Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Acts - 14. chapter - Acts - chapter 14

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Es geschahG1096 aberG1161 zuG1722 IkoniumG2430, daß sie zusammenG846 G2596 inG1519 die SynagogeG4864 der JudenG2453 gingenG1525 undG2532 alsoG3779 redetenG2980, daßG5620 eine großeG4183 MengeG4128, sowohlG5037 von JudenG2453 als auchG2532 von GriechenG1672, glaubteG4100. 2Die ungläubigenG544 JudenG2453 aberG1161 reiztenG1892 undG2532 erbittertenG2559 die SeelenG5590 derer aus den NationenG1484 widerG2596 die BrüderG80. 3Sie verweiltenG1304 nunG3303 G3767 langeG2425 ZeitG5550 und sprachen freimütigG3955 inG1909 dem HerrnG2962, derG3588 dem WorteG3056 seinerG846 GnadeG5485 Zeugnis gabG3140, indemG2532 er ZeichenG4592 undG2532 WunderG5059 geschehenG1096 ließG1325 durchG1223 ihreG846 HändeG5495. 4Die MengeG4128 der StadtG4172 aberG1161 war entzweitG4977, undG2532 die einenG3303 warenG2258 mitG4862 den JudenG2453, die anderenG1161 mitG4862 den ApostelnG652. 5AlsG5613 aberG1161 ein ungestümer AngriffG3730 geschahG1096, sowohlG5037 von denen aus den NationenG1484 als auchG2532 von den JudenG2453 samtG4862 ihrenG846 OberstenG758, umG5195 sieG846 zu mißhandelnG5195 undG2532 zu steinigenG3036, 6entflohenG2703 sie, als sie es inne wurdenG4894, inG1519 die StädteG4172 von LykaonienG3071: LystraG3082 undG2532 DerbeG1191, undG2532 die UmgegendG4066; 7und daselbstG2546 verkündigtenG2097 G2258 sie das EvangeliumG2097. 8UndG2532 ein gewisserG5100 MannG435 inG1722 LystraG3082 saßG2521 da, kraftlosG102 an den FüßenG4228, lahmG5560 G5225 vonG1537 seinerG846 MutterG3384 LeibeG2836 anG1537, derG3739 niemalsG3763 gewandeltG4043 hatte. 9DieserG3778 hörteG191 PaulusG3972 redenG2980, welcherG3739, als er unverwandtG816 auf ihnG846 hinblickteG816 undG2532 sahG1492, daßG3754 er GlaubenG4102 hatteG2192, geheiltG4982 zu werden, 10mit lauterG3173 StimmeG5456 sprachG2036: Stelle dichG450 geradeG3717 hinG450 aufG1909 deineG4675 FüßeG4228! UndG2532 er sprang aufG242 undG2532 wandelteG4043. 11Als die VolksmengenG3793 aberG1161 sahG1492 wasG3739 PaulusG3972 tatG4160, erhobG1869 sie ihreG846 StimmeG5456 und sagteG3004 auf lykaonischG3072: Die GötterG2316 sindG3666 den MenschenG444 gleichG3666 geworden und sindG2597 zuG4314 unsG2248 herabgekommenG2597. 12UndG5037 sie nanntenG2564 den BarnabasG921 ZeusG2203, den PaulusG3972 aberG1161 G3303 HermesG2060, weilG1894 erG846 das WortG3056 führteG2233 G2558. 13Der PriesterG2409 des ZeusG2203 aberG1161, welcherG3588 vorG4253 derG846 StadtG4172 warG5607, brachteG5342 StiereG5022 undG2532 KränzeG4725 anG1909 die ToreG4440 und wollteG2309 mitG4862 der VolksmengeG3793 opfernG2380. 14Als aberG1161 die ApostelG652 BarnabasG921 undG2532 PaulusG3972 es hörtenG191, zerrissenG1284 sie ihreG846 KleiderG2440, sprangen hinausG1530 unterG1519 die VolksmengeG3793 und riefenG2896  15undG2532 sprachenG3004: MännerG435, warumG5101 tutG4160 ihr diesesG5130 ? AuchG2532 wirG2249 sindG2070 MenschenG444, von gleichen EmpfindungenG3663 wie ihrG5213 und verkündigenG2097 euchG5209, daß ihr euch vonG575 diesenG5023 nichtigen GötzenG3152 bekehrenG1994 sollt zuG1909 dem lebendigenG2198 GottG2316, welcherG3739 den HimmelG3772 undG2532 die ErdeG1093 undG2532 das MeerG2281 gemachtG4160 hat undG2532 allesG3956, was inG1722 ihnenG846 ist; 16derG3739 inG1722 den vergangenenG3944 GeschlechternG1074 alleG3956 NationenG1484 in ihren eigenenG846 WegenG3598 gehenG4198 ließG1439, 17wiewohlG2544 er sichG1438 dochG2532 nichtG3756 unbezeugtG267 gelassenG863 hat, indem er Gutes tatG15 und euchG2254 vom HimmelG3771 RegenG5205 undG2532 fruchtbareG2593 ZeitenG2540 gabG1325, eureG2257 HerzenG2588 mit SpeiseG5160 undG2532 FröhlichkeitG2167 erfüllendG1705. 18UndG2532 als sie diesG5023 sagtenG3004, stilltenG2664 sie kaumG3433 die VolksmengenG3793, daßG3361 sie ihnenG846 nichtG3361 opfertenG2380. 19Es kamenG1904 aberG1161 ausG575 AntiochienG490 undG2532 IkoniumG2430 JudenG2453 anG1904, undG2532 nachdem sie die VolksmengeG3793 überredetG3982 undG2532 PaulusG3972 gesteinigtG3034 hatten, schleiftenG4951 sie ihn zur StadtG4172 hinausG1854, indem sie meintenG3543, erG846 sei gestorbenG2348. 20Als aberG1161 die JüngerG3101 ihnG846 umringtenG2944, stand er aufG450 und gingG1525 inG1519 die StadtG4172 hineinG1525; undG2532 des folgenden TagesG1887 zogG1831 er mitG4862 BarnabasG921 ausG1831 nachG1519 DerbeG1191. 21UndG5037 als sie jenerG1565 StadtG4172 das Evangelium verkündigtG2097 undG2532 vieleG2425 zu Jüngern gemachtG3100 hatten, kehrtenG5290 sie nachG1519 LystraG3082 undG2532 IkoniumG2430 undG2532 AntiochienG490 zurückG5290, 22indem sie die SeelenG5590 der JüngerG3101 befestigtenG1991, und sie ermahntenG3870, im GlaubenG4102 zu verharrenG1696, undG2532 daßG3754 wirG2248 durchG1223 vieleG4183 TrübsaleG2347 inG1519 das ReichG932 GottesG2316 eingehenG1525 müssenG1163. 23Als sie ihnenG846 aberG1161 inG2596 jeder VersammlungG1577 ÄltesteG4245 gewähltG5500 hatten, betetenG4336 sie mitG3326 FastenG3521 und befahlenG3908 sieG846 dem HerrnG2962, anG1519 welchenG3739 sie geglaubtG4100 hatten. 24UndG2532 nachdem sie PisidienG4099 durchzogenG1330 hatten, kamenG2064 sie nachG1519 PamphylienG3828; 25undG2532 als sie inG1722 PergeG4011 das WortG3056 geredetG2980 hatten, gingen sie hinabG2597 nachG1519 AttaliaG825; 26und von dannenG2547 segelten sie abG636 nachG1519 AntiochienG490, von woG3606 sie der GnadeG5485 GottesG2316 befohlenG3860 worden warenG2258 zuG1519 dem WerkeG2041, dasG3739 sie erfülltG4137 hatten. 27Als sie aberG1161 angekommenG3854 waren undG2532 die VersammlungG1577 zusammengebrachtG4863 hatten, erzähltenG312 sie allesG3745, was GottG2316 mitG3326 ihnenG846 getanG4160, undG2532 daßG3754 er den NationenG1484 eine TürG2374 des GlaubensG4102 aufgetanG455 habe. 28Sie verweiltenG1304 G1563 aberG1161 eine nichtG3756 geringeG3641 ZeitG5550 beiG4862 den JüngernG3101. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.036 s.