Biblia Elberfelder – traduccion alemana (aprox. 1900)1 Corintios - 9. Capítulo - 1 Corintios - Capítulo 9

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Biblia Elberfelder – traduccion alemana (aprox. 1900)

... no hay información acerca de este módulo ...

 

Libro de visitas

 

 

Libro de visitas 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Biblia Elberfelder – traduccion alemana (aprox. 1900)


1BinG1510 ich nichtG3756 freiG1658 ? BinG1510 ich nichtG3756 ein ApostelG652 ? habeG3708 ich nichtG3780 JesumG2424, unserenG2257 HerrnG2962, gesehenG3708 ? seidG2075 nichtG3756 ihrG5210 meinG3450 WerkG2041 imG1722 HerrnG2962 ? 2WennG1487 ich anderenG243 nichtG3756 ein ApostelG652 binG1510, so binG1510 ich es dochG235 wenigstensG1065 euchG5213; dennG1063 das SiegelG4973 meinesG1699 ApostelamtesG651 seidG2075 ihrG5210 imG1722 HerrnG2962. 3MeineG1699 VerantwortungG627 vor denen, welche michG1691 zur Untersuchung ziehenG350, istG2076 dieseG3778: 4HabenG2192 wir etwa nichtG3378 ein RechtG1849 zu essenG5315 undG2532 zu trinkenG4095 ? 5HabenG2192 wir etwa nichtG3378 ein RechtG1849, eine SchwesterG79 als WeibG1135 umherzuführenG4013, wieG5613 auchG2532 die übrigenG3062 ApostelG652 undG2532 die BrüderG80 des HerrnG2962 undG2532 KephasG2786 ? 6OderG2228 habenG2192 alleinG3441 ichG1473 undG2532 BarnabasG921 nichtG3756 ein RechtG1849, nichtG3361 zu arbeitenG2038 ? 7WerG5101 tutG4754 jemalsG4218 KriegsdiensteG4754 auf eigenenG2398 SoldG3800 ? werG5101 pflanztG5452 einen WeinbergG290 undG2532 ißtG2068 nichtG3756 [von]G1537 dessenG846 FruchtG2590 ? oderG2228 werG5101 weidetG4165 eine HerdeG4167 undG2532 ißtG2068 nichtG3756 vonG1537 der MilchG1051 der HerdeG4167 ? 8RedeG2980 ich diesesG5023 etwaG3361 nachG2596 MenschenweiseG444, oderG2228 sagtG3004 nichtG3780 auchG2532 das GesetzG3551 diesesG5023 ? 9DennG1063 inG1722 dem GesetzG3551 Moses'G3475 steht geschriebenG1125: "Du sollstG5392 dem OchsenG1016, der da drischtG248, nichtG3756 das Maul verbindenG5392 ". IstG3199 GottG2316 etwaG3361 fürG3199 die OchsenG1016 besorgtG3199 ? 10OderG2228 sprichtG3004 er nicht durchausG3843 umG1223 unseretwillenG2248 G1223 ? DennG1063 es istG1125 umG1223 unseretwillenG2248 G1223 geschriebenG1125, daßG3754 der PflügendeG722 aufG1909 HoffnungG1680 pflügenG722 soll, undG2532 der Dreschende auf HoffnungG1680 dreschenG248, umG1909 dessenG846 G1680 teilhaftigG3348 zu werden. 11WennG1487 wirG2249 euchG5213 das GeistlicheG4152 gesätG4687 haben, ist es ein GroßesG3173, wennG1487 wirG2249 euerG5216 FleischlichesG4559 erntenG2325 ? 12WennG1487 andereG243 dieses RechtesG1849 an euchG5216 teilhaftigG3348 sind, nichtG3756 vielmehrG3123 wirG2249 ? Wir habenG5530 aberG235 diesesG5026 RechtG1849 nichtG3756 gebrauchtG5530, sondernG235 wir ertragenG4722 allesG3956, auf daßG3363 wir dem EvangeliumG2098 des ChristusG5547 keinG5100 G3363 HindernisG1464 bereitenG1325. 13WissetG1492 ihr nichtG3756, daßG3754 die, welche mit den heiligen DingenG2413 beschäftigtG2038 sind, ausG1537 dem TempelG2411 essenG2068 ? die, welche des AltarsG2379 wartenG4332, mit dem AltarG2379 teilenG4829 ? 14AlsoG3779 hatG1299 auchG2532 der HerrG2962 denen, die das EvangeliumG2098 verkündigenG2605, verordnetG1299, vomG1537 EvangeliumG2098 zu lebenG2198. 15IchG1473 aberG1161 habeG5530 von keinemG3762 dieser DingeG5130 Gebrauch gemachtG5530. Ich habeG1125 diesG5023 aberG1161 nichtG3756 geschriebenG1125, auf daßG2443 es alsoG3779 mitG1722 mirG1698 gescheheG1096; dennG1063 es wäre mirG3427 besserG2570 G3123 zu sterbenG599, alsG2228 daßG2443 jemandG5100 meinenG3450 RuhmG2745 zunichteG2758 machen sollte. 16DennG1063 wennG1437 ich das Evangelium verkündigeG2097, so habeG2076 ichG3427 keinenG3756 RuhmG2745, dennG1063 eine NotwendigkeitG318 liegtG1945 mirG3427 aufG1945; dennG1161 weheG3759 mirG3427, wennG3362 ich das EvangeliumG2097 nichtG3362 verkündigteG2097! 17DennG1063 wennG1487 ich diesG5124 freiwilligG1635 tueG4238, so habeG2192 ich LohnG3408, wennG1487 aberG1161 unfreiwilligG210, so binG4100 ich mit einer VerwaltungG3622 betrautG4100. 18WasG5101 istG2076 nunG3767 meinG3427 LohnG3408 ? DaßG2443 ich, das Evangelium verkündigendG2097, das EvangeliumG2098 kostenfreiG77 macheG5087, so daßG1519 ich meinG3450 RechtG1849 amG1722 EvangeliumG2098 nichtG3361 gebraucheG2710.   19DennG1063 wiewohl ich vonG1537 allenG3956 freiG1658 binG5607, habeG1402 ich michG1683 allenG3956 zum Sklaven gemachtG1402, auf daßG2443 ich so viele wie möglichG4119 gewinneG2770. 20UndG2532 ich binG1096 den JudenG2453 gewordenG1096 wieG5613 ein JudeG2453, auf daßG2443 ich die JudenG2453 gewinneG2770; denen, die unterG5259 GesetzG3551 sind, wieG5613 unterG5259 GesetzG3551 (wiewohl ich selbst nicht unter Gesetz bin), auf daßG2443 ich die, welche unterG5259 GesetzG3551 sind, gewinneG2770; 21denen, die ohne GesetzG459 sind, wieG5613 ohne GesetzG459 (wiewohl ich nichtG3361 ohne GesetzG459 vor GottG2316 binG5607, sondernG235 ChristoG5547 gesetzmäßig unterworfenG1722 ), auf daßG2443 ich die, welche ohne GesetzG459 sind, gewinneG2770. 22Den SchwachenG772 bin ich gewordenG1096 wieG5613 ein SchwacherG772, auf daßG2443 ich die SchwachenG772 gewinneG2770. Ich binG1096 allenG3956 allesG3956 gewordenG1096, auf daßG2443 ich auf alle WeiseG3843 etlicheG5100 erretteG4982. 23Ich tueG4160 aberG1161 allesG5124 umG1223 des EvangeliumsG2098 willenG1223, auf daßG2443 ichG846 mit ihm teilhabenG4791 mögeG1096. 24WissetG1492 ihr nichtG3756, daßG3754 die, welche inG1722 der RennbahnG4712 laufenG5143, zwarG3303 alleG3956 laufenG5143, aberG1161 einerG1520 den PreisG1017 empfängtG2983 ? LaufetG5143 alsoG3779, auf daßG2443 ihr ihn erlangetG2638. 25JederG3956 aberG1161, der kämpftG75, ist enthaltsamG1467 in allemG3956; jeneG1565 freilichG3767 G3303, auf daßG2443 sie eine vergänglicheG5349 KroneG4735 empfangenG2983, wirG2249 aberG1161 eine unvergänglicheG862. 26IchG1473 laufeG5143 daherG5106 alsoG3779, nichtG3756 wieG5613 aufs UngewisseG84; ich kämpfeG4438 alsoG3779, nichtG3756 wieG5613 einer, der die LuftG109 schlägtG1194; 27sondernG235 ich zerschlageG5299 meinenG3450 LeibG4983 undG2532 führe ihn in KnechtschaftG1396, auf daß ich nichtG3381 G4458, nachdem ich anderenG243 gepredigtG2784, selbstG846 verwerflichG96 werdeG1096. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!