Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Hebrews - 12. chapter - Hebrews - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1DeshalbG5105 nun laßtG659 auchG2532 unsG2249, da wirG2249 eine so großeG5118 WolkeG3509 von ZeugenG3144 umG4029 unsG2254 habenG2192, indem wir jedeG3956 BürdeG3591 undG2532 die leicht umstrickendeG2139 SündeG266 ablegenG659, mitG1223 AusharrenG5281 laufenG5143 den vorG4295 unsG2254 liegendenG4295 WettlaufG73, 2hinschauendG872 aufG1519 JesumG2424, den AnfängerG747 undG2532 VollenderG5051 des GlaubensG4102, welcherG3739, der SchandeG152 nicht achtendG2706, fürG473 die vorG4295 ihmG846 liegendeG4295 FreudeG5479 das KreuzG4716 erduldeteG5278 undG5037 sich gesetztG2523 hat zurG1722 RechtenG1188 des ThronesG2362 GottesG2316. 3DennG1063 betrachtetG357 den, der so großenG5108 WiderspruchG485 vonG5259 den SündernG268 gegenG1519 sichG848 erduldetG5278 hat, auf daß ihr nichtG3363 ermüdetG2577, indem ihr in eurenG5216 SeelenG5590 ermattetG1590. 4Ihr habtG478 noch nichtG3768, widerG4314 die SündeG266 ankämpfendG464, bis aufsG3360 BlutG129 widerstandenG478, 5undG2532 habtG1585 der ErmahnungG3874 vergessenG1585, dieG3748 zuG1256 euchG5213 alsG5613 zu SöhnenG5207 sprichtG1256: "MeinG3450 SohnG5207! achteG3643 nichtG3361 geringG3643 des HerrnG2962 ZüchtigungG3809, nochG3366 ermatteG1590, wenn du vonG5259 ihmG846 gestraftG1651 wirst; 6dennG1063 wenG3739 der HerrG2962 liebtG25, den züchtigtG3811 er; er geißeltG3146 aberG1161 jedenG3956 SohnG5207, denG3739 er aufnimmtG3858 ".   7WasG1487 ihr erduldetG5278, ist zur ZüchtigungG3809: GottG2316 handeltG4374 mit euchG5213 alsG5613 mit SöhnenG5207; dennG1063 werG5101 istG2076 ein SohnG5207, denG3739 der VaterG3962 nichtG3756 züchtigtG3811 ? 8WennG1487 ihr aberG1161 ohneG5565 ZüchtigungG3809 seidG2075, welcherG3739 alleG3956 teilhaftigG3353 gewordenG1096 sind, so seidG2075 ihr dennG686 BastardeG3541 undG2532 nichtG3756 SöhneG5207. 9ZudemG1534 hattenG2192 wir auchG3303 unsereG2257 VäterG3962 nach dem FleischeG4561 zu ZüchtigernG3810 undG2532 scheutenG1788 sie; sollenG5293 wir nichtG3756 vielG4183 mehrG3123 dem VaterG3962 der GeisterG4151 unterwürfigG5293 sein undG2532 lebenG2198 ? 10DennG1063 jene freilichG3303 züchtigtenG3811 uns fürG4314 wenigeG3641 TageG2250 nachG2596 ihremG846 GutdünkenG1380, er aberG1161 zumG1909 NutzenG4851, damitG1519 wir seinerG846 HeiligkeitG41 teilhaftigG3335 werden. 11AlleG3956 ZüchtigungG3809 aberG1161 scheintG1380 G3303 fürG4314 die GegenwartG3918 nichtG3756 ein Gegenstand der FreudeG5479, sondernG235 der TraurigkeitG3077 zu seinG1511; hernachG5305 aberG1161 gibtG591 sie die friedsameG1516 FruchtG2590 der GerechtigkeitG1343 denen, die durchG1223 sieG846 geübtG1128 sind. 12DarumG1352 "richtet aufG461 die erschlafftenG3935 HändeG5495 undG2532 die gelähmtenG3886 KnieG1119 ",   13undG2532 "machetG4160 geradeG3717 BahnG5163 für eureG5216 FüßeG4228!", auf daß nichtG3363 das LahmeG5560 vom Wege abgewandtG1624, sondernG1161 vielmehrG3123 geheiltG2390 werde. 14JagetG1377 dem FriedenG1515 nachG1377 mitG3326 allenG3956 undG2532 der HeiligkeitG38, ohneG5565 welcheG3739 niemandG3762 den HerrnG2962 schauenG3700 wird; 15indem ihr darauf achtetG1983, daß nichtG3361 jemandG5100 anG575 der GnadeG5485 GottesG2316 Mangel leideG5302, daß nichtG3361 irgendG5100 eine WurzelG4491 der BitterkeitG4088 aufsprosseG5453 G507 und euch beunruhigeG1776, undG2532 vieleG4183 durchG1223 dieseG5026 verunreinigtG3392 werden; 16daß nichtG3361 jemandG5100 ein HurerG4205 sei oderG2228 ein UngöttlicherG952 wieG5613 EsauG2269, derG3739 fürG473 eineG3391 SpeiseG1035 seinG846 ErstgeburtsrechtG4415 verkaufteG591, 17dennG1063 ihr wissetG2467, daßG3754 er auchG2532 nachherG3347, als er den SegenG2129 ererbenG2816 wollteG2309, verworfenG593 wurde (dennG1063 er fandG2147 keinenG3756 RaumG5117 für die BußeG3341 ), obgleichG2539 er ihnG846 sehrG1567 mitG3326 TränenG1144 suchteG1567. 18DennG1063 ihr seidG4334 nichtG3756 gekommenG4334 zu dem [Berge]G3735, der betastetG5584 werden konnte, undG2532 zu dem entzündetenG2545 FeuerG4442, undG2532 dem DunkelG1105 undG2532 der FinsternisG4655 undG2532 dem SturmG2366, 19undG2532 dem PosaunenschallG2279 G4536, undG2532 der StimmeG5456 der WorteG4487, derenG3739 HörerG191 batenG3868, daß das WortG3056 nicht mehrG3361 an sieG846 gerichtetG4369 würde, 20(dennG1063 sie konntenG5342 nichtG3756 ertragenG5342, was gebotenG1291 wurde: "Und wennG2579 ein TierG2342 den BergG3735 berührtG2345, soll es gesteinigtG3036 werden".   21UndG2532 soG3779 furchtbarG5398 warG2258 die ErscheinungG5324, daß MosesG3475 sagteG2036: "Ich binG1510 voll FurchtG1630 undG2532 ZitternG1790 "), 22sondernG235 ihr seid gekommenG4334 zum BergeG3735 ZionG4622 undG2532 zur StadtG4172 des lebendigenG2198 GottesG2316, dem himmlischenG2032 JerusalemG2419; undG2532 zu MyriadenG3461 von EngelnG32, 23der allgemeinen VersammlungG3831; undG2532 zu der VersammlungG1577 der ErstgeborenenG4416, die inG1722 den HimmelnG3772 angeschriebenG583 sind; undG2532 zu GottG2316, dem RichterG2923 allerG3956; undG2532 zu den GeisternG4151 der vollendetenG5048 GerechtenG1342; 24undG2532 zu JesuG2424, dem MittlerG3316 eines neuenG3501 BundesG1242; undG2532 zu dem BluteG129 der BesprengungG4473, das besserG2909 redetG2980 alsG3844 AbelG6. 25Sehet zuG991, daß ihr den nichtG3361 abweisetG3868, der da redetG2980! DennG1063 wennG1487 jeneG1565 nichtG3756 entgingenG5343, die den abwiesenG3868, der auf ErdenG1093 die göttlichen AussprücheG1909 gabG5537: wievielG4183 mehrG3123 wirG2249 nicht, wenn wir uns von dem abwendenG654, der von denG575 HimmelnG3772 her redet! 26DessenG3739 StimmeG5456 damalsG5119 die ErdeG1093 erschütterteG4531; jetztG3568 aberG1161 hat er verheißenG1861 und gesagtG3004: "NochG2089 einmalG530 werdeG4579 ichG1473 nichtG3756 alleinG3440 die ErdeG1093 bewegenG4579, sondernG235 auchG2532 den HimmelG3772 ".   27AberG1161 das "nochG2089 einmalG530 " deutetG1213 die VerwandlungG3331 der Dinge anG1213, die erschüttertG4531 werden alsG5613 solche, die gemachtG4160 sind, auf daßG2443 die, welche nichtG3361 erschüttertG4531 werden, bleibenG3306. 28DeshalbG1352, da wir ein unerschütterlichesG761 ReichG932 empfangenG3880, laßtG2192 uns GnadeG5485 habenG2192, durchG1223 welcheG3739 wir GottG2316 wohlgefälligG2102 dienenG3000 mögen mitG3326 FrömmigkeitG127 undG2532 FurchtG2124. 29"DennG1063 auchG2532 unserG2257 GottG2316 ist ein verzehrendesG2654 FeuerG4442 ".   

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.017 s.