Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Revelation - 11. chapter - Revelation - chapter 11

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1UndG2532 es wurdeG1325 mirG3427 ein RohrG2563, gleichG3664 einem StabeG4464, gegebenG1325 undG2532 gesagtG3004: Stehe aufG1453 undG2532 mißG3354 den TempelG3485 GottesG2316 undG2532 den AltarG2379 undG2532 dieG846 darinG1722 anbetenG4352. 2UndG2532 den HofG833, derG3588 außerhalbG1855 G2081 des TempelsG3485 ist, wirfG1544 hinausG1854 undG2532 mißG3354 ihnG846 nichtG3361; dennG3754 er istG1325 den NationenG1484 gegebenG1325 worden, undG2532 sie werdenG3961 die heiligeG40 StadtG4172 zertretenG3961 42G5062 G2532 G1417 MonateG3376. 3UndG2532 ich werdeG1325 meinenG3450 zweiG1417 ZeugenG3144 Kraft gebenG1325, undG2532 sie werdenG4395 1260G5507 G1250 G1835 TageG2250 weissagenG4395, mit SacktuchG4526 bekleidetG4016. 4DieseG3778 sindG1526 die zweiG1417 ÖlbäumeG1636 undG2532 die zweiG1417 LeuchterG3087, die vorG1799 dem HerrnG2316 der ErdeG1093 stehenG2476. 5UndG2532 wenn jemandG1536 sieG846 beschädigenG91 willG2309, so gehtG1607 FeuerG4442 ausG1537 ihremG846 MundeG4750 undG2532 verzehrtG2719 ihreG846 FeindeG2190; undG2532 wenn jemandG1536 sieG846 beschädigenG91 willG2309, soG3779 mußG1163 er alsoG3779 getötetG615 werden. 6DieseG3778 habenG2192 die GewaltG1849, den HimmelG3772 zu verschließenG2808, auf daßG3363 währendG1722 der TageG2250 ihrerG846 WeissagungG4394 keinG3363 RegenG5205 falleG1026; undG2532 sie habenG2192 GewaltG1849 überG1909 die WasserG5204, sieG846 inG1519 BlutG129 zu verwandelnG4762, undG2532 die ErdeG1093 zu schlagenG3960 mit jederG3956 PlageG4127, so oftG3740 sie nurG1437 wollenG2309. 7UndG2532 wennG3752 sie ihrG846 ZeugnisG3141 vollendetG5055 haben werden, so wirdG4160 das TierG2342, das ausG1537 dem AbgrundG12 heraufsteigtG305, KriegG4171 mitG3326 ihnenG846 führenG4160, undG2532 wirdG3528 sieG846 überwindenG3528 undG2532 sieG846 tötenG615. 8UndG2532 ihrG846 LeichnamG4430 wird aufG1909 der StraßeG4113 der großenG3173 StadtG4172 liegen, welcheG3748 geistlicherweiseG4153 SodomG4670 undG2532 ÄgyptenG125 heißtG2564, woG3699 auchG2532 ihrG2257 HerrG2962 gekreuzigtG4717 wurde. 9UndG2532 viele ausG1537 den VölkernG2992 undG2532 StämmenG5443 undG2532 SprachenG1100 undG2532 NationenG1484 sehenG991 ihrenG846 LeichnamG4430 dreiG5140 TageG2250 undG2532 einen halbenG2255, undG2532 erlaubenG863 nichtG3756, ihreG846 LeichnameG4430 insG1519 GrabG3418 zu legenG5087. 10UndG2532 die aufG1909 der ErdeG1093 wohnenG2730, freuen sichG5463 überG1909 sieG846 undG2532 frohlockenG2165 undG2532 werden einanderG240 GeschenkeG1435 sendenG3992, weilG3754 dieseG3778, die zweiG1417 ProphetenG4396, die quältenG928, welche aufG1909 der ErdeG1093 wohnenG2730. 11UndG2532 nachG3326 den dreiG5140 TagenG2250 undG2532 einem halbenG2255 kamG1525 der GeistG4151 des LebensG2222 ausG1537 GottG2316 inG1909 sieG846, undG2532 sie standenG2476 aufG1909 ihrenG846 FüßenG4228; undG2532 großeG3173 FurchtG5401 fielG4098 aufG1909 die, welche sieG846 schautenG2334. 12UndG2532 ich hörteG191 eine lauteG3173 StimmeG5456 ausG1537 dem HimmelG3772 zu ihnenG846 sagenG3004: SteigetG305 hierG5602 heraufG305! UndG2532 sie stiegenG305 inG1519 den HimmelG3772 hinaufG305 inG1722 der WolkeG3507, undG2532 es schautenG2334 sieG846 ihreG846 FeindeG2190. 13UndG2532 inG1722 jenerG1565 StundeG5610 geschahG1096 ein großesG3173 ErdbebenG4578, undG2532 der zehnteG1182 Teil der StadtG4172 fielG4098, undG2532 siebentausendG2033 G5505 MenschennamenG444 G3686 kamenG615 inG1722 dem ErdbebenG4578 umG615; undG2532 die übrigenG3062 wurdenG1096 voll FurchtG1719 undG2532 gabenG1325 dem GottG2316 des HimmelsG3772 EhreG1391. 14Das zweiteG1208 WeheG3759 ist vorüberG565; sieheG2400, das dritteG5154 WeheG3759 kommtG2064 baldG5035.   15UndG2532 der siebteG1442 EngelG32 posaunteG4537: undG2532 es geschahenG1096 lauteG3173 StimmenG5456 inG1722 dem HimmelG3772, welche sprachenG3004: Das ReichG932 der WeltG2889 unseresG2257 HerrnG2962 undG2532 seinesG846 ChristusG5547 ist gekommenG1096, undG2532 er wird herrschenG936 inG1519 die ZeitalterG165 der ZeitalterG165. 16UndG2532 die vierundzwanzigG5064 G2532 G1501 ÄltestenG4245, dieG3588 vorG1799 GottG2316 aufG1909 ihrenG846 ThronenG2362 sitzenG2521, fielenG4098 aufG1909 ihreG846 AngesichterG4383 undG2532 betetenG4352 GottG2316 anG4352  17und sprachenG3004: Wir dankenG2168 dirG4671, HerrG2962, GottG2316, AllmächtigerG3841, derG3588 da istG3801 undG2532 der da warG2258 G3801, daßG3754 du angenommenG2983 hast deineG4675 großeG3173 MachtG1411 undG2532 angetreten deine HerrschaftG936! 18UndG2532 die NationenG1484 sind zornigG3710 gewesen, undG2532 deinG4675 ZornG3709 ist gekommenG2064 undG2532 die ZeitG2540 der TotenG3498, um gerichtetG2919 zu werden, undG2532 den LohnG3408 zu gebenG1325 deinenG4675 KnechtenG1401, den ProphetenG4396, undG2532 den HeiligenG40 undG2532 denen, die deinenG4675 NamenG3686 fürchtenG5399, den KleinenG3398 undG2532 den GroßenG3173, undG2532 die zu verderbenG1311, welche die ErdeG1093 verderbenG1311. 19UndG2532 der TempelG3485 GottesG2316 imG1722 HimmelG3772 wurde geöffnetG455, undG2532 die LadeG2787 seinesG846 BundesG1242 wurdeG3700 inG1722 seinemG846 TempelG3485 gesehenG3700; undG2532 es geschahenG1096 BlitzeG796 undG2532 StimmenG5456 undG2532 DonnerG1027 undG2532 ein ErdbebenG4578 undG2532 ein großerG3173 HagelG5464. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!