TRADUCCION DE LA BIBLIA DE ESTUDIO CHECAÉxodo - 1. Capítulo - Éxodo - Capítulo 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

TRADUCCION DE LA BIBLIA DE ESTUDIO CHECA

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Libro de visitas

 

 

Libro de visitas 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

TRADUCCION DE LA BIBLIA DE ESTUDIO CHECA

ver notas de los traductores

1Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta. Přišli s Jákobem, každý se svou rodinou: 2Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, 3Isachar, Zabulón a Benjamín, 4Dan a Neftalí, Gád a Ašer. 5Všech, kdo vyšli z Jákobových beder, bylo sedmdesát. Josef byl už v Egyptě. 6Pak zemřel Josef a všichni jeho bratři a celá ta generace. 7Ale synové Izraele se plodili, hemžili a množili, a bylo jich velmi mnoho, takže ta země byla jimi naplněna. 8V Egyptě pak povstal nový král, který Josefa neznal. 9A řekl svému lidu: Hle, lid synů Izraele je početnější a mocnější než my. 10Nuže, jednejme s ním chytře, aby se dále nemnožil, a když by vypukla proti nám válka, aby se i on nepřidal k těm, kdo nás nenávidí, a bojoval by proti nám, a vyšel by ze země. 11Ustanovili tedy nad ním pracovní dozorce, aby jej utlačovali těžkými robotami. Stavěli faraonovi města skladů Pitom a Rameses. 12Ale čím víc jej utlačovali, tím víc se množil a rozmáhal. Egypťané se začali synů Izraele děsit. 13Syny Izraele tedy surově nutili otročit. 14Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou s hlínou a cihlami a všelijakými polními pracemi — veškerou otročinou, ke které je surově nutili. 15Pak egyptský král přikázal hebrejským porodním bábám — jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa — 16toto: Když pomáháte při porodu Hebrejkám, hleďte na porodní stoličku: Bude-li to syn, usmrťte ho, bude-li to dcera, ať zůstane naživu. 17Porodní báby se však bály Boha a nepočínaly si podle toho, co jim řekl egyptský král, ale nechávaly chlapce naživu. 18Egyptský král si porodní báby zavolal a zeptal se jich: Proč to děláte, že necháváte chlapce naživu? 19Porodní báby faraonovi odpověděly: Hebrejky nejsou jako egyptské ženy, ale jsou plné života. Dříve než k nim porodní bába přijde, porodí. 20A Bůh prokázal těm porodním bábám dobro. Lid se dále množil a byl velmi zdatný.  21A stalo se, protože se ty porodní báby bály Boha, že jim dal rodiny.  22Pak farao přikázal všemu svému lidu: Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu, každou dceru nechejte naživu!


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   INCREASE OF THE ISRAELITES. (Exo. 1:1-22)
Now these are the names--(See Gen. 46:8-26).

 7   children of Israel were fruitful--They were living in a land where, according to the testimony of an ancient author, mothers produced three and four sometimes at a birth; and a modern writer declares "the females in Egypt, as well among the human race as among animals, surpass all others in fruitfulness." To this natural circumstance must be added the fulfilment of the promise made to Abraham.

 8   Now there arose up a new king--About sixty years after the death of Joseph a revolution took place--by which the old dynasty was overthrown, and upper and lower Egypt were united into one kingdom. Assuming that the king formerly reigned in Thebes, it is probable that he would know nothing about the Hebrews; and that, as foreigners and shepherds, the new government would, from the first, regard them with dislike and scorn.

 9   he said . . . Behold, the . . . children of Israel are more and mightier than we--They had risen to great prosperity--as during the lifetime of Joseph and his royal patron, they had, probably, enjoyed a free grant of the land. Their increase and prosperity were viewed with jealousy by the new government; and as Goshen lay between Egypt and Canaan, on the border of which latter country were a number of warlike tribes, it was perfectly conformable to the suggestions of worldly policy that they should enslave and maltreat them, through apprehension of their joining in any invasion by those foreign rovers. The new king, who neither knew the name nor cared for the services of Joseph, was either Amosis, or one of his immediate successors [OSBURN].

 11   Therefore they did set over them taskmasters--Having first obliged them, it is thought, to pay a ruinous rent and involved them in difficulties, that new government, in pursuance of its oppressive policy, degraded them to the condition of serfs--employing them exactly as the laboring people are in the present day (driven in companies or bands), in rearing the public works, with taskmasters, who anciently had sticks--now whips--to punish the indolent, or spur on the too languid. All public or royal buildings, in ancient Egypt, were built by captives; and on some of them was placed an inscription that no free citizen had been engaged in this servile employment.
they built for Pharaoh treasure cities--These two store-places were in the land of Goshen; and being situated near a border liable to invasion, they were fortified cities (compare 2Ch. 11:1-12:16). Pithom (Greek, Patumos), lay on the eastern Pelusiac branch of the Nile, about twelve Roman miles from Heliopolis; and Raamses, called by the Septuagint Heroopolis, lay between the same branch of the Nile and the Bitter Lakes. These two fortified cities were situated, therefore, in the same valley; and the fortifications, which Pharaoh commanded to be built around both, had probably the same common object, of obstructing the entrance into Egypt, which this valley furnished the enemy from Asia [HENGSTENBERG].

 13   The Egyptians . . . made their lives bitter with hard bondage, in mortar, and in brick--Ruins of great brick buildings are found in all parts of Egypt. The use of crude brick, baked in the sun, was universal in upper and lower Egypt, both for public and private buildings; all but the temples themselves were of crude brick. It is worthy of remark that more bricks bearing the name of Thothmes III, who is supposed to have been the king of Egypt at the time of the Exodus, have been discovered than of any other period [WILKINSON]. Parties of these brickmakers are seen depicted on the ancient monuments with "taskmasters," some standing, others in a sitting posture beside the laborers, with their uplifted sticks in their hands.

 15   the king of Egypt spake to the Hebrew midwives--Two only were spoken to--either they were the heads of a large corporation [LABORDE], or, by tampering with these two, the king designed to terrify the rest into secret compliance with his wishes [CALVIN].

 16   if it be a son, then ye shall kill him--Opinions are divided, however, what was the method of destruction which the king did recommend. Some think that the "stools" were low seats on which these obstetric practitioners sat by the bedside of the Hebrew women; and that, as they might easily discover the sex, so, whenever a boy appeared, they were to strangle it, unknown to its parents; while others are of opinion that the "stools" were stone troughs, by the river side--into which, when the infants were washed, they were to be, as it were, accidentally dropped.

 17   But the midwives feared God--Their faith inspired them with such courage as to risk their lives, by disobeying the mandate of a cruel tyrant; but it was blended with weakness, which made them shrink from speaking the truth, the whole truth, and nothing but the truth.

 20   God dealt well with the midwives--This represents God as rewarding them for telling a lie. This difficulty is wholly removed by a more correct translation. To "make" or "build up a house" in Hebrew idiom, means to have a numerous progeny. The passage then should be rendered thus: "God protected the midwives, and the people waxed very mighty; and because the midwives feared, the Hebrews grew and prospered."


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova