Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954)1. Mose - 36. Kapitel - 1. Mose - Kapitel 36

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954)

... keine Informationen über dieses Modul ...

 

Gästebuch

 

 

Gästebuch 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954)


1 Das sind die Nachkommen Esaws, das ist Edom.

2 Esaw hatte seine Frauen von den Töchtern Kenaans genommen: Ada, Tochter des Hittiters Elon, Oholibama, Tochter der Ana, der Tochter des Hiwwiten Zib'on,

3 und Basemat, Tochter Jischmaëls, Schwester Nebajots.

4 Und Ada gebar Esaw den Elifas, und Basemat gebar Rëuël.

5 Oholibama gebar Jëusch, Ja'lam und Korah. Dies sind die Söhne Esaws, die ihm im Land Kenaan geboren wurden.

6 Und Esaw nahm seine Frauen und seine Söhne und Töchter, samt allen Seelen seines Hauses, sowie seine Herden und all sein Vieh und all sein Gut, das er im Land Kenaan erworben hatte, und er zog in ein Land, hinweg von seinem Bruder Jaakob;

7 denn ihre Habe war zu groß, als daß sie hätten beisammen wohnen können, und das Land, in dem sie sich aufhielten, konnte sie nicht tragen wegen ihrer Herden.

8 So ließ sich Esaw auf dem Gebirge Sëir nieder - Esaw, das ist Edom.

9 Und dies sind die Nachkommen Esaws, des Vaters von Edom, im Gebirge Sëir.

10 Dies sind die Namen der Söhne Esaws: Elifas, Sohn Adas, des Weibes Esaws, Rëuël, Sohn Basemats, des Weibes Esaws.

11 Und die Söhne des Elifas waren: Teman, Omar, Zefo, Gaatam und Kenas.

12 Und Timna war eine Kebse des Elifas, des Sohnes Esaws, und sie gebar Elifas den Amalek; dies sind die Kinder Adas, des Weibes Esaws.

13 Und dies sind die Söhne Rëuëls: Nahat und Serah, Schamma und Misa. Dies waren die Söhne Basemats, des Weibes Esaws.

14 Und dies waren die Söhne Oholibamas, der Tochter Anas, der Tochter Zib'ons, des Weibes Esaws; sie gebar Esaw Jëusch, Ja'lam und Korah.

15 Dies sind die Vasallenfürsten der Söhne Esaws. Die Söhne des Elifas, des Erstgeborenen Esaws: Vasallenfürst Teman, Vasallenfürst Omar, Vasallenfürst Zefo, Vasallenfürst Kenas,

16 Vasallenfürst Korah, Vasallenfürst Gaatam, Vasallenfürst Amalek; dies sind die Vasallenfürsten des Elifas im Land Edom, dies die Söhne Adas.

17 Und dies sind die Söhne Rëuëls, des Sohnes Esaws: Vasallenfürst Nahat, Vasallenfürst Serah, Vasallenfürst Schamma, Vasallenfürst Misa; dies sind die Vasallenfürsten Rëuëls im Land Edoms; dies die Söhne Basemats, des Weibes Esaws.

18 Und dies sind die Söhne Oholibamas, des Weibes Esaws: Vasallenfürst Jëusch, Vasallenfürst Ja'lam, Vasallenfürst Korah; dies sind die Vasallenfürsten Oholibamas, der Tochter Anas, des Weibes Esaws.

19 Dies sind die Söhne Esaws und dies ihre Vasallenfürsten, das ist Edom.

20 Dies sind die Söhne Sëirs, die Horiten, die Bewohner des Landes: Lotan, Schobal, Zib'on und Ana,

21 und Dischon, Ezer und Dischan; dies sind die Vasallenfürsten der Horiten, die Söhne Sëirs, im Land Edom.

22 Und Lotans Söhne waren: Hori und Hemam, und Lotans Schwester war Timna.

23 Und dies sind die Söhne Schobals: Alwan, Manahat und Ebal, Schefo und Onam.

24 Und dies sind die Söhne Zib'ons: Aja und Ana; dies ist Ana, der die Jemiter in der Wüste fand, als er seinem Vater Zib'on die Esel weidete.

25 Und dies sind die Söhne Anas: Dischon, und Oholibama war die Tochter Anas.

26 Und dies sind die Söhne Dischons: Hemdan, Eschban, Jitran und Keran.

27 Dies sind die Söhne Ezers: Bilhan, Saawan und Akan.

28 Dies sind die Söhne Dischons: Uz und Aran.

29 Dies sind die Vasallenfürsten der Horiten; Vasallenfürst Lotan, Vasallenfürst Schobal, Vasallenfürst Zib'on, Vasallenfürst Ana,

30 Vasallenfürst Dischon, Vasallenfürst Ezer, Vasallenfürst Dischan; dies sind die Vasallenfürsten der Horiten nach ihren Vasallenfürsten im Land Sëir.

31 Und dies sind die Könige, die im Land Edom regierten, bevor (dort) ein König von den Kindern Jisraëls regierte.

32 Und es regierte in Edom Bela, Sohn Beors, und der Name seiner Stadt war Dinhaba.

33 Als Bela starb, wurde König an seiner Statt Jobab, Sohn Serahs aus Bozra.

34 Als Jobab starb, wurde König an seiner Statt Huscham aus dem Land der Temaniter.

35 Als Huscham starb, wurde König an seiner Statt Hadad, Sohn Bedads, der Midjan im Gefild Moabs schlug, und der Name seiner Stadt war Awit.

36 Als Hadad starb, wurde König an seiner Statt Samla aus Masreka.

37 Als Samla starb, wurde König an seiner Statt Schaul aus Rehobot-ha-Nahar.

38 Als Schaul starb, wurde König an seiner Statt Baal-Hanan, Sohn Achbors.

39 Als Baal-Hanan, Sohn Achbors, starb, wurde König an seiner Statt Hadar; und der Name seiner Stadt war Pau, und der Name seines Weibes Mehetab'el, Tochter Matreds, Tochter Me-Sahabs.

40 Und dies sind die Namen der Vasallenfürsten Esaws nach ihren Geschlechtern, nach ihren Ortschaften, mit ihren Namen: Vasallenfürst Timna, Vasallenfürst Alwa, Vasallenfürst Jetet,

40 Vasallenfürst Oholibama, Vasallenfürst Ela, Vasallenfürst Pinon;

41 Vasallenfürst Kenas, Vasallenfürst Teman, Vasallenfürst Mibzar,

42 Vasallenfürst Magdiël, Vasallenfürst Iram; dies sind die Vasallenfürsten Edoms nach ihren Wohnsitzen in dem Land ihres Besitzes, das ist Esaw, der Vater Edoms.


Display settings Display settings יהוהיהוה
/ / 0.018 s.
SOB - Version für Mobiltelefone, PDA, .. | SOB - die alte Version