SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4761 G4762 G4763 G4764 G4765         G4767G4768G4769G4770G4771

Strong: G4766
στρώννυμι  [strónnymi]
i στρωννύω (aor. ἔστρωσα, pf. pas. ἔστρωμαι) rozložit, (roz)prostřít; ustlat; vyložit (koberci, lehátky apod.), upravit [6]
Strong: G4766
Word: στρωννυμι
Pronounc: strone'-noo-mee
Orig: or simpler stronnuo strone-noo'-o, prolongation from a still simpler stroo stro'-o, (used only as an alternate in certain tenses), (probably akin to 4731 through the idea of positing); to "strew," i.e. spread (as a carpet or couch):--make bed, furnish, spread, strew. G4731
Use: Verb
HE Strong: H2490 H3318 H3519 H4272 H4881 H6428 H7502

1) to spread
2) furnish
3) to spread with couches or divans
Strong: G4766
Word: στρώννυμι
Transliter: strōnnumi
Pronounc: strone'-noo-mee
Or a simpler form στρωννύω strōnnuō strone'-noo'-o prolonged from a still simpler form στρόω stroō stro'-o (used only as an alternate in certain tenses; probably akin to G4731 through the idea of positing); to "strew" that is spread (as a carpet or couch): - make bed furnish spread strew.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4766
stronnumi < ig. stero(u)- (ai.: streuen, niederwerfen); viell. wurzelverw. mit
 4731; Vb. (6)
 Gräz.: ebnen, glätten; täfeln; Reittiere satteln.
 
 I.) ausbreiten
  1) (einen Raum) herrichten bzw. zurechtmachen: d.h. ihn mit Couchen, Betten oder Polstern auslegen. 2Ki 9:13 Eze 23:41 Mt 21:8 Mr 11:8 14:15 Lu 22:12 Ac 9:34* ua.
 
 Wortfamilie:
 
 2693 kata-stronnumi
 < 2596 + 4766, (w. jmd. nieder [d.h. auf d. Boden]-ausbreiten); Vb. (1)
 I.) niederstrecken
 
 5291 hupo-stronnumi
 < 5259 + 4766; Vb. (1)
 I.) darunter ausbreiten
 
Strong: G4766
(strónnumi)
o más sencillo óτñωííύω stronnúo; prolongado de uno todavía más sencillo óτñüω stróo, (usado solo como alternado en ciertos tiempos; probablemente afín a G4731 mediante la idea de postular); «estirarse», i.e. extenderse (como una alfombra o diván):- hacer la cama, tender.
----
Diccionario Tuggy
στρώννυμι
yστρωννύω
.(imperf. ἐστρώννυον; tiempo futuro στρώσω; 1 tiempo aoristo ἔστρωσα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐστρώθην; tiempo perfecto ἔστρωκα; tiempo perfecto voz pasiva ἔστρωμαι). Tender, extender, arreglar. A.T. חָלַל pi., Eze 28:7. יָצַע ho., Isa 14:11. מָחַץ Job 26:12. מְשֻׂכָה , Pro 15:19. פָּלַשׁ hithpa., Eze 27:30. רָפַד pi., Job 17:13. N.T., Mat 21:8; Mar 11:8; Mar 14:15; Luc 22:12; Hch 9:34.
----
Diccionario Vine NT
stronnuo o stronnumi (στρωννύω, G4766)
, tender. Se traduce así en Mat 21:8 , dos veces; Mar 11:8, dos veces, la segunda solo en tr ); véanse DISPONER, HACER LA CAMA.

stronnuo (στρωννύω, G4766) , o stronnumi , extender. Se usa de amueblar una estancia (Mar 14:15; Luc 22:12); de hacer una cama (Hch 9:34); en Mat 21:8 ; Mar 11:8 : «tendían». Véase TENDER.¶
stronnuo (στρωννύω, G4766) , o stronnumi, tender, se usa de disponer o amueblar una estancia (Mar 14:15 : «un gran aposento alto ya dispuesto»; Luc 22:12 : «dispuesto»); véanse CAMA, TENDER.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5142)
στρώννυμι (strōnnymi): vb.; ≡ Strong 4766-posible forma alternativa del léxico basada en la forma inflexiva ver 5143
----
(Swanson 5143)
στρωννύω (strōnnyō): vb.; ≡ Strong 4766-1. LN 16.22 extender (Mat 21:8 (2x); Mar 11:8+); 2. LN 46.9 amueblar una habitación (Mar 14:15; Luc 22:12+); 3. LN 46.10 tender la cama, extender la (propia) estera (Hch 9:34+)
Hомер Стронга: G4766
Оригинал: στρωννυω, στρωννυμι
Транслитерация: строннуо, строннуми
Произношение: стро́ннымьй
Часть речи: Глагол
Этимология: продолжительное от a still simpler stroo stro'-o (used only as альтернативной in certain tenses, вероятно похоже на G4731 through the idea женский род positing) - стлать, расстилать, постилать, застилать. Словарь Дворецкого: στρωννυμι, στρωννυω = στορεννυμι
Numéro de Strong: G4766
Mot: στρώννυμι  (stronnumi ou stronnuo)
étendre, joncher, meubler, arranger son lit ; 7
Strong: G4766
Word: στρώννυμι
stronnumi {strone'-noo-mee}或是簡縮的stronnuo {strone-noo'-o}
從較簡縮的stroo {stro'-o}而來的擴張型(只有用在某些時態作為替代字,可能近似G4731);動詞
➊鋪展開
➋擺設(可14:15;路22:12)
Strong: G4766
στρώννυμι (strṓnnymi) {strone'-noo-mee}
στρωννυμι - stronnumi ou mais simples στρωννυω stronnuo prolongacao de uma palavra ainda mais simples στροω stroo usado unicamente como uma alternativa em determinados tempos provavelmente semelhante a G4731 da ideia de posicionar v 1 espalhar 2 fornecer 3 arrumar com poltronas ou divas


Webster Concordance (1833)
Strong: G4766
Transliter & Pronounc: stronnumi {strone'-noo-mee} or simpler stronnuo {strone-noo'-o}
Total Webster Occurrences: 8

bed, 1
Acts 9:34

furnished, 2
Mark 14:15; Luke 22:12

make, 1
Acts 9:34

spread, 4
Matt 21:8(2); Mark 11:8(2)
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4766 - στρώννυμι - [2 x]
Display settings Display settings
/ / 0.115 s.