Czech Study Bible Translation (CZ)Ruth - 1. chapter - Ruth - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1 I stalo se za dnů, kdy soudili soudcové a v zemi nastal hlad, že jeden muž odešel z judského Betléma, aby pobýval jako cizinec na moábských polích — on, jeho žena i jeho dva synové.


2 Jméno toho muže bylo Elímelek, jméno jeho ženy Noemi a jména jeho dvou synů Machlón a Kiljón, Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam.


3 Potom Elímelek, Noemin muž, zemřel a ona zůstala sama se svými dvěma syny.


4 Ti si vzali moábské ženy (jméno jedné bylo Orpa a jméno té druhé Rút) a pobývali tam asi deset let.


5 Pak zemřeli dokonce i ti dva, Machlón a Kiljón, a tak ta žena zůstala sama bez svých dvou dětí a bez svého muže.


6 Tu povstala ona i její snachy a navrátila se z moábských polí. V moábské krajině se totiž doslechla, že Hospodin navštívil svůj lid, aby mu dal chléb.


7 Odešla z toho místa, kde přebývala, a její dvě snachy s ní. Vydaly se na cestu zpět do judské země.


8 Tehdy řekla Noemi svým dvěma snachám: Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Ať vám Hospodin prokáže milosrdenství, podobně jako jste vy jednaly s těmi, kdo zemřeli, i se mnou.


9 Hospodin vám dá, abyste nalezly odpočinutí každá v domě svého muže. A políbila je. Ony pozvedly svůj hlas a rozplakaly se.


10 Řekly jí: Přece se spolu s tebou vrátíme ke tvému lidu.


11 Ale Noemi odpověděla: Vraťte se moje dcery. Proč byste chodily se mnou? Cožpak se mi znovu objeví v lůně synové a budou vám dáni za muže?


12 Vraťte se moje dcery, jděte, protože už jsem stará. Nejsem na vdávání. I kdybych si namlouvala: Mám naději a dokonce se této noci vdala a navíc bych zplodila syny,


13 zdali proto budete trpělivě čekat až do doby, kdy vyrostou? Cožpak se kvůli tomu budete zdráhat vdát? Ne, moje dcery, vždyť je mi tuze hořko, více než vám, protože na mě dopadla Hospodinova ruka.


14 Ony nato pozvedly svůj hlas a znovu se rozplakaly. Orpa svou tchýni políbila, ale Rút k ní přilnula.


15 Ta řekla: Hle, tvá švagrová se obrátila ke svému lidu a ke svým bohům. Obrať se i ty za svou švagrovou.


16 Avšak Rút odpověděla: Nenaléhej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou, protože kam půjdeš, půjdu i já, a kde zůstaneš, zůstanu také; tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.


17 Kde zemřeš, zemřu já a tam budu pohřbena. Ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí.


18 Noemi viděla, že je odhodlaná jít s ní, a přestala ji přemlouvat.


19 Tak šly obě dvě, až přišly do Betléma. I stalo se, jakmile přišly do Betléma, že se kvůli nim shluklo celé to město a ženy řekly: Není tohle Noemi?


20 Ona jim však odpověděla: Nenazývejte mě Noemi. Nazývejte mě Mara, protože mi Všemohoucí způsobil velikou hořkost.


21 Já jsem odešla plná a Hospodin mě přivedl zpět prázdnou. Proč mě nazýváte Noemi, když Hospodin svědčí proti mně a Všemohoucí se mnou zle jedná?


22 A tak se Noemi vrátila a s ní se vrátila její snacha, Moábka Rút, z moábských polí. Přišly do Betléma na počátku sklizně ječmene.

Treasury of Scripture Knowledge
 1   Ruth 1:1 Elimelech, driven by famine into Moab, dies there.
Ruth 1:4 Mahlon and Chilion, having married wives of Moab, die also.
Ruth 1:6 Naomi, returning homeward,
Ruth 1:8 dissuades her two daughters-in-law from going with her.
Ruth 1:14 Orpah leaves her, but Ruth with great constancy accompanies her.
Ruth 1:19 They two come to Beth-lehem, where they are gladly received.
the judges.
Judg 2:16 Judg 12:8
ruled. Heb. judged. a famine.
Gen 12:10 Gen 26:1 Gen 43:1 Lev 26:19 Deut 28:23 Deut 28:24 Deut 28:38 2Sam 21:1 1Kgs 17:1 - 1Kgs 17:12 1Kgs 18:2 2Kgs 8:1 2Kgs 8:2 Ps 105:16 Ps 107:34 Jer 14:1 Ezek 14:13 Ezek 14:21 Joel 1:10 Joel 1:11 Joel 1:16 - Joel 1:20 Amos 4:6
Beth-lehem-judah.
Judg 17:8 Judg 19:1 Judg 19:2

 2   Elimelech. The Rabbins say, that Elimelech was the son of Salmon, who married Rahab; and that Naomi was his niece.
Naomi.
Ruth 1:20
Mahlon. It is imagined, and not without probability, that Mahlon and Chilion are the same with Joash and Saraph, mentioned in 1Chr 4:22.
Ephrathites.
Gen 35:19 1Sam 1:1 1Sam 17:21 Mic 5:2
continued. Heb. were.


 3   and she was.
2Kgs 4:1 Ps 34:19 Heb 12:6 Heb 12:10 Heb 12:11

 4   they took. The Targum says, "they transgressed the decree of the word of the Lord, and took to them strange women."
wives.
Deut 7:3 Deut 23:3 1Kgs 11:1 1Kgs 11:2
Ruth.
Matt 1:5

 5   A.M. 2696. B.C. 1308. An. Ex. Is. 183. Mahlon.
Deut 32:39 Ps 89:30 - Ps 89:32 Jer 2:19
died. The Targum adds, "And because they transgressed the decree of the word of the Lord, and joined affinity with strange people, therefore their days were cut off."
and the woman.
Isa 49:21 Matt 22:25 - Matt 22:27 Luke 7:12

 6   visited.
Gen 21:1 Gen 50:25 Exod 3:16 Exod 4:31 1Sam 2:21 Luke 1:68 Luke 19:44 1Pet 2:12
in giving.
Gen 28:20 Gen 48:15 Exod 16:4 - Exod 16:6 Ps 104:14 Ps 104:15 Ps 111:5 Ps 132:15 Ps 145:15 Ps 146:7 Ps 147:14 Pro 30:8 Isa 55:10 Matt 6:11 1Tim 6:8

 7   she went.
2Kgs 8:3
they went.
Ruth 1:10 Ruth 1:14 Exod 18:27

 8   Go.
Josh 24:15 - Josh 24:28 Luke 14:25 - Luke 14:33
the Lord.
Phil 4:18 Phil 4:19 2Tim 1:16 - 2Tim 1:18
the dead.
Ruth 1:5 Ruth 2:20 Eph 5:22 Eph 6:2 Eph 6:3 Col 3:18 Col 3:24

 9   rest.
Ruth 3:1
she kissed.
Gen 27:27 Gen 29:11 Gen 45:15 Acts 20:37

 10   Surely.
Ps 16:3 Ps 119:63 Zech 8:23

 11   are there. This alludes to the custom that when a married brother died, without leaving posterity, his brother should take his widow; and the children of such marriages were accounted those of the deceased brother. This address of Naomi to her daughter-in-law is exceedingly tender, persuasive, and affecting.
that they.
Gen 38:11 Deut 25:5

 12   too old.
Gen 17:17 1Tim 5:9
I should have. or, I were with.


 13   tarry. Heb. hope. it grieveth me much. Heb. I have muchbitterness. the hand.
Deut 2:15 Judg 2:15 1Sam 5:11 Job 19:21 Ps 32:4 Ps 38:2 Ps 39:9 Ps 39:10

 14   Orpah.
Gen 31:28 Gen 31:55 1Kgs 19:20 Matt 10:37 Matt 19:22 Mark 10:21 Mark 10:22 2Tim 4:10
but Ruth. The LXX. add, [kai epestrepsen eis ton laon autes,] "and returned to her own people." The Vulgate, Syriac, and Arabic are to the same purpose. It seems a very natural addition, and agrees with the assertion in the next verse; and is accordingly adopted by Houbigant as a part of the text.
Deut 4:4 Deut 10:20 Pro 17:17 Pro 18:24 Isa 14:1 Zech 8:23 Matt 16:24 John 6:66 - John 6:69 Acts 17:34 Heb 10:39

 15   gone back.
Ps 36:3 Ps 125:5 Zeph 1:6 Matt 13:20 Matt 13:21 Heb 10:38 1John 2:19
and unto. They were probably both idolaters at this time. That they were proselytes is an unfounded conjecture; and the conversion of Ruth now only commenced.
her gods.
Judg 11:24
return.
Josh 24:15 Josh 24:19 2Sam 15:19 2Sam 15:20 2Kgs 2:2 Luke 14:26 - Luke 14:33 Luke 24:28

 16   Ruth. A more perfect surrender of friendly feelings to a friend was never made. This was a most extraordinary and disinterested attachment.
Intreat me not. or, Be not against me. to leave.
2Kgs 2:2 - 2Kgs 2:6 Luke 24:28 Luke 24:29 Acts 21:13
whither.
2Sam 15:21 Matt 8:19 John 13:37 Rev 14:4
thy people.
Ruth 2:11 Ruth 2:12 Ps 45:10 Isa 14:1
thy God.
Josh 24:18 Dan 2:47 Dan 3:29 Dan 4:37 Hos 13:4 2Cor 6:16 - 2Cor 6:18 1Thess 1:9

 17   the lord.
1Sam 3:17 1Sam 25:22 2Sam 3:9 2Sam 3:35 2Sam 19:13 1Kgs 2:23 1Kgs 19:2 1Kgs 20:10 2Kgs 6:31
but death.
Acts 11:23 Acts 20:24

 18   When.
Acts 21:14
was stedfastly minded. Heb. strengthened herself.
Acts 2:42 Eph 6:10

 19   all the city. From this it would appear that Naomi was not only well known, but also highly respected at Beth-lehem: a proof that Elimelech was of high consideration at that place.
Matt 21:10
Is this Naomi?
Isa 23:7 Lam 2:15

 20   Naomi. that is, Pleasant. Mara. that is, Bitter. theAlmighty.
Gen 17:1 Gen 43:14 Job 5:17 Job 11:7 Rev 1:8 Rev 21:22
dealt.
Job 6:4 Job 19:6 Ps 73:14 Ps 88:15 Isa 38:13 Lam 3:1 - Lam 3:20 Heb 12:11

 21   and the.
1Sam 2:7 1Sam 2:8 Job 1:21
the Lord.
Job 10:17 Job 13:26 Job 16:8 Mal 3:5

 22   in the beginning. At the beginning of Spring; for the barley harvest began immediately after the passover, and that festival was held on the 15th of Nisan, corresponding nearly with our March.
Ruth 2:23 Exod 9:31 Exod 9:32 2Sam 21:9


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova