SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4770 G4771 G4772 G4773 G4774         G4776G4777G4778G4779G4780

Strong: G4775
συγκάθημαι  [synkathémaj]
sedět spolu (τινί / μετά τινος s kým) [2]
Strong: G4775
Word: συγκαθημαι
Pronounc: soong-kath'-ay-mahee
Orig: from 4862 and 2521; to seat oneself in company with:--sit with. G4862 G2521
Use: Verb
HE Strong:

1) to sit together, to sit with one another
Strong: G4775
Word: συγκάθημαι
Transliter: sugkathēmai
Pronounc: soong-kath'-ay-mahee
From G4862 and G2521; to seat oneself in company with: - sit with.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4775
sug-kathemai < 4862 + 2521; Vb. (2)
 
 I.) mit jmdm. zusammensitzen
  1) sich mit jmdm. zusammen (nieder)setzen, zusammensitzen. Ps 101:6 Mr 14:54 Ac 26:30
Strong: G4775
(sunkádsemai)
de G4862 y G2521; sentarse en compañía de (con):- sentarse.
----
Diccionario Tuggy
συγκάθημαι
.(1 tiempo aoristo συνεκάθησα). Estar sentado con : יָשַׁב Sal. 100(101):6. Mar 14:54; Hch 26:30.
----
Diccionario Vine NT
sunkathemai (συνκάθημαι, G4775)
sentarse con (sun , con; y Nº 1). Aparece en Mar 14:54; Hch 26:30.¶ En la lxx , Sal 101:6 : «morar».¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5153)
συγκάθημαι (synkathēmai): vb.; ≡ Strong 4775-LN 17.13 sentarse con (Mar 14:54; Hch 26:30+)
Hомер Стронга: G4775
Оригинал: συγκαΘημαι
Транслитерация: сугкафэмаи
Произношение: синга́фимэ
Часть речи: Глагол
Этимология: от G4862 и G2521 - рядом или вместе сидеть. Словарь Дворецкого: συγ-καθημαι ион. συγκατημαι 1) рядом или вместе сидеть Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) 2) вместе обитать Пр.: (εν ορεσι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 3) заседать, совещаться Пр.: (εν συνεδριω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); περη ειρηνης Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) οι Αμφικτυονες συνεκαθηντο Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — амфиктионы собрались на заседание 4) приседать Пр.: σ. ες γονυ Лукиан (ок. 120-190) — опускаться на колени.
Numéro de Strong: G4775
Mot: συγκάθημαι  (sugkathemai)
s'asseoir, être assis ; 2
Strong: G4775
Word: συγκάθημαι
sugkathemai {soong-kath'-ay-mahee}
源自G4862G2521;動詞
➊同坐(可14:54;徒26:30)
Strong: G4775
συγκάθημαι (synkáthēmai) {soong-kath'-ay-mahee}
συγκαθημαι - sugkathemai de G4862 e G2521 v 1 sentar juntos sentar-se um com o outro


Webster Concordance (1833)
Strong: G4775
Transliter & Pronounc: sugkathemai {soong-kath'-ay-mahee}
Total Webster Occurrences: 2

sat, 1
Mark 14:54

with, 1
Acts 26:30Display settings Display settings
/ / 0.131 s.