Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954)4. Mose - 33. Kapitel - 4. Mose - Kapitel 33

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954)

... keine Informationen über dieses Modul ...

 

Gästebuch

 

 

Gästebuch 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954)


1 Dies sind die Züge der Kinder Jisraël, die aus dem Land Mizraim gezogen waren nach ihren Scharen unter Mosche und Aharon.

2 Und Mosche schrieb ihre Ausgangspunkte für ihre Züge auf, auf Befehl des Ewigen; und dies sind ihre Züge nach ihren Ausgangspunkten:

3 Sie brachen auf von Raamses im ersten Monat, am fünfzehnten Tag des ersten Monats; am Tag nach dem Pessah zogen die Kinder Jisraël aus, mit erhobener Hand, vor den Augen von ganz Mizraim,

4 während die Mizräer begruben, was der Ewige unter ihnen erschlagen hatte - alles Erstgeborene; und auch an ihren Göttern hatte der Ewige Strafgerichte geübt.

5 Und die Kinder Jisraël brachen auf von Raamses und lagerten in Sukkot.

6 Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten in Etam, das am Rand der Wüste liegt.

7 Und sie brachen auf von Etam, und man wandte sich um nach der Hirotmündung, die vor Baal-Zefon liegt, und sie lagerten vor Migdol.

8 Und sie brachen auf vor dem Hirot und zogen mitten durch das Meer der Wüste zu; und sie gingen einen Marsch von drei Tagen in der Wüste Etam und lagerten in Mara.

9 Und sie brachen auf von Mara und kamen nach Elim; und in Elim waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmen, und sie lagerten dort.

10 Und sie brachen auf von Elim und lagerten am Schilfmeer.

11 Und sie brachen auf vom Schilfmeer und lagerten in der Wüste Sin.

12 Und sie brachen auf von der Wüste Sin und lagerten in Dofka.

13 Und sie brachen auf von Dofka und lagerten in Alusch.

14 Und sie brachen auf von Alusch und lagerten in Refidim; dort aber war kein Wasser für das Volk zum Trinken.

15 Und sie brachen auf von Refidim und lagerten in der Wüste Sinai.

16 Und sie brachen auf von der Wüste Sinai und lagerten in Kibrot ha-Taawa.

17 Und sie brachen auf von Kibrot ha-Taawa und lagerten in Hazerot.

18 Und sie brachen auf von Hazerot und lagerten in Ritma.

19 Und sie brachen auf von Ritma und lagerten in Rimmon-Perez.

20 Und sie brachen auf von Rimmon-Perez und lagerten in Libna.

21 Und sie brachen auf von Libna und lagerten in Rissa.

22 Und sie brachen auf von Rissa und lagerten in Kehelata.

23 Und sie brachen auf von Kehelata und lagerten in Har-Schefer.

24 Und sie brachen auf von Har-Schefer und lagerten in Harada.

25 Und sie brachen auf von Harada und lagerten in Makhelot.

26 Und sie brachen auf von Makhelot und lagerten in Tahat.

27 Und sie brachen auf von Tahat und lagerten in Terah.

28 Und sie brachen auf von Terah und lagerten in Mitka.

29 Und sie brachen auf von Mitka und lagerten in Haschmona.

30 Und sie brachen auf von Haschmona und lagerten in Moserot.

31 Und sie brachen auf von Moserot und lagerten in Bene-Jaakan.

32 Und sie brachen auf von Bene-Jaakan und lagerten in Hor-ha-Gidgad.

33 Und sie brachen auf von Hor-ha-Gidgad und lagerten in Jotbata.

34 Und sie brachen auf von Jotbata und lagerten in Abrona.

35 Und sie brachen auf von Abrona und lagerten in Ezjon-Geber.

36 Und sie brachen auf von Ezjon-Geber und lagerten in der Wüste Zin, das ist Kadesch.

37 Und sie brachen auf von Kadesch und lagerten am Berg Hor, am Rand des Landes Edom.

38 Da stieg Aharon, der Priester, auf den Berg Hor, auf Befehl des Ewigen, und starb dort im vierzigsten Jahr nach dem Auszug der Kinder Jisraël aus dem Land Mizraim, im fünften Monat, am Ersten des Monats.

39 Aharon aber war hundertdreiundzwanzig Jahre alt, als er starb auf dem Berg Hor.

40 Und der Kenaanäer, der König von Arad - und er wohnte in der Südsteppe, im Land Kenaan - hörte von dem Anrücken der Kinder Jisraël.

41 Und sie brachen auf vom Berg Hor und lagerten in Zalmona.

42 Und sie brachen auf von Zalmona und lagerten in Punon.

43 Und sie brachen auf von Punon und lagerten in Obot.

44 Und sie brachen auf von Obot und lagerten in Ije-ha-Abarim an der Grenze Moabs.

45 Und sie brachen auf von Ijim und lagerten in Dibon-Gad.

46 Und sie brachen auf von Dibon-Gad und lagerten in Almon-Diblatajema.

47 Und sie brachen auf von Almon-Diblatajema und lagerten an den Bergen Abarim vor Nebo.

48 Und sie brachen auf von den Bergen Abarim und lagerten in den Niederungen Moabs, am Fluß von Jereho;

49 und sie lagerten am Jarden, von Bet-ha-Jeschimot bis Abel-ha-Schittim, in den Niederungen Moabs.

50 Da redete der Ewige zu Mosche in den Niederungen Moabs am Fluß von Jereho und sprach:

51 «Rede zu den Kindern Jisraël und sprich zu ihnen: Wenn ihr den Jarden durchschreitet in das Land Kenaan,

52 so sollt ihr alle Bewohner des Landes vor euch her vertreiben, alle ihre Bildwerke vernichten, alle ihre Gußbilder vernichten und alle ihre Kultkammern zerstören.

53 Und ihr werdet das Land entsetzen und darin wohnen; denn euch habe ich das Land gegeben, daß ihr es besitzt.

54 Und ihr sollt euch das Land zuteilen durch das Los nach euren Familien; dem Zahlreichen sollt ihr großen und dem Geringen kleinen Erbbesitz geben; wohin das Los für ihn fällt, das soll ihm gehören; nach den Stämmen eurer Väter sollt ihr es euch als Besitz zuteilen.

55 Wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch vertreibt, so werden, die ihr von ihnen übrig laßt, zu Haken in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten werden, und sie werden euch bedrängen auf dem Land, darin ihr wohnt.

56 Dann wird es sein: So wie ich gedachte, ihnen zu tun, werde ich euch tun.»


Display settings Display settings יהוהיהוה
/ / 0.023 s.
SOB - Version für Mobiltelefone, PDA, .. | SOB - die alte Version