Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Revelation - 6. chapter - Revelation - chapter 6

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1UndG2532 ich sahG1492, alsG3753 das LammG721 einesG3391 vonG1537 den sieben SiegelnG4973 öffneteG455, undG2532 ich hörteG191 einesG1520 vonG1537 den vierG5064 lebendigen WesenG2226 wieG5613 eine DonnerstimmeG1027 G5456 sagenG3004: KommG2064 [undG2532 sieh]G991! 2UndG2532 ich sahG1492: undG2532 sieheG2400, ein weißesG3022 PferdG2462, undG2532 der daraufG1909 G846 saßG2521 hatteG2192 einen BogenG5115; undG2532 eine KroneG4735 wurdeG1325 ihmG846 gegebenG1325, undG2532 er zog ausG1831, siegendG3528 undG2532 auf daßG2443 er siegteG3528. 3UndG2532 alsG3753 es das zweiteG1208 SiegelG4973 öffneteG455, hörteG191 ich das zweiteG1208 lebendige WesenG2226 sagenG3004: KommG2064 [undG2532 sieh]G991! 4UndG2532 es zog ausG1831 ein anderesG243, feuerrotesG4450 PferdG2462; undG2532 dem, der daraufG1909 G846 saßG2521, ihmG846 wurde gegebenG1325, den FriedenG1515 vonG575 der ErdeG1093 zu nehmenG2983, undG2532 daßG2443 sie einanderG240 schlachtetenG4969; undG2532 ein großesG3173 SchwertG3162 wurdeG1325 ihmG846 gegebenG1325. 5UndG2532 alsG3753 es das dritteG5154 SiegelG4973 öffneteG455, hörteG191 ich das dritteG5154 lebendige WesenG2226 sagenG3004: KommG2064 [undG2532 sieh]G991! UndG2532 ich sahG1492: undG2532 sieheG2400, ein schwarzesG3189 PferdG2462, undG2532 der daraufG1909 G846 saßG2521, hatteG2192 eine WaageG2218 inG1722 seinerG846 HandG5495. 6UndG2532 ich hörteG191 wie eine StimmeG5456 inmittenG1722 G3319 der vierG5064 lebendigen WesenG2226, welche sagteG3004: Ein ChönixG5518 WeizenG4621 für einen DenarG1220, undG2532 dreiG5140 ChönixG5518 GersteG2915 für einen DenarG1220; undG2532 das ÖlG1637 undG2532 den WeinG3631 beschädigeG91 nichtG3361. 7UndG2532 alsG3753 es das vierteG5067 SiegelG4973 öffneteG455, hörteG191 ich [die StimmeG5456 des] viertenG5067 lebendigen WesensG2226 sagenG3004: KommG2064 [undG2532 sieh]G991! 8UndG2532 ich sahG1492: undG2532 sieheG2400, ein fahlesG5515 PferdG2462, undG2532 der daraufG1883 G846 saßG2521, seinG846 NameG3686 war TodG2288; undG2532 der HadesG86 folgteG190 ihmG846. UndG2532 ihmG846 wurdeG1325 GewaltG1849 gegebenG1325 überG1909 den viertenG5067 Teil der ErdeG1093, zu tötenG615 mitG1722 dem SchwerteG4501 undG2532 mitG1722 HungerG3042 undG2532 mitG1722 TodG2288 undG2532 durchG5259 die wilden TiereG2342 der ErdeG1093. 9UndG2532 alsG3753 es das fünfteG3991 SiegelG4973 öffneteG455, sahG1492 ich unterG5270 dem AltarG2379 die SeelenG5590 derer, welche geschlachtetG4969 worden waren umG1223 des WortesG3056 GottesG2316 undG2532 umG1223 des ZeugnissesG3141 willenG1223, dasG3739 sie hattenG2192. 10UndG2532 sie riefenG2896 mit lauterG3173 StimmeG5456 und sprachenG3004: BisG2193 wannG4219, o HerrscherG1203, der du heiligG40 undG2532 wahrhaftigG228 bist, richtestG2919 undG2532 rächstG1556 du nichtG3756 unserG2257 BlutG129 anG575 denen, die aufG1909 der ErdeG1093 wohnenG2730 ? 11UndG2532 es wurdeG1325 ihnen einem jedenG1538 ein weißesG3022 GewandG4749 gegebenG1325; undG2532 es wurdeG4483 ihnenG846 gesagtG4483, daßG2443 sie nochG2089 eine kleineG3398 ZeitG5550 ruhenG373 sollten, bisG2193 auchG2532 ihreG846 MitknechteG4889 undG2532 ihreG846 BrüderG80 vollendetG4137 sein würdenG3739, dieG3739 ebensoG2532 wieG5613 sieG846 getötetG615 werden würdenG3195. 12UndG2532 ich sahG1492, alsG3753 es das sechsteG1623 SiegelG4973 öffneteG455: undG2532 es geschahG1096 ein großesG3173 ErdbebenG4578; undG2532 die SonneG2246 wurdeG1096 schwarzG3189 wieG5613 ein härenerG5155 SackG4526, undG2532 der ganze MondG4582 wurdeG1096 wieG5613 BlutG129, 13undG2532 die SterneG792 des HimmelsG3772 fielenG4098 aufG1519 die ErdeG1093, wieG5613 ein FeigenbaumG4808, geschütteltG4579 vonG5259 einem starkenG3173 WindeG417, seineG846 unreifen FeigenG3653 abwirftG906. 14UndG2532 der HimmelG3772 entwichG673 wieG5613 ein BuchG975, das aufgerolltG1507 wird, undG2532 jederG3956 BergG3735 undG2532 jede InselG3520 wurdenG2795 ausG1537 ihrenG846 StellenG5117 gerücktG2795. 15UndG2532 die KönigeG935 der ErdeG1093 undG2532 die GroßenG3175 undG2532 die OberstenG5506 undG2532 die ReichenG4145 undG2532 die StarkenG1415 undG2532 jederG3956 KnechtG1401 undG2532 FreieG1658 verbargenG2928 sichG1438 inG1519 die HöhlenG4693 undG2532 inG1519 die FelsenG4073 der BergeG3735; 16undG2532 sie sagenG3004 zu den BergenG3735 undG2532 zu den FelsenG4073: FalletG4098 aufG1909 unsG2248 undG2532 verbergetG2928 unsG2248 vorG575 dem AngesichtG4383 dessen, der aufG1909 dem ThroneG2362 sitztG2521, undG2532 vorG575 dem ZorneG3709 des LammesG721; 17dennG3754 gekommenG2064 ist der großeG3173 TagG2250 seinesG846 ZornesG3709, undG2532 werG5101 vermagG1410 zu bestehenG2476 ? 

Display settings Display settings SStrong's number hide!