Czech Study Bible Translation (CZ)Β' Κορινθίους - 1. κεφάλαιο - Β' Κορινθίους - κεφάλαιο 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Βιβλίο Επισκεπτών

 

 

Βιβλίο Επισκεπτών 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

Απόκρυψη σημειώσεις μεταφραστές

1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží, jež je v Korintu, se všemi svatými, kteří jsou v celé Achaji:  2Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.  3Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, 4který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoli soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. 5Neboť jako se na nás rozhojňují Kristova utrpení, tak se skrze Krista rozhojňuje i naše povzbuzení. 6Jsme-li tedy v soužení, je to k vašemu povzbuzení a záchraně; jsme-li povzbuzováni, je to k vašemu povzbuzení, které se projevuje ve vytrvalém snášení týchž utrpení, jež snášíme i my. 7Naše naděje, pokud jde o vás, je pevná; víme, že jako jste účastni utrpení, tak i povzbuzení. 8Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našem soužení, které nás potkalo v Asii; dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, takže jsme si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě. 9Sami v sobě jsme však měli ten rozsudek smrti, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé; 10on nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že ještě znovu vysvobodí, 11když i vy nám budete pomáhat modlitbou, aby za nás mnozí děkovali kvůli daru milosti, kterého se nám dostalo skrze přímluvy mnohých. 12Neboť toto je naše chlouba: svědectví našeho svědomí, že jsme si na světě — a obzvláště mezi vámi — počínali v prostotě a Boží upřímnosti, ne v tělesné moudrosti, nýbrž v Boží milosti. 13Neboť vám nepíšeme nic jiného, než co čtete a také chápete, a doufám, že dokonale pochopíte, 14jako jste nás už i zčásti pochopili, že jsme vaší chloubou, tak jako i vy naší v den našeho Pána Ježíše. 15V této důvěře jsem k vám chtěl už dříve přijít, abyste dostali dvojí milost, 16a skrze vás projít do Makedonie a z Makedonie opět přijít k vám a od vás být vypraven do Judska. 17Když jsem tedy toto chtěl, jednal jsem snad lehkovážně? Nebo snad to, co zamýšlím, je podle těla, takže ‚ano, ano‘ u mne znamená zároveň ‚ne, ne‘? 18Bůh je však věrný, takže naše slovo k vám není ‚ano‘ i ‚ne‘. 19Neboť Boží Syn, Ježíš Kristus, který byl mezi vámi skrze nás vyhlášen — mnou, Silvanem a Timoteem — nebyl ‚ano‘ i ‚ne‘, nýbrž v něm se uskutečnilo ‚ano‘. 20Neboť všechna Boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ‚ano‘. Proto je také skrze něho řečeno ‚amen‘ k slávě Bohu skrze nás. 21Ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu a pomazal nás, je Bůh. 22On nás také zapečetil a do našich srdcí dal Ducha jako závdavek. 23Volám Boha za svědka na svou duši, že jen z ohledu na vás jsem ještě nepřišel do Korintu. 24Nejsme pány nad vaší vírou, nýbrž jsme pomocníky vaší radosti; vždyť vírou pevně stojíte.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   2Κορ. 1:1 Paul salutes the Corinthians;
2Κορ. 1:3 he encourages them against troubles, by the comforts and deliverances which God had given him, as in all his afflictions,
2Κορ. 1:8 so particularly in his late danger in Asia.
2Κορ. 1:12 And calling both his own conscience and theirs to witness of his sincere manner of preaching the immutable truth of the gospel,
2Κορ. 1:15 he excuses his not coming to them, as proceeding not of lightness, but of his lenity towards them.
Paul.
Ρωμ. 1:1 - Ρωμ. 1:5 1Κορ. 1:1 1Τιμ. 1:1 2Τιμ. 1:1
Timothy.
Πράξ. 16:1 Ρωμ. 16:21 1Κορ. 16:10 Φιλ. 1:1 Φιλ. 2:19 - Φιλ. 2:22 Κολ. 1:1 Κολ. 1:2 1Θεσ. 1:1 2Θεσ. 1:1 Εβρ. 13:23
the church.
Πράξ. 18:1 - Πράξ. 18:11 1Κορ. 1:2
all.
1Κορ. 6:11 Εφεσ. 1:1
Achaia.
2Κορ. 9:2 2Κορ. 11:10 Πράξ. 18:12 Ρωμ. 15:26 Ρωμ. 16:5 1Κορ. 16:15 1Θεσ. 1:7 1Θεσ. 1:8

 2   Ρωμ. 1:7 2Σαμ. 15:20 1Χρ. 12:18 Δαν. 4:1 1Κορ. 1:3 Γαλ. 6:16 Εφεσ. 6:23 Φιλ. 1:2 Κολ. 1:2 1Θεσ. 1:1 2Θεσ. 1:2 Φιλ. 1:3

 3   Blessed.
Γέν. 14:20 1Χρ. 29:10 Νεεμ. 9:5 Ιώβ 1:21 Ψαλ. 18:46 Ψαλ. 72:19 Δαν. 4:34 Εφεσ. 1:3 1Πέτ. 1:3
the Father of our.
2Κορ. 11:31 Ιωάν. 5:22 Ιωάν. 5:23 Ιωάν. 10:30 Ιωάν. 20:17 Ρωμ. 15:6 Εφεσ. 1:3 Εφεσ. 1:17 Φιλ. 2:11 2Ιωάν. 1:4 2Ιωάν. 1:9
the Father of mercies.
Ψαλ. 86:5 Ψαλ. 86:15 Δαν. 9:9 Μιχ. 7:18
the God.
Ρωμ. 15:5

 4   comforteth.
2Κορ. 7:6 2Κορ. 7:7 Ψαλ. 86:17 Ησ. 12:1 Ησ. 49:10 Ησ. 51:3 Ησ. 51:12 Ησ. 52:9 Ησ. 66:12 Ησ. 66:13 Ιωάν. 14:16 Ιωάν. 14:18 Ιωάν. 14:26 2Θεσ. 2:16 2Θεσ. 2:17
that.
2Κορ. 1:5 2Κορ. 1:6 Ψαλ. 32:5 Ψαλ. 32:7 Ψαλ. 34:2 - Ψαλ. 34:6 Ψαλ. 66:16 Ησ. 40:1 Ησ. 66:14 Φιλ. 1:14 1Θεσ. 4:18 1Θεσ. 5:11 Εβρ. 12:12

 5   as.
2Κορ. 4:10 2Κορ. 4:11 2Κορ. 11:23 - 2Κορ. 11:30 Πράξ. 9:4 1Κορ. 4:10 - 1Κορ. 4:13 Φιλ. 1:20 Φιλ. 3:10 Κολ. 1:24
so.
Λουκ. 2:25 Φιλ. 2:1 2Θεσ. 2:16 2Θεσ. 2:17

 6   whether.
2Κορ. 1:4 2Κορ. 4:15 - 2Κορ. 4:18 1Κορ. 3:21 - 1Κορ. 3:23 2Τιμ. 2:10
it is.
Πράξ. 21:5
effectual. or, wrought.
2Κορ. 4:17 2Κορ. 5:5 Ρωμ. 5:3 - Ρωμ. 5:5 Ρωμ. 8:28 Φιλ. 1:19 Εβρ. 12:10 Εβρ. 12:11

 7   our.
2Κορ. 1:14 2Κορ. 7:9 2Κορ. 12:20 Φιλ. 1:6 Φιλ. 1:7 1Θεσ. 1:3 1Θεσ. 1:4
as ye.
Ματθ. 5:11 Ματθ. 5:12 Λουκ. 22:28 - Λουκ. 22:30 Ρωμ. 8:17 Ρωμ. 8:18 1Κορ. 10:13 2Θεσ. 1:4 - 2Θεσ. 1:7 2Τιμ. 2:12 Ιακ. 1:2 - Ιακ. 1:4 Ιακ. 1:12

 8   of our.
2Κορ. 4:7 - 2Κορ. 4:12 Πράξ. 19:23 - Πράξ. 19:35 1Κορ. 15:32 1Κορ. 16:9
insomuch.
1Κορ. 4:8 1Σαμ. 20:3 1Σαμ. 27:1

 9   sentence. or, answer. that.
2Κορ. 3:5 2Κορ. 4:7 2Κορ. 12:7 - 2Κορ. 12:10 Ιώβ 40:14 Ψαλ. 22:29 Ψαλ. 44:5 - Ψαλ. 44:7 Παρ. 28:26 Ιερ. 9:23 Ιερ. 9:24 Ιερ. 17:5 - Ιερ. 17:7 Ιεζ. 33:13 Λουκ. 18:9
in God.
2Κορ. 4:13 2Κορ. 4:14 Ιεζ. 37:1 - Ιεζ. 37:14 Ρωμ. 4:17 - Ρωμ. 4:25 Εβρ. 11:19

 10   1Σαμ. 7:12 1Σαμ. 17:37 Ιώβ 5:17 - Ιώβ 5:22 Ψαλ. 34:19 Ησ. 46:3 Πράξ. 26:21 2Τιμ. 4:17 2Πέτ. 2:9

 11   helping.
2Κορ. 9:14 Ησ. 37:4 Ησ. 62:6 Ησ. 62:7 Πράξ. 12:5 Ρωμ. 15:30 - Ρωμ. 15:32 Εφεσ. 6:18 Εφεσ. 6:19 Φιλ. 1:19 Κολ. 4:3 1Θεσ. 5:25 2Θεσ. 3:1 Φιλ. 1:22 Εβρ. 13:18 Ιακ. 5:16 - Ιακ. 5:18
that.
2Κορ. 4:15 2Κορ. 9:11 2Κορ. 9:12

 12   our rejoicing.
Ιώβ 13:15 Ιώβ 23:10 - Ιώβ 23:12 Ιώβ 27:5 Ιώβ 27:6 Ιώβ 31:1 - Ιώβ 31:40 Ψαλ. 7:3 - Ψαλ. 7:5 Ψαλ. 44:17 - Ψαλ. 44:21 Ησ. 38:3 Πράξ. 24:16 Ρωμ. 9:1 1Κορ. 4:4 Γαλ. 6:4 1Τιμ. 1:5 1Τιμ. 1:19 1Τιμ. 1:20 Εβρ. 13:18 1Πέτ. 3:16 1Πέτ. 3:21 1Ιωάν. 3:19 - 1Ιωάν. 3:22
simplicity.
2Κορ. 11:3 Ρωμ. 16:18 Ρωμ. 16:19
godly.
2Κορ. 2:17 2Κορ. 8:8 Ιησ. 24:14 1Κορ. 5:8 Εφεσ. 6:14 Φιλ. 1:10 Τίτ 2:7
not.
2Κορ. 1:17 2Κορ. 4:2 2Κορ. 10:2 - 2Κορ. 10:4 2Κορ. 12:15 - 2Κορ. 12:19 1Κορ. 2:4 1Κορ. 2:5 1Κορ. 2:13 1Κορ. 15:10 Ιακ. 3:13 - Ιακ. 3:18 Ιακ. 4:6
we have. That is, "We have conducted ourselves;" for [anastrepho *G390*] in Greek, and conversatio in Latin, are used to denote the whole of a man's conduct, the tenor and practice of his life.


 13   than.
2Κορ. 4:2 2Κορ. 5:11 2Κορ. 13:6 Φιλ. 1:6

 14   in part.
2Κορ. 2:5 Ρωμ. 11:25 1Κορ. 11:18
that.
2Κορ. 5:12 1Κορ. 3:21 - 1Κορ. 3:23 Φιλ. 1:26
*Gr:
2Κορ. 1:14
your. That is "the cause and object of your rejoicing."
even.
2Κορ. 9:2 1Κορ. 15:31 Φιλ. 2:16
*Gr:
2Κορ. 1:14 Φιλ. 4:1 1Θεσ. 2:19 1Θεσ. 2:20
in the.
1Κορ. 1:8 Φιλ. 1:6 Φιλ. 1:10 1Θεσ. 3:13 1Θεσ. 5:23

 15   in.
1Κορ. 4:19 1Κορ. 11:34
that.
Ρωμ. 1:11 Ρωμ. 15:29 Φιλ. 1:25 Φιλ. 1:26
benefit. or, grace.
2Κορ. 6:1

 16   and to come.
Πράξ. 19:21 Πράξ. 19:22 Πράξ. 21:5 1Κορ. 16:5 - 1Κορ. 16:7

 17   lightness.
Κρ. 9:4 Ιερ. 23:32 Σοφ. 3:4
according.
2Κορ. 1:12 2Κορ. 10:2 2Κορ. 10:3 Ιωάν. 8:15 Γαλ. 1:16 Γαλ. 2:2 1Θεσ. 2:18
yea.
2Κορ. 1:18 - 2Κορ. 1:20 Ματθ. 5:37 Ιακ. 5:12

 18   as.
2Κορ. 1:23 2Κορ. 11:31 Ιωάν. 7:28 Ιωάν. 8:26 1Ιωάν. 5:20 Αποκ. 3:7 Αποκ. 3:14
word. or, preaching.


 19   the Son.
Ψαλ. 2:7 Ματθ. 3:17 Ματθ. 16:16 Ματθ. 16:17 Ματθ. 17:5 Ματθ. 26:63 Ματθ. 26:64 Ματθ. 27:40 Ματθ. 27:54 Μάρκ. 1:1 Λουκ. 1:35 Ιωάν. 1:34 Ιωάν. 1:49 Ιωάν. 3:16 Ιωάν. 3:35 Ιωάν. 3:36 Ιωάν. 6:69 Ιωάν. 19:7 Ιωάν. 20:28 Ιωάν. 20:31 Πράξ. 8:37 Πράξ. 9:20 Ρωμ. 1:3 Ρωμ. 1:4 2Πέτ. 1:17 1Ιωάν. 1:3 1Ιωάν. 5:9 - 1Ιωάν. 5:13 1Ιωάν. 5:20 2Ιωάν. 1:9 Αποκ. 2:18
even.
Πράξ. 18:5
Silas. was not.
Έξ. 3:14 Ματθ. 24:35 Ιωάν. 8:58 Εβρ. 1:11 Εβρ. 13:8 Αποκ. 1:8 Αποκ. 1:11 Αποκ. 1:17

 20   all.
Γέν. 3:15 Γέν. 22:18 Γέν. 49:10 Ψαλ. 72:17 Ησ. 7:14 Ησ. 9:6 Ησ. 9:7 Λουκ. 1:68 - Λουκ. 1:74 Ιωάν. 1:17 Ιωάν. 14:6 Πράξ. 3:25 Πράξ. 3:26 Πράξ. 13:32 - Πράξ. 13:39 Ρωμ. 6:23 Ρωμ. 15:8 Ρωμ. 15:9 Γαλ. 3:16 - Γαλ. 3:18 Γαλ. 3:22 Εβρ. 6:12 - Εβρ. 6:19 Εβρ. 7:6 Εβρ. 9:10 - Εβρ. 9:15 Εβρ. 11:13 Εβρ. 11:39 Εβρ. 11:40 Εβρ. 13:8 1Ιωάν. 2:24 1Ιωάν. 2:25 1Ιωάν. 5:11
Amen.
Ησ. 65:16
*He
2Κορ. 1:20 Ιωάν. 3:5
*Gr:
2Κορ. 1:20 Αποκ. 3:14
unto.
2Κορ. 4:6 2Κορ. 4:15 Ψαλ. 102:16 Ματθ. 6:13 Λουκ. 2:14 Ρωμ. 11:36 Ρωμ. 15:7 Εφεσ. 1:6 Εφεσ. 1:12 - Εφεσ. 1:14 Εφεσ. 2:7 Εφεσ. 3:8 - Εφεσ. 3:10 Κολ. 1:27 2Θεσ. 1:10 1Πέτ. 1:12 Αποκ. 7:12

 21   stablisheth.
2Κορ. 5:5 Ψαλ. 37:23 Ψαλ. 37:24 Ψαλ. 87:5 Ψαλ. 89:4 Ησ. 9:7 Ησ. 49:8 Ησ. 62:7 Ρωμ. 16:25 Κολ. 2:7 1Θεσ. 3:13 2Θεσ. 2:8 2Θεσ. 2:17 2Θεσ. 3:3 1Πέτ. 5:10
anointed.
Ψαλ. 45:7 Ησ. 59:21 Ησ. 61:1 Ιωάν. 3:34 Πράξ. 10:38 Ρωμ. 8:9 1Ιωάν. 2:20 1Ιωάν. 2:27 Αποκ. 1:6 Αποκ. 3:18

 22   sealed.
Ιωάν. 6:27 Ρωμ. 4:11 Εφεσ. 1:13 Εφεσ. 1:14 Εφεσ. 4:30 2Τιμ. 2:19 Αποκ. 2:17 Αποκ. 7:3 Αποκ. 9:4
the earnest.
2Κορ. 5:5 Ρωμ. 8:9 Ρωμ. 8:14 - Ρωμ. 8:16 Ρωμ. 8:23 Εφεσ. 1:14

 23   I call.
2Κορ. 1:18 2Κορ. 11:11 2Κορ. 11:31 Ρωμ. 1:9 Ρωμ. 9:1 Γαλ. 1:20 Φιλ. 1:8 1Θεσ. 2:5
that.
2Κορ. 2:1 - 2Κορ. 3:18 2Κορ. 10:2 2Κορ. 10:6 - 2Κορ. 10:11 2Κορ. 12:20 2Κορ. 13:2 2Κορ. 13:10 1Κορ. 4:21 1Κορ. 5:5 1Τιμ. 1:20

 24   that.
Ματθ. 23:8 - Ματθ. 23:10 Ματθ. 24:49 1Κορ. 3:5 2Τιμ. 2:24 - 2Τιμ. 2:26 1Πέτ. 5:3
are.
2Κορ. 2:1 - 2Κορ. 2:3 Ρωμ. 1:12 Φιλ. 1:25 Φιλ. 1:26
for.
2Κορ. 5:7 Ρωμ. 5:2 Ρωμ. 11:20 1Κορ. 15:1 Εφεσ. 6:14 - Εφεσ. 6:16 1Πέτ. 5:8 1Πέτ. 5:9


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.444 s.
SOB - Έκδοση για κινητά τηλέφωνα | SOB - η παλαιά μορφή