SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H3166 H3167 H3168 H3169 H3170         H3172H3173H3174H3175H3176

Cognate Strong's numbers: H2425, H2421, H2424, H4241, H3174, H3172, H2416, H2419, H2422

Strong: H3171
Word: יחואל יחיאל
Transliter: yechîy'êl yechav'êl
Pronounc: yekh-ee-ale' yekh-av-ale'
From H2421 and H410; God will live;
Jechiel (or Jechavel) the name of eight Israelites: - Jehiel.
Strong: H3171 
יחואל יחיאל

Transliteration: Y@chiy'el
Phonetic: yekh-ee-ale'
Definition: Jehiel = "God lives"
1) a Levite and one of the chief musicians in the time of David
2) a Gershonite Levite who had charge of the treasures in the time of David
3) son of Hachmoni and an officer of David and tutor of David's sons
4) a son of king Jehoshaphat of Judah put to death by his brother Jehoram
5) Hemanite who took part in the restoration of king Hezekiah
6) a Levite and overseer in the time of Hezekiah
7) a ruler of the temple during the reforms of Josiah
8) father of Obadiah of the sons of Joab in the time of Ezra
9) father of Shechaniah of the sons of Elam in the time of Ezra
10) a son of Elam who put away his foreign wife in the time of Ezra
11) a priest of the sons of Harim who also had to put away his foreign wife in the time of Ezra

Origin: from H2421 and H410
TWOT entry: None
Part(s) of speech: Proper Name Masculine
Strong: H3171
(Yekjiél)
o (2Cr 29:14) éְחַוְאֵל Yekjavél; de H2421 y H410; Dios vivirá; Jejiel (o Jejavel), nombre de ocho israelitas:- Jehiel.
Hомер Стронга: H3171
Оригинал: יְחִיאל
Произношение: йэхи'эль йэхав'эль
Часть речи: Имя собственное мужского рода
Этимология: от H2421 и H410 - Иехиил.
Numéro de Strong: H3171
Mot: יחואל יחיאל  (Yechiy'el ou Yechav'el)
Jehiel 14; 14
Strong: H3171
Word: יחואל יחיאל
Y@chiy'el {yekh-ee-ale'} 或代下29:14Y@chav'el {yekh-av-ale'}
源自H2421H410;陽性專有名詞
耶歇:上帝活著
ⓐ利未人,大衛時期的一位樂師長代上15:18
ⓑ革順族利未人,在大衛時期掌管財寶代上23:8; 29:8
ⓒ哈摩尼的兒子,大衛的臣子及大衛眾子的師傅代上27:32
ⓓ猶大國王約沙法的兒子,被其兄弟約蘭所殺代下21:2
ⓔ希幔人,參與希西家王的重建代下29:14
ⓕ利未人,在西希家時代當督理代下31:13
ⓖ在約西亞改革期間,神殿的一位管理者代下35:8
ⓗ約押的子孫,以斯拉時期俄巴底亞的父親拉8:9
ⓘ以攔的子孫,以斯拉時期示迦尼的父親拉10:2
ⓙ以攔的子孫,在以斯拉時期休其異族妻子拉10:26
ⓚ哈琳的子孫中的一位祭司,也在以斯拉時期休其異族妻子拉10:21
Strong: H3171
יְחִיאֵל (Yᵉchîyʼêl) {yekh-ee-ale'}
יחיאל - yechiy el ou 2cr 29 14 יחואל yechav el procedente de H2421 e H410 n pr m jeiel = deus vive 1 um levita e um dos principais musicos na epoca de davi 2 um levita gersonita que era responsavel pelos tesouros na epoca de davi 3 filho de hacmoni e um oficial de davi bem como tutor dos filhos de davi 4 um filho do rei josafa de juda que foi morto pelo seu irmao jeorao 5 hemanita que participou na restauracao religiosa promovida pelo rei ezequias 6 um levita e superintendente na epoca de ezequias 7 um governador do templo durante as reformas de josias 8 pai de obadias dos filhos de joabe na epoca de esdras 9 pai de secanias dos filhos de elao na epoca de esdras 10 um filho de elao que mandou embora sua esposa estrangeira na epoca de esdras 11 um sacerdote dos filhos de harim que tambem teve que mandar embora sua esposa estrangeira na epoca de esdras


Webster Concordance (1833)
Strong: H3171
Transliter & Pronounc: Y@chiy'el {yekh-ee-ale'} or (2 Ch. 29:14) Y@chav'el {yekh-av-ale'}
Total Webster Occurrences: 14

Jehiel, 14
1Chr 15:18; 1Chr 15:20; 1Chr 16:5; 1Chr 23:8; 1Chr 27:32; 1Chr 29:8; 2Chr 21:2; 2Chr 29:14; 2Chr 31:13; 2Chr 35:8; Ezra 8:9; Ezra 10:2; Ezra 10:21; Ezra 10:26Display settings Display settings