Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)2 Timothy - 1. chapter - 2 Timothy - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1PaulusG3972, ApostelG652 JesuG2424 ChristiG5547 durchG1223 GottesG2316 WillenG2307, nachG2596 VerheißungG1860 des LebensG2222, dasG3588 inG1722 ChristoG5547 JesuG2424 ist, 2TimotheusG5095, meinem geliebtenG27 KindeG5043: GnadeG5485, BarmherzigkeitG1656, FriedeG1515 vonG575 GottG2316, dem VaterG3962, undG2532 ChristoG5547 JesuG2424, unseremG2257 HerrnG2962! 3Ich dankeG2192 G5485 GottG2316, demG3739 ich vonG575 meinen VorelternG4269 herG575 mitG1722 reinemG2513 GewissenG4893 dieneG3000, wieG5613 unablässigG88 ich deinerG4012 G4675 gedenkeG2192 G3417 inG1722 meinenG3450 GebetenG1162, NachtG3571 undG2532 TagG2250, 4voll VerlangenG1971, dichG4571 zu sehenG1492, indem ich eingedenkG3415 bin deinerG4675 TränenG1144, auf daßG2443 ich mit FreudeG5479 erfülltG4137 sein möge; 5indem ich mich erinnereG2983 G5280 des ungeheucheltenG505 GlaubensG4102 inG1722 dirG4671, derG3748 zuerstG4412 wohnteG1774 inG1722 deinerG4675 GroßmutterG3125 LoisG3090 undG2532 deinerG4675 MutterG3384 EunikeG2131, ich binG3982 aberG1161 überzeugtG3982, auchG2532 inG1722 dirG4671. 6UmG1223 welcherG3739 UrsacheG156 willenG1223 ich dichG4571 erinnereG363, die GabeG5486 GottesG2316 anzufachenG329, dieG3739 inG1722 dirG4671 istG2076 durchG1223 das AuflegenG1936 meinerG3450 HändeG5495. 7DennG1063 GottG2316 hatG1325 unsG2254 nichtG3756 einen GeistG4151 der FurchtG1167 gegebenG1325, sondernG235 der KraftG1411 undG2532 der LiebeG26 undG2532 der BesonnenheitG4995.   8So schämeG1870 dich nunG3767 nichtG3361 des ZeugnissesG3142 unseresG2257 HerrnG2962 nochG3366 meinerG1691, seinesG846 GefangenenG1198, sondernG235 leide TrübsalG4777 mit dem EvangeliumG2098, nachG2596 der KraftG1411 GottesG2316; 9derG3588 unsG2248 errettetG4982 hat undG2532 berufenG2564 mit heiligemG40 RufeG2821, nichtG3756 nachG2596 unserenG2257 WerkenG2041, sondernG235 nachG2596 seinem eigenenG2398 VorsatzG4286 undG2532 der GnadeG5485, dieG3588 unsG2254 inG1722 ChristoG5547 JesuG2424 vorG4253 den ZeitenG5550 der ZeitalterG166 gegebenG1325, 10jetztG3568 aberG1161 geoffenbartG5319 worden ist durchG1223 die ErscheinungG2015 unseresG2257 HeilandesG4990 JesuG2424 ChristiG5547, welcherG3303 den TodG2288 zunichteG2673 gemacht, aberG1161 LebenG2222 undG2532 UnverweslichkeitG861 ans Licht gebrachtG5461 hat durchG1223 das EvangeliumG2098, 11zuG1519 welchemG3739 ichG1473 bestelltG5087 worden bin als HeroldG2783 undG2532 ApostelG652 undG2532 LehrerG1320 der NationenG1484. 12UmG1223 welcherG3739 UrsacheG156 willenG1223 ich diesG5023 auchG2532 leideG3958; aberG235 ich schämeG1870 mich nichtG3756, dennG1063 ich weißG1492, wemG3739 ich geglaubtG4100 habe, undG2532 bin überzeugtG3982, daßG3754 er mächtigG1415 istG2076, das ihm von mirG3450 anvertraute GutG3866 aufG1519 jenenG1565 TagG2250 zu bewahrenG5442. 13Halte festG2192 das BildG5296 gesunderG5198 WorteG3056, dieG3739 du vonG3844 mirG1700 gehörtG191 hast, inG1722 GlaubenG4102 undG2532 LiebeG26, dieG3588 inG1722 ChristoG5547 JesuG2424 sind.   14BewahreG5442 das schöneG2570 anvertraute GutG3872 durchG1223 den HeiligenG40 GeistG4151, derG3588 inG1722 unsG2254 wohntG1774. 15Du weißtG1492 diesesG5124, daßG3754 alleG3956, die inG1722 AsienG773 sind, sichG654 von mirG3165 abgewandtG654 haben, unter welchenG3739 PhygelusG5436 istG2076 undG2532 HermogenesG2061. 16Der HerrG2962 gebeG1325 dem HauseG3624 des OnesiphorusG3683 BarmherzigkeitG1656, dennG3754 er hatG404 michG3165 oftG4178 erquicktG404 undG2532 sichG1870 meinerG3450 KetteG254 nichtG3756 geschämtG1870; 17sondernG235 als er inG1722 RomG4516 warG1096, suchteG2212 er michG3165 fleißigG4706 aufG2212 undG2532 fandG2147 mich. 18Der HerrG2962 gebeG1325 ihmG846, daß er von seitenG3844 des HerrnG2962 BarmherzigkeitG1656 findeG2147 anG1722 jenemG1565 TageG2250! UndG2532 wievielG3745 er inG1722 EphesusG2181 dienteG1247, weißtG1097 duG4771 am bestenG957. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!