Slovak Evangelical translation

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Slovak Evangelical translation

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Slovak Evangelical translation


1Hospodin ďalej odpovedal Jóbovi a riekol:2Môže sa ohovárač hádať so Všemohúcim? Nech na to odpovie ten, kto obviňuje Boha!3Nato Jób odvetil Hospodinovi a povedal:4Ajhľa, som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa.5Raz som hovoril, ale už neodpoviem; aj druhý raz - ale viac to neurobím.6Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky a riekol:7Opáš si bedrá ako statný muž; pýtať sa ťa budem, a ty ma pouč!8Chceš zmariť moju pravdu? Mňa chceš obviňovať, aby si sa ospravedlnil?9Máš azda rameno ako Boh a hrmíš takým hlasom ako On?10Ozdob sa, prosím, velebou a dôstojnosťou, odej sa slávou a nádherou,11vylej svoj prekypujúci hnev, pozri na všetko povýšené a poníž to!12Obzri si všetko pyšné, pokor to, a na mieste zdeptaj previnilcov!13Zahreb ich dokopy do zeme, uzavri ich na skrytom mieste!14Potom ťa aj ja budem chváliť za to, že ti pomohla tvoja pravica. 15Predstav si Behemóta, ktorého som utvoril ako teba! Žerie trávu ako dobytok.  16Pozri sa, jeho sila je v jeho bedrách a jeho statnosť v jeho brušných svaloch.  17Vystiera chvost ako céder, šľachy jeho stehien sú pospletané;  18jeho kosti sú sťa bronzové rúry, jeho údy sú ako železné koly.  19On je prvotinou Božieho diela; stvorený nato, aby ovládal svojich druhov.  20Lebo vrchy mu donášajú potravu, i všetky poľné zvieratá, ktoré sa tam hrajú.  21Ležiava pod lotosmi v skrýši tŕstia a močiara,  22kryjú ho tiene lotosov, obklopujú ho riečne vŕby.  23Ak je rieka i dravá, nebojí sa, je pokojný, aj keď mu Jordán prúdi proti ústam.  24Kto ho spredu chytí, alebo kto mu hákom prepichne nos? 25Vytiahneš Leviatana udicou, stiahneš mu jazyk povrazom?26Vtiahneš mu trstinový povraz do nozdier a prebodneš mu čeľusť hákom?27Bude ťa mnoho prosiť, alebo sa ti bude nežne prihovárať?28Uzavrie azda zmluvu s tebou, vezmeš si ho za večného otroka?29Budeš sa s ním hrať ako s vtáčaťom, uviažeš ho pre svoje dievčatá?30Budú sa oň jednať kupci? Rozdelia ho medzi obchodníkov?31Poprepichávaš mu celú kožu bodákmi a hlavu rybárskymi vidlicami?32Polož len ruku naň! Pomysli na boj - a viac to nespravíš.

Display settings Display settings יהוהיהוה
/ / 0.014 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version