SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1084 G1085 G1086 G1087 G1088         G1090G1091G1092G1093G1094

Strong: G1089
γεύομαι  [geuomaj]
(fut. γευσόμαι, aor. ἐγευσάμην) 1. ochutnat (τινός i τι co), okusit (i přen.) 2. (přen.) poznat [15]
Strong: G1089
Word: γευομαι
Pronounc: ghyoo'-om-ahee
Orig: a primary verb; to taste; by implication, to eat; figuratively, to experience (good or ill):--eat, taste.
Use: TDNT-1:675,117 Verb
HE Strong: H1104 H2938 H3938

1) to taste, to try the flavour of
2) to taste
2a) i.e. perceive the flavour of, partake of, enjoy
2b) to feel, make trial of, experience
3) to take food, eat, to take nourishment, eat
Strong: G1089
Word: γεύομαι
Transliter: geuomai
Pronounc: ghyoo'-om-ahee
A primary verb; to taste; by implication to eat; figuratively to experience (good or ill): - eat taste.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1089
geuomai Synonyme siehe: G6013 < aus d. W. geus- (ai.: an etw. Gefallen finden, etw. genießen; lat.:
 "gustieren", an etw. teilhaftig werden; got.: prüfen, wählen); Vb.Med (15)
 Gräz.: jmdn. in etw. versuchen, testen bzw. erproben; vom Märtyrertod in
 d. röm. Christenverfolgung (8,125).
 I.) schmecken
  1) durch Kosten einen Geschmack von etw. bekommen; allg.: essen, speisen, genießen. 1Sa 14:24,43 Job 12:11 Jon 3:7 Mt 27:34* ua.
  2) übertr.: "kosten" = etw. (durch und durch) kennenlernen oder erfahren (sei es Freude oder Leid bzw. Schmerz); an etw. Anteil bekommen; etw. erproben; eine Erfahrung machen. Ps 34:9 Pr 31:18 Job 20:18 Mt 16:28 Mr 9:1 Lu 9:27 Joh 8:52 Heb 2:9 6:4,5 1Pe 2:3
Strong: G1089
(geúomai)
verbo primario probar, saborear; por implicación comer; figurativamente experimentar (bien o mal):- comer, gustar, probar, sufrir.
----
Diccionario Tuggy
γεύομαι
.(imperf. ἐγευόμην; tiempo futuro γεύσομαι; 1 tiempo aoristo ἐγευσάμην; tiempo perfecto γέγευμαι). Gustar, saborear, probar, comer, experimentar. A.T. בָּלַע , Job 20:18. טָעַם , 1Sa 14:43. לָעַט hi., Gén 25:30. N.T.
A) Gustar, saborear, probar, comer : Mat 27:34; Luc 14:24; Jua 2:9; Hch 10:10; Hch 20:11; Hch 23:14; Col 2:21
B) figurativo Llegar a conocer, experimentar : Mat 16:28; Mar 9:1; Luc 9:27; Jua 8:52; Heb 2:9; Heb 6:4-5; 1Pe 2:3.
----
Diccionario Vine NT
geuomai (γεύω, G1089)
, voz media de geuo , hacer probar, hacer catar, significa gustar, en el sentido de catar, probar. Se usa: (a) naturalmente (Mat 27:34 : «haberlo probado»; Luc 14:24 : «gustará»; Jua 2:9 : «probó»; Col 2:21 : «ni gustes»); (b) metafóricamente, de Cristo gustando la muerte, implicando su experiencia personal al sufrirla voluntariamente (Heb 2:9 : «gustase»); de creyentes, negativamente, en cuanto a gustar muerte (Mat 16:28 ; Mar 9:1; Luc 9:22 «no gustarán»; Jua 8:52 : «nunca sufrirá»); de gustar el don celestial, diferente de recibirlo (Heb 6:4 ; «la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero»,Heb 6:5; «la benignidad del Señor», 1Pe 2:3). Véase COMER, A, Nº 4.

geuomai (γεύομαι, G1089) , primariamente, hacer gustar o probar, dar a uno una degustación. Se usa en la voz media y denota: (a) gustar, su sentido usual; (b) tomar alimento, comer (Hch 10:10 ; Hch 20:11); no se debe forzar el significado de gustar en estos pasajes, siendo que el verbo había adquirido un significado más general. En cuanto a si Hechos 20:11 se refiere a la Cena del Señor o a una comida ordinaria, la adición de las palabras «y comido» es quizá una indicación suficiente de que es lo último lo que aquí se menciona, en tanto que en el v. 7, donde se usa solo la frase «partir el pan», se refiere a la Cena del Señor. Un caso paralelo se halla en Hch 2:42, Hch 2:46. En el v. 42, la frase «el partimiento del pan», no acompañado de ninguna palabra acerca de tomar alimentos, se refiere claramente a la Cena del Señor; por otra parte, el v. 46, la frase «partiendo el pan por las casas» viene inmediatamente explicada con «comían juntos», indicando sus comidas ordinarias. Véanse GUSTAR, PROBAR, SUFRIR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1174)
γεύομαι (geuomai): vb.; ≡ DBLHebr 3247; Strong 1089; TDNT 1.675-1. LN 24.72 probar (Jua 2:9; Col 2:21); 2. LN 23.3 comer (Hch 10:10; Hch 20:11; Hch 23:14+); 3. LN 90.78 experimentar, participar de, como extensión figurativa de las entradas previas (Mat 16:28; Mar 9:1; Luc 9:27; Jua 8:52; Heb 2:9; Heb 6:4-5; 1Pe 2:3+)
Hомер Стронга: G1089
Оригинал: γευομαι
Транслитерация: геуомаи
Произношение: гэв́οмэ
Часть речи: Глагол
Этимология: корень слова - вкушать, пробовать, есть; перен. узнавать. Словарь Дворецкого: γευω 1) давать (по)пробовать Пр.: (τινα μεθυ Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); τους σκυλακας αιματος Платон (427-347 до н. э.); τινα λογων καη μαθηματων Плутарх (ок. 46-126)) 2) преимущ. med. отведывать, пробовать Пр.: (μελιτος Платон (427-347 до н. э.); του νεκταρος καη της αμβροσιας Аристотель (384-322 до н. э.)) γευσαι λαβων Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — возьми и попробуй; δουρος ακωκης γευσασθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — отведать острия копья, т. е. получить рану копьем; γευσασθαι αλληλων εγχειαις Гомер (X-IX вв. до н. э.) — померяться друг с другом копьями 3) med. изведывать, вкушать, узнавать, познавать Пр.: (πονων Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); μοχθων Софокл (ок. 496-406 до н. э.); πενθους Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); ελευθεριης Геродот (ок. 484-425 до н. э.); κακων Лукиан (ок. 120-190); αρτι γεγευμενος φιλοσοφιας Плутарх (ок. 46-126)) οι γευσαμενοι των νομων Платон (427-347 до н. э.) — приучившиеся к законности 4) med. поедать Пр.: (αλληλων Лисий (ок. 445-380 до н. э.))
Numéro de Strong: G1089
Mot: γεύομαι  (geuomai)
goûter, manger, mourir, voir, souffrir ; 15
Strong: G1089
Word: γεύομαι
geuomai {ghyoo'-om-ahee}
字根型;動詞
➊品嚐,試試風味➋喻意:認識,體會
Strong: G1089
γεύομαι (geúomai) {ghyoo'-om-ahee}
γευομαι - geuomai palavra raiz tdnt - 1 675 117 v 1 provar testar o sabor de 2 saborear 2a i e sentir o sabor de tomar uma refeicao apreciar 2b sentir provar de experimentar 3 servir-se comer nutrir-se


Webster Concordance (1833)
Strong: G1089
Transliter & Pronounc: geuomai {ghyoo'-om-ahee}
Total Webster Occurrences: 20

eat, 1
Acts 23:14

eaten, 2
Acts 10:10; Acts 20:11

he, 1
Heb 2:9

shall, 4
Matt 16:28; Mark 9:1; Luke 9:27; John 8:52

taste, 7
Matt 16:28; Mark 9:1; Luke 9:27; Luke 14:24; John 8:52; Col 2:21; Heb 2:9

tasted, 5
Matt 27:34; John 2:9; Heb 6:4; Heb 6:5; 1Pet 2:3Display settings Display settings
0.092 s.