SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

King James Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

King James Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H3510 H3511 H3512 H3513 H3514         H3516H3517H3518H3519H3520

Cognate Strong's numbers: H3519, H3517, H3514, H3516, H3513, H3520

Strong: H3515
Word: כּבד
Transliter: kâbêd
Pronounc: kaw-bade'
From H3513; heavy; figuratively in a good sense (numerous) or in a bad sense (severe difficult stupid): - (so) great grievous hard (-ened) (too) heavy (-ier) laden much slow sore thick.
Strong: H3515 
כּבד

Transliteration: Kabed
Phonetic: kaw-bade'
Definition:
1) heavy, great
a) heavy
b) massive, abundant, numerous
c) heavy, dull
d) hard, difficult, burdensome
e) very oppressive, numerous, rich

Origin: from H3513
TWOT entry: 943a
Part(s) of speech: Adjective
Strongs Nummer: H3515
Wort: כּבד
schwer(17); groß(1); viel(1)
Strong: H3515
(kabéd)
de H3513; pesado; figurativamente en buen sentido (numeroso) o en sentido malo (severo, difícil, necio):- cansar, cantidad, cargar, difícil, duro, endurecer, espeso, grave, gravísima, molestísima, muchísimo, pesado, tardo, triste.
----
Diccionario Chávez

(I) כָבֵד
1) Pesado, denso (2Sa 14:26).
2) Rico, acaudalado (Gén 13:2).
3) Numeroso (Gén 50:9).
4) Difícil, lento, tardo (Éxo 4:10; Eze 3:5).
5) Cargado con iniquidad (Isa 1:4). — Const. כְּבַד; Pl. כְּבֵדִים; Const. כִּבְדֵי.
----
Diccionario Vine AT
kabed (כָּבֵד, H3515)
, «pesado; entorpecer; sobrecargar; honrar, glorificar». Este es un término semítico corriente que se encuentra a menudo en acádico y ugarítico antiguo, así como en hebreo en todos los períodos. Kabed se encuentra más de 150 veces en la Biblia hebrea. Se usa por primera vez en Génesis 13:2 con la idea de «ser rico»: «Abram era muy rico» (rva ). Este uso expresa muy claramente las implicaciones básicas del vocablo. Todas las veces que se usa kabed , expresa la idea de «pesado» (o de «sobrecargar»). Así, decir que Abram era «muy rico» quiere decir que estaba «sobrecargado» de riquezas. Siguiendo la misma línea, el término puede indicar el acto de «honrar» o «glorificar», porque el honor y la gloria son cualidades que se añaden a una persona o cosa.
«Ser pesado» incluye aspectos negativos y positivos. Las calamidades, dice Job 6:3, «pesarían más que la arena de los mares» (rva ). La mano de Dios «se hizo muy pesada» al castigar a los filisteos (1Sa 5:11 lba ). La servidumbre y el trabajo se «hicieron pesados» para el pueblo (Éxo 5:9 rva ; cf. Neh 5:18). Cuando los ojos (Gén 48:10) o los oídos (Isa 59:1) se insensibilizan, o se «entorpecen», es porque tienen el peso adicional de factores debilitantes, sea por vejez o por otras causas. Los corazones de personas pueden estar «sobrecargados» de terquedad y «endurecerse» (Éxo 9:7).
«Honrar» o «glorificar» implica añadir algún elemento que no es inherente al objeto o que otros podrían proporcionar. Los niños deben «honrar» a sus padres (Éxo 20:12; Deu 5:16); Balac prometió «honra» a Balaam (Núm 22:17); Jerusalén (Lam 1:8) y el sábado (Isa 58:13) se «honraron» o llamaron «gloriosos». Sobre todo, el «honor» y la «gloria» corresponden a Dios, como se ordena reiteradamente en el texto bíblico: «Honra a Jehová con tus riquezas» (Pro 3:9); «Jehová sea glorificado» (Isa 66:5); «Glorificad al Señor» (Isa 24:15 lba ).
Kabed es también el término hebreo para «hígado», tal vez porque este es el órgano más pesado del cuerpo.
kabed (כָּבֵד, H3515), «pesado; numeroso; severo; rico». El adjetivo kabed aparece unas 40 veces. Básicamente este vocablo expresa la idea de «pesado». En Éxo 17:12 el término se refiere a peso físico: «Y las manos de Moisés se cansaban [«estaban pesadas» (rv )]; por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos» (rvr ). Esta pesadez puede ser perenne: una cualidad duradera, siempre presente. Cuando el vocablo se usa en un sentido negativo y extensivo, puede describir al pecado, por ejemplo, como un yugo siempre agobiante: «Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza; como carga pesada me agobian» (Sal 38:4 rva ; «me abruman» nvi ). Las tareas y responsabilidades suelen ser «pesadas» (Éxo 18:18). Moisés argumentó su incapacidad de conducir al pueblo de Dios al salir de Egipto porque era «tardo en el habla y torpe de lengua» (rvr , nrv ); o sea, no había fluidez en su hablar ni en su lengua; era vacilante («pesado»; Éxo 4:10). Esta acepción de kabed se encuentra, con una aclaración, en Eze 3:6 cuando Dios describe al pueblo a quien el profeta va a ministrar: «No a muchos pueblos de habla misteriosa [«incomprensible» lba ] y de lengua difícil, cuyas palabras no entiendes» (rva ; cf. nrv ). Otro matiz del vocablo se halla en Éxo 7:14, refiriéndose al corazón del faraón: «Se ha endurecido, y rehúsa dejar ir al pueblo» (rva ). En todos estos contextos kabed describe la carga que pesa sobre el cuerpo (o sobre una de sus partes) de modo que uno queda incapacitado o sin poder actuar adecuadamente.
En una segunda serie de pasajes, la palabra se refiere a lo que cae sobre uno y le vence. Así, Dios envió un «granizo muy pesado» sobre Egipto (Éxo 9:18 lba ), un gran enjambre de insectos (Éxo 8:24), una gravƒsima pestilencia (Éxo 9:3) y numerosísimas langostas (Éxo 10:14). El primer ejemplo de este matiz del vocablo se encuentra en Gén 12:10 : «Era grande el hambre en la tierra» («severa» lba ).

Con connotación positiva, kabed puede describir la cantidad de «riquezas» que se posee: «Abram era riquísimo en ganado, en plata y oro» (Gén 13:2). En Gén 50:9, el término se usa como calificativo de un grupo de personas: «un numeroso cortejo» (rva ). En el siguiente versículo tiene el sentido de «imponente» o «pesado»: «Hicieron grande y muy triste lamentación» (nrv ; «grande y solemne» bj ; «solemne y magnífico» nbe ).

El adjetivo nunca se usa acerca de Dios.
Hомер Стронга: H3515
Оригинал: כָּבד
Произношение: кхабэд
Часть речи: Прилагательное
Этимология: от H3513 - 1. тяжёлый; 2. тяжкий, сильный; 3. весомый, внушительный; 4. ожесточённый (о сердце), упрямый; 5. отяготелый (язык, уста).
Numéro de Strong: H3515
Mot: כּבד  (kabed)
grand, fort, pesant, puissant, lourd, chargé, quantité, fatigué, s'appesantir, nombreux, embarrassé, endurci, inintelligible,épais, au-dessus, ...; 38
Strong: H3515
Word: כּבד
kabed {kaw-bade'}
源自H3513;形容詞
➊沉重的,偉大的
ⓐ沉重
ⓑ巨大,豐富,眾多
ⓒ(口齒)緩慢遲鈍
ⓓ艱辛,困難
➋與希伯來文(非常)連用
ⓐ極大
ⓑ極多
ⓒ極富創13:2
Strong: H3515
כָּבֵד (kâbêd) {kaw-bade'}
כבד - kabed procedente de H3513 ditat - 943a adj 1 pesado grande 1a pesado 1b macico abundante numeroso 1c pesado insensivel 1d duro dificil pesado 1e muito opressivo numeroso rico


King James Concordance
Strong: H3515
Transliter & Pronounc: kabed {kaw-bade'}
Total KJV Occurrences: 40

great, 8
Gen 50:9; 1Kgs 3:9; 1Kgs 10:2; 2Kgs 6:14; 2Kgs 18:17; 2Chr 9:1; Isa 32:2; Isa 36:2

grievous, 8
Gen 12:10; Gen 41:31; Gen 50:11; Exod 8:24; Exod 9:3; Exod 9:18; Exod 9:24; Exod 10:14

hard, 2
Ezek 3:5; Ezek 3:6

hardened, 1
Exod 7:14

heavier, 1
Pro 27:3

heavy, 9
Exod 17:12; Exod 18:18; Num 11:14; 1Sam 4:18; 1Kgs 12:4; 1Kgs 12:11; 2Chr 10:4; 2Chr 10:11; Ps 38:4

laden, 1
Isa 1:4

much, 2
Exod 12:38; Num 20:20

rich, 1
Gen 13:2

slow, 2
Exod 4:10(2)

sore, 4
Gen 43:1; Gen 47:4; Gen 47:13; Gen 50:10

thick, 1
Exod 19:16Display settings Display settings