SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

King James Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

King James Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4147 G4148 G4149 G4150 G4151         G4153G4154G4155G4156G4157

Cognate Strong's numbers: G4151, G2315, G4154, G4153, G1606

Strong: G4152
πνευματικός, ή, όν  [pneumatikos]
duchovní ¦¦ τὰ πνευματικά duchovní dary / věci / síly [26]
Strong: G4152
Word: πνευματικος
Pronounc: pnyoo-mat-ik-os'
Orig: from 4151; non-carnal, i.e. (humanly) ethereal (as opposed to gross), or (daemoniacally) a spirit (concretely), or (divinely) supernatural, regenerate, religious:--spiritual. Compare 5591. G4151 G5591
Use: TDNT-6:332,876 Adjective
HE Strong:

1) relating to the human spirit, or rational soul, as part of the man which is akin to God and serves as his instrument or organ
1a) that which possesses the nature of the rational soul
2) belonging to a spirit, or a being higher than man but inferior to God
3) belonging to the Divine Spirit
3a) of God the Holy Spirit
3b) one who is filled with and governed by the Spirit of God
4) pertaining to the wind or breath; windy, exposed to the wind, blowing
Strong: G4152
Word: πνευματικός
Transliter: pneumatikos
Pronounc: phyoo-mat-ik-os'
From G4151; non-carnal that is (humanly) ethereal (as opposed to gross) or (daemoniacally) a spirit (concretely) or (divinely) supernatural regenerate religious: - spiritual. Compare G5591.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4152
pneumatikos Synonyme siehe: G5930 < 4151 (w. zum Geist gehörig, oder: d. Geist betreffend); Adj. (26)
 Gräz.: vom Wind, d. Luft oder d. Atem ausgehend bzw. verursacht.
 
 I.) geistlich
  1) vom Geist (Gottes) gewirkt; d. Geist entsprechend; geistlich d.h. überirdisch - im Ggs. zu: 4984 Ro 1:11 7:14 1Co 10:3,4 15:44 Eph 1:3 5:19 Col 1:9 3:16 1Pe 2:5
  2) subst.:
   2a) d. Geistliche, im Ggs. zum Irdischen. Ro 15:27 1Co 2:13-15 9:11 12:1 14:1,37 Ga 6:1
   2b) d. (bösen) Geister, d. Dämonen. Eph 6:12
Strong: G4152
(pneumatikós)
de G4151; no carnal, i.e. (humanamente) etéreo (como opuesto a grueso), o (demoníacamente) espíritu (concretamente), o (divinamente) sobrenatural, regenerado, religioso:- espiritual. Compare G5591.
----
Diccionario Tuggy
πνευματικός
, ή, όν. Concerniente al espíritu, espiritual, don espiritual, sobrenatural o espiritual.
A) adj.: Rom 1:11; Rom 7:14; 1Co 10:3-4; 1Co 15:44; Efe 1:3; Efe 5:19; Col 1:9; Col 3:16; 1Pe 2:5.
B) sust.: Rom 15:27; 1Co 2:13; 1Co 2:15; 1Co 3:1; 1Co 9:11; 1Co 12:1; 1Co 14:1; 1Co 14:37; 1Co 15:46; Gál 6:1.
C) De espíritus malignos: Efe 6:12.
----
Diccionario Vine NT
pneumatikos (πνευματικός, G4152)
«siempre connota las ideas de invisibilidad y poder. No aparece en la lxxni en los Evangelios; de hecho, es una palabra que se usa después de Pentecostés. En el NT se usa de la siguiente manera: (a) las huestes angélicas, inferiores a Dios, pero más elevadas en la escala del ser que el hombre en su estado natural, son «huestes espirituales» (Efe 6:12); (b) las cosas que tienen su origen en Dios y que, por tanto, están en armonía con su carácter, como lo está su ley, son «espirituales» (Rom 7:14); (c) «espiritual» se prefija al tipo material a fin de indicar que se significa lo que el tipo expone, no el tipo mismo (1Co 10:3-4); (d) los propósitos de Dios revelados en el evangelio por el Espíritu Santo (1Co 2:13 a), y las palabras en las que se expresa la revelación, son «espirituales» (v. 13b), adecuando, o combinando, las cosas espirituales con palabras espirituales [o, alternativamente, «interpretando cosas espirituales a hombres espirituales», véase (e) más abajo]; los «cánticos espirituales» son cánticos cuyo tema son las cosas reveladas por el Espíritu (Efe 5:19 ; Col 3:16); la «sabiduría y comprensión espiritual» son sabiduría en, y comprensión de, aquellas cosas (Col 1:9); (e) las personas en Cristo que caminan de forma que agraden a Dios son «espirituales» (Gál 6:1 ; 1Co 2:13 b [pero véase (d) más arriba], 15; 1Co 3:1; 1Co 14:37); (f) toda la compañía de aquellos que creen en Cristo es una «casa espiritual» (1Pe 2:5 a); (g) las bendiciones que recaen sobre las personas regeneradas en este tiempo presente reciben el nombre de «espiritualidades» (Rom 15:27 ; 1Co 9:11); «bendiciones espirituales» (Efe 1:3); «dones espirituales» (Rom 1:11); (h) las actividades de las personas regeneradas hacia Dios son «sacrificios espirituales» (1Pe 2:5 b); sus actividades designadas en las iglesias reciben también el nombre de «dones espirituales», lit: «espiritualidades» (1Co 12:1; 1Co 14:1); (i) el cuerpo de resurrección de los muertos en Cristo es «espiritual», esto es, tal que está adecuado al medio celestial (1Co 15:44); (j) todo lo que es producido y mantenido entre los hombres por las operaciones del Espíritu de Dios es «espiritual» (1Co 15:46).
»La persona espiritual es aquella que camina en el Espíritu tanto en el sentido de Gál 5:16 como en el de 5:25, y que muestra en sus propios caminos el fruto del Espíritu.
»Según las Escrituras, el estado «espiritual» del alma es normal para el creyente, pero no todos los creyentes llegan a este estado, ni siempre se mantiene una vez se ha llegado a él. Así el apóstol, en 1Co 3:1-3, Gsugiere un contraste entre este estado espiritual y el del recién nacido en Cristo, esto es, el del hombre que debido a inmadurez e inexperiencia no ha alcanzado aún la espiritualidad, y el del hombre que al admitir celos, y las pendencias engendradas siempre por los celos, la ha perdido. Al estado espiritual se llega por diligencia en la Palabra de Dios y en la oración; se mantiene por la obediencia y el juicio de uno mismo. Los que son guiados por el Espíritu son espirituales pero, naturalmente, la espiritualidad no es una condición fija ni absoluta, sino que admite crecimiento; en verdad, el crecimiento en «la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo» (2Pe 3:18) es evidencia de la verdadera espiritualidad» (de Notes on Galatians , de Hogg y Vine, pp. 308-310).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4460b)
πνευματικός (pneumatikos), οῦ (ou),(ho): s.masc. [BAGD adj.] [servido por 4461]; ≡ Strong 4152-LN 12.20 alguien espiritual (1Co 2:13b; 1Co 3:1; 1Co 12:1; Gál 6:1), para otra interpretación, ver 4461
----
(Swanson 4461)
πνευματικός (pneumatikos), ή (ē), όν (on): adj. [ver πνευματικός (pneumatikos), οῦ (ou),(ho), arriba]; ≡ Strong 4152; TDNT 6.332-1. LN 12.21 del Espíritu, relativo al Espíritu (1Co 2:13ab; 1Co 12:1); 2. LN 26.10 espiritual (Efe 1:3; Mar 16:15 v.l.; 1Co 12:9 v.l.); 3. LN 41.40 de conducta espiritual, un modelo de vida controlado por el espíritu (1Co 3:1); 4. LN 79.3 no físico, inmaterial (1Co 15:44); 5. LN 79.6 sobrenatural, cuya fuente es Dios (1Co 10:4); 6. LN 12.44 poderes sobrenaturales (Efe 6:12)
Hомер Стронга: G4152
Оригинал: πνευματικος
Транслитерация: пнеуматикос
Произношение: пнэвматьйкόс
Часть речи: Прилагательное
Этимология: от G4151 - духовный; как сущ. дух, духовное существо. Словарь Дворецкого: πνευματικος G3 1) дыхательный Пр.: (το μοριον Аристотель (384-322 до н. э.)) 2) воздушный Пр.: (κινησις Аристотель (384-322 до н. э.)) 3) наполненный газами, вспученный, вздутый Пр.: (η υστερα Аристотель (384-322 до н. э.)) 4) пучащий Пр.: (οινος Аристотель (384-322 до н. э.)) 5) духовный Плутарх (ок. 46-126), Новый Завет, «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм
Numéro de Strong: G4152
Mot: πνευματικός  (pneumatikos)
spirituel 24, inspiré 1, esprits 1 ; 26
Strong: G4152
Word: πνευματικός
pneumatikos {pnyoo-mat-ik-os'}
源自G4151;形容詞
➊與神的靈相關,受神的靈發動,或充滿的ⓐ形容詞ⓑ實名詞:屬靈的事物
Strong: G4152
πνευματικός (pneumatikós) {pnyoo-mat-ik-os'}
πνευματικος - pneumatikos de G4151 tdnt - 6 332 876 adj 1 relacionado ao espirito humano ou alma racional como a parte do homem que e semelhante a deus e serve como seu instrumento ou orgao 1a aquilo que possue a natureza da alma racional 2 que pertence ao espirito ou um ser superior ao ser humano contudo inferior a deus 3 que pertence ao espirito divino 3a de deus o espirito santo 3b alguem que esta cheio e e governado pelo espirito de deus 4 relativo ao vento ou a respiracao ventoso exposto ao vento que sopra


King James Concordance
Strong: G4152
Transliter & Pronounc: pneumatikos {pnyoo-mat-ik-os'}
Total KJV Occurrences: 25

spiritual, 22
Rom 1:11; Rom 7:14; 1Cor 2:13; 1Cor 3:1; 1Cor 10:3; 1Cor 10:4(2); 1Cor 12:1; 1Cor 14:1; 1Cor 14:37; 1Cor 15:44(2); 1Cor 15:46(2); Gal 6:1; Eph 1:3; Eph 5:19; Eph 6:12; Col 1:9; Col 3:16; 1Pet 2:5(2)

things, 3
Rom 15:27; 1Cor 2:13; 1Cor 9:11Display settings Display settings