SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3770 G3771 G3772 G3773 G3774         G3776G3777G3778G3779G3780

Cognate Strong's numbers: G5621, G1801

Strong: G3775
οὖς, ὠτός, τό  [ús]
ucho; sluch (i přen.); vnímání ¦¦ εἰς τὸ οὖς ἀκούειν slyšet šeptem / potají [36]
Strong: G3775
Word: ους
Pronounc: ooce
Orig: apparently a primary word; the ear (physically or mentally):--ear.
Use: TDNT-5:543,744 Noun Neuter
HE Strong: H241 H410 H5048

1) the ear
2) metaph. the faculty of perceiving with the mind, the faculty of understanding and knowing
Strong: G3775
Word: οὖς
Transliter: ous
Pronounc: ooce
Apparently a primary word; the ear (physically or mentally): - ear.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3775
ous < aus d. W. ous- lat.: d. Ohr, Gehör -> Urteil(svermögen); Subst.neut. (37)
 
 I.) d. Ohr
  1) d. Ohr als Hörorgan - jedoch nicht sosehr äußerlich, siehe: 5621 Das womit man hört, in das man auch Geheimnisse flüstern kann. 2Sa 3:19 Mt 13:16 Lu 12:3 1Co 2:9 12:16 Jas 5:4 1Pe 3:12* ua.
  2) übertr.: von d. sinnl. Wahrnehmung d. zu einem geistigen Verständnis führt. De 29:3 Isa 6:10 Mt 13:15 Lu 8:8 Ac 28:27 Ro 11:8* ua.
 
 Wortfamilie:
 
 5621 otion
 < Dem. von 3775 (w. d. zum Ohr Zugehörige); Subst.neut. (5)
 I.) d. Ohrmuschel
 
 1801 en-otizomai
 < 1722 + 3775; Vb.Med. (1)
 I.) etw. in d. Ohren aufnehmen
 
Strong: G3775
(ous)
aparentemente palabra primaria; oído, oreja (físicamente o mentalmente):- oído, oreja.
----
Diccionario Tuggy
οὖς
, ὠτός, τό. Oído, oreja, acción de oír. A.T. Casi siempre אֹזֶן siempre אֹזֶן , Gén 20:8. אָזַן pi., Ecl 12:9. נֶגֶד , Jos 9:2(Jos 8:35). אֵל , 1Sa 3:17. N.T. Oído, oreja, acción de oír.
A) lit.: Mat 10:27; Mar 7:33; Luc 1:44; Luc 4:21; Luc 12:3; Luc 22:50; Hch 7:57; Hch 11:22; 1Co 2:9; 1Co 12:16; Stg 5:4; 1Pe 3:12.
B) figurativo Significa comprensión mental o espiritual: Mat 11:15; Mat 13:9; Mat 13:15; Mat 13:43; Mar 4:9; Mar 4:23; Mar 7:16; Mar 8:18; Luc 8:8; Luc 9:44; Luc 14:35; Hch 7:51; Hch 28:27; Rom 11:8; Rev 2:7; Rev 3:6; Rev 13:9.
----
Diccionario Vine NT
ous (οὐ̂ς, G3775)
, latín auris . Se usa: (a) del órgano físico (p.ej., Luc 4:21 ; Hch 7:57); en Hch 11:22 , en plural con akouo , oír, lit., «fue oído en los oídos de alguno», esto es, llegó al conocimiento de; de manera similar en el singular (Mat 10:27), en una conversación privada familiar; en Stg 5:4 se utiliza la frase con eisercomai , entrar en; en Luc 1:44 , con ginomai , venir a ser, llegar; en Luc 12:3 , con lalein , hablar y pros , a; (b) metafóricamente, de la facultad de percibir con la mente, comprender y conocer (Mat 13:16); frecuentemente con akouo , oír (p.ej., Mat 11:15 ; Mat 13:9, Mat 13:43); Revelación 2 y 3, al final de cada uno de los mensajes a las iglesias; en Mat 13:15 y Hch 28:27 , con bareos , pesadamente, de ser lentos en comprender y obedecer; con una negación en Mar 8:18; Rom 11:8 ; en Luc 9:44 el significado lit., es «poned aquellas palabras en vuestros oídos», esto es, tomadlas en vuestras mentes y guardadlas allí; en Hch 7:51 se utiliza con aperitmetos , incircunciso. Así como ver está asociado metafóricamente con la convicción, de la misma manera el oír con la obediencia (jupakoe , lit., «oyendo bajo»; el castellano «obediencia» significa, etimológicamente, «oír enfrente», esto es, con respuesta en el oyente).
ous (οὐ̂ς, G3775) , véase, A, Nº 1. Se traduce «oreja» en Mar 7:33, plural; Luc 22:50 ; 1Co 12:16.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4044)
οὖς (ous), ὠτός (ōtos), τό (to): s.neu.; ≡ DBLHebr 265; Strong 3775; TDNT 5.543-1. LN 8.24 oreja, oído, el órgano del oído (Jua 18:10, Jua 18:26); 2. LN 24.54 oir, la actividad de escuchar, implica una respuesta en obediencia (Luc 4:21), nota: ver índice LN para un tratamiento más completo de las unidades del léxico.
Hомер Стронга: G3775
Оригинал: ους
Транслитерация: оус
Произношение: ус
Часть речи: Существительное среднего рода
Этимология: вероятно базовое слово - ухо; перен. слух. Словарь Дворецкого: ους ωτος, эп. -ион. ουας, ουατος, дор. ως το (gen. dual. ωτοιν; pl. : ωτα, gen. ωτων, dat. ωσι - эп. ουασι) 1) ухо Гомер (X-IX вв. до н. э.) Пр.: ορθα ισταναι τα ωτα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — насторожить уши; φθογγος βαλλει δι΄ ωτων Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — слух доходит до ушей; δι΄ ωτος εννεπειν προς τινα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — сказать кому-л. на ухо; ωτα εχειν Плутарх (ок. 46-126) — (внимательно) слушать; εις το ους ακουειν Новый Завет — лично слышать; ωτα βασιλεως Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126) — царевы уши, т. е. подслушиватели, шпионы 2) ушко, ручка Пр.: (ουατα, sc. των τριποδων Гомер (X-IX вв. до н. э.); τα ωτα του αμφορεως Плутарх (ок. 46-126)) 3) ους Αφροδιτης Аристотель (384-322 до н. э.) Венерино ушко (Sigaretus haliotoides, моллюск из класса брюхоногих)
Numéro de Strong: G3775
Mot: οὖς  (ous)
oreilles 37; 37
Strong: G3775
Word: οὖς
ous {ooce}
字根字;中性名詞
➊耳朵
➋(心智,靈性上的理解力)耳朵,聽
Strong: G3775
οὖς (oûs) {ooce}
ους - ous aparentemente palavra primaria tdnt - 5 543 744 n n 1 ouvido 2 metaf faculdade de perceber com a mente faculdade de entender e conhecer


Webster Concordance (1833)
Strong: G3775
Transliter & Pronounc: ous {ooce}
Total Webster Occurrences: 37

ear, 13
Matt 10:27; Luke 12:3; Luke 22:50; 1Cor 2:9; 1Cor 12:16; Rev 2:7; Rev 2:11; Rev 2:17; Rev 2:29; Rev 3:6; Rev 3:13; Rev 3:22; Rev 13:9

ears, 24
Matt 11:15; Matt 13:9; Matt 13:15(2); Matt 13:16; Matt 13:43; Mark 4:9; Mark 4:23; Mark 7:16; Mark 7:33; Mark 8:18; Luke 1:44; Luke 4:21; Luke 8:8; Luke 9:44; Luke 14:35; Acts 7:51; Acts 7:57; Acts 11:22; Acts 28:27(2); Rom 11:8; Jas 5:4; 1Pet 3:12
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3775 - οὖς, ὠτός, τό - [152 x]
Display settings Display settings
/ / 0.165 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version