TRADUCCION DE LA BIBLIA DE ESTUDIO CHECAHabacuc - 1. Capítulo - Habacuc - Capítulo 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

TRADUCCION DE LA BIBLIA DE ESTUDIO CHECA

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Libro de visitas

 

 

Libro de visitas 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

TRADUCCION DE LA BIBLIA DE ESTUDIO CHECA

ver notas de los traductores

1Prorocký výnos, který viděl prorok Abakuk. 2Jak dlouho mám, Hospodine, křičet o pomoc, a ty neslyšíš, volat k tobě: Násilí! a ty nepomůžeš? 3Proč mi ukazuješ zlo a hledíš na trápení? Zkáza a násilí je přede mnou, trvá spor a pozvedá se svár. 4Proto je zákon ochromen a právo nikdy nepronikne, protože ničema obkličuje spravedlivého, proto pronikne právo pokřivené. 5Dívejte se mezi národy, pohleďte, žasněte a buďte ohromeni, protože ve vašich dnech vykonám takový skutek, že neuvěříte, i když vám to bude vyprávěno. 6Neboť hle, dám povstat Chaldejcům, národu krutému a dravému, který půjde do širé země, aby obsadil příbytky, jež nejsou jeho. 7Vzbuzuje strach, je obávaný; od něj samého pochází jeho právo a vznešenost. 8Jeho koně jsou rychlejší než leopardi a hbitější nežli vlci k večeru. Jeho koně poskakují, jeho jezdci se přiženou zdaleka, přiletí jako orel nedočkavý se nažrat. 9Všichni se ženou za násilím, odhodlaně postupují kupředu, sbírají zajatce jako písek. 10Králům se posmívají, mocnáři jsou jim k smíchu, všem pevnostem se vysmívají, navrší náspy a dobudou je. 11Potom přejdou jako vítr a pominou. Ten, jenž má svou sílu za boha, však ponese vinu.  12Ty jsi přece odedávna, Hospodine, můj Bože, můj Svatý, ty neumíráš. Hospodine, ustanovil jsi ho k soudu, Skálo, určil jsi ho ke kárání.  13Tvoje oči jsou příliš čisté, než aby se dívaly na zlo, nemohou hledět na trápení. Proč tedy hledíš na podvodníky a mlčíš, zatímco ničema pohlcuje spravedlivějšího, nežli je on? 14Učinil jsi lidi jako mořské ryby, jako plazy, kteří nad sebou nemají vládce? 15Všechny je může vytáhnout na udici, odvléct je ve své síti, sebrat je do svého nevodu; proto se raduje a jásá. 16Proto obětuje své síti, pálí kadidlo svému nevodu, neboť díky nim je jeho podíl úrodný a jeho potrava tučná. 17Cožpak smí takto vyprazdňovat svou síť, stále bez soucitu pobíjet národy?


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Hab 1:1 Unto Habakkuk, complaining of the iniquity of the land,
Hab 1:5 is shewn the fearful vengeance by the Chaldeans.
Hab 1:12 He complains that vengeance should be executed by them who are far worse.
Is 22:1 Nah 1:1

 2   how.
Sal 13:1 Sal 13:2 Sal 74:9 Sal 74:10 Sal 94:3 Ap 6:10
and thou wilt not save.
Sal 22:1 Sal 22:2 Jer 14:9 Lm 3:8

 3   Sal 12:1 Sal 12:2 Sal 55:9 - Sal 55:11 Sal 73:3 - Sal 73:9 Sal 120:5 Sal 120:6 Ec 4:1 Ec 5:8 Jer 9:2 - Jer 9:6 Ez 2:6 Mi 7:1 - Mi 7:4 Mt 10:16 2P 2:8

 4   the law.
Sal 11:3 Sal 119:126 Mr 7:9 Rm 3:31
for.
1R 21:13 Job 21:7 Sal 22:16 Sal 58:1 Sal 58:2 Sal 59:2 Sal 59:4 Sal 82:1 - Sal 82:5 Sal 94:3 Sal 94:20 Sal 94:21 Is 1:21 - Is 1:23 Is 59:2 - Is 59:8 Is 59:13 - Is 59:15 Jer 5:27 - Jer 5:29 Jer 12:1 Jer 12:6 Jer 26:8 Jer 26:21 - Jer 26:23 Jer 37:14 - Jer 37:16 Jer 38:4 - Jer 38:6 Ez 22:25 - Ez 22:30 Os 10:4 Am 5:7 Am 5:12 Mi 2:1 Mi 2:2 Mi 3:1 - Mi 3:3 Mi 7:2 - Mi 7:4 Mt 23:34 - Mt 23:36 Mt 26:59 - Mt 26:66 Mt 27:1 Mt 27:2 Mt 27:25 Mt 27:26 Hch 7:52 Hch 7:59 Hch 23:12 - Hch 23:14 Stg 2:6 Stg 2:7
wrong. or, wrested.
Ex 23:2 Ex 23:6 Dt 16:19 Ez 9:9

 5   ye among.
Dt 4:27 Jer 9:25 Jer 9:26 Jer 25:14 - Jer 25:29
and regard.
Is 29:14 Lm 4:12 Dn 9:12 Hch 13:40 Hch 13:41
for.
Is 28:21 Is 28:22 Jer 5:12 Jer 5:13 Jer 18:18 Ez 12:22 - Ez 12:28 Sof 1:2 Hch 6:13 Hch 6:14

 6   I raise.
Dt 28:49 - Dt 28:52 2R 24:2 2Cr 36:6 2Cr 36:17 Is 23:13 Is 39:6 Is 39:7 Jer 1:15 Jer 1:16 Jer 4:6 Jer 4:8 Jer 5:15 Jer 6:22 Jer 6:23 Jer 21:4 Jer 25:9
breadth. Heb. breadths.


 7   their judgment, etc. or, from them shall proceed the judgmentof these and the captivity of these.
Jer 39:5 - Jer 39:9 Jer 52:9 - Jer 52:11 Jer 52:25 - Jer 52:27 Dt 5:19 Dt 5:27

 8   horses.
Dt 28:49 Is 5:26 - Is 5:28
fierce. Heb. sharp. evening.
Jer 5:6 Sof 3:3
they.
Jer 4:13 Lm 4:19 Ez 17:3 Ez 17:12 Os 8:1 Mt 24:28 Lc 17:37

 9   for.
Hab 1:6 Hab 2:5 - Hab 2:13 Dt 28:51 Dt 28:52 Jer 4:7 Jer 5:15 - Jer 5:17 Jer 25:9
their faces shall sup up as the east. or, the supping up of their faces, as, etc. or, their faces shall look toward the east. Heb. the opposition of their faces shall be toward the east.
Is 27:8 Jer 4:11 Ez 17:10 Ez 19:12 Os 13:15
they shall gather.
Hab 2:5 Gn 41:49 Jue 7:12 Job 29:18 Sal 139:18 Jer 15:8 Jer 34:22 Os 1:10 Rm 9:27

 10   scoff.
2R 24:12 2R 25:6 2R 25:7 2Cr 36:6 2Cr 36:10
they shall deride.
Is 14:16 Jer 32:24 Jer 33:4 Jer 52:4 - Jer 52:7

 11   shall his.
Dn 4:30 - Dn 4:34
imputing.
Dn 5:3 Dn 5:4 Dn 5:20

 12   thou not.
Dt 33:27 Sal 90:2 Sal 93:2 Is 40:28 Is 57:15 Lm 5:19 Mi 5:2 1Ti 1:17 1Ti 6:16 He 1:10 - He 1:12 He 13:8 Ap 1:8 Ap 1:11
mine.
Is 43:15 Is 49:7 Hch 3:14
we.
Hab 3:2 Sal 118:17 Is 27:6 - Is 27:9 Jer 4:27 Jer 5:18 Jer 30:11 Jer 33:24 - Jer 33:26 Jer 46:28 Ez 37:11 - Ez 37:14 Am 9:8 Am 9:9
thou hast ordained.
2R 19:25 Sal 17:13 Is 10:5 - Is 10:7 Is 37:26 Jer 25:9 - Jer 25:14 Ez 30:25
mighty God. Heb. Rock.
Dt 32:4 Dt 32:30 Dt 32:31 1S 2:2 Sal 18:1
established. Heb. founded. for.
Is 27:9 Is 27:10 Jer 30:11 Jer 31:18 - Jer 31:20 Jer 46:28 He 12:5 He 12:6

 13   of.
Job 15:15 Sal 5:4 Sal 5:5 Sal 11:4 - Sal 11:7 Sal 34:15 Sal 34:16 1P 1:15 1P 1:16
iniquity. or, grievance. wherefore.
Sal 10:1 Sal 10:2 Sal 10:15 Sal 73:3 Jer 12:1 Jer 12:2
deal.
Is 21:2 Is 33:1
holdest.
Est 4:14 Sal 35:22 Sal 50:3 Sal 50:21 Sal 83:1 Pr 31:8 Pr 31:9 Is 64:12
the wicked.
Hab 1:3 Hab 1:4 2S 4:11 1R 2:32 Sal 37:12 - Sal 37:15 Sal 37:32 Sal 37:33 Sal 56:1 Sal 56:2 Hch 2:23 Hch 3:13 - Hch 3:15

 14   creeping. or, moving. no.
Pr 6:7

 15   take.
Jer 16:16 Ez 29:4 Ez 29:5 Am 4:2 Mt 17:27
they catch.
Sal 10:9 Lc 5:5 - Lc 5:10 Jn 21:6 - Jn 21:11
drag. or, flue-net. therefore.
Jer 50:11 Lm 2:15 Lm 2:16 Ez 25:6 Ez 26:2 Ez 35:15 Ap 11:10

 16   they.
Hab 1:11 Dt 8:17 Is 10:13 - Is 10:15 Is 37:24 Ez 28:3 Ez 29:3 Dn 4:30 Dn 5:23
plenteous. or, dainty. Heb. fat.


 17   and.
Hab 1:9 Hab 1:10 Hab 2:5 - Hab 2:8 Hab 2:17 Is 14:16 Is 14:17 Jer 25:9 - Jer 25:26 Jer 46:1 - Jer 49:39 Jer 52:1 - Jer 52:34 Ez 25:1 - Ez 30:26


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.212 s.
SOB - versión para teléfonos móviles, PDA, .. | SOB - La versión antigua