Czech Study Bible Translation (CZ)2 Thessalonians - 2. chapter - 2 Thessalonians - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

hide translators notes

1Pokud jde o příchoda našeho Pána Ježíše Kristab a naše shromážděníc k němu, žádámed vás, bratři, a 1Te 2:19! b 1Te 4:13 - 1Te 4:17 c Mk 13:27 d 1Te 4:1
2abyste se nenechali snadnot1 otřásta ve svém poznání ani vylekatb buď skrze ducha,c nebo skrze slovo nebo skrze dopis,d svydávaný sza náš, jako by den Pánůvt2e pjiž nastal.f t1 ř.: rychle / ukvapeně t2 var.: Kristův a Sk 17:13 b Mk 13:7 c 1K 14:12 d 2Te 2:15 e 1Te 5:2 f 2Tm 2:18
3Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede,a protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutít3b a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti,t4 syn záhuby,c t3 ř.: to odpadnutí (od víry v Krista - srv. Mt 24:5.Mt 24:12) t4 var.: hříchu; v. 2Te 2:8; Zj 13:5nn a Ef 5:6 b 1Tm 4:1 c J 17:12
4který sse sstaví sna sodpor proti všemu a spyšně sse spozvedá nade všecko, sčemu sse sříká Bůha nebo sco sse suctívá, takže sám usedne [jako Bůh] do cBoží svatyněb a bude se (vydávat za Boha)t5.c t5 ř.: ukazovat, že je Bůh a 1K 8:5 b Da 11:45; Mk 13:14 c Iz 14:14
5Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě skdyž sjsem sbyl u vás?a a 1Te 3:4
6Také víte, co ho nyní zdržuje,a aby byl zjeven ve svůj čas. a 2Te 2:7
7Neboť tajemstvía této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, (nebude z prostředku vzat).t6 t6 n.: nezmizí z cesty / ze scény a Zj 17:5; Zj 17:7
8A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíšt7 fodstraní cdechemt8 svých úst a fzahladí jej i jeho skutky jasným zjeveníma (svého příchodu).t9 t7 var.: - t8 n.: duchem t9 n.: své přítomnosti a 1Tm 6:14; 2Tm 1:10; 2Tm 4:1; Tit 2:13
9(Příchod Bezzákonného)t10 je podle působení Satanaa set11 vší mocí, znameními a lživými zázrakyb t10 ř.: jeho příchod t11 ř.: ve a Mt 4:10!; 2K 11:14 b Ex 7:22; Dt 13:2; Mt 24:24; Zj 13:13; Zj 19:20
10a st11 veškerým klamem nepravostia pro ty, kteří hynou,b protože nepřijali (lásku k cpravdě),t12 aby byli zachráněni. t11 ř.: ve t12 ř.: lásku pravdy; srv. 1J 2:15p a Ř 1:18! b 1K 1:18
11Proto nacBůh posílát13 mocné působení bludu,a aby uvěřili lži t13 var.: pošle a Ř 1:28~; 1Te 2:3~
12a aby všichni, kdo neuvěřilia cpravdě,b ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. a J 9:18 b J 8:32; Ř 2:8; Ga 2:5; Ga 5:7
13My pak jsme zavázáni,a bratři Pánem pmilovaní,b stále za vás svzdávat sdíky cBohu, že si vás vybralc (jako prvotinu)t14 k záchraně v posvěcení duchad a (víře v pravdu).t15 t14 var.: od počátku; 1K 16:15 t15 ř.: víře pravdy a 2Te 1:3p b 1Te 1:4 c Ef 1:4 d 1Te 4:7; 1P 1:2
14K tomu vás [i] povolala skrze naše evangelium,b abyste získalic slávu našeho Pána Ježíše Krista. a 1Te 2:12 b 1Te 1:5 c 1Te 5:9
15Proto tedy, bratři, sstůjte spevněa a držteb (učení, která jsme vám předali)t16 a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem.c t16 ř.: ‚předání / tradici‘ (2Te 3:6; Mk 7:3nn; Ko 2:8; pl. - srv. 1K 11:2) a 1K 16:13; 1K 15:58v b Mk 7:8; Fp 2:16v; Ko 2:19; 1Te 5:21v; Žd 4:14; Žd 10:23; 2P 1:19; Zj 2:25 c 2Te 2:2
16Sám náš Pán Ježíš Kristus a (cBůh, náš Otec),t17 který si nás zamilovala a v milosti nám darovalb věčné potěšeníc a dobrou naději,d t17 var.: náš Bůh a Otec; (srv. k. 2Te 1:1) a Ř 8:37; Ga 2:20; Zj 3:9 b Ř 8:32 c L 2:25; L 16:25; Žd 6:18 d 1P 1:3
17nechť vaše srdce povzbudít18 a upevnía v každém dobrém skutkub i slovu.c t18 (ř. výraz od stejného základu jako u „potěšení“ - v. 2Te 2:16); 1Te 3:2 a 2Te 3:3 b 2K 9:8!; 1J 3:18 c L 24:19; Ř 15:18; Ko 3:17

Display settings Display settings JehošuaJehošua