SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

King James Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

King James Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G644 G645 G646 G647 G648         G650G651G652G653G654

Cognate Strong's numbers: G651, G5570, G1821, G652, G3992

Strong: G649
ἀποστέλλω  [apostelló]
(fut. ἀποστελῶ, aor. ἀπέστειλα, konj. ἀποστείλω, pf. ἀπέσταλκα, aor. pas. ἀπεστάλην) 1. poslat, rozeslat, odeslat, vyslat 2. nechat, dát ¦¦ ἀποστείλας ἐκράτησεν (*Mk 6:17) dal zatknout [132]
Strong: G649
Word: αποστελλω
Pronounc: ap-os-tel'-lo
Orig: from 575 and 4724; set apart, i.e. (by implication) to send out (properly, on a mission) literally or figuratively:--put in, send (away, forth, out), set (at liberty). G575 G4724
Use: TDNT-1:398,67 Verb
HE Strong: H935 H2470 H3381 H4284 H5182 H5398 H5414 H5493 H5774 H6327 H6680 H7725 H7971 H8421

1) to order (one) to go to a place appointed
2) to send away, dismiss
2a) to allow one to depart, that he may be in a state of liberty
2b) to order one to depart, send off
2c) to drive away

For Synonyms see entry G5813
Strong: G649
Word: ἀποστέλλω
Transliter: apostellō
Pronounc: ap-os-tel'-lo
From G575 and G4724; set apart that is (by implication) to send out (properly on a mission) literally or figuratively: - put in send (away forth out) set [at liberty].
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G649
apo-stello Synonyme siehe: G5813 < 575 + 4724, (w. ab-in Bewegung setzen); Vb. (132)
 Gräz.: jmdm. erlauben wegzugehen, jmdn. entlassen, fortjagen,
 wegtreiben.
 LXX: meist für d. hebr.: [07971]. Der Nachdruck liegt dabei auf
 der Beauftragung zu einer bestimmten Aufgabe, wobei die Autorität des
 Sendenden voll hinter dem Gesandten steht. "Der Beautragte ist wie der
 Auftraggeber selbst" (rabbin.). Auch große Gottesmänner, wenn sie
 Wundertaten vollbrachten, wurden so genannt.
 I.) senden
  1) jmdn. (mit bestimmten Zweck bzw. Aufrag) zu einem bestimmten Ort wegsenden, absenden, abkommandieren, aussenden; jmdn. zum Dienst aussenden; jmdn. verabschieden:
   1a) mit einf. Angabe d. Objektes. Mt 13:41 Mr 12:4 Lu 9:52 14:17
   1b) mit Angabe d. Person, zu d. jmd. gesandt wird. Mt 22:16 Ac 28:28
   1c) mit Angabe d. Ortes, wohin jmd. gesandt wird. Ex 23:20 2Ki 17:25 Mt 14:35 20:2 Mr 8:26 Lu 10:1 Joh 3:17
   1d) mit Angabe d. Zweckes d. Sendung. Ge 45:5 Isa 61:1 Mr 12:2 Lu 20:10 Joh 1:19 3:17 7:32
   1e) im Pass.: Joh 1:6 Lu 1:26 Ac 11:11 1Pe 1:12
   1f) absolut. Mt 2:16
   1g) besonders von d. Aussendung: d. Jünger durch Jesus. Mt 10:5 Mr 3:14 6:7 Lu 9:2 Joh 4:38 17:18 und Jesu durch Gott. Mt 15:24 Mr 9:37 Lu 9:48 Joh 1:6 3:17,34 Joh 5:36 6:29,57 7:29 8:42 11:42 17:3,18,21,23,25 20:21 Ac 3:20
  2) in Verbindung mit einem anderen Zeitwort: lassen (2,198). Ge 31:4 Ex 9:27 2Sa 11:5 Mt 2:16 Mr 6:17 Joh 11:3 Ac 7:14 Re 1:1
  3) von sachl. Objekten: etw. ausgehen lassen. Ps 107:20 148:7 Ac 10:36
Strong: G649
(apostélo)
de G575 y G4724; poner aparte, i.e. (por implicación) enviar (propiamente en una misión) literalmente o figurativamente:- devolver, enviar, mandar, meter, poner.
----
Diccionario Tuggy
ἀποστέλλω
. (fut. ἀποστελῶ; 1 tiempo aoristo ἀπέστειλα; 2 tiempo aoristo voz pasiva ἀπεστάλην; tiempo perfecto ἀπέσταλκα; tiempo perfecto voz pasiva ἀπέσταλμαι). Enviar, despachar, delegar, despedir. A.T. בּוֹא ho., Eze 30:11. חָלָה pi., Deu 29:21(22). יָרַד hi., Eze 34:26. מַחֲשָׁבָה , Est 8:5. נְּחַת , Dan 4:13. נָשַׁף Éxo 15:10. נָתַן , Jer. 44(37):15. סוּר hi., 2Re 1:18(2Re 3:2). עוּף , Isa 6:6. פּוּץ hi., Job 40:11. עָוָה pi., Lev 25:21. שׁוּב hi., Neh 6:4. Muchísimas veces שָׁלַח qal., Gén 20:2. שָׁלַח ni., Est 3:13. muchas veces שָׁלַח pi., Gén 8:7. שָׁלַח pu., Gén 44:3. שָׁלַח hi., Lev 26:22. שְׁלַח , Esd 4:11. מִשְׁלַח , Est 9:19. תּוּב aph., Esd 5:5. N.T. Enviar, despachar, delegar, despedir.
A) Con objeto solamente: Mat 13:41; Mat 21:3; Mar 4:29; Mar 11:1; Mar 12:5, Hch 10:36.
B) Indicando lugar con. Mt. 10:16; Mat 11:10; Mat 14:35; Mat 20:2; Mar 1:2; Mar 5:10; Mar 8:26; Mar 11:3; Luc 1:26; Luc 9:52; Luc 10:1; Luc 10:3; Luc 19:14; Jua 3:17; Jua 3:28.
C) Indicando a la persona a quien uno es enviado, con el dat., con, Mat 15:24; Mat 21:34; Mat 21:37; Mat 22:16; Mat 23:34; Mat 23:37; Mat 27:19; Mar 3:31; Mar 12:4; Mar 12:6; Luc 11:49; Jua 1:19; Hch 26:17; Hch 28:28.
D) Expresando el propósito con ἵνα, ἐπὶ, εἰς, ὅπως, con un infinitivo o simplemente con el acu.: Mat 22:3; Mar 3:14; Mar 12:2; Mar 12:13; Luc 1:19; Luc 4:18; Luc 4:43; Luc 9:2; Luc 14:17; Luc 20:10; Jua 1:19; Jua 3:17; Jua 4:38; Jua 7:32; Hch 5:21; Hch 7:35; Hch 9:17; 1Co 1:17; Heb 1:14; 1Jn 4:10; 1Jn 4:14; Rev 22:6.
E) De enviar a los discípulos, Juan Bautista y al Espíritu Santo: Mat 10:5; Mat 15:24; Mar 3:14; Mar 6:7; Luc 9:2; Jua 1:6; Jua 3:17; Jua 3:34; Jua 4:38; Jua 5:36; Jua 5:38; Jua 6:29; Jua 6:57; Jua 7:29; Jua 8:42; Jua 11:42; Jua 17:3; Jua 17:8; Jua 17:18; Jua 17:21; Jua 17:23; Jua 17:25; Jua 20:21; Hch 3:20; 1Pe 1:12.
F) Con la voz pasiva Presentando el agente con ἀπό o παρά : Luc 1:26; Jua 1:6; T.R., Hch 10:21.G) Con otros verbos a veces se puede traducir mandar : Mat 2:16; Mar 6:17; Luc 4:18; Jua 11:3; Hch 7:14; Rev 1:1.
----
Diccionario Vine NT
apostelo (ἀποστέλλω, G649)
, lit: enviar [apo ,de (partitivo)], similar a apostolos , apóstol. Denota: (a) enviar para servicio, o con una comisión: (1) de personas; Cristo, enviado por el Padre (Mat 10:40 ; Mat 15:24; Mat 21:37; Mar 9:37; Mar 12:6; Luc 4:18, Luc 4:53; Luc 9:48; Luc 10:16; Jua 3:17 ; Jua 5:36, Jua 5:38; Jua 6:29, Jua 6:57; Jua 7:29; Jua 8:42; Jua 10:36; Jua 11:42; Jua 17:3, Jua 17:8, Jua 17:18 a, 21, 23, 25; Jua 20:21; Hch 3:20 , futuro; Hch 3:26; 1Jn 4:9-10, 1Jn 4:14); el Espíritu Santo (Luc 24:49 , en algunos textos; véase Nº 3; 1Pe 1:12 ; Rev 5:6); Moisés (Hch 7:35); Juan el Bautista (Jua 1:6 ; Jua 3:28); discípulos y apóstoles (p.ej., Mat 10:16 ; Mar 11:1; Luc 22:8 ; Jua 4:38 ; Jua 17:18 b; Hch 26:17); siervos (p.ej., Mat 21:34 ; Luc 20:10); oficiales y soldados (Mar 6:27; Jua 7:32 ; Hch 16:35); mensajeros (p.ej., Hch 10:8, Hch 10:17, Hch 10:20; Hch 15:27); evangelistas (Rom 10:15); ángeles (p.ej., Mat 24:31 ; Mar 13:27; Luc 1:19, Luc 1:26; Heb 1:14 ; Rev 1:1 ; Rev 22:6); demonios ( Mar 5:10); (2) de animales (p.ej., Mat 21:3); (3) de cosas (p.ej., Mar 4:29 : «se mete la hoz»; Hch 10:36 ; Hch 11:30); (4) de la salvación (Hch 28:28); (b) en el sentido de despedir, de mandar afuera (p.ej., Mar 8:26; Mar 12:3; Luc 4:18). Véanse MANDAR, METER, PERMITIR.
2. pempo (πέμπω, G3992) , enviar. Se usa: (a) de personas: Cristo, por el Padre (Luc 20:13 ; Jua 4:34 ; Jua 5:23-24, Jua 5:30, Jua 5:37; Jua 6:38-39, Jua 6:50, Jua 6:44; Jua 7:16, Jua 7:18, Jua 7:28, Jua 7:33; Jua 8:16, Jua 8:18, Jua 8:26, Jua 8:29; Jua 9:4; Jua 12:44, Jua 12:55, Jua 12:59; Jua 13:20 b; Jua 14:24; Jua 15:21; Jua 16:5; Rom 8:3); el Espíritu Santo (Jua 14:26 ; Jua 15:26; Jua 16:7); Elías (Luc 4:26); Juan el Bautista (Jua 1:33); discípulos y apóstoles (p.ej., Mat 11:1 ; Jua 20:21); siervos (p.ej., Luc 20:11-12); oficiales (Mat 14:10); mensajeros (p.ej., Hch 10:5, Hch 10:32-33; Hch 15:22, Hch 15:25; 2Co 9:3 ; Efe 6:22 ; Flp 2:19, Flp 2:23, Flp 2:25; 1Ts 3:2, 1Ts 3:5; Tit 3:12); un preso (Hch 25:25, Hch 25:27); gobernadores, por Dios (1Pe 2:14); un ángel (Rev 22:16); demonios ( Mar 5:12); (b) de cosas (Hch 11:29 ; Flp 4:16; 2Ts 2:11 ; Rev 1:11 ; Rev 11:10; Rev 14:15, Rev 14:8 : «meter la hoz»; vmy Besson: «echa tu hoz»).
Nota: (1) Pempo es un término más general que apostello ; apostello por lo general «sugiere una comisión oficial o autorizada» (Thayer). Una comparación de los usos anteriormente mencionados muestra lo muy aproximadamente intercambiables que son (en algunos casos totalmente intercambiables), y sin embargo, examinados de cerca se puede discernir la distinción acabada de mencionar; en el Evangelio de Juan, cf. pempor en 5:23, 24, 30, 37, apostello en 5:33, 36, 38; pempo en 6:38, 39, 54, apostello en 6:29, 57; no se usan los dos términos por una mera conveniencia de variedad de expresión. Pempo no se usa en la oración del Señor del cap. 17, en tanto que apostello se usa en seis ocasiones.
(2) El Padre envió al Hijo al mundo desde la gloria que este tenía con él, por la encarnación; no lo envió al mundo después de su nacimiento en el sentido de señalarle su misión y su manifestación al pueblo. «Hofmann, en apoyo de su punto de vista de que Jesús es llamado el Hijo de Dios solo en virtud de haber nacido de linaje humano, apremia en vano que el acusativo simple después de apostello denota también lo que la persona es o deviene al ser enviada. Lo que él afirma es cierto, pero solo cuando el nombre del objeto del que se habla es elegido para que se corresponda con la misión de que se trata, como p.ej., en Mar 1:2; Luc 14:32 ; Luc 19:14. Es tan inaceptable decir: «Dios envió a Jesús para que él viniera a ser su Hijo», como traducir de esta manera: «él envió a sus siervos» (Mat 1:34). Es evidente en Jua 16:28 que la filiación de Cristo es anterior a su misión en el mundo; cf. especialmente el doble acusativo en 1Jn 4:14 : «El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo». La expresión de que Jesús es enviado por Dios denota la misión que él tiene para cumplir y la autoridad que le respalda» (Cremer, Lexicon of NT Greek ).

apostelo (ἀποστέλλω, G649) , enviar afuera (apo , desde o afuera; stelo , enviar). Se dice de usar la hoz (Mar 4:29 : «se mete la hoz»); véan se ENVIAR, MANDAR, PERMITIR.1. apostelo (ἀποστέλλω, G649) , lit: enviar [apo ,de (partitivo)], similar a apostolos , apóstol. Denota: (a) enviar para servicio, o con una comisión: (1) de personas; Cristo, enviado por el Padre (Mat 10:40 ; Mat 15:24; Mat 21:37; Mar 9:37; Mar 12:6; Luc 4:18, Luc 4:53; Luc 9:48; Luc 10:16; Jua 3:17 ; Jua 5:36, Jua 5:38; Jua 6:29, Jua 6:57; Jua 7:29; Jua 8:42; Jua 10:36; Jua 11:42; Jua 17:3, Jua 17:8, Jua 17:18 a, 21, 23, 25; Jua 20:21; Hch 3:20 , futuro; Hch 3:26; 1Jn 4:9-10, 1Jn 4:14); el Espíritu Santo (Luc 24:49 , en algunos textos; véase Nº 3; 1Pe 1:12 ; Rev 5:6); Moisés (Hch 7:35); Juan el Bautista (Jua 1:6 ; Jua 3:28); discípulos y apóstoles (p.ej., Mat 10:16 ; Mar 11:1; Luc 22:8 ; Jua 4:38 ; Jua 17:18 b; Hch 26:17); siervos (p.ej., Mat 21:34 ; Luc 20:10); oficiales y soldados (Mar 6:27; Jua 7:32 ; Hch 16:35); mensajeros (p.ej., Hch 10:8, Hch 10:17, Hch 10:20; Hch 15:27); evangelistas (Rom 10:15); ángeles (p.ej., Mat 24:31 ; Mar 13:27; Luc 1:19, Luc 1:26; Heb 1:14 ; Rev 1:1 ; Rev 22:6); demonios ( Mar 5:10); (2) de animales (p.ej., Mat 21:3); (3) de cosas (p.ej., Mar 4:29 : «se mete la hoz»; Hch 10:36 ; Hch 11:30); (4) de la salvación (Hch 28:28); (b) en el sentido de despedir, de mandar afuera (p.ej., Mar 8:26; Mar 12:3; Luc 4:18). Véanse MANDAR, METER, PERMITIR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 690)
ἀποστέλλω (apostellō): vb.; ≡ DBLHebr 8938; Strong 649; TDNT 1.398-1. LN 15.66 enviar a alguien, con la implicación de un propósito definido (Mar 1:11; 1Co 1:17); 2. LN 15.67 enviar un mensaje, enviar una palabra (Hch 28:28); 3. LN 43.17 ἀποστέλλω τὸ δρέπανον (apostellō to drepanon), comenzar a cosechar, meter la hoz (Mar 4:29+)
Hомер Стронга: G649
Оригинал: αποστελλω
Транслитерация: апостелло
Произношение: апοстэ́лло
Часть речи: Глагол
Этимология: от G575 и G4724 - посылать (с поручением), отправлять, отсылать;
LXX: H7971 (שׂלח‎);
Синонимы: G3992 (πεμπω). Словарь Дворецкого: απο-στελλω 1) отправлять, посылать Пр.: (προς τινα Геродот (ок. 484-425 до н. э.); πρεσβειαν Лисий (ок. 445-380 до н. э.); αποστολους Демосфен (384-322 до н. э.)) οι αποσταλεντες στρατευεσθαι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — посланные сражаться 2) отсылать (обратно), отпускать Пр.: (τινα προς ναυν παλιν Софокл (ок. 496-406 до н. э.); αγγελους Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 3) отправлять в изгнание, изгонять Пр.: (τινα γης Софокл (ок. 496-406 до н. э.); εξω χθονος Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); εκ της πολεως Платон (427-347 до н. э.)) ; pass. быть изгоняемым Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) и удаляться, уходить Пр.: (εκ των εμποριων Демосфен (384-322 до н. э.)) ως απεσταλη Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — с тех пор, как он уехал 4) отбрасывать, подбирать Пр.: (ιματια απο τινος Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) 5) гнать назад, отгонять Пр.: (ο σεισμος αποστελλει τεν θαλατταν Лисий (ок. 445-380 до н. э.))
Numéro de Strong: G649
Mot: ἀποστέλλω  (apostello)
envoyer, laisser aller, laisser venir, mettre, faire arrêter, l'envoi ; 131
Strong: G649
Word: ἀποστέλλω
apostello {ap-os-tel'-lo}
源自G575G4724;動詞
➊差遣人(完成某個目標)
➋傳送(消息)
同義字見G5813
Strong: G649
ἀποστέλλω (apostéllō) {ap-os-tel'-lo}
αποστελλω - apostello de G575 e G4724 tdnt - 1 398 67 v 1 ordenar alguem ir para um lugar estabelecido 2 mandar embora despedir 2a permitir que alguem parta para que alcance a liberdade 2b ordenar a partida de alguem enviar 2c expulsar sinonimos ver verbete G5813


King James Concordance
Strong: G649
Transliter & Pronounc: apostello {ap-os-tel'-lo}
Total KJV Occurrences: 73

away, 2
Mark 5:10; Mark 8:26

down, 1
1Pet 1:12

forth, 10
Matt 2:16; Matt 10:5; Mark 3:14; Mark 6:7; Mark 6:17; Mark 11:1; Mark 14:13; Luke 20:20; Heb 1:14; Rev 5:6

out, 2
Matt 14:35; Matt 22:16

send, 6
Mark 1:2; Mark 12:13; Acts 3:20; Acts 7:34; Acts 7:35; Acts 11:13

sent, 52
Matt 21:1; Matt 27:19; Mark 3:31; Mark 6:27; Luke 1:19; Luke 1:26; Luke 7:3; Luke 7:20; Luke 9:2; Luke 9:52; Luke 10:1; Luke 19:29; Luke 19:32; Luke 22:8; John 1:6; John 1:19; John 1:24; John 3:28; John 3:34; John 7:32; John 9:7; John 11:3; John 18:24; Acts 3:26; Acts 5:21; Acts 7:14; Acts 8:14; Acts 9:17; Acts 9:38; Acts 10:8; Acts 10:17; Acts 10:20; Acts 10:21; Acts 10:36; Acts 11:11; Acts 11:30; Acts 13:15; Acts 13:26; Acts 15:27; Acts 16:35; Acts 16:36; Acts 19:22; Acts 28:28; Rom 10:15; 1Cor 1:17; 2Cor 12:17; 2Tim 4:12; 1John 4:9; 1John 4:10; 1John 4:14; Rev 1:1; Rev 22:6
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G649 - ἀποστέλλω - [480 x]
Display settings Display settings
/ / 0.111 s.