Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954)4. Mose - 34. Kapitel - 4. Mose - Kapitel 34

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954)

... keine Informationen über dieses Modul ...

 

Gästebuch

 

 

Gästebuch 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954)


1 Und der Ewige redete zu Mosche und sprach:

2 «Gebiete den Kindern Jisraël und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land Kenaan kommt, so ist dies das Land, das euch als Erbe zufallen soll, das Land Kenaan nach seinen Grenzen.

3 Und es sei euch die Südecke von der Wüste Zin, neben Edom, und die Südgrenze erstrecke sich euch vom Ende des Salzmeers nach Osten.

4 Dann wende sich euch die Grenze südlich vom Anstieg Akrabbim, gehe nach Zin hinüber, und ihre Ausläufe seien südlich von Kadesch-Barnea; dann laufe sie nach Hazar-Addar und gehe nach Azmon hinüber.

5 Dann wende sich die Grenze von Azmon nach dem Bach Mizraims, und ihre Ausläufe seien nach dem Meer hin.

6 Und die Westgrenze: Das sei euch das große Meer und sei Grenze; das soll euch die Westgrenze sein.

7 Und das soll euch die Nordgrenze sein: Vom großen Meer zieht euch eine Linie zum Berg Hor.

8 Vom Berg Hor zieht euch eine Linie bis nach Lebo Hamat, und die Ausläufe der Grenze seien nach Zedad hin.

9 Dann laufe die Grenze nach Sifron, und ihre Ausläufe seien: Hazar-Enan; das soll euch die Nordgrenze sein.

10 Und zieht euch eine Linie als Ostgrenze: Von Hazar-Enan nach Schefam.

11 Und die Grenze gehe hinab von Schefam nach ha-Ribla, östlich von ha-Ain, dann gehe die Grenze hinab und streife das Ufer des Kinneret-Sees im Osten.

12 Dann gehe die Grenze an den Jarden hinab, und ihre Ausläufe seien: Das Salzmeer. Das sei euch das Land nach seinen Grenzen ringsum.»

13 Und Mosche gebot den Kindern Jisraël und sprach: «Dies ist das Land, das ihr euch durch das Los zuteilen sollt, von dem der Ewige geboten, es den neuneinhalb Stämmen zu geben.

14 Denn der Stamm der Söhne Rëuben nach ihrem Vaterhaus und der Stamm der Söhne Gad nach ihrem Vaterhaus und der halbe Stamm Menaschsche haben ihr Erbteil empfangen.

15 Die zweieinhalb Stämme haben ihr Erbteil empfangen jenseits des Flusses von Jereho, auf der Ostseite, nach Sonnenaufgang.»

16 Und der Ewige redete zu Mosche und sprach:

17 «Dies sind die Namen der Männer, die euch das Land zuteilen sollen: El'asar, der Priester, und Jehoschua, der Sohn Nuns.

18 Und einen Fürsten, je einen Fürsten vom Stamm sollt ihr nehmen, um das Land zuzuteilen.

19 Und dies sind die Namen der Männer: Für den Stamm Jehuda: Kaleb, Sohn Jefunnes;

20 und für den Stamm der Söhne Schim'ons: Schemuël, Sohn Ammihuds;

21 für den Stamm Binjamin: Elidad, Sohn Kislons;

22 und für den Stamm der Söhne Dans als Fürst: Bukki, Sohn Joglis;

23 für die Söhne Josefs: Für den Stamm der Söhne Menaschsches als Fürst: Hanniël, Sohn Efods;

24 und für den Stamm der Söhne Efraims als Fürst: Kemuël, Sohn Schiftans;

25 und für den Stamm der Söhne Sebuluns als Fürst: Elizafan, Sohn Parnachs;

26 und für den Stamm der Söhne Jissachars als Fürst: Paltiël, Sohn Asans;

27 und für den Stamm der Söhne Aschers als Fürst: Ahihud, Sohn Schelomis;

28 und für den Stamm der Söhne Naftalis als Fürst: Pedah'el, Sohn Ammihuds.»

29 Diese sind es, die der Ewige entboten hat, die Kinder Jisraël im Land Kenaan in ihr Erbe einzusetzen.


Display settings Display settings יהוהיהוה
/ / 0.032 s.
SOB - Version für Mobiltelefone, PDA, .. | SOB - die alte Version