Webster Concordance - study with Strong numbers

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... Καμία πληροφορία για αυτή την δομοστοιχείο ...

 

Βιβλίο Επισκεπτών

 

 

Βιβλίο Επισκεπτών 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Αναζήτηση με αριθμούς Στρονγ
H1 ~ H8674   (Παλαιά Διαθήκη)
G1 ~ G5624   (Καινή Διαθήκη)
G1080 G1081 G1082 G1083 G1084         G1086G1087G1088G1089G1090

Cognate Strong's numbers: G1078, G3824, G1096, G581, G1081

Strong: G1085
γένος, ους, τό  [genos]
1. původ, rod ¦¦ τῷ γένει rodem, původem 2. potomstvo, příbuzenstvo, rod ¦¦ ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ z velekněžského rodu 3. národ 4. druh [20]
Strong: G1085
Word: γενος
Pronounc: ghen'-os
Orig: from 1096; "kin" (abstract or concrete, literal or figurative, individual or collective):--born, country(-man), diversity, generation, kind(-red), nation, offspring, stock. G1096
Use: TDNT-1:684,117 Noun Neuter
HE Strong: H2177 H2233 H2905 H4327 H4940 H5971

1) kindred
1a) offspring
1b) family
1c) stock, tribe, nation
1c1) i.e. nationality or descent from a particular people
1d) the aggregate of many individuals of the same nature, kind, sort
Strong: G1085
Word: γένος
Transliter: genos
Pronounc: ghen'-os
From G1096; "kin" (abstractly or concretely literally or figuratively individually or collectively): - born country (-man) diversity generation kind (-red) nation offspring stock.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1085
genos < Urspr. von 1096 (w. d. Gewordene); Subst.neut. (21)
 Gräz.: d. Eltern(schaft).
 I.) d. Geschlecht
  1) d. Nachkommenschaft, Abkömmlinge, d. Sprößling, d. Abstammende. Ac 4:6 13:26 17:28,29 Re 22:16
  2) d. Verwandtschaft, Familie. Ac 7:13
  3) d. Nation, Rasse, Volk, Stamm; "Clan". Isa 43:20 Ac 7:19 4:36 Ac 18:2,24 Ga 1:14 Php 3:5 1Pe 2:9 Mr 7:26 2Co 11:26
  4) d. Art, Klasse, Gattung, Sorte (von Pflanzen). Isa 42:6 Mt 13:47 17:21 Mr 9:29 1Co 12:10,28 14:10
 Wortfamilie: siehe noch: 241
Strong: G1085
(génos)
de G1096; «familia», «parientes» (abstractamente o concretamente, literalmente o figurativamente, individual o colectivo):- clase, familia, género, linaje, nación, natural.
----
Diccionario Tuggy
γένος
, ους, τό. Linaje, familia, parentesco, raza, nación, pueblo, descendencia, especie, clase. A.T. זַן , 2Cr 16:14. זֶרַע , Lev 21:17. טוּר , 2Cr 4:3. מִין , Gén 1:11. מִשְׁפָּחָה , Gén 8:19. עַם . Gén 34:16. N.T.
A) Descendencia, linaje : Hch 4:6; Hch 13:26; Hch 17:28; Rev 22:16.
B) Familia, parentesco : Hch 7:13.
C) Nación : Mar 7:26; Hch 4:36; Hch 7:19; Hch 18:2; Hch 18:24; 2Co 11:26; Gál 1:14; Flp 3:5; 1Pe 2:9.
D) Clase, especie : Mat 13:47; T.R., Mat 17:21; Mar 9:29; 1Co 12:10; 1Co 12:28; 1Co 14:10.
----
Diccionario Vine NT
genos (γένος, G1085)
, Véase CLASE, Nº 1.
genos (γένος, G1085) , relacionado con ginomai , venir a ser. Denota: (a) una familia, Hch 4:6 , «familia»; Hch 7:13, «linaje»; Hch 13:26; (b) descendencia, Hch 17:28 , «linaje»; Rev 22:16 ; (c) nación, raza, Mar 7:26, «nación» (rvr77 , «raza»); Hch 4:36 , «natural (de Chipre)»; genos no significa país; la palabra significa aquí relación racial (se habían establecido judíos en Chipre desde, o incluso antes que, el reinado de Alejandro Magno); Hch 7:19, «pueblo»; Hch 18:2, Hch 18:24, «natural (de Alejandría)»; 2Co 11:26 , «nación»; Gál 1:14 , «(mi) nación»; Flp 3:5 , «linaje»; 1Pe 2:9 , «linaje»; (d) una clase, tipo, Mat 13:47 , «clase»; en algunos mss. en 17:21, «género»; Mar 9:29, «género»; 1Co 12:10, 1Co 12:28, «géneros»; 1Co 14:10, «clases».¶ Véanse FAMILIA, GéNERO, LINAJE, NATURAL.

genos (γενός, G1085) , raza, familia; relacionado con ginomai , venir a ser. Denota linaje (Hch 13:26 ; Hch 17:28-29; Flp 3:5; 1Pe 2:9 ; Rev 22:16); véanse CLASE, A, Nº 1, FAMILIA, A, Nº 1, GéNERO.
Notas : (1) Fule , tribu, se traduce «linaje» en Rev 1:7 : «linajes» (rv , rvr , rvr77 ; vm : «tribus»); Rev 5:9 : «linaje» (rv , rvr , rvr77 ; vm : «tribu»); véase TRIBU. (2) Sperma , semilla, simiente, descendencia, se traduce «linaje» (Jua 7:42 ; Jua 8:33; Rom 1:3 ; Gál 3:29 ; 2Ti 2:8); véase DESCENDENCIA, A.
genos (γένος, G1085) , raza, familia. Se traduce «nación» en Mar 7:26 : «sirofenicia de nación» (rv , rvr ; rvr77 : «raza»); 2Co 11:26 (rv , rvr , rvr77 ); Gál 1:14 (rv , rvr , rvr77 ). Véase CLASE, Nº 1, etc.

genos (γένος, G1085) , generación, clase, tipo. Se traduce «género» en Mat 17:21 (tr ); Mar 9:29; 1Co 12:10. Véanse CLASE, Nº 1, FAMILIA, LINAJE, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1169)
γένος (genos), ους (ous), τό (to): s.neu.; ≡ Strong 1085; TDNT 1.684-1. LN 10.32 descendiente, progenie que puede saltar una generación o más (Hch 4:6; Rev 22:16); 2. LN 10.1 nación, grupo étnico, raza (Mar 7:26; Hch 4:36; Hch 18:2, Hch 18:24; 2Co 11:26); 3. LN 58.23 especie, una categoría, clase o género (Mat 13:47; Mar 9:29; 1Co 12:10, 1Co 12:28; 1Co 14:10+; Mat 17:21 v.l.)
Hомер Стронга: G1085
Оригинал: γενος
Транслитерация: генос
Произношение: е́нοс
Часть речи: Существительное среднего рода
Этимология: от G1096 - 1. род, семья; 2. племя; 3. потомок, отпрыск; 4. вид, класс, разряд. Словарь Дворецкого: γενος -εος, ион. ευς (v. l. ) το 1) рождение, происхождение Пр.: (ομον γ. ηδ΄ ια πατρη Гомер (X-IX вв. до н. э.)) γενει πολιτης Демосфен (384-322 до н. э.) — природный гражданин, т. е. коренной; αι κατα γ. βασιλειαι Аристотель (384-322 до н. э.) — наследственная царская власть; γ. ειναι (εκ) τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — происходить от кого-л. ; γ. της Σκυρου Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — родом из Скироса; το γ. εξ Ελεας Платон (427-347 до н. э.) — родом из Элеи; ποδαπος το γ. ει ; Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — откуда ты родом?; γενει υστερος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — самый младший 2) род, семья Пр.: (αιμα τε καη γ. Гомер (X-IX вв. до н. э.)) οι εν γενει Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — родные, родственники; οι εξω γενους Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — чужие; γενει προσηκειν τινι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — приходиться родственником кому-л. ; ειναι εγγυτατα γενους Эсхил (525/4-456 до н. э.) и γενει εγγυτατω Демосфен (384-322 до н. э.) — находиться в ближайшем родстве 3) отпрыск, потомок или потомство Пр.: (θειον, διον, βασιληιον Гомер (X-IX вв. до н. э.); εκεινοι καη το γ. το απ΄ εκεινων Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) γενους επαρκεσις Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — поддержка со стороны детей 4) род, племя Пр.: (Δωρικον Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) χρυσεον γ. ανθρωπων Гесиод (IX в. до н. э.) — золотой век человечества; иногда описательно: το μαντικον γ. Софокл (ок. 496-406 до н. э.) = μαντεις; το φιλοσοφον γενος Платон (427-347 до н. э.) = φιλοσοφοι; γ. αδαμαντος Гесиод (IX в. до н. э.) = αδαμας 5) тж. pl. знатное происхождение Пр.: (γενη καη πλουτοι Платон (427-347 до н. э.)) οθι τοι γ. εστι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — ибо ты знатного рода; οι απο γενους Плутарх (ок. 46-126) — знатные люди, знать 6) пол Пр.: (γ. αρρεν, θηλυ Аристотель (384-322 до н. э.)) 7) биол. (в зависимости от предмета) род Пр.: — семейство; — отряд; — разряд, класс; — вид; — разновидность, порода (ιχθυων, εντομων, ιππων, γ. τι βοων Аристотель (384-322 до н. э.)) 8) лог. род Пр.: (ηδια των γενων διαιρεσις Аристотель (384-322 до н. э.)) τα ειδη μετεχει των γενων Аристотель (384-322 до н. э.) — виды причастны, т. е. подчинены родам 9) грам. род Пр.: (τα γενη των ονοματων αρρενα καη θηλεα καη σκευη Аристотель (384-322 до н. э.)) 10) филос. элемент, стихия Пр.: (τα τετταρα γενη Платон (427-347 до н. э.))
Numéro de Strong: G1085
Mot: γένος  (genos)
espèce, sorte, origine, originaire, race, famille, diversité, nombreuses, nation, postérité ; 21
Strong: G1085
Word: γένος
genos {ghen'-os}
源自G1096;中性名詞
➊後代➋親戚(徒7:13)
➌國家,民族➍階層,種類
Strong: G1085
γένος (génos) {ghen'-os}
γενος - genos de G1096 tdnt - 1 684 117 n n 1 parentes 1a prole 1b familia 1c raca tribo nacao 1c1 i e nacionalidade ou descendencia de um pessoa em particular 1d o agregado de muitos individuos da mesma natureza tipo especie


Webster Concordance (1833)
Strong: G1085
Transliter & Pronounc: genos {ghen'-os}
Total Webster Occurrences: 21

born, 2
Πράξ. 18:2; Πράξ. 18:24

country, 1
Πράξ. 4:36

countrymen, 1
2Κορ. 11:26

generation, 1
1Πέτ. 2:9

kind, 3
Ματθ. 13:47; Ματθ. 17:21; Μάρκ. 9:29

kindred, 3
Πράξ. 4:6; Πράξ. 7:13; Πράξ. 7:19

kinds, 3
1Κορ. 12:10; 1Κορ. 12:28; 1Κορ. 14:10

nation, 2
Μάρκ. 7:26; Γαλ. 1:14

offspring, 3
Πράξ. 17:28; Πράξ. 17:29; Αποκ. 22:16

stock, 2
Πράξ. 13:26; Φιλ. 3:5
Analytic Septuagint - with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1085 - γένος, ους, τό - [48 x]
Display settings Display settings