SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3819 G3820 G3821 G3822 G3823         G3825G3826G3827G3828G3829

Cognate Strong's numbers: G1085, G1078, G1096, G581, G1081

Strong: G3824
παλιγγενεσία, ας, ἡ  [palingenesia]
znovuzrození [2]
Strong: G3824
Word: παλιγγενεσια
Pronounc: pal-ing-ghen-es-ee'-ah
Orig: from 3825 and 1078; (spiritual) rebirth (the state or the act), i.e. (figuratively) spiritual renovation; specially, Messianic restoration:--regeneration. G3825 G1078
Use: TDNT-1:686,117 Noun Feminine
HE Strong:

1) new birth, reproduction, renewal, recreation, regeneration
1a) hence renovation, regeneration, the production of a new life consecrated to God, a radical change of mind for the better. The word often used to denote the restoration of a thing to its pristine state, its renovation, as a renewal or restoration of life after death
1b) the renovation of the earth after the deluge
1c) the renewal of the world to take place after its destruction by fire, as the Stoics taught
1d) the signal and glorious change of all things (in heaven and earth) for the better, that restoration of the primal and perfect condition of things which existed before the fall of our first parents, which the Jews looked for in connection with the advent of the Messiah, and which Christians expected in connection with the visible return of Jesus from heaven.
1e) other uses
1e1) of Cicero's restoration to rank and fortune on his recall from exile
1e2) of the restoration of the Jewish nation after exile
1e3) of the recovery of knowledge by recollection

For Synonyms see entry G5888
Strong: G3824
Word: παλιγγενεσία
Transliter: paliggenesia
Pronounc: pal-ing-ghen-es-ee'-ah
From G3825 and G1078; (spiritual) rebirth (the state or the act) that is (figuratively) spiritual renovation; specifically Messianic restoration: - regeneration.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3824
paliggenesia Synonyme siehe: G5924 < fem. einer Abl. von 3825 + 1078, (w. wiederum-Werdung); Subst.fem. (2)
 Gräz.: für Ciceros Wiederherstellung in Bezug auf Rang und Namen,
 nachdem er aus dem Exil zurückkam. Josephus benennt so die
 Wiederherstellung der jüdischen Nation nach dem babylonischen Exil (11,I,450).
 
 I.) d. Wiedergeburt
  1) d. Erneuerung d. Erde im messianischen Friedensreich. Philo gebrauchte das Wort für d. Erneuerung d. Erde nach d. Sintflut. Mt 19:28
  2) d. Erneuerung d. Mensch durch die geistliche Wiedergeburt. Tit 3:5
Strong: G3824
(palingenesía)
de G3825 y G1078; renacimiento (espiritual; el estado o el acto), i.e. (figurativamente) renovación espiritual; específicamente restauración mesiánica:- corazón, regeneración.
----
Diccionario Tuggy
παλιγγενεσία
, ας, .Renovación, renacimiento, nueva edad o era : Mat 19:28; título 3:5.
----
Diccionario Vine NT
palingenesia (παλιγγενεσία, G3824)
, nuevo nacimiento (palin , de nuevo; genesis , nacimiento). Se utiliza de la regeneración espiritual (Tit 3:5 : «de la regeneración», rv , rvr ), involucrando la comunicación de una nueva vida, siendo los dos poderes activos para producirla «la palabra de verdad» (Stg 1:18 ; 1Pe 1:23), y el Espíritu Santo (Jua 3:5-6) ; el loutron , baño, lavamiento, es explicado en Efe 5:26 : «habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra».
El nuevo nacimiento y la regeneración no constituyen etapas sucesivas en la experiencia espiritual; se refieren al mismo acontecimiento, aunque lo contemplan en diferentes aspectos. El nuevo nacimiento destaca la comunicación de vida espiritual en contraste al anterior estado de muerte espiritual; la regeneración destaca el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. De ahí la relación del uso de la palabra con su aplicación a Israel, en Mat 19:28. Algunos consideran el kai en Tit 3:5 como epexegético, «esto es», pero, como las Escrituras señalan dos poderes activos distintos, aunque asociados, no hay suficiente base para esta interpretación. Véase bajo Notas adicionales anteriores al índice de esta obra, sobre la partícula kai (4º Tomo).
En Mat 19:28 se utiliza esta palabra, en el discurso del Señor, en el sentido más amplio de la «restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas» (Hch 3:21), cuando, como consecuencia de la Segunda Venida de Cristo, Jehová, pondrá su rey sobre Sión, su santo monte» (véase Sal 2:6), e Israel, ahora en apostasía, será restaurada a su posición destinada, en el reconocimiento y bajo la benevolente soberanía de su Mesías. Así se conseguirá la liberación del mundo del poder y engaño de Satanás y de los despóticos y anticristianos gobernantes de las naciones. Esta restitución, en el reino milenial venidero, no será un retorno universal a la condición prístina de inocencia edénica anterior a la caída, pero cumplirá el establecimiento del pacto de Dios con Abraham con respecto a sus descendientes, un verdadero renacimiento de la nación, involucrando la paz y prosperidad de los gentiles. Sin embargo, es evidente, en base a Rev 20:7-8, que el sometimiento universal a la autoridad de Cristo no significará la total exclusión del mal. Solo en los nuevos cielos y la nueva tierra, «en los cuales mora la justicia», estarán totalmente excluidos el pecado y el mal.¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4098)
παλιγγενεσία (palingenesia), ας (as),(hē): s.fem.; ≡ Strong 3824; TDNT 1.686-1. LN 41.53 renacimiento (Tit 3:5+); 2. LN 67.147 nueva era, renovación (Mat 19:28+)
----
(Swanson 4100)
παλινγενεσία (palingenesia), ας (as),(hē): s.fem.; ≡ Strong 3824-ver 4098
Hомер Стронга: G3824
Оригинал: παλιγγενεσια
Транслитерация: палиггенесиа
Произношение: пальйнгэнэсь́я
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от G3825 и G1078 - возрождение; в Мф 19:28 это слово говорит о новом веке, когда мир будет обновлен и восстановлен, и установлено будет царство Христа;
Синонимы: G342 (ανακαινωσις). Словарь Дворецкого: παλιγ-γενεσια η возрождение, воскресение Плутарх (ок. 46-126), Лукиан (ок. 120-190), Новый Завет
Numéro de Strong: G3824
Mot: παλιγγενεσία  (paliggenesia)
renouvellement, régénération ; 2
Strong: G3824
Word: παλιγγενεσία
paliggenesia {pal-ing-ghen-es-ee'-ah}
源自G3825G1078;陰性名詞
➊更新(太19:28)
➋(生命的完全改變)再生(多3:5)
Strong: G3824
παλιγγενεσία (palingenesía) {pal-ing-ghen-es-ee'-ah}
παλιγγενεσια - paliggenesia de G3825 e G1078 tdnt - 1 686 117 n f 1 novo nascimento reproducao renovacao recreacao regeneracao 1a por isso renovacao regeneracao producao de uma nova vida consagrada a deus mudanca radical de mente para melhor a palavra e frequentemente usado para denotar a restauracao de algo ao seu estado primitivo sua renovacao como a renovacao ou restauracao da vida depois da morte 1b a renovacao da terra apos o diluvio 1c renovacao do mundo que tera lugar apos sua destruicao pelo fogo como os estoicos ensinavam 1d o sinal e gloriosa mudanca de todas as coisas no ceu e na terra para melhor aquela restauracao da condicao primitiva e perfeita das coisas que existiam antes da queda de nossos primeiros pais que os judeus esperavam em coneccao ao advento do messias e que os cristaos esperavam em conexao com a volta visivel de jesus do ceu 1e outros usos 1e1 da restauracao de cicero a sua posicao e fortuna na sua volta do exilio 1e2 da restauracao da nacao judaica apos o exilio 1e3 da recuperacao do conhecimento pela recordacao sinonimos ver verbete G5888


Webster Concordance (1833)
Strong: G3824
Transliter & Pronounc: paliggenesia {pal-ing-ghen-es-ee'-ah}
Total Webster Occurrences: 2

regeneration, 2
Matt 19:28; Titus 3:5Display settings Display settings
0.107 s.