SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4769 G4770 G4771 G4772 G4773         G4775G4776G4777G4778G4779

Cognate Strong's numbers: G1110, G1097, G1106, G4268, G1922, G4267, G1107, G1921, G1108, G176, G2607

Strong: G4774
συγγενίς, ίδος, ἡ  [syngenis]
příbuzná (*L 1:36) [1]
Strong: G4774
συγγνώμη, ης, ἡ  [syngnómé]
ústupek, dovolení (*1K 7:6) [1]
Strong: G4774
Word: συγγνωμη
Pronounc: soong-gno'-may
Orig: from a compound of 4862 and 1097; fellow knowledge, i.e. concession:--permission. G4862 G1097
Use: TDNT-1:716,119 Noun Feminine
HE Strong:

1) pardon, indulgence
Strong: G4774
Word: συγγνώμη
Transliter: suggnōmē
Pronounc: soong-gno'-may
From a compound of G4862 and G1097; fellow knowledge that is concession: - permission.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4774
sug-gnome < 4862 + G1097, (w. etw. mit-erkennen [und daher Nachsicht
 haben ?]; mit jmdm. übereinstimmen, jmdn. entschuldigen);
 Subst.fem. (1)
 Gräz.: d. Bekenntnis, d. gewährte Entschuldigung.
 
 I.) d. Zugeständnis
  1) d. Nachsicht; d. Verzeihung und Vergebung. 1Co 7:6
Strong: G4774
(sungnóme)
de un compuesto de G4862 y G1097; conocimiento compañero, i.e. concesión:- concesión.
----
Diccionario Tuggy
συγγνώμη
, ης, . Concesión, permiso : 1Co 7:6.
----
Diccionario Vine NT
sungnome (συγγνώμη, G4774)
, lit., opinión, mente, o entendimiento común (sun , con; gnome , opinión), sentimiento común de simpatía; de ahí, concesión, permiso. Se traduce «concesión» en contraste a «mandamiento», en 1Co 7:6 (rv : permisión).¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5152)
συγγνώμη (syngnōmē), ης (ēs),(hē): s.fem.; ≡ Strong 4774; TDNT 1.716-LN 13.141 permiso, (en la mayoría de las versiones) concesión, autorización (1Co 7:6+)
Hомер Стронга: G4774
Оригинал: συγγνωμη
Транслитерация: суггномэ
Произношение: сингно́ми
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от соединения G4862 и G1097 - уступчивость, снисходительность, позволение, разрешение. Словарь Дворецкого: συγ-γνωμη η 1) извинение, прощение Пр.: (συγγνωμην αιτεισθαι Платон (427-347 до н. э.)) σ. τινος Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — прощение чего-л. ; συγγνωμην εχειν τινι Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) — даровать кому-л. прощение; συγγνωμην τυγχανειν τινος Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) и υπερ τινος Исократ (436-338 до н. э.) — получать прощение чего-л. ; συγγνωμην αμαρτειν λαμβανεσθαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — быть прощенным за свои проступки; κακε μεν αυτη γ΄, αλλα συγγνωμην εχει Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — (судьба) жестока к ней, но (зато) несет и прощение; οις πολλε δοκει σ. ειναι Платон (427-347 до н. э.) — им, думается, вполне простительно 2) снисходительность, уступчивость Пр.: (περι τι Аристотель (384-322 до н. э.)) 3) позволение, разрешение Пр.: (κατα συγγνωμην Новый Завет)
Numéro de Strong: G4774
Mot: συγγνώμη  (suggnome)
condescendance 1; 1
Strong: G4774
Word: συγγνώμη
suggnome {soong-gno'-may}
源自G4862G1097的複合字;陰性名詞
➊讓步,赦免(林前7:6)
Strong: G4774
συγγνώμη (syngnṓmē) {soong-gno'-may}
συγγνωμη - suggnome de um composto de G4862 e G1097 tdnt - 1 716 119 n f 1 perdao indulgencia


Webster Concordance (1833)
Strong: G4774
Transliter & Pronounc: suggnome {soong-gno'-may}
Total Webster Occurrences: 1

permission, 1
1Cor 7:6Display settings Display settings