SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3533 G3534 G3535 G3536 G3537         G3539G3540G3541G3542G3543

Cognate Strong's numbers: G3537, G449

Strong: G3538
νίπτω  [niptó]
(aor. ἔνιψα, med. imp. νίψαι) 1. umýt (τοὺς πόδας nohy), omýt 2. (med.) umýt se; umýt si (τὰς χεῖρας ruce) [17]
Strong: G3538
Word: νιπτω
Pronounc: nip'-to
Orig: to cleanse (especially the hands or the feet or the face); ceremonially, to perform ablution:--wash. Compare 3068. G3068
Use: TDNT-4:946,635 Verb
HE Strong: H4305 H7364 H7857

1) to wash
2) to wash one's self
Strong: G3538
Word: νίπτω
Transliter: niptō
Pronounc: nip'-to
To cleanse (especially the hands or the feet or the face); ceremonially to perform ablution: - wash. Compare G3068.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3538
nipto Synonyme siehe: G5883 < vgl. ai. nij: (ab)waschen; nhdt.: "Nixe"; Vb. (17)
 LXX: auch für d. Waschen von Gegenständen. Le 15:12
 
 I.) waschen
  1) Akt.: (sich) etw. (gewöhnlich Körperteile: d. Gesicht, d. Hände) waschen; etw. oder jmdn. waschen zum Zweck d. Reinigung (besonders Hände, Füße oder Gesicht). Ge 43:24 Joh 13:5,6,8,12,14 1Ti 5:10
  2) Med.: sich (etw.) waschen. Ex 30:19 Mt 6:17 Joh 9:7 13:10* ua.
 
 Wortfamilie:
 
 3537 nipter
 < 3538; Subst.mask. (1)
 I.) d. Waschbecken
  
 633 apo-nipto
 < 575 + 3538; Vb. (1)
 I.) Med.: sich abwaschen
  
 449 a-niptos
 < 1 (priv.) + Abl. 3538; Adj. (3)
 I.) ungewaschen
 
Strong: G3538
(nípto)
limpiar (específicamente las manos o los pies o la cara); ceremonialmente realizar ablución:- lavar Compare G3068.
----
Diccionario Tuggy
νίπτω
.(imperf. ἔνιπτον; tiempo futuro νίψω; 1 tiempo aoristo ἔνιψα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐνίφθην; tiempo perfecto νένιφα; tiempo perfecto voz pasiva νενιμμαι). Lavar. A.T. מָטַר hi. Job 20:23. רָחַץ , Sal. 25(26):6. שָׁטַף qal., Lev 15:11. שָׁטַף ni., Lev 15:12. N.T., Mat 6:17; Mat 15:2; Mar 7:3; Jua 9:7; Jua 9:11; Jua 9:15; Jua 13:5-6; Jua 13:8; Jua 13:10; Jua 13:12; Jua 13:14; 1Ti 5:10.
----
Diccionario Vine NT
nipto (νίπτω, G3538)
se usa principalmente de lavar partes del cuerpo (Jua 13:5-6, Jua 13:8, dos veces, en sentido figurado en la segunda cláusula, 12, 14, dos veces); en 1Ti 5:10 , incluyendo el sentido figurado; en voz media, lavarse (Mat 6:17 ; Mat 15:2; Mar 7:3; Jua 9:7, Jua 9:11, Jua 9:15; Jua 13:10).¶ Para el nombre correspondiente, véase LEBRILLO.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3782)
νίπτω (niptō): vb.; ≡ DBLHebr 8175; Strong 3538; TDNT 4.946-1. LN 47.9 lavar, lavar la cara, las manos, o el cuerpo con agua o ""con agua y esponja"" (Mat 6:17; Mat 15:2; Mar 7:3; Jua 9:7, Jua 9:7, Jua 9:11, Jua 9:15+); 2. LN 34.59 πόδας νίπτω (podas niptō), ser muy hospitalario (Jua 13:6 passim; 1Ti 5:10+), para otra interpretación, ver siguiente; 3. LN 88.58 πόδας νίπτω (podas niptō), actuar con humildad, para versículos y otra interpretación, ver anterior
Hомер Стронга: G3538
Оригинал: νιπτω
Транслитерация: нипто
Произношение: ньй́пто
Часть речи: Глагол
Этимология: to cleanse (especially the hands или the feet или the face) - мыть, умывать;
LXX: H7364 (רחץ‎).
Синонимы: G3068 (λουω), G4150 (πλυνω); Словарь Дворецкого: νιπτω тж. med. Гомер (X-IX вв. до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126), Новый Завет = νιζω мыть, умывать (τινα, ποδας, χειρας νιψασθαι, σπογγοισι τραπεζας, νιζω Гомер (X-IX вв. до н. э.)): νιψαι καθαρμω την στεγην Софокл (ок. 496-406 до н. э.) очистить дом (от запятнавших его преступлений).
Numéro de Strong: G3538
Mot: νίπτω  (nipto)
laver, se laver ; 17
Strong: G3538
Word: νίπτω
nipto {nip'-to}
動詞
➊清洗
➋幫自己清洗
Strong: G3538
νίπτω (níptō) {nip'-to}
νιπτω - nipto limpar especialmente as maos ou os pes ou o rosto tdnt - 4 946 635 v 1 lavar 2 lavar-se


Webster Concordance (1833)
Strong: G3538
Transliter & Pronounc: nipto {nip'-to}
Total Webster Occurrences: 19

dost, 1
John 13:6

shalt, 1
John 13:8

wash, 11
Matt 6:17; Matt 15:2; Mark 7:3; John 9:7; John 9:11; John 13:5; John 13:6; John 13:8(2); John 13:10; John 13:14

washed, 6
John 9:7; John 9:11; John 9:15; John 13:12; John 13:14; 1Tim 5:10
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3538 - νίπτω - [22 x]
Display settings Display settings