Tschechische Studien Übersetzung der Bibel (CZ)Hiob - 1. Kapitel - Hiob - Kapitel 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Tschechische Studien Übersetzung der Bibel (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Gästebuch

 

 

Gästebuch 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Tschechische Studien Übersetzung der Bibel (CZ)

Anmerkungen Übersetzer anzeigen

1Byl muž v zemi Úsu, jménem Jób. Tento muž byl bezúhonný a přímý, bohabojný a odvracející se od zlého. 2Narodilo se mu sedm synů a tři dcery. 3Jeho statek vydal na sedm tisíc ovcí a tři tisíce velbloudů, pět set spřežení skotu a pět set oslic a velmi mnoho čeledi; onen muž byl nejzámožnější ze všech synů východu. 4Jeho synové chodívali a pořádali hostinu, každý doma ve svůj den. Posílali pro své tři sestry a zvali je, aby jedly a pily s nimi. 5I stávalo se, když proběhly dny hostiny, že Jób pro ně posílal a posvěcoval je, vstával časně ráno a přinášel zápalné oběti podle počtu jich všech; neboť Jób říkal: Moji synové možná zhřešili a ve svém srdci zlořečili Bohu. Takto činil Jób po všechny dny. 6Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také Satan. 7Hospodin tehdy Satanovi řekl: Odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl: Z obchůzky na zemi, z procházení po ní sem a tam. 8Hospodin se pak Satana zeptal: Jestlipak sis všiml mého otroka Jóba? Neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého.  9Satan nato Hospodinu odpověděl: Bojí se snad Jób Boha bezdůvodně?  10Cožpak ty jsi neohradil jej, jeho dům a všechno, co má, ze všech stran? Nepožehnal jsi dílo jeho rukou a nerozhojnil se jeho statek na zemi? 11Avšak vztáhni nyní svou ruku a zasáhni vše, co má; určitě ti bude do tváře zlořečit. 12Hospodin řekl Satanovi: Hle, vše, co má, je ve tvé ruce; pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan odešel z Hospodinovy přítomnosti. 13Nastal den, kdy jeho synové a dcery jedli a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. 14Tu přišel k Jóbovi posel a řekl: Skot právě oral a oslice se pásly vedle něj. 15Vtom vpadli Šebovci, pobrali je a služebníky zabili ostřím meče. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. 16Ještě mluvil, když přišel jiný a řekl: Boží oheň padl z nebes, zapálil ovce i služebníky a strávil je. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. 17Ještě mluvil, když přišel jiný a řekl: Chaldejci postavili tři oddíly, vtrhli na velbloudy, pobrali je a služebníky zabili ostřím meče. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. 18Zatímco mluvil, přišel jiný a řekl: Tvoji synové a dcery jedli a pili víno v domě svého prvorozeného bratra 19a hle, silný vítr se přihnal přes pustinu a opřel se do čtyř rohů domu; ten se zřítil na ty mladé a zemřeli. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. 20Nato Jób vstal, roztrhl své roucho a ostříhal si hlavu; pak padl na zem a klaněl se. 21Řekl: Nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím; Hospodin dal a Hospodin vzal. Budiž požehnáno Hospodinovo jméno. 22V tom všem Jób nezhřešil a nepřiřkl Bohu nic bláhového.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   THE HOLINESS OF JOB, HIS WEALTH, &c. (Hi 1:1-Hi 1:5)
Uz--north of Arabia-Deserta, lying towards the Euphrates. It was in this neighborhood, and not in that of Idumea, that the Chaldeans and Sabeans who plundered him dwell. The Arabs divide their country into the north, called Sham, or "the left"; and the south, called Yemen, or "the right"; for they faced east; and so the west was on their left, and the south on their right. Arabia-Deserta was on the east, Arabia-Petrća on the west, and Arabia-Felix on the south.
Job--The name comes from an Arabic word meaning "to return," namely, to God, "to repent," referring to his end [EICHORN]; or rather from a Hebrew word signifying one to whom enmity was shown, "greatly tried" [GESENIUS]. Significant names were often given among the Hebrews, from some event of later life (compare 1.Mo 4:2, Abel--a "feeder" of sheep). So the emir of Uz was by general consent called Job, on account of his "trials." The only other person so called was a son of Issachar (1.Mo 46:13).
perfect--not absolute or faultless perfection (compare Hi 9:20; Pred 7:20), but integrity, sincerity, and consistency on the whole, in all relations of life (1.Mo 6:9; 1.Mo 17:1; Spr 10:9; Mt 5:48). It was the fear of God that kept Job from evil (Spr 8:13).

 3   she-asses--prized on account of their milk, and for riding (Ri 5:10). Houses and lands are not mentioned among the emir's wealth, as nomadic tribes dwell in movable tents and live chiefly by pasture, the right to the soil not being appropriated by individuals. The "five hundred yoke of oxen" imply, however, that Job tilled the soil. He seems also to have had a dwelling in a town, in which respect he differed from the patriarchs. Camels are well called "ships of the desert," especially valuable for caravans, as being able to lay in a store of water that suffices them for days, and to sustain life on a very few thistles or thorns.
household-- (1.Mo 26:14). The other rendering which the Hebrew admits, "husbandry," is not so probable.
men of the east--denoting in Scripture those living east of Palestine; as the people of North Arabia-Deserta (Ri 6:3; Hes 25:4).

 4   every one his day--namely, the birthday (Hi 3:1). Implying the love and harmony of the members of the family, as contrasted with the ruin which soon broke up such a scene of happiness. The sisters are specified, as these feasts were not for revelry, which would be inconsistent with the presence of sisters. These latter were invited by the brothers, though they gave no invitations in return.

 5   when the days of their feasting were gone about--that is, at the end of all the birthdays collectively, when the banquets had gone round through all the families.
cursed God--The same Hebrew word means to "curse," and to "bless"; GESENIUS says, the original sense is to "kneel," and thus it came to mean bending the knee in order to invoke either a blessing or a curse. Cursing is a perversion of blessing, as all sin is of goodness. Sin is a degeneracy, not a generation. It is not, however, likely that Job should fear the possibility of his sons cursing God. The sense "bid farewell to," derived from the blessing customary at parting, seems sufficient (1.Mo 47:10). Thus UMBREIT translates "may have dismissed God from their hearts"; namely, amid the intoxication of pleasure (Spr 20:1). This act illustrates Job's "fear of God" (Hi 1:1).

 6   SATAN, APPEARING BEFORE GOD, FALSELY ACCUSES JOB. (Hi 1:6-Hi 1:12)
sons of God--angels (Hi 38:7; 1.Kön 22:19). They present themselves to render account of their "ministry" in other parts of the universe (Heb 1:14).
the Lord--Hebrew, JEHOVAH, the self-existing God, faithful to His promises. God says (2.Mo 6:3) that He was not known to the patriarchs by this name. But, as the name occurs previously in 1.Mo 2:7-1.Mo 2:9, &c., what must be meant is, not until the time of delivering Israel by Moses was He known peculiarly and publicly in the character which the name means; namely, "making things to be," fulfilling the promises made to their forefathers. This name, therefore, here, is no objection against the antiquity of the Book of Job.
Satan--The tradition was widely spread that he had been the agent in Adam's temptation. Hence his name is given without comment. The feeling with which he looks on Job is similar to that with which he looked on Adam in Paradise: emboldened by his success in the case of one not yet fallen, he is confident that the piety of Job, one of a fallen race, will not stand the test. He had fallen himself (Hi 4:19; Hi 15:15; Jud 1:6). In the Book of Job, Satan is first designated by name: "Satan," Hebrew, "one who lies in wait"; an "adversary" in a court of justice (1.Chr 21:1; Ps 109:6; Sach 3:1); "accuser" (Off 12:10). He has the law of God on his side by man's sin, and against man. But Jesus Christ has fulfilled the law for us; justice is once more on man's side against Satan (Jes 42:21); and so Jesus Christ can plead as our Advocate against the adversary. "Devil" is the Greek name--the "slanderer," or "accuser." He is subject to God, who uses his ministry for chastising man. In Arabic, Satan is often applied to a serpent (1.Mo 3:1). He is called prince of this world (Joh 12:31); the god of this world (2.Kor 4:4); prince of the power of the air (Eph 2:2). God here questions him, in order to vindicate His own ways before angels.

 7   going to and fro--rather, "hurrying rapidly to and fro." The original idea in Arabic is the heat of haste (Mt 12:43; 1.Pet 5:8). Satan seems to have had some peculiar connection with this earth. Perhaps he was formerly its ruler under God. Man succeeded to the vice royalty (1.Mo 1:26; Ps 8:6). Man then lost it and Satan became prince of this world. The Son of man (Ps 8:4) --the representative man, regains the forfeited inheritance (Off 11:15). Satan's replies are characteristically curt and short. When the angels appear before God, Satan is among them, even as there was a Judas among the apostles.

 8   considered--Margin, "set thine heart on"; that is, considered attentively. No true servant of God escapes the eye of the adversary of God.

 9   fear God for naught--It is a mark of the children of Satan to sneer and not give credit to any for disinterested piety. Not so much God's gifts, as God Himself is "the reward" of His people (1.Mo 15:1).

 10   his substance is increased--literally, "spread out like a flood"; Job's herds covered the face of the country.

 11   curse thee to thy face--in antithesis to God's praise of him (Hi 1:8), "one that feareth God." Satan's words are too true of many. Take away their prosperity and you take away their religion (Mal 3:14).

 12   in thy power--Satan has no power against man till God gives it. God would not touch Job with His own hand, though Satan asks this (Hi 1:11, "thine"), but He allows the enemy to do so.

 13   JOB, IN AFFLICTION, BLESSES GOD, &c. (Hi 1:13-Hi 1:22)
wine--not specified in Hi 1:4. The mirth inspired by the "wine" here contrasts the more sadly with the alarm which interrupted it.

 14   the asses feeding beside them--Hebrew, "she asses." A graphic picture of rural repose and peace; the more dreadful, therefore, by contrast is the sudden attack of the plundering Arabs.

 15   Sabeans--not those of Arabia-Felix, but those of Arabia-Deserta, descending from Sheba, grandson of Abraham and Keturah (1.Mo 25:3). The Bedouin Arabs of the present day resemble, in marauding habits, these Sabeans (compare 1.Mo 16:12).
I alone am escaped--cunningly contrived by Satan. One in each case escapes (Hi 1:16-Hi 1:17, Hi 1:19), and brings the same kind of message. This was to overwhelm Job, and leave him no time to recover from the rapid succession of calamities--"misfortunes seldom come single."

 16   fire of God--Hebraism for "a mighty fire"; as "cedars of God"--"lofty cedars" [Ps 80:10]. Not lightning, which would not consume all the sheep and servants. UMBREIT understands it of the burning wind of Arabia, called by the Turks "wind of poison." "The prince of the power of the air" [Eph 2:2] is permitted to have control over such destructive agents.

 17   Chaldeans--not merely robbers as the Sabeans; but experienced in war, as is implied by "they set in array three bands" (Hab 1:6-Hab 1:8). RAWLINSON distinguishes three periods: 1. When their seat of empire was in the south, towards the confluence of the Tigris and Euphrates. The Chaldean period, from 2300 B.C. to 1500 B.C. In this period was Chedorlaomer (1.Mo 14:1), the Kudur of Hur or Ur of the Chaldees, in the Assyrian inscriptions, and the conqueror of Syria. 2. From 1500 to 625 B.C., the Assyrian period. 3. From 625 to 538 B.C. (when Cyrus the Persian took Babylon), the Babylonian period. "Chaldees" in Hebrew--Chasaim. They were akin, perhaps, to the Hebrews, as Abraham's sojourn in Ur, and the name "Chesed," a nephew of Abraham, imply. The three bands were probably in order to attack the three separate thousands of Job's camels (Hi 1:3).

 19   a great wind from the wilderness--south of Job's house. The tornado came the more violently over the desert, being uninterrupted (Jes 21:1; Hos 13:15).
the young men--rather, "the young people"; including the daughters (so in Rt 2:21).

 20   Job arose--not necessarily from sitting. Inward excitement is implied, and the beginning to do anything. He had heard the other messages calmly, but on hearing of the death of his children, then he arose; or, as EICHORN translates, he started up (2.Sam 13:31). The rending of the mantle was the conventional mark of deep grief (1.Mo 37:34). Orientals wear a tunic or shirt, and loose pantaloons; and over these a flowing mantle (especially great persons and women). Shaving the head was also usual in grief (Jer 41:5; Mich 1:16).

 21   Naked-- (1.Tim 6:7). "Mother's womb" is poetically the earth, the universal mother (Pred 5:15; Pred 12:7; Ps 139:15). Job herein realizes God's assertion (Hi 1:8) against Satan's (Hi 1:11). Instead of cursing, he blesses the name of JEHOVAH (Hebrew). The name of Jehovah, is Jehovah Himself, as manifested to us in His attributes (Jes 9:6).

 22   nor charged God foolishly--rather, "allowed himself to commit no folly against God" [UMBREIT]. Hi 2:10 proves that this is the meaning. Not as Margin "attributed no folly to God." Hasty words against God, though natural in the bitterness of grief, are folly; literally, an "insipid, unsavory" thing (Hi 6:6; Jer 23:13, Margin). Folly in Scripture is continually equivalent to wickedness. For when man sins, it is himself, not God, whom he injures (Spr 8:36). We are to submit to trials, not because we see the reasons for them, nor yet as though they were matters of chance, but because God wills them, and has a right to send them, and has His own good reasons in sending them.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova