Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Acts - 5. chapter - Acts - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Ein gewisserG5100 MannG435 aberG1161, mit NamenG3686 AnaniasG367, mitG4862 SapphiraG4551, seinemG846 WeibeG1135, verkaufteG4453 ein GutG2933  2undG2532 schaffteG3557 vonG575 dem KaufpreisG5092 beiseiteG3557, wovon auchG2532 dasG846 WeibG1135 wußteG4894; undG2532 er brachteG5342 einen gewissenG5100 TeilG3313 und legte ihn niederG5087 zuG3844 den FüßenG4228 der ApostelG652. 3PetrusG4074 aberG1161 sprachG2036: AnaniasG367, warumG1302 hatG4137 der SatanG4567 deinG4675 HerzG2588 erfülltG4137, daß duG4571 den HeiligenG40 GeistG4151 belogenG5574 undG2532 vonG575 dem KaufpreisG5092 des FeldesG5564 beiseite geschafftG3557 hast? 4BliebG3306 es nichtG3780 deinG4671, wenn es so bliebG3306, undG2532 war esG5225 nicht, nachdem es verkauftG4097 war, inG1722 deinerG4674 GewaltG1849 ? WasG5101 ist es, daßG3754 du dir dieseG5124 TatG4229 inG1722 deinemG4675 HerzenG2588 vorgenommenG5087 hast? NichtG3756 MenschenG444 hast du gelogenG5574, sondernG235 GottG2316. 5Als aberG1161 AnaniasG367 dieseG5128 WorteG3056 hörteG191, fiel er hinG4098 und verschiedG1634. UndG2532 es kamG1096 großeG3173 FurchtG5401 überG1909 alleG3956, die esG5023 hörtenG191. 6Die JünglingeG3501 aberG1161 standen aufG450, rafftenG4958 ihnG846 zusammenG4958 undG2532 trugen ihn hinausG1627 und begrubenG2290 ihn. 7Es geschahG1096 aberG1161 nachG5613 VerlaufG1292 von etwaG5613 dreiG5140 StundenG5610, daßG2532 seinG846 WeibG1135 hereinkamG1525, nichtG3361 wissendG1492, was geschehenG1096 war. 8PetrusG4074 aberG1161 antworteteG611 ihrG846: SageG2036 mirG3427, obG1487 ihr für so vielG5118 das FeldG5564 hingegebenG591 habt? Sie aberG1161 sprachG2036: JaG3483, für so vielG5118. 9PetrusG4074 aberG1161 [sprach]G2036 zuG4314 ihrG846: WasG5101 ist es, daßG3754 ihrG5213 übereingekommenG4856 seid, den GeistG4151 des HerrnG2962 zu versuchenG3985 ? SieheG2400, die FüßeG4228 derer, welche deinenG4675 MannG435 begrabenG2290 haben, sind anG1909 der TürG2374, undG2532 sie werdenG1627 dichG4571 hinaustragenG1627. 10Sie fielG4098 aberG1161 alsbaldG3916 zuG3844 seinenG846 FüßenG4228 niederG4098 undG2532 verschiedG1634. Und alsG1161 die JünglingeG3495 hereinkamenG1525, fandenG2147 sie sieG846 totG3498; undG2532 sie trugen sie hinausG1627 und begrubenG2290 sie beiG4314 ihremG846 ManneG435. 11UndG2532 es kamG1096 großeG3173 FurchtG5401 überG1909 die ganzeG3650 VersammlungG1577 undG2532 überG1909 alleG3956, welche diesG5023 hörtenG191. 12AberG1161 durchG1223 die HändeG5495 der ApostelG652 geschahenG1096 vieleG4183 ZeichenG4592 undG2532 WunderG5059 unterG1722 dem VolkeG2992; (undG2532 sie warenG2258 alleG537 einmütigG3661 inG1722 der SäulenhalleG4745 SalomonsG4672. 13Von den übrigenG3062 aberG1161 wagteG5111 keinerG3762, sichG2853 ihnenG846 anzuschließenG2853, sondernG235 das VolkG2992 erhobG3170 sieG846. 14AberG1161 um so mehrG3123 GläubigeG4100 wurdenG4369 dem HerrnG2962 hinzugetanG4369, ScharenG4128 von MännernG435 sowohlG5037 alsG2532 WeibernG1135;) 15so daßG5620 sie die KrankenG772 aufG2596 die StraßenG4113 hinaustrugenG1627 undG2532 aufG1909 BettenG2825 undG2532 LagerG2895 legtenG5087, auf daßG2443, wennG2579 PetrusG4074 kämeG2064, auch nur sein SchattenG4639 einenG5100 von ihnenG846 überschattenG1982 möchte. 16Es kamG4905 aberG1161 auchG2532 die MengeG4128 der umliegendenG4038 StädteG4172 nachG1519 JerusalemG2419 zusammenG4905, und sie brachtenG5342 KrankeG772 undG2532 vonG5259 unreinenG169 GeisternG4151 GeplagteG3791, welcheG3748 alleG537 geheiltG2323 wurden. 17Der HohepriesterG749 aberG1161 stand aufG450 undG2532 alleG3956, die mitG4862 ihmG846 warenG4862, dasG3588 istG5607 die SekteG139 der SadducäerG4523, und wurdenG4130 von EifersuchtG2205 erfülltG4130; 18undG2532 sie legtenG1911 dieG846 HändeG5495 anG1909 die ApostelG652 undG2532 setztenG5087 sieG846 inG1722 öffentlichenG1219 GewahrsamG5084. 19Ein EngelG32 des HerrnG2962 aberG1161 öffneteG455 währendG1223 der NachtG3571 die TürenG2374 des GefängnissesG5438 undG5037 führteG1806 sieG846 hinausG1806 und sprachG2036: 20GehetG4198 und stellet euch hinG2476 undG2532 redetG2980 iG1722 n dem TempelG2411 zu dem VolkeG2992 alleG3956 WorteG4487 diesesG5026 LebensG2222! 21Als sie es aberG1161 gehörtG191 hatten, gingenG1525 sie frühmorgensG3722 G5259 inG1519 den TempelG2411 undG2532 lehrtenG1321. Der HohepriesterG749 aberG1161 kamG3854 undG2532 die mitG4862 ihmG846 warenG4862, und sie beriefenG4779 das SynedriumG4892 undG2532 die ganzeG3956 ÄltestenschaftG1087 der SöhneG5207 IsraelsG2474 zusammenG4779 undG2532 sandtenG649 nachG1519 dem GefängnisG1201, daß sieG846 herbeigeführtG71 würden. 22Als aberG1161 die DienerG5257 hinkamenG3854, fandenG2147 sie sieG846 nichtG3756 inG1722 dem GefängnisG5438; undG1161 sie kehrten zurückG390, berichtetenG518  23und sagtenG3004 G3754: Wir fandenG2147 das GefängnisG1201 G3303 mitG1722 allerG3956 SorgfaltG803 verschlossenG2808 undG2532 die WachenG5441 anG4253 G1854 den TürenG2374 stehenG2476; als wir aberG1161 aufgemachtG455 hatten, fandenG2147 wir niemandenG3762 darinG2080. 24AlsG5613 aberG1161 sowohlG5037 [der PriesterG2409 und]G2532 der HauptmannG4755 des TempelsG2411 als auchG2532 die HohenpriesterG749 dieseG5128 WorteG3056 hörtenG191, warenG1280 sie überG4012 sieG846 in VerlegenheitG1280, wasG5101 diesG5124 doch werdenG1096 möchteG302. 25Es kamG3854 aber einerG5100 undG1161 berichteteG518 ihnenG846 G3754: SieheG2400, die MännerG435, dieG3739 ihr insG1722 GefängnisG5438 gesetztG5087 habt, sindG1526 imG1722 TempelG2411, stehenG2476 undG2532 lehrenG1321 das VolkG2992. 26DaG5119 gingG565 der HauptmannG4755 mitG4862 den DienernG5257 hinG565 und führteG71 sieG846 herbeiG71, nichtG3756 mitG3326 GewaltG970, dennG1063 sie fürchtetenG5399 das VolkG2992, sie möchtenG3363 gesteinigtG3034 werden. 27Sie führtenG71 sieG846 aberG1161 herbeiG71 und stelltenG2476 sie vorG1722 das SynedriumG4892; undG2532 der HohepriesterG749 befragteG1905 sieG846  28und sprachG3004: Wir habenG3853 euchG5213 strengeG3852 gebotenG3853, inG1909 diesemG5129 NamenG3686 nichtG3361 zu lehrenG1321, undG2532 sieheG2400, ihr habtG4137 JerusalemG2419 erfülltG4137 mit eurerG5216 LehreG1322 undG2532 wolltG1014 dasG5127 BlutG129 dieses MenschenG444 aufG1909 unsG2248 bringenG1863. 29PetrusG4074 und die ApostelG652 aberG1161 antwortetenG611 und sprachenG2036: Man mußG1163 GottG2316 mehrG3123 gehorchenG3980 alsG2228 MenschenG444. 30Der GottG2316 unsererG2257 VäterG3962 hatG1453 JesumG2424 auferwecktG1453, denG3739 ihrG5210 ermordetG1315 habt, indem ihr ihn anG1909 ein HolzG3586 hängtetG2910. 31DiesenG5126 hatG5312 GottG2316 durch seineG846 RechteG1188 zum FührerG747 undG2532 HeilandG4990 erhöhtG5312, umG1325 IsraelG2474 BußeG3341 undG2532 VergebungG859 der SündenG266 zu gebenG1325. 32UndG2532 wirG2249 sindG2070 [seine]G846 ZeugenG3144 von diesenG5130 DingenG4487, aberG1161 auchG2532 der HeiligeG40 GeistG4151, welchenG3739 GottG2316 denen gegebenG1325 hat, die ihmG846 gehorchenG3980. 33Sie aberG1161 wurdenG1282, als sie es hörtenG191, durchbohrtG1282 undG2532 ratschlagtenG1011, sieG846 umzubringenG337. 34Es standG450 aberG1161 einerG5100 inG1722 dem SynedriumG4892 aufG450, ein PharisäerG5330, mit NamenG3686 GamalielG1059, ein GesetzgelehrterG3547, angesehenG5093 bei dem ganzenG3956 VolkeG2992, und befahlG2753, die LeuteG652 eineG5100 kurze ZeitG1024 hinauszutunG4160 G1854. 35UndG5037 er sprachG2036 zuG4314 ihnenG846: MännerG435 von IsraelG2475, sehetG4337 euchG1438 vorG4337 betreffsG1909 dieserG5125 MenschenG444, wasG5101 ihr tunG4238 wolltG3195. 36DennG1063 vorG4253 diesenG5130 TagenG2250 standG450 TheudasG2333 aufG450 und sagteG3004, daß er selbstG1438 etwasG5100 seiG1511, welchemG3739 eine AnzahlG706 von etwaG5616 vierhundertG5071 MännernG435 anhingG4347; derG3739 ist getötetG337 worden, undG2532 alleG3956, so vieleG3745 ihmG846 Gehör gabenG3982, sind zerstreutG1262 undG2532 zunichteG3762 G1519 gewordenG1096. 37NachG3326 diesemG5126 standG450 JudasG2455 der GaliläerG1057 aufG450, inG1722 den TagenG2250 der EinschreibungG582, undG2532 machteG868 VolkG2992 abfälligG868 sichG846 nachG3694; auch derG2548 kam umG622, undG2532 alleG3956, so vieleG3745 ihmG846 Gehör gabenG3982, wurden zerstreutG1287. 38UndG2532 jetztG3569 sageG3004 ich euchG5213: Stehet abG868 vonG575 diesenG5130 MenschenG444 undG2532 lassetG1439 sieG846, (dennG3754 wennG1437 dieserG3778 RatG1012 oderG2228 diesesG5124 WerkG2041 ausG1537 MenschenG444 istG5600, so wird es zu Grunde gehenG2647; 39wennG1487 es aberG1161 ausG1537 GottG2316 istG2076, so werdetG2647 ihr sieG846 nichtG3756 zu Grunde richtenG2647 könnenG1410,) damit ihr nichtG3379 garG2532 als solche erfundenG2147 werdet, die wider Gott streitenG2314.   40UndG1161 sie gabenG3982 ihmG846 GehörG3982; undG2532 als sie die ApostelG652 herbeigerufenG4341 hatten, schlugenG1194 sie sie und gebotenG3853 ihnen, nichtG3361 inG1909 dem NamenG3686 JesuG2424 zu redenG2980, undG2532 entließenG630 sieG846. 41Sie nunG3767 gingenG4198 G3303 ausG575 dem SynedriumG4383 G4892 hinwegG575, sich freuendG5463, daßG3754 sie gewürdigtG2661 worden waren, fürG5228 denG846 NamenG3686 Schmach zu leidenG818; 42undG5037 jedenG3956 TagG2250, inG1722 dem TempelG2411 undG2532 inG2596 den HäusernG3624, hörtenG3973 sie nichtG3756 aufG3973 zu lehrenG1321 undG2532 JesumG2424 als den ChristusG5547 zu verkündigenG2097.   

Display settings Display settings SStrong's number hide!
0.014 s.