SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

King James Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

King James Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H1947 H1948 H1949 H1950 H1951         H1953H1954H1955H1956H1957

Strong: H1952
Word: הון
Transliter: hôn
Pronounc: hone
From the same as H1951 in the sense of H202; wealth; by implication enough: - enough + for nought riches substance wealth.
Strong: H1952 
הון

Transliteration: Hown
Phonetic: hone
Definition: n m
1) wealth, riches, substance
a) wealth
b) price, high value interj
2) enough!, sufficiency

Origin: from the same as H1951 in the sense of H202
TWOT entry: 487a
Part(s) of speech:
Strongs Nummer: H1952
Wort: הון
gut(6); Reichtum(5); genug(2)
Strong: H1952
(jon)
de lo mismo que H1951 en sentido de H202; riqueza; por implicación suficiente:- bastar, bien, haber, rico, riqueza.
----
Diccionario Chávez

הון
1) Posesiones:
be-ló hon = por ninguna posesión, es decir, de balde (Sal 44:13/12).
2) Adv. e Interj.:
¡Basta! (Pro 30:15). — Suf. הוֹנוֹ, הוֹנַיִךְ.
— הָובְנִים Ver הָבְנִים.
— הות POLEL:
Ensañarse contra alguien (Sal 62:4/3). — Impf. תְּהוֹתְתוּ.
— הֹזִים En Isa 56:10 se sugiere leer con los Rollos del M. M. "videntes":
חֹזִים (Ver nota RVA).
— (AR) הַזָדָה Arrogancia (Dan 5:20). Ver también (AR) זוד.
----
Diccionario Vine AT
jôn (הוין, H1952)
, «abundancia; fortuna; riqueza; posesiones; basta». Los 26 casos de este vocablo se encuentran casi todos en la literatura sapiencial, con 17 en Proverbios . El término aparece únicamente en singular.
Jôn se refiere casi siempre a artículos portables de valor («posesiones, riquezas»): «Si lo atrapan, deberá devolver siete tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones» (Pro 6:31 nvi ; cf. Éxo 27:12). Las «riquezas» pueden ser buenas y señal de bendición: «Bienes y riquezas hay en su casa; su justicia permanece para siempre» (Sal 112:3). La creación es «riqueza» divina: «Me he gozado en el camino de tus testimonios más que sobre toda riqueza» (Sal 119:14). En Proverbios , las «riquezas» generalmente indican maldad: «La fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza» (Pro 10:15 lba ).
El término puede indicar cualquier clase de «propiedad»: «Si el hombre diese todas las riquezas de su casa para comprar el amor, de cierto lo despreciarían» (Cnt 8:7 rva ). Esta es la acepción la primera vez que se usa el vocablo: «Vendes a tu pueblo a bajo precio, y no te has beneficiado con su venta» (Sal 44:12 lba ). Pro 12:27 (rva ) se refiere a las «riquezas» en general: «El negligente no alcanza presa, pero el hombre diligente obtendrá preciosa riqueza».

Por último, jôn quiere decir «basta» (solo en Pro 30:15-16 rva ): «La sanguijuela tiene dos hijas: Dame y Dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, y la cuarta nunca dice: «¡Basta!» El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que jamás dice: «¡Basta!»»
Hомер Стронга: H1952
Оригинал: הוֹן
Произношение: hон
Часть речи:
Этимология: от так же, как H1951 in the sense H202 - 1. богатство, имущество, имение; 2. обилие; нареч. довольно.
Numéro de Strong: H1952
Mot: הון  (hown)
richesse, trésor, bien(s), fortune, bien-être, assez, s'enrichir, pour rien; 26
Strong: H1952
Word: הון
hown {hone}
H1951同源,取H202的意思; 陽性名詞
陽性名詞➊財富ⓐ財富ⓑ價格,高價值詩44:12
感嘆詞➋充份,夠了!箴30:15,16
Strong: H1952
הֹון (hôwn) {hone}
הון - hown procedente da mesma raiz que H1951 no sentido de H202 ditat - 487a n m 1 riqueza bens substancia 1a abundancia 1b preco valor alto interj 2 basta suficiencia


King James Concordance
Strong: H1952
Transliter & Pronounc: hown {hone}
Total KJV Occurrences: 26

enough, 2
Pro 30:15; Pro 30:16

naught, 1
Ps 44:12

rich, 1
Pro 28:22

riches, 10
Ps 119:14; Pro 8:18; Pro 11:4; Pro 13:7; Pro 19:14; Pro 24:4; Ezek 27:12; Ezek 27:18; Ezek 27:27; Ezek 27:33

substance, 7
Pro 1:13; Pro 3:9; Pro 6:31; Pro 12:27; Pro 28:8; Pro 29:3; Song 8:7

wealth, 5
Ps 112:3; Pro 10:15; Pro 13:11; Pro 18:11; Pro 19:4Display settings Display settings