArbeitG2873 undG2532 deinG4675 AusharrenG5281, undG2532 daßG3754 du BöseG2556 nichtG3756 ertragenG941 kannstG1410; undG2532 du hast die geprüftG3985, welche sichG5335 ApostelG652 nennenG5335, undG2532 sindG1526 es nichtG3756, undG2532 hastG2147 sieG846 als LügnerG5571 erfundenG2147; 3undG2532 du hastG2192 AusharrenG5281 undG2532 hast getragenG941 umG1223 meinesG3450 NamensG3686 willenG1223, undG2532 bistG2577 nichtG3756 müdeG2577 geworden. 4AberG235 ich habeG2192 widerG2596 dichG4675, daßG3754 du deineG4675 ersteG4413 LiebeG26 verlassenG863 hast. 5GedenkeG3421 nunG3767, wovonG4159 du gefallenG1601 bist, undG2532 tue BußeG3340 undG2532 tueG4160 die erstenG4413 WerkeG2041; wenn aber nichtG1490, so kommeG2064 ich dirG4671 undG2532 werdeG2795 deinenG4675 LeuchterG3087 ausG1537 seinerG846 StelleG5117 wegrückenG2795, wenn du nichtG3362 Buße tustG3340. 6AberG235 diesesG5124 hastG2192 du, daßG3754 du die WerkeG2041 der NikolaitenG3531 hassestG3404, dieG3739 auch ichG2504 hasseG3404. 7Wer ein OhrG3775 hatG2192, höreG191, wasG5101 der GeistG4151 den VersammlungenG1577 sagtG3004! DemG846, der überwindetG3528, dem werdeG1325 ich zu essenG5315 gebenG1325 vonG1537 dem BaumeG3586 des LebensG2222, welcherG3739 inG1722 G3319 dem ParadieseG3857 GottesG2316 istG2076. 8UndG2532 dem EngelG32 der VersammlungG1577 in SmyrnaG4668 schreibeG1125: DiesesG3592 sagtG3004 der ErsteG4413 undG2532 der LetzteG2078, derG3739 starbG3498 undG2532 wieder lebendigG2198 wurde:   9Ich kenneG1492 deineG4675 DrangsalG2347 undG2532 deine ArmutG4432 (du bistG1488 aberG1161 reichG4145 ) undG2532 die LästerungG988 von denen, welcheG3588 sagenG3004, sieG1438 seienG1511 JudenG2453, undG2532 sindG1526 es nichtG3756, sondernG235 eine SynagogeG4864 des SatansG4567. 10FürchteG5399 nichtsG3367 von dem, wasG3739 du leidenG3958 wirstG3195. SieheG2400, der TeufelG1228 wirdG3195 etliche vonG1537 euchG5216 insG1519 GefängnisG5438 werfenG906, auf daßG2443 ihr geprüftG3985 werdet, undG2532 ihr werdetG2192 DrangsalG2347 habenG2192 zehnG1176 TageG2250. SeiG1096 getreuG4103 bis zumG891 TodeG2288, undG2532 ich werdeG1325 dirG4671 die KroneG4735 des LebensG2222 gebenG1325. 11Wer ein OhrG3775 hatG2192, höreG191 wasG5101 der GeistG4151 den VersammlungenG1577 sagtG3004! Wer überwindetG3528, wirdG91 nichtG3364 beschädigtG91 werden vonG1537 dem zweitenG1208 TodeG2288. 12UndG2532 dem EngelG32 der VersammlungG1577 inG1722 PergamusG4010 schreibeG1125: DiesesG3592 sagtG3004, der das scharfeG3691, zweischneidigeG1366 SchwertG4501 hatG2192: 13Ich weißG1492, woG4226 du wohnstG2730, woG3699 der ThronG2362 des SatansG4567 ist; undG2532 du hältst festG2902 an meinemG3450 NamenG3686 undG2532 hastG720 meinenG3450 GlaubenG4102 nichtG3756 verleugnetG720, auchG2532 inG1722 den TagenG2250, inG1722 welchenG3739 AntipasG493 meinG3450 treuerG4103 ZeugeG3144 war, derG3739 beiG3844 euchG5213, woG3699 der SatanG4567 wohntG2730, ermordetG615 worden ist. 14AberG235 ich habeG2192 ein wenigesG3641 widerG2596 dichG4675, daßG3754 du solche dortG1563 hastG2192, welche die LehreG1322 BalaamsG903 festhaltenG2902, derG3739 den BalakG904 lehrteG1321 G1722, ein ÄrgernisG4625 vorG1799 die SöhneG5207 IsraelsG2474 zu legenG906, GötzenopferG1494 zu essenG5315 undG2532 Hurerei zu treibenG4203. 15AlsoG3779 hastG2192 auchG2532 duG4771 solche, welche die LehreG1322 der NikolaitenG3531 festhaltenG2902, gleicherweise. 16Tue nun BußeG3340; wenn aber nichtG1490, so kommeG2064 ich dirG4671 baldG5035 undG2532 werde KriegG4170 mitG3326 ihnenG846 führenG4170 mitG1722 dem SchwerteG4501 meinesG3450 MundesG4750. 17Wer ein OhrG3775 hatG2192, höreG191, wasG5101 der GeistG4151 den VersammlungenG1577 sagtG3004! DemG846, der überwindetG3528, dem werdeG1325 ich vonG575 dem verborgenenG2928 MannaG3131 gebenG1325; undG2532 ich werdeG1325 ihmG846 einen weißenG3022 SteinG5586 gebenG1325, undG2532 aufG1909 den SteinG5586 einen neuenG2537 NamenG3686 geschriebenG1125, welchenG3739 niemandG3762 kenntG1097, alsG1508 wer ihn empfängtG2983. 18UndG2532 dem EngelG32 der VersammlungG1577 inG1722 ThyatiraG2363 schreibeG1125: DiesesG3592 sagtG3004 der SohnG5207 GottesG2316, derG3588 seineG846 AugenG3788 hatG2192 wieG5613 eine FeuerflammeG4442 G5395 undG2532 seineG846 FüßeG4228 gleichG3664 glänzendem KupferG5474: 19Ich kenneG1492 deineG4675 WerkeG2041 undG2532 deine LiebeG26 undG2532 deinen GlaubenG4102 undG2532 deinen DienstG1248 undG2532 deinG4675 AusharrenG5281, undG2532 weiß, daß deinerG4675 letztenG2078 WerkeG2041 mehr sind alsG4119 der erstenG4413. 20AberG235 ich habeG2192 widerG2596 dichG4675, daßG3754 du das WeibG1135 JesabelG2403 duldestG1439, welcheG3588 sichG1438 eine ProphetinG4398 nenntG3004, und sie lehrtG1321 undG2532 verführtG4105 meineG1699 KnechteG1401, Hurerei zu treibenG4203 undG2532 GötzenopferG1494 zu essenG5315. 21UndG2532 ich gabG1325 ihrG846 ZeitG5550, auf daßG2443 sie Buße täteG3340, undG2532 sie will nichtG3756 Buße tunG3340 vonG1537 ihrerG846 HurereiG4202. 22SieheG2400, ichG1473 werfeG906 sieG846 inG1519 ein BettG2825 undG2532 die, welche EhebruchG3431 mitG3326 ihrG846 treibenG3431, inG1519 großeG3173 DrangsalG2347, wenn sie nichtG3362 Buße tunG3340 vonG1537 ihrenG846 WerkenG2041. 23UndG2532 ihreG846 KinderG5043 werdeG615 ich mitG1722 TodG2288 tötenG615, undG2532 alleG3956 VersammlungenG1577 werden erkennenG1097, daßG3754 ichG1473 es binG1510, derG3588 NierenG3510 undG2532 HerzenG2588 erforschtG2045: undG2532 ich werdeG1325 euchG5213 einem jedenG1538 nachG2596 eurenG5216 WerkenG2041 gebenG1325. 24EuchG5213 aberG1161 sageG3004 ich, den übrigenG3062, die inG1722 ThyatiraG2363 sind, so vieleG3745 dieseG5026 LehreG1322 nichtG3756 habenG2192, welcheG3748 die TiefenG899 des SatansG4567, wieG5613 sie sagenG3004, nichtG3756 erkanntG1097 haben: ich werfeG906 keineG3756 andereG243 LastG922 aufG1909 euchG5209; 25dochG4133 wasG3739 ihr habtG2192, haltet festG2902, bisG891 ich kommeG2240 G302. 26UndG2532 wer überwindetG3528 undG2532 meineG3450 WerkeG2041 bewahrtG5083 bis ansG891 EndeG5056, demG846 werdeG1325 ich GewaltG1849 überG1909 die NationenG1484 gebenG1325; 27undG2532 er wirdG4165 sieG846 weidenG4165 mitG1722 eisernerG4603 RuteG4464, wieG5613 TöpfergefäßeG2764 G4632 zerschmettertG4937 werden, wieG5613 auch ichG2504 vonG3844 meinemG3450 VaterG3962 empfangenG2983 habe; 28undG2532 ich werdeG1325 ihmG846 den MorgensternG4407 G792 gebenG1325. 29Wer ein OhrG3775 hatG2192, höreG191, wasG5101 der GeistG4151 den VersammlungenG1577 sagtG3004! 

Display settings Display settings SStrong's number hide!