Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Romans - 2. chapter - Romans - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1DeshalbG1352 bistG1488 du nicht zu entschuldigenG379, oG5599 MenschG444, jederG3956 der da richtetG2919; dennG1063 worinG1722 G3739 du den anderenG2087 richtestG2919, verdammstG2632 du dich selbstG4572; dennG1063 du, der du richtestG2919, tustG4238 dasselbeG846. 2Wir wissenG1492 aberG1161, daßG3754 das GerichtG2917 GottesG2316 nachG2596 der WahrheitG225 istG2076 überG1909 die, welche solchesG5108 tunG4238. 3DenkstG3049 du aberG1161 diesG5124, oG5599 MenschG444, der du die richtestG2919, die solchesG5108 tunG4238, undG2532 verübstG4160 dasselbeG846, daßG3754 duG4771 dem GerichtG2917 GottesG2316 entfliehenG1628 werdest? 4OderG2228 verachtestG2706 du den ReichtumG4149 seinerG846 GütigkeitG5544 undG2532 GeduldG463 undG2532 LangmutG3115, nicht wissendG50, daßG3754 die GüteG5543 GottesG2316 dichG4571 zurG1519 BußeG3341 leitetG71 ? 5NachG2596 deinerG4675 StörrigkeitG4643 undG2532 deinem unbußfertigenG279 HerzenG2588 aberG1161 häufstG2343 du dir selbstG4572 ZornG3709 aufG2343 amG1722 TageG2250 des ZornsG3709 undG2532 der OffenbarungG602 des gerechten GerichtsG1341 GottesG2316, 6welcherG3739 einem jedenG1538 vergeltenG591 wird nachG2596 seinenG846 WerkenG2041: 7denen, die mitG3303 G2596 AusharrenG5281 in gutemG18 WerkeG2041 HerrlichkeitG1391 undG2532 EhreG5092 undG2532 UnverweslichkeitG861 suchenG2212, ewigesG166 LebenG2222; 8denen aberG1161, die streitsüchtigG1537 G2052 undG2532 der WahrheitG225 ungehorsam sindG544 G3303, der UngerechtigkeitG93 aberG1161 gehorsamG3982, ZornG2372 undG2532 GrimmG3709. 9DrangsalG2347 undG2532 AngstG4730 überG1909 jedeG3956 SeeleG5590 eines MenschenG444, der das BöseG2556 vollbringtG2716, sowohl des JudenG2453 zuerstG4412 alsG5037 auchG2532 des GriechenG1672; 10HerrlichkeitG1391 aberG1161 G2532 und EhreG5092 undG2532 FriedenG1515 jedemG3956, der das GuteG18 wirktG2038, sowohl dem JudenG2453 zuerstG4412 alsG5037 auchG2532 dem GriechenG1672; 11dennG1063 es istG2076 keinG3756 Ansehen der PersonG4382 beiG3844 GottG2316. 12DennG1063 so vieleG3745 ohne GesetzG460 gesündigtG264 haben, werdenG622 auchG2532 ohne GesetzG460 verloren gehenG622; undG2532 so vieleG3745 unterG1722 GesetzG3551 gesündigtG264 haben, werden durchG1223 GesetzG3551 gerichtetG2919 werden, 13(dennG1063 nichtG3756 die HörerG202 des GesetzesG3551 sind gerechtG1342 vorG3844 GottG2316, sondernG235 die TäterG4163 des GesetzesG3551 werden gerechtfertigtG1344 werden. 14DennG1063 wennG3752 NationenG1484, dieG3588 keinG3361 GesetzG3551 habenG2192, von NaturG5449 die DingeG3588 des GesetzesG3551 ausübenG4160, so sindG1526 dieseG3778, die keinG3361 GesetzG3551 habenG2192, sich selbstG1438 ein GesetzG3551, 15welcheG3748 das WerkG2041 des GesetzesG3551 geschriebenG1123 zeigenG1731 inG1722 ihrenG846 HerzenG2588, indem ihrG846 GewissenG4893 mitzeugtG4828 undG2532 ihre GedankenG3053 sich untereinanderG3342 G240 anklagenG2723 oderG2228 auchG2532 entschuldigenG626 ) 16anG1722 dem TageG2250, daG3753 GottG2316 das VerborgeneG2927 der MenschenG444 richtenG2919 wird, nachG2596 meinemG3450 EvangeliumG2098, durchG1223 JesumG2424 ChristumG5547. 17Wenn duG4771 aberG2396 ein JudeG2453 genanntG2028 wirst undG2532 dich auf das GesetzG3551 stützestG1879 undG2532 dich GottesG1722 G2316 rühmstG2744, 18undG2532 den WillenG2307 kennstG1097 undG2532 das VorzüglichereG1308 unterscheidestG1381, indem du ausG1537 dem GesetzG3551 unterrichtetG2727 bist, 19undG5037 getraustG3982 dirG4572, ein LeiterG3595 der BlindenG5185 zu seinG1511, ein LichtG5457 derer, die inG1722 FinsternisG4655 sind, 20ein ErzieherG3810 der TörichtenG878, ein LehrerG1320 der UnmündigenG3516, der die FormG3446 der ErkenntnisG1108 undG2532 der WahrheitG225 imG1722 GesetzG3551 hatG2192: - 21derG3588 du nunG3767 einen anderenG2087 lehrstG1321, du lehrstG1321 dich selbstG4572 nichtG3756 ? der du predigstG2784, man solleG2813 nichtG3361 stehlenG2813, du stiehlstG2813 ? 22der du sagstG3004, man solleG3431 nichtG3361 ehebrechenG3431, du begehst EhebruchG3431 ? der du die GötzenbilderG1497 für Greuel hältstG948, du begehst TempelraubG2416 ? 23derG3739 du dich desG1722 GesetzesG3551 rühmstG2744, du verunehrstG818 GottG2316 durchG1223 die ÜbertretungG3847 des GesetzesG3551 ? 24DennG1063 der NameG3686 GottesG2316 wirdG987 eurethalbenG1223 G5209 gelästertG987 unterG1722 den NationenG1484, wieG2531 geschrieben stehtG1125.   25DennG1063 BeschneidungG4061 ist wohlG3303 nützeG5623, wennG1437 du das GesetzG3551 tustG4238; wennG1437 du aberG1161 ein GesetzesübertreterG3848 G3551 bistG5600, so istG1096 deineG4675 BeschneidungG4061 VorhautG203 gewordenG1096. 26WennG1437 nunG3767 die VorhautG203 die RechteG1345 des GesetzesG3551 beobachtetG5442, wirdG3049 nichtG3780 seineG846 VorhautG203 fürG1519 BeschneidungG4061 gerechnetG3049 werden, 27undG2532 die VorhautG203 vonG1537 NaturG5449, die das GesetzG3551 erfülltG5055, dichG4571 richtenG2919, der du mitG1223 BuchstabenG1121 undG2532 BeschneidungG4061 ein GesetzesübertreterG3551 G3848 bist? 28DennG1063 nichtG3756 der istG2076 ein JudeG2453, der es äußerlichG1722 G5318 ist, nochG3761 die äußerlicheG1722 G5318 BeschneidungG4061 imG1722 FleischeG4561 BeschneidungG4061; 29sondernG235 der ist ein JudeG2453, der es innerlichG1722 G2927 ist, undG2532 BeschneidungG4061 ist die des HerzensG2588, imG1722 GeisteG4151, nichtG3756 im BuchstabenG1121; dessenG3739 LobG1868 nichtG3756 vonG1537 MenschenG444, sondernG235 vonG1537 GottG2316 ist. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!