Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954)4. Mose - 26. Kapitel - 4. Mose - Kapitel 26

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954)

... keine Informationen über dieses Modul ...

 

Gästebuch

 

 

Gästebuch 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954)


2 «Nehmt die Zahl der ganzen Gemeinde der Kinder Jisraël auf, vom Zwanzigjährigen an und darüber, nach ihrem Vaterhaus, alle, die in Jisraël zum Heeresdienst ausziehn.»

3 Und Mosche und El'asar, der Priester, redeten mit ihnen in den Niederungen Moabs, am Fluß (Jarden) von Jereho, und sprachen:

4 «Vom Zwanzigjährigen an und darüber . . .» - so wie der Ewige Mosche befohlen hatte. Und die Kinder Jisraël, die aus dem Land Mizraim gezogen, waren:

5 Rëuben, der Erstgeborene Jisraëls; die Söhne Rëubens: Hanoch, die Familie der Hanochiten, von Pallu, die Familie der Palluiten,

6 von Hezron, die Familie der Hezroniten, von Karmi die Familie der Karmiten.

7 Dies sind die Familien der Rëubeniten, und ihre Gemusterten waren dreiundvierzigtausendsiebenhundertdreißig.

8 Und die Söhne Pallus: Eliab;

9 und die Söhne Eliabs: Nemuël, Datan und Abiram; - das ist Datan und Abiram, die zur Gemeinde Berufenen, die gegen Mosche und Aharon haderten mit der Gemeinde Korahs, als sie gegen den Ewigen haderten.

10 Da hatte die Erde ihren Mund geöffnet und sie verschlungen nebst Korah, als diese Gemeinde umkam, da das Feuer die zweihundertfünfzig Mann verzehrte, so daß sie zum Zeichen wurden.

11 Die Söhne Korahs aber waren nicht umgekommen.

12 Die Söhne Schim'ons nach ihren Familien: Von Nemuël die Familie der Nemuëliten, von Jamin die Familie der Jaminiten, von Jachin die Familie der Jachiniten,

13 von Serah die Familie der Sarhiten, von Schaul die Familie der Schauliten.

14 Dies sind die Familien der Schim'oniten: Zweiundzwanzigtausendzweihundert.

15 Die Söhne Gads nach ihren Familien: Von Zefon die Familie der Zefoniten, von Haggi die Familie der Haggiten, von Schuni die Familie der Schuniten,

16 von Osni die Familie der Osniten, von Eri die Familie der Eriten,

17 von Arod die Familie der Aroditen, von Ar'eli die Familie der Ar'eliten.

18 Dies sind die Familien der Söhne Gads nach ihren Gemusterten: Vierzigtausendfünfhundert.

19 Die Söhne Jehudas: Er und Onan; es starben aber Er und Onan im Land Kenaan.

20 Und es waren die Söhne Jehudas nach ihren Familien: Von Schela die Familie der Schelaniten, von Perez die Familie der Parziten, von Serah die Familie der Sarhiten.

21 Und die Söhne des Perez waren: Von Hezron die Familie der Hezroniten, von Hamul die Familie der Hamuliten.

22 Dies sind die Familien Jehudas nach ihren Gemusterten: Sechsundsiebzigtausendfünfhundert.

23 Die Söhne Jissachars nach ihren Familien: Tola, die Familie der Tolaiten, von Puwwa die Familie der Puniten,

24 von Jaschub die Familie der Jaschubiten, von Schimron die Familie der Schimroniten.

25 Dies sind die Familien Jissachars nach ihren Gemusterten: Vierundsechzigtausenddreihundert.

26 Die Söhne Sebuluns nach ihren Familien: Von Sered die Familie der Sarditen, von Elon die Familie der Eloniten, von Jahleël die Familie der Jahleëliten.

27 Dies sind die Familien der Sebuloniten nach ihren Gemusterten: Sechzigtausendfünfhundert.

28 Die Söhne Josefs nach ihren Familien: Menaschsche und Efraim.

29 Die Söhne Menaschsches: Von Machir die Familie der Machiriten - Machir aber zeugte Gil'ad - von Gil'ad die Familie der Gil'aditen.

30 Dies sind die Söhne Gil'ads: Iëser, die Familie der Iësriten, von Helek die Familie der Helkiten,

31 und Asriël, die Familie der Asriëliten, und Schechem, die Familie der Schichmiten,

32 und Schemida, die Familie der Schemidaiten, und Hefer, die Familie der Hefriten.

33 Zelofhad aber, der Sohn Hefers, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter; und die Namen der Töchter Zelofhads waren Mahla, Noa, Hogla, Milka und Tirza.

34 Dies sind die Familien Menaschsches, und ihre Gemusterten: Zweiundfünfzigtausendsiebenhundert.

35 Dies sind die Söhne Efraims nach ihren Familien: Von Schutelah die Familie der Schutalhiten, von Becher die Familie der Bachriten, von Tahan die Familie der Tahaniten.

36 Und dies sind die Söhne Schutelahs: Von Eran die Familien der Eraniten.

37 Dies sind die Familien der Söhne Efraims nach ihren Gemusterten: Zweiunddreißigtausendfünfhundert; dies sind die Söhne Josefs nach ihren Familien.

38 Die Söhne Binjamins nach ihren Familien: Von Bela die Familie der Bal'iten, von Aschbel die Familie der Aschbeliten, von Ahiram die Familie der Ahiramiten,

39 von Schefufam die Familie der Schufamiten, von Hufam die Familie der Hufamiten.

40 Und die Söhne Belas waren Ard und Naaman, die Familie der Arditen, von Naaman die Familie der Naamiten.

41 Dies sind die Söhne Binjamins nach ihren Familien, und ihre Gemusterten: Fünfundvierzigtausendsechshundert.

42 Dies sind die Söhne Dans nach ihren Familien: Von Schuham die Familie der Schuhamiten;

43 dies sind die Familien Dans nach ihren Familien. 43. Alle Familien der Schuhamiten nach ihren Gemusterten: Vierundsechzigtausendvierhundert.

44 Die Söhne Aschers nach ihren Familien: Von Jimna die Familie derer von Jimna, von Jischwi die Familie der Jischwiten, von Beria die Familie der Beriiten.

45 Von den Söhnen Berias: Von Heber die Familie der Hebriten, von Malkiël die Familie der Malkiëliten.

46 Und der Name der Tochter Aschers war Serah.

47 Dies sind die Familien der Söhne Aschers nach ihren Gemusterten: Dreiundfünfzigtausendvierhundert.

48 Die Söhne Naftalis nach ihren Familien: Von Jahzeël die Familie der Jahzeëliten, von Guni die Familie der Guniten,

49 von Jezer die Familie der Jizriten, von Schillem die Familie der Schillemiten.

50 Dies sind die Familien Naftalis nach ihren Familien; und ihre Gemusterten: Fünfundvierzigtausendvierhundert.

51 Dies sind die Gemusterten der Kinder Jisraël: Sechshunderteintausendsiebenhundertdreißig.

52 Und der Ewige redete zu Mosche und sprach:

53 «An diese soll das Land als Erbbesitz verteilt werden nach Anzahl der Namen.

54 Dem Zahlreichen sollst du größeren, und dem Geringen geringeren Erbbesitz geben; jedem nach seinen Gemusterten werde sein Erbbesitz gegeben.

55 Jedoch durch das Los soll das Land verteilt werden, nach den Namen der Stämme ihrer Väter sollen sie den Erbbesitz erhalten.

56 Auf Grund des Loses soll der Erbbesitz verteilt werden zwischen Zahlreichem und Geringem.»

57 Und dies sind die Gemusterten Lewis nach ihren Familien: Von Gerschon die Familie der Gerschuniten, von Kehat die Familie der Kehatiten, von Merari die Familie der Merariten.

58 Dies sind die Familien Lewis: Die Familie der Libniten, die Familie der Hebroniten, die Familie der Mahliten, die Familie der Muschiten, die Familie der Korhiten; und Kehat zeugte Amram.

59 Und der Name des Weibes Amrams war Jochebed, eine Tochter Lewis, die Lewi in Mizraim geboren ward. Sie gebar dem Amram Aharon und Mosche und Mirjam, deren Schwester.

60 Und Aharon wurden geboren: Nadab und Abihu, El'asar und Itamar.

61 Nadab und Abihu aber starben, als sie fremdes Feuer vor den Ewigen brachten.

62 Und ihre Gemusterten waren dreiundzwanzigtausend, alles Männliche vom Einmonatkind an und darüber; denn sie waren nicht mitgemustert worden unter den Kindern Jisraël, weil ihnen kein Erbbesitz gegeben wurde unter den Kindern Jisraël.

63 Dies sind die von Mosche und El'asar, dem Priester, Gemusterten, die die Kinder Jisraël musterten in den Niederungen Moabs, am Fluß (Jarden) von Jereho.

64 Und unter diesen war kein Mann von den von Mosche und dem Priester Aharon Gemusterten, die die Kinder Jisraël in der Wüste Sinai gemustert hatten.

65 Denn der Ewige hatte von ihnen gesprochen: «Sterben sollen sie in der Wüste!» Und es war von ihnen keiner übrig geblieben außer Kaleb, dem Sohn Jefunnes, und Jehoschua, dem Sohn Nuns.


Display settings Display settings יהוהיהוה
/ / 0.018 s.
SOB - Version für Mobiltelefone, PDA, .. | SOB - die alte Version